FANDOM


Số.585  Aircraft Carrier Demon 
空母棲鬼 
Chỉ số

Icon HP HP

250 

Icon Gun Hỏa lực

120

Icon Armor Giáp

138

Icon Torpedo Ngư lôi

0

Icon Evasion Né tránh

46

Icon AA Đối không

100

Icon Aircraft Sức chứa

144 

Icon ASW Đối ngầm

0

Icon Speed Tốc độ

Nhanh 

Icon LOS Tầm nhìn

100

Icon Range Tầm bắn

Xa 

Icon Luck May mắn

50
Trang bị

Icon Aircraft

GreenPlane Abyssal Hellcat Fighter 48 
RedPlane Abyssal Hell Diver 48 
BluePlane Abyssal Avenger Torpedo bomber 48 
Radar Abyssal Air Radar
585

Lời thoại

Sự kiện Tiếng Nhật Tiếng Việt Ghi chú
Giới thiệu
Play
ナンドデモ…ナンドデモ……シズンデイケ……! Ta sẽ làm chìm mi.....hơn....và chìm nhiều hơn nữa...!   
Tấn công
Play
テッキチョクジョウ…キュウコウカ!  Kẻ thù đang chiếm lợi thế.....lẩn trốn ngay!!  敵機直上、急降下 
Bị tấn công
Play
Play
ナンドデモ…クリカエス…カワラナイ…カギリ…  cái thứ này cứ lặp đi lặp lại....luôn được hồi phục....bọn mi....không thể!   
Chìm
Play
カッタト…オモッテイルノカ?カワイイナァ!  các bạn nghĩ mình đã thắng ?....lúc chiến thắng....các bạn...thật dễ...thương...   


Trivia

Danh sách địch · Danh sách tàu người chơi
Thông thường

Destroyer I-Class · Destroyer Ro-Class · Destroyer Ha-Class · Destroyer Ni-Class · Light Cruiser Ho-Class · Light Cruiser He-Class · Light Cruiser To-Class · Torpedo Cruiser Chi-Class · Heavy Cruiser Ri-Class · Heavy Cruiser Ne-Class · Light Carrier Nu-Class · Standard Carrier Wo-Class · Battleship Ru-Class · Battleship Ta-Class · Battleship Re-Class · Transport Ship Wa-Class · Submarine Ka-Class · Submarine Yo-Class · Submarine So-Class · PT Imp Pack · Artillery Imp

Boss

Armored Carrier Demon · Armored Carrier Princess · Floating Fortress · Anchorage Demon · Anchorage Princess · Escort Fortress · Southern Demon · Southern War Demon · Southern War Princess · Airfield Princess · Battleship Princess · Harbour Princess · Isolated Island Demon · Northern Princess · Aircraft Carrier Demon  · Midway Princess · Aircraft Carrier Princess · Destroyer Princess · Aircraft Carrier Water Demon · Light Cruiser Demon · Battleship Water Demon · Harbour Water Demon · Anchorage Water Demon · Seaplane Tender Princess · Air Defense Princess · Light Cruiser Princess · Submarine Princess · Destroyer Water Demon · Isolated Island Princess · Supply Depot Princess · Heavy Cruiser Princess · Destroyer Ancient Princess · Lycoris Princess · Central Princess · Destroyer Ancient Demon · Submarine Summer Princess · Battleship Summer Princess · Harbour Summer Princess · Heavy Cruiser Summer Princess

 

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên