FANDOM


Bản đồ Sự Kiện

Số.609 Anchorage Water Demon
泊地水鬼
Chỉ số

Icon HP HP

330

Icon Gun Hỏa lực

120 (120)

Icon Armor Giáp

200 (200)

Icon Torpedo Ngư lôi

0 (0)

Icon Evasion Né tránh

?

Icon AA Đối không

80 (80)

Icon Aircraft Sức chứa

120

Icon ASW Đối ngầm

?

Icon Speed Tốc độ

N/A

Icon LOS Tầm nhìn

?

Icon Range Tầm bắn

Xa

Icon Luck May mắn

70 (70)
Trang bị

Icon Aircraft

RedAmmo Deteriorate AP Shell 0
RedGunHeavy 16inch Twin Cannon 0
RedGunHeavy 16inch Twin Cannon 0
RedPlane Abyssal Hell Diver 120
609

Số.610 Anchorage Water Demon
泊地水鬼
Chỉ số

Icon HP HP

330

Icon Gun Hỏa lực

130 (130)

Icon Armor Giáp

220 (220)

Icon Torpedo Ngư lôi

0 (0)

Icon Evasion Né tránh

?

Icon AA Đối không

90 (90)

Icon Aircraft Sức chứa

140

Icon ASW Đối ngầm

?

Icon Speed Tốc độ

N/A

Icon LOS Tầm nhìn

?

Icon Range Tầm bắn

Xa

Icon Luck May mắn

75 (75)
Trang bị

Icon Aircraft

RedAmmo Deteriorate AP Shell 0
RedGunHeavy 16inch Twin Cannon 0
RedGunHeavy 16inch Twin Cannon 0
RedPlane Abyssal Hell Diver 140
610

Số.611 Anchorage Water Demon
泊地水鬼
Chỉ số

Icon HP HP

430

Icon Gun Hỏa lực

140 (140)

Icon Armor Giáp

220 (220)

Icon Torpedo Ngư lôi

0 (0)

Icon Evasion Né tránh

?

Icon AA Đối không

100 (100)

Icon Aircraft Sức chứa

160

Icon ASW Đối ngầm

?

Icon Speed Tốc độ

N/A

Icon LOS Tầm nhìn

?

Icon Range Tầm bắn

Long

Icon Luck May mắn

80 (80)
Trang bị

Icon Aircraft

RedGunHeavy Trống 0
RedGunHeavy Trống 0
GreenPlane Trống 0
RedPlane Trống 160
611

Số.612 Anchorage Water Demon
泊地水鬼
Chỉ số

Icon HP HP

430

Icon Gun Hỏa lực

150 (150)

Icon Armor Giáp

240 (240)

Icon Torpedo Ngư lôi

0 (0)

Icon Evasion Né tránh

?

Icon AA Đối không

110 (110)

Icon Aircraft Sức chứa

180

Icon ASW Đối ngầm

?

Icon Speed Tốc độ

N/A

Icon LOS Tầm nhìn

?

Icon Range Tầm bắn

Long

Icon Luck May mắn

85 (85)
Trang bị

Icon Aircraft

RedAmmo Deteriorate AP Shell 0
RedGunHeavy 20inch Twin Cannon 0
RedGunHeavy 20inch Twin Cannon 0
RedPlane Abyssal Hell Diver 180
612

Lời thoại

Sự kiện Tiếng Nhật Tiếng Việt Ghi chú
Giới thiệu
Play
モウ…トベナイノ……トベナイノヨ……ワカル?…ネェ nó......nó không thể bay được nữa...ngươi hiểu không?...này! To jump and to fly are the same word in Japanese

It was not specified whether she means herself or something else.

Tấn công
Play
Play
ダカラ…ナンドキテモ…オナジナノヨ… giống như ta đã đề cập....vấn đề không phải bao nhiêu lần đi....như nhau cả thôi
Bị tấn công
Play
フフッ…イタイ……イタイワ…ウッフフフフフフ… Fufu...đau đấy... đau đấy... Ufufufufufufu...
Chìm
Play
マタ…アノソラニ……ハァ……キレイ…オオキナ翼…。 lại một lần nữa....trên bầu trời kia...ahh...trông hoàn mĩ...đôi cánh tuyệt trần


Giới thiệu

  • Boss map E5 Spring 2015 Event
  • Dựa theo Addu Atoll (1 hệ thống các đảo san hô) nơi mà Hạm đội Đông Ấn của Anh hoạt động. Các đảo san hô này hoạt động như nơi neo lại của các tàu Anh và người Nhật không biết tới nó mãi cho đến sau năm 1942.
Danh sách địch · Danh sách tàu người chơi
Thông thường

Destroyer I-Class · Destroyer Ro-Class · Destroyer Ha-Class · Destroyer Ni-Class · Light Cruiser Ho-Class · Light Cruiser He-Class · Light Cruiser To-Class · Torpedo Cruiser Chi-Class · Heavy Cruiser Ri-Class · Heavy Cruiser Ne-Class · Light Carrier Nu-Class · Standard Carrier Wo-Class · Battleship Ru-Class · Battleship Ta-Class · Battleship Re-Class · Transport Ship Wa-Class · Submarine Ka-Class · Submarine Yo-Class · Submarine So-Class · PT Imp Pack · Artillery Imp

Boss

Armored Carrier Demon · Armored Carrier Princess · Floating Fortress · Anchorage Demon · Anchorage Princess · Escort Fortress · Southern Demon · Southern War Demon · Southern War Princess · Airfield Princess · Battleship Princess · Harbour Princess · Isolated Island Demon · Northern Princess · Aircraft Carrier Demon  · Midway Princess · Aircraft Carrier Princess · Destroyer Princess · Aircraft Carrier Water Demon · Light Cruiser Demon · Battleship Water Demon · Harbour Water Demon · Anchorage Water Demon · Seaplane Tender Princess · Air Defense Princess · Light Cruiser Princess · Submarine Princess · Destroyer Water Demon · Isolated Island Princess · Supply Depot Princess · Heavy Cruiser Princess · Destroyer Ancient Princess · Lycoris Princess · Central Princess · Destroyer Ancient Demon · Submarine Summer Princess · Battleship Summer Princess · Harbour Summer Princess · Heavy Cruiser Summer Princess

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên