FANDOM


Map Sự Kiện

Số.556 Airfield Princess
飛行場姫
Chỉ số

Icon HP HP

500

Icon Gun Hỏa lực

70

Icon Armor Giáp

140

Icon Torpedo Ngư lôi

0

Icon Evasion Né tránh

1

Icon AA Đối không

120

Icon Aircraft Sức chứa

392

Icon ASW Đối ngầm

0

Icon Speed Tốc độ

Chậm

Icon LOS Tầm nhìn

90

Icon Range Tầm bắn

Trung bình

Icon Luck May mắn

10
Trang bị

Icon Aircraft

GreenPlane Abyssal Fighter Mk.II 98
GreenPlane Abyssal Fighter Mk.II 98
RedPlane Abyssal Dive Bomber Mk.II 98
BluePlane Abyssal Torpedo Bomber Mk.II 98
Port hime

Số.556 Airfield Princess
飛行場姫
Chỉ số

Icon HP HP

500

Icon Gun Hỏa lực

85

Icon Armor Giáp

160

Icon Torpedo Ngư lôi

0

Icon Evasion Né tránh

??

Icon AA Đối không

120

Icon Aircraft Sức chứa

392

Icon ASW Đối ngầm

0

Icon Speed Tốc độ

Chậm

Icon LOS Tầm nhìn

90

Icon Range Tầm bắn

Trung bình

Icon Luck May mắn

10
Trang bị

Icon Aircraft

GreenPlane Abyssal Cat Fighter Kai 98
RedPlane Abyssal Hell Dive Bomber 98
BluePlane Abyssal Revenge Torpedo Bomber Kai 98
BluePlane Abyssal Revenge Torpedo Bomber 98
BBV Airfield Princess II 631 Full

Số.556 Airfield Princess
飛行場姫
Chỉ số

Icon HP HP

500

Icon Gun Hỏa lực

90

Icon Armor Giáp

175

Icon Torpedo Ngư lôi

0

Icon Evasion Né tránh

1

Icon AA Đối không

130

Icon Aircraft Sức chứa

392

Icon ASW Đối ngầm

0

Icon Speed Tốc độ

Chậm

Icon LOS Tầm nhìn

90

Icon Range Tầm bắn

Trung bình

Icon Luck May mắn

10
Trang bị

Icon Aircraft

GreenPlane Abyssal Cat Fighter Kai 98
RedPlane Abyssal Hell Dive Bomber Kai 98
BluePlane Abyssal Revenge Torpedo Bomber Kai 98
BluePlane Abyssal Revenge Torpedo Bomber 98
BBV Airfield Princess II 631 Full

Số.556 Airfield Princess
飛行場姫
Chỉ số

Icon HP HP

500

Icon Gun Hỏa lực

95

Icon Armor Giáp

190

Icon Torpedo Ngư lôi

0

Icon Evasion Né tránh

1

Icon AA Đối không

140

Icon Aircraft Sức chứa

392

Icon ASW Đối ngầm

0

Icon Speed Tốc độ

Chậm

Icon LOS Tầm nhìn

90

Icon Range Tầm bắn

Trung bình

Icon Luck May mắn

10
Trang bị

Icon Aircraft

GreenPlane Abyssal Cat Fighter Kai 98
RedPlane Abyssal Hell Dive Bomber 98
BluePlane Abyssal Revenge Torpedo Bomber Kai 98
BluePlane Abyssal Revenge Torpedo Bomber Kai 98
BBV Airfield Princess II 631 Full

Số.650 Airfield Princess
飛行場姫
Chỉ số

Icon HP HP

500

Icon Gun Hỏa lực

50

Icon Armor Giáp

140

Icon Torpedo Ngư lôi

0

Icon Evasion Né tránh

??

Icon AA Đối không

120

Icon Aircraft Sức chứa

36

Icon ASW Đối ngầm

0

Icon Speed Tốc độ

Chậm

Icon LOS Tầm nhìn

??

Icon Range Tầm bắn

Trung bình

Icon Luck May mắn

??
Trang bị

Icon Aircraft

RedPlane Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber 12
RedPlane Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber 12
RedPlane Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber 6
RedPlane Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber 6
BBV Airfield Princess 556 Full

Số.651 Airfield Princess
飛行場姫
Chỉ số

Icon HP HP

500

Icon Gun Hỏa lực

60

Icon Armor Giáp

140

Icon Torpedo Ngư lôi

0

Icon Evasion Né tránh

??

Icon AA Đối không

120

Icon Aircraft Sức chứa

48

Icon ASW Đối ngầm

0

Icon Speed Tốc độ

Chậm

Icon LOS Tầm nhìn

??

Icon Range Tầm bắn

Trung bình

Icon Luck May mắn

??
Trang bị

Icon Aircraft

RedPlane Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber 24
RedPlane Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber 12
RedPlane Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber 6
RedPlane Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber 6
BBV Airfield Princess 556 Full

Số.652 Airfield Princess
飛行場姫
Chỉ số

Icon HP HP

500

Icon Gun Hỏa lực

70

Icon Armor Giáp

140

Icon Torpedo Ngư lôi

0

Icon Evasion Né tránh

??

Icon AA Đối không

120

Icon Aircraft Sức chứa

72

Icon ASW Đối ngầm

0

Icon Speed Tốc độ

Chậm

Icon LOS Tầm nhìn

??

Icon Range Tầm bắn

Trung bình

Icon Luck May mắn

??
Trang bị

Icon Aircraft

RedPlane Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 24
RedPlane Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 24
RedPlane Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber 12
RedPlane Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber 12
BBV Airfield Princess 556 Full

Lời thoại

Sự kiện Tiếng Nhật Tiếng Việt Ghi chú
Giới thiệu
Play
ナンドデモ…ミナゾコニ…シズンデ…イキナサイ… Ngươi sẽ chìm... xuống đáy... bao nhiêu lần... nếu cần...
Tấn công
Play
ダカラ…ムリナノヨ… Ta đã bảo rồi... vô ích...
Bị tấn công
Play
キャァ! Kyaa!
Chìm
Play
タクサンノテツ…シズム…コノウミデ…ソウ… Rất nhiều sắt... sẽ chìm... ở biển này... đúng vậy...


Thông Tin Bên Lề

 • E-4 Boss tại Sự kiện mùa Thu
 • Tham khảo thêm tại Henderson Field
 • Đạn Phòng không loại 3 tăng thêm sát thương lên cô ấy. Điều này dựa trên sự kiện bắn phá và oanh tạc tại sân bay Henderson bởi Kongou và Haruna nơi mà Kongou đã bắn hơn 100 viên Sanshiki vào sân bay Henderson. Link.
 • Vì cô ấy là sân bay nên ngư lôi không thể tới được cô ấy. 
 • Dòng chữ hiển thị trạng thái khác với các tàu bình thường :
  • Thiệt hại nhẹ (小破) → Bối rối (混乱)
  • Thiệt hại trung bình (中破) → Thiệt hại(損傷)
  • Thiệt hại nặng (大破) → Bị phá vỡ(損壊)
  • Chìm (轟沈) → Đã bị hủy diệt (破壊)
Danh sách địch · Danh sách tàu người chơi
Thông thường

Destroyer I-Class · Destroyer Ro-Class · Destroyer Ha-Class · Destroyer Ni-Class · Light Cruiser Ho-Class · Light Cruiser He-Class · Light Cruiser To-Class · Torpedo Cruiser Chi-Class · Heavy Cruiser Ri-Class · Heavy Cruiser Ne-Class · Light Carrier Nu-Class · Standard Carrier Wo-Class · Battleship Ru-Class · Battleship Ta-Class · Battleship Re-Class · Transport Ship Wa-Class · Submarine Ka-Class · Submarine Yo-Class · Submarine So-Class · PT Imp Pack · Artillery Imp

Boss

Armored Carrier Demon · Armored Carrier Princess · Floating Fortress · Anchorage Demon · Anchorage Princess · Escort Fortress · Southern Demon · Southern War Demon · Southern War Princess · Airfield Princess · Battleship Princess · Harbour Princess · Isolated Island Demon · Northern Princess · Aircraft Carrier Demon  · Midway Princess · Aircraft Carrier Princess · Destroyer Princess · Aircraft Carrier Water Demon · Light Cruiser Demon · Battleship Water Demon · Harbour Water Demon · Anchorage Water Demon · Seaplane Tender Princess · Air Defense Princess · Light Cruiser Princess · Submarine Princess · Destroyer Water Demon · Isolated Island Princess · Supply Depot Princess · Heavy Cruiser Princess · Destroyer Ancient Princess · Lycoris Princess · Central Princess · Destroyer Ancient Demon · Submarine Summer Princess · Battleship Summer Princess · Harbour Summer Princess · Heavy Cruiser Summer Princess

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên