FANDOM


Map Sự Kiện

Số.599 Aircraft Carrier Water Demon
空母水鬼
Chỉ số

Icon HP.png HP

370

Icon Gun.png Hỏa lực

140 (140)

Icon Armor.png Giáp

170 (170)

Icon Torpedo.png Ngư lôi

0 (0)

Icon Evasion.png Né tránh

()

Icon AA.png Đối không

110 (110)

Icon Aircraft.png Sức chứa

186

Icon ASW.png Đối ngầm

()

Icon Speed.png Tốc độ

Nhanh

Icon LOS.png Tầm nhìn

()

Icon Range.png Tầm bắn

Xa

Icon Luck.png May mắn

70 (70)
Trang bị

Icon Aircraft.png

Máy bay tiêm kích Abyssal Hellcat Fighter 66
Máy bay ném bom bổ nhào Abyssal Hell Diver 60
Máy bay ném ngư lôi Abyssal Avenger Torpedo Bomber 60
RADAR Abyssal Air Radar 0
599.png

Số.600 Aircraft Carrier Water Demon
空母水鬼
Chỉ số

Icon HP.png HP

390

Icon Gun.png Hỏa lực

190 (190)

Icon Armor.png Giáp

190 (190)

Icon Torpedo.png Ngư lôi

0 (0)

Icon Evasion.png Né tránh

()

Icon AA.png Đối không

140 (140)

Icon Aircraft.png Sức chứa

186

Icon ASW.png Đối ngầm

()

Icon Speed.png Tốc độ

Nhanh

Icon LOS.png Tầm nhìn

()

Icon Range.png Tầm bắn

Xa

Icon Luck.png May mắn

70 (70)
Trang bị

Icon Aircraft.png

Máy bay tiêm kích Abyssal Hellcat Fighter 66
Máy bay ném bom bổ nhào Abyssal Hell Diver 60
Máy bay ném ngư lôi Abyssal Avenger Torpedo Bomber 60
RADAR Abyssal Air Radar 0
600.png

Lời thoại

Sự kiện Tiếng Nhật Tiếng Việt Ghi chú
Giới thiệu
Play
ススミタイノ…カ……? các ngươi muốn vượt qua đây sao?
Tấn công
Play
ソウイウコトサ…フンッ! đó là những điều ta nói...huh
Bị tấn công
Play
ヤラセハ…シナイヨ! Ta không thể bị....đánh bại!!!
Chìm
Play
イイダロウ…ススムガ…イイ……わ。 Ổn rồi....các bạn..có..thể..đi qu..a!


Trivia

Danh sách địch · Danh sách tàu người chơi
Thông thường

Destroyer I-Class · Destroyer Ro-Class · Destroyer Ha-Class · Destroyer Ni-Class · Light Cruiser Ho-Class · Light Cruiser He-Class · Light Cruiser To-Class · Torpedo Cruiser Chi-Class · Heavy Cruiser Ri-Class · Heavy Cruiser Ne-Class · Light Carrier Nu-Class · Standard Carrier Wo-Class · Battleship Ru-Class · Battleship Ta-Class · Battleship Re-Class · Transport Ship Wa-Class · Submarine Ka-Class · Submarine Yo-Class · Submarine So-Class · PT Imp Pack · Artillery Imp

Boss

Armored Carrier Demon · Armored Carrier Princess · Floating Fortress · Anchorage Demon · Anchorage Princess · Escort Fortress · Southern Demon · Southern War Demon · Southern War Princess · Airfield Princess · Battleship Princess · Harbour Princess · Isolated Island Demon · Northern Princess · Aircraft Carrier Demon  · Midway Princess · Aircraft Carrier Princess · Destroyer Princess · Aircraft Carrier Water Demon · Light Cruiser Demon · Battleship Water Demon · Harbour Water Demon · Anchorage Water Demon · Seaplane Tender Princess · Air Defense Princess · Light Cruiser Princess · Submarine Princess · Destroyer Water Demon · Isolated Island Princess · Supply Depot Princess · Heavy Cruiser Princess · Destroyer Ancient Princess · Lycoris Princess · Central Princess · Destroyer Ancient Demon · Submarine Summer Princess · Battleship Summer Princess · Harbour Summer Princess · Heavy Cruiser Summer Princess

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên