FANDOM


Số.599 Aircraft Carrier Water Demon
空母水鬼
Mẫu hạm tiêu chuẩn
Chỉ số

Icon HP HP

370

Icon Gun Hỏa lực

140

Icon Armor Giáp

170

Icon Torpedo Ngư lôi

0

Icon Evasion Né tránh

??

Icon AA Đối không

110

Icon Aircraft Sức chứa

186

Icon ASW Đối ngầm

??

Icon Speed Tốc độ

Nhanh

Icon LOS Tầm nhìn

??

Icon Range Tầm bắn

Xa

Icon Luck May mắn

70
Air power

111
Trang bị

Icon Aircraft

GreenPlane Abyssal Cat Fighter 66
RedPlane Abyssal Hell Dive Bomber 60
BluePlane Abyssal Revenge Torpedo Bomber 60
Radar Abyssal Air Radar 0
599

Số.600 Aircraft Carrier Water Demon II
空母水鬼
Mẫu hạm tiêu chuẩn
Chỉ số

Icon HP HP

390

Icon Gun Hỏa lực

190

Icon Armor Giáp

190

Icon Torpedo Ngư lôi

0

Icon Evasion Né tránh

??

Icon AA Đối không

140

Icon Aircraft Sức chứa

186

Icon ASW Đối ngầm

??

Icon Speed Tốc độ

Nhanh

Icon LOS Tầm nhìn

??

Icon Range Tầm bắn

Xa

Icon Luck May mắn

70
Air power

111
Trang bị

Icon Aircraft

GreenPlane Abyssal Cat Fighter 66
RedPlane Abyssal Hell Dive Bomber 60
BluePlane Abyssal Revenge Torpedo Bomber 60
Radar Abyssal Air Radar 0
600

Lời thoại

Sự kiện Tiếng Nhật Tiếng Việt Ghi chú
Giới thiệu
Play
ススミタイノ…カ……? các ngươi muốn vượt qua đây sao?
Tấn công
Play
ソウイウコトサ…フンッ! đó là những điều ta nói...huh
Bị tấn công
Play
ヤラセハ…シナイヨ! Ta không thể bị....đánh bại!!!
Chìm
Play
イイダロウ…ススムガ…イイ……わ。 Ổn rồi....các bạn..có..thể..đi qu..a!


 Character

Thông tin bên lề

  • Sự kiện mùa thu 2014 E-4 Boss.
Danh sách địch · Danh sách tàu người chơi
Tàu thông thường Khu trục hạm

Destroyer I-Class · Destroyer Ro-Class · Destroyer Ha-Class · Destroyer Ni-Class · Destroyer Na-Class

Tuần dương

Light Cruiser Ho-Class · Light Cruiser He-Class · Light Cruiser To-Class · Light Cruiser Tsu-Class · Torpedo Cruiser Chi-Class · Heavy Cruiser Ri-Class · Heavy Cruiser Ne-Class

Mẫu hạm

Light Carrier Nu-Class · Standard Carrier Wo-Class

Thiết giáp hạm

Battleship Ru-Class · Battleship Ta-Class · Battleship Re-Class

Tàu vận tải

Transport Ship Wa-Class

Tàu ngầm

Submarine Ka-Class · Submarine Yo-Class · Submarine So-Class

Pháo đài

Floating Fortress · Escort Fortress

Imps PT Imp Pack · Artillery Imp
Boss   DemonPrincess
War Demon
Water Demon
War Princess/Water Princess
Tàu mặt nước  Destroyer PrincessDestroyer Water Demon
Destroyer Ancient DemonDestroyer Ancient Princess 
Light Cruiser DemonLight Cruiser Princess
 Heavy Cruiser Princess (Summer)
 Battleship Princess (Summer)Battleship Water Demon
Aircraft Carrier Demon (Summer)Aircraft Carrier Princess (Summer)Aircraft Carrier Water Demon
 Seaplane Tender PrincessSeaplane Tender Water Princess
 Submarine Princess (Summer)
Armored Carrier DemonArmored Carrier Princess
Southern DemonSouthern War DemonSouthern War Princess
Anchorage DemonAnchorage Princess

Air Defense Princess · Abyssal Jellyfish Princess · Abyssal Twin Princesses · Escort Princess · Northern Water Princess · New Submarine Princess · French Battleship Princess · European Princess

Căn cứ mặt đất   Anchorage Water Demon
 Harbour Princess (Summer)Harbour Water Demon
Isolated Island DemonIsolated Island Princess 

Airfield Princess · Northern Princess · Midway Princess · Supply Depot Princess (Summer) · Central Princess · Lycoris Princess · Northernmost Landing Princess

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.