FANDOM


Bản đồ Sự Kiện

Số.628 Air Defense Princess
防空棲姫
Chỉ số

Icon HP.png HP

255

Icon Gun.png Hỏa lực

130

Icon Armor.png Giáp

273

Icon Torpedo.png Ngư lôi

85

Icon Evasion.png Né tránh

?

Icon AA.png Đối không

300

Icon Aircraft.png Sức chứa

0

Icon ASW.png Đối ngầm

?

Icon Speed.png Tốc độ

Nhanh

Icon LOS.png Tầm nhìn

?

Icon Range.png Tầm bắn

Trung bình

Icon Luck.png May mắn

?
Trang bị

Icon Aircraft.png

Pháo lưỡng dụng 4inch Twin Dual Purpose Gun Mount + CIC 0
Pháo lưỡng dụng 4inch Twin Dual Purpose Gun Mount + CIC 0
RADAR Abyssal Surface Radar 0
0
DD Air Defense Princess 628 Full.png

Số.626 Air Defense Princess
防空棲姫
Chỉ số

Icon HP.png HP

255

Icon Gun.png Hỏa lực

160

Icon Armor.png Giáp

303

Icon Torpedo.png Ngư lôi

90

Icon Evasion.png Né tránh

?

Icon AA.png Đối không

360

Icon Aircraft.png Sức chứa

0

Icon ASW.png Đối ngầm

?

Icon Speed.png Tốc độ

Nhanh

Icon LOS.png Tầm nhìn

?

Icon Range.png Tầm bắn

Trung bình

Icon Luck.png May mắn

?
Trang bị

Icon Aircraft.png

Pháo lưỡng dụng 4inch Twin Dual Purpose Gun Mount + CIC 0
Pháo lưỡng dụng 4inch Twin Dual Purpose Gun Mount + CIC 0
RADAR Abyssal Surface Radar 0
0
DD Air Defense Princess 628 Full.png

Số.630 Air Defense Princess
防空棲姫
Chỉ số

Icon HP.png HP

255

Icon Gun.png Hỏa lực

190

Icon Armor.png Giáp

333

Icon Torpedo.png Ngư lôi

95

Icon Evasion.png Né tránh

?

Icon AA.png Đối không

390

Icon Aircraft.png Sức chứa

0

Icon ASW.png Đối ngầm

?

Icon Speed.png Tốc độ

Nhanh

Icon LOS.png Tầm nhìn

?

Icon Range.png Tầm bắn

Trung bình

Icon Luck.png May mắn

?
Trang bị

Icon Aircraft.png

Pháo lưỡng dụng 4inch Twin Dual Purpose Gun Mount + CIC 0
Pháo lưỡng dụng 4inch Twin Dual Purpose Gun Mount + CIC 0
RADAR Abyssal Surface Radar 0
0
DD Air Defense Princess 628 Full.png

Lời thoại

Sự kiện Tiếng Nhật Tiếng Việt Ghi chú
Giới thiệu
Play
フフ……キタンダァ……? ヘーエ……キタンダァ……。 fufu...lý do bọn mi đến đây..?...Ta biết...lý do bọn mi đến đây
Tấn công
Play
ウッフフフ。ドォオ?イタイ?イタイ? ソレガホントヨ…アッハハハハ…! Ufufufu. Cảm giác thế nào? đau phải không? thật sự là vậy đấy...hahahaha...!
Bị tấn công
Play
ヤッタナァ… オマエモイタクシテヤル… Sao mi dám tấn công ta....ta cũng sẽ cho mi nếm mùi vị của nó...
Chìm
Play
アレ…?ウゴカナイ… アッハハハ…。ウミトソラガ…綺麗。 huh...? không thể di chuyển...ahahaha...mặt biển và bầu trời...nó...thật......đẹp


Giới thiệu

  • Xuất hiện tại bản đồ E-7 Summer Event 2015
Danh sách địch · Danh sách tàu người chơi
Thông thường

Destroyer I-Class · Destroyer Ro-Class · Destroyer Ha-Class · Destroyer Ni-Class · Light Cruiser Ho-Class · Light Cruiser He-Class · Light Cruiser To-Class · Torpedo Cruiser Chi-Class · Heavy Cruiser Ri-Class · Heavy Cruiser Ne-Class · Light Carrier Nu-Class · Standard Carrier Wo-Class · Battleship Ru-Class · Battleship Ta-Class · Battleship Re-Class · Transport Ship Wa-Class · Submarine Ka-Class · Submarine Yo-Class · Submarine So-Class · PT Imp Pack · Artillery Imp

Boss

Armored Carrier Demon · Armored Carrier Princess · Floating Fortress · Anchorage Demon · Anchorage Princess · Escort Fortress · Southern Demon · Southern War Demon · Southern War Princess · Airfield Princess · Battleship Princess · Harbour Princess · Isolated Island Demon · Northern Princess · Aircraft Carrier Demon  · Midway Princess · Aircraft Carrier Princess · Destroyer Princess · Aircraft Carrier Water Demon · Light Cruiser Demon · Battleship Water Demon · Harbour Water Demon · Anchorage Water Demon · Seaplane Tender Princess · Air Defense Princess · Light Cruiser Princess · Submarine Princess · Destroyer Water Demon · Isolated Island Princess · Supply Depot Princess · Heavy Cruiser Princess · Destroyer Ancient Princess · Lycoris Princess · Central Princess · Destroyer Ancient Demon · Submarine Summer Princess · Battleship Summer Princess · Harbour Summer Princess · Heavy Cruiser Summer Princess

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên