FANDOM


Map Sự Kiện

Số.556 Airfield Princess
飛行場姫
Chỉ số

Icon HP.png HP

500

Icon Gun.png Hỏa lực

70

Icon Armor.png Giáp

140

Icon Torpedo.png Ngư lôi

0

Icon Evasion.png Né tránh

1

Icon AA.png Đối không

120

Icon Aircraft.png Sức chứa

392

Icon ASW.png Đối ngầm

0

Icon Speed.png Tốc độ

Chậm

Icon LOS.png Tầm nhìn

90

Icon Range.png Tầm bắn

Trung bình

Icon Luck.png May mắn

10
Trang bị

Icon Aircraft.png

Máy bay tiêm kích Abyssal Fighter Mk.II 98
Máy bay tiêm kích Abyssal Fighter Mk.II 98
Máy bay ném bom bổ nhào Abyssal Dive Bomber Mk.II 98
Máy bay ném ngư lôi Abyssal Torpedo Bomber Mk.II 98
Port hime.png

Số.556 Airfield Princess
飛行場姫
Chỉ số

Icon HP.png HP

500

Icon Gun.png Hỏa lực

85

Icon Armor.png Giáp

160

Icon Torpedo.png Ngư lôi

0

Icon Evasion.png Né tránh

??

Icon AA.png Đối không

120

Icon Aircraft.png Sức chứa

392

Icon ASW.png Đối ngầm

0

Icon Speed.png Tốc độ

Chậm

Icon LOS.png Tầm nhìn

90

Icon Range.png Tầm bắn

Trung bình

Icon Luck.png May mắn

10
Trang bị

Icon Aircraft.png

Máy bay tiêm kích Abyssal Cat Fighter Kai 98
Máy bay ném bom bổ nhào Abyssal Hell Dive Bomber 98
Máy bay ném ngư lôi Abyssal Revenge Torpedo Bomber Kai 98
Máy bay ném ngư lôi Abyssal Revenge Torpedo Bomber 98
BBV Airfield Princess II 631 Full.png

Số.556 Airfield Princess
飛行場姫
Chỉ số

Icon HP.png HP

500

Icon Gun.png Hỏa lực

90

Icon Armor.png Giáp

175

Icon Torpedo.png Ngư lôi

0

Icon Evasion.png Né tránh

1

Icon AA.png Đối không

130

Icon Aircraft.png Sức chứa

392

Icon ASW.png Đối ngầm

0

Icon Speed.png Tốc độ

Chậm

Icon LOS.png Tầm nhìn

90

Icon Range.png Tầm bắn

Trung bình

Icon Luck.png May mắn

10
Trang bị

Icon Aircraft.png

Máy bay tiêm kích Abyssal Cat Fighter Kai 98
Máy bay ném bom bổ nhào Abyssal Hell Dive Bomber Kai 98
Máy bay ném ngư lôi Abyssal Revenge Torpedo Bomber Kai 98
Máy bay ném ngư lôi Abyssal Revenge Torpedo Bomber 98
BBV Airfield Princess II 631 Full.png

Số.556 Airfield Princess
飛行場姫
Chỉ số

Icon HP.png HP

500

Icon Gun.png Hỏa lực

95

Icon Armor.png Giáp

190

Icon Torpedo.png Ngư lôi

0

Icon Evasion.png Né tránh

1

Icon AA.png Đối không

140

Icon Aircraft.png Sức chứa

392

Icon ASW.png Đối ngầm

0

Icon Speed.png Tốc độ

Chậm

Icon LOS.png Tầm nhìn

90

Icon Range.png Tầm bắn

Trung bình

Icon Luck.png May mắn

10
Trang bị

Icon Aircraft.png

Máy bay tiêm kích Abyssal Cat Fighter Kai 98
Máy bay ném bom bổ nhào Abyssal Hell Dive Bomber 98
Máy bay ném ngư lôi Abyssal Revenge Torpedo Bomber Kai 98
Máy bay ném ngư lôi Abyssal Revenge Torpedo Bomber Kai 98
BBV Airfield Princess II 631 Full.png

Số.650 Airfield Princess
飛行場姫
Chỉ số

Icon HP.png HP

500

Icon Gun.png Hỏa lực

50

Icon Armor.png Giáp

140

Icon Torpedo.png Ngư lôi

0

Icon Evasion.png Né tránh

??

Icon AA.png Đối không

120

Icon Aircraft.png Sức chứa

36

Icon ASW.png Đối ngầm

0

Icon Speed.png Tốc độ

Chậm

Icon LOS.png Tầm nhìn

??

Icon Range.png Tầm bắn

Trung bình

Icon Luck.png May mắn

??
Trang bị

Icon Aircraft.png

Máy bay ném bom bổ nhào Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber 12
Máy bay ném bom bổ nhào Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber 12
Máy bay ném bom bổ nhào Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber 6
Máy bay ném bom bổ nhào Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber 6
BBV Airfield Princess 556 Full.png

Số.651 Airfield Princess
飛行場姫
Chỉ số

Icon HP.png HP

500

Icon Gun.png Hỏa lực

60

Icon Armor.png Giáp

140

Icon Torpedo.png Ngư lôi

0

Icon Evasion.png Né tránh

??

Icon AA.png Đối không

120

Icon Aircraft.png Sức chứa

48

Icon ASW.png Đối ngầm

0

Icon Speed.png Tốc độ

Chậm

Icon LOS.png Tầm nhìn

??

Icon Range.png Tầm bắn

Trung bình

Icon Luck.png May mắn

??
Trang bị

Icon Aircraft.png

Máy bay ném bom bổ nhào Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber 24
Máy bay ném bom bổ nhào Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber 12
Máy bay ném bom bổ nhào Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber 6
Máy bay ném bom bổ nhào Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber 6
BBV Airfield Princess 556 Full.png

Số.652 Airfield Princess
飛行場姫
Chỉ số

Icon HP.png HP

500

Icon Gun.png Hỏa lực

70

Icon Armor.png Giáp

140

Icon Torpedo.png Ngư lôi

0

Icon Evasion.png Né tránh

??

Icon AA.png Đối không

120

Icon Aircraft.png Sức chứa

72

Icon ASW.png Đối ngầm

0

Icon Speed.png Tốc độ

Chậm

Icon LOS.png Tầm nhìn

??

Icon Range.png Tầm bắn

Trung bình

Icon Luck.png May mắn

??
Trang bị

Icon Aircraft.png

Máy bay ném bom bổ nhào Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 24
Máy bay ném bom bổ nhào Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 24
Máy bay ném bom bổ nhào Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber 12
Máy bay ném bom bổ nhào Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber 12
BBV Airfield Princess 556 Full.png

Lời thoại

Sự kiện Tiếng Nhật Tiếng Việt Ghi chú
Giới thiệu
Play
ナンドデモ…ミナゾコニ…シズンデ…イキナサイ… Ngươi sẽ chìm... xuống đáy... bao nhiêu lần... nếu cần...
Tấn công
Play
ダカラ…ムリナノヨ… Ta đã bảo rồi... vô ích...
Bị tấn công
Play
キャァ! Kyaa!
Chìm
Play
タクサンノテツ…シズム…コノウミデ…ソウ… Rất nhiều sắt... sẽ chìm... ở biển này... đúng vậy...


Thông Tin Bên Lề

 • E-4 Boss tại Sự kiện mùa Thu
 • Tham khảo thêm tại Henderson Field
 • Đạn Phòng không loại 3 tăng thêm sát thương lên cô ấy. Điều này dựa trên sự kiện bắn phá và oanh tạc tại sân bay Henderson bởi Kongou và Haruna nơi mà Kongou đã bắn hơn 100 viên Sanshiki vào sân bay Henderson. Link.
 • Vì cô ấy là sân bay nên ngư lôi không thể tới được cô ấy. 
 • Dòng chữ hiển thị trạng thái khác với các tàu bình thường :
  • Thiệt hại nhẹ (小破) → Bối rối (混乱)
  • Thiệt hại trung bình (中破) → Thiệt hại(損傷)
  • Thiệt hại nặng (大破) → Bị phá vỡ(損壊)
  • Chìm (轟沈) → Đã bị hủy diệt (破壊)
Danh sách địch · Danh sách tàu người chơi
Thông thường

Destroyer I-Class · Destroyer Ro-Class · Destroyer Ha-Class · Destroyer Ni-Class · Light Cruiser Ho-Class · Light Cruiser He-Class · Light Cruiser To-Class · Torpedo Cruiser Chi-Class · Heavy Cruiser Ri-Class · Heavy Cruiser Ne-Class · Light Carrier Nu-Class · Standard Carrier Wo-Class · Battleship Ru-Class · Battleship Ta-Class · Battleship Re-Class · Transport Ship Wa-Class · Submarine Ka-Class · Submarine Yo-Class · Submarine So-Class · PT Imp Pack · Artillery Imp

Boss

Armored Carrier Demon · Armored Carrier Princess · Floating Fortress · Anchorage Demon · Anchorage Princess · Escort Fortress · Southern Demon · Southern War Demon · Southern War Princess · Airfield Princess · Battleship Princess · Harbour Princess · Isolated Island Demon · Northern Princess · Aircraft Carrier Demon  · Midway Princess · Aircraft Carrier Princess · Destroyer Princess · Aircraft Carrier Water Demon · Light Cruiser Demon · Battleship Water Demon · Harbour Water Demon · Anchorage Water Demon · Seaplane Tender Princess · Air Defense Princess · Light Cruiser Princess · Submarine Princess · Destroyer Water Demon · Isolated Island Princess · Supply Depot Princess · Heavy Cruiser Princess · Destroyer Ancient Princess · Lycoris Princess · Central Princess · Destroyer Ancient Demon · Submarine Summer Princess · Battleship Summer Princess · Harbour Summer Princess · Heavy Cruiser Summer Princess

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên