FANDOM


Nhiệm vụ chính (編成)

Quest composition.png
Nhiệm vụ chính
ID Hướng dẫn Fuel.png Ammo.png Steel.png Bauxite.png Phần thưởng Điều kiện
A1 はじめての「編成」!
"Biên chế" lần đầu!
Có 2 tàu trong hạm đội. 20 / 20 / 0 / 0 Shirayuki
Shirayuki.jpg Shirayuki
Khu trục hạm

Icon HP.png 15

Icon Gun.png 10 (29)

Icon Armor.png 5 (19)

Icon Torpedo.png 27 (69)

Icon Evasion.png 40 (79)

Icon AA.png 10 (39)

Icon Aircraft.png 0

Icon ASW.png 20 (49)

Icon Speed.png Nhanh

Icon LOS.png 5 (19)

Icon Range.png Ngắn

Icon Luck.png 10 (49)

Xx c.png

Xx c.png


Sau khi hoàn thành sẽ mở: A2
A2 「駆逐隊」を編成せよ!
Thiết lập "Hạm đội khu trục"!
Có 4 tàu khu trục trong hạm đội. 30 / 30 / 30 / 0 IC.png X 1 Điều kiện để mở: A1
Sau khi hoàn thành sẽ mở: A3
A3 「水雷戦隊」を編成せよ!
Thiết lập "Thủy lôi chiến đội"!
Hạm đội gồm 1 CL làm kỳ hạm và 3 DD. 40 / 40 / 0 / 40 EmergencyRepair.png X 1 Điều kiện để mở: A2
Sau khi hoàn thành sẽ mở: A4, A5
A4 6隻編成の艦隊を編成せよ!
Thiết lập Hạm đội gồm 6 tàu!
Có 6 tàu trong hạm đội 1. 50 / 0 / 50 / 0 Mở khóa hạm đội 2 và Expedition Điều kiện để mở: A3
Sau khi hoàn thành sẽ mở: A6, A9
A5 軽巡2隻を擁する隊を編成せよ!
Thiết lập Hạm đội gồm 2 tàu Tuần dương hạng nhẹ!
Có 2 CL trong hạm đội. 60 / 60 / 0 / 0 Development material.png X 1 Điều kiện để mở: A3
Sau khi hoàn thành sẽ mở: A7, A8, B29, D1
A6 第2艦隊を編成せよ!
Thiết lập Hạm đội thứ 2!
Có kì hạm trong hạm đội thứ 2. 50 / 50 / 100 / 0 IC.png X 1 Điều kiện để mở: A4
Sau khi hoàn thành sẽ mở: B3
A7 「重巡戦隊」を編成せよ!
Thiết lập "Tuần dương chiến đội"!
Có 2 CA trong hạm đội.
(Không tính CAV.)
0 / 70 / 0 / 30 IC.png X 1 Điều kiện để mở: A5
Sau khi hoàn thành sẽ mở: A14
A8 「天龍」型軽巡姉妹の全2艦を編成せよ!
Thiết lập Hạm đội của 2 chị em "Lớp Tenryuu"!
Tenryuu
Tenryuu.jpg Tenryuu
Tuần dương hạm hạng nhẹ

Icon HP.png 23

Icon Gun.png 11 (39)

Icon Armor.png 7 (29)

Icon Torpedo.png 18 (59)

Icon Evasion.png 35 (69)

Icon AA.png 8 (39)

Icon Aircraft.png 0

Icon ASW.png 18 (59)

Icon Speed.png Cao

Icon LOS.png 7 (19)

Icon Range.png Trung bình

Icon Luck.png 17 (49)

Xx c.png 0

Xx c.png 0

Tatsuta
Tatsuta.jpg Tatsuta
Tuần dương hạm hạng nhẹ

Icon HP.png 23

Icon Gun.png 11 (39)

Icon Armor.png 7 (29)

Icon Torpedo.png 18 (59)

Icon Evasion.png 35 (69)

Icon AA.png 8 (39)

Icon Aircraft.png 0

Icon ASW.png 18 (59)

Icon Speed.png Cao

Icon LOS.png 7 (19)

Icon Range.png Trung bình

Icon Luck.png 17 (49)

Xx c.png 0

Xx c.png 0

trong hạm đội chính.
100 / 100 / 100 / 50 IC.png X 2 Điều kiện để mở: A5
Sau khi hoàn thành sẽ mở: A17
A9 「水上機母艦」を配備せよ!
Triển khai "Thủy phi cơ mẫu hạm"!
Có 1 AV trong hạm đội. 0 / 0 / 0 / 200 Development material.png X 1 Điều kiện để mở: A4
Sau khi hoàn thành sẽ mở: A10, A45
A10 「第六駆逐隊」を編成せよ!
Thiết lập "Đội khu trục số 6"!
Akatsuki
Akatsuki.jpg Akatsuki
Khu trục hạm

Icon HP.png 15

Icon Gun.png 10 (29)

Icon Armor.png 6 (19)

Icon Torpedo.png 27 (79)

Icon Evasion.png 42 (89)

Icon AA.png 12 (39)

Icon Aircraft.png 0

Icon ASW.png 20 (49)

Icon Speed.png Nhanh

Icon LOS.png 5 (19)

Icon Range.png Ngắn

Icon Luck.png 12 (49)

Xx c.png

Xx c.png

, Hibiki
072.jpg Hibiki
Khu trục hạm

Icon HP.png 15

Icon Gun.png 10 (29)

Icon Armor.png 6 (19)

Icon Torpedo.png 27 (69)

Icon Evasion.png 42 (79)

Icon AA.png 12 (39)

Icon Aircraft.png 0

Icon ASW.png 20 (49)

Icon Speed.png Nhanh

Icon LOS.png 5 (19)

Icon Range.png Ngắn

Icon Luck.png 10 (49)

Xx c.png

Xx c.png

, Ikazuchi
Ikazuchi.jpg Ikazuchi
Khu trục hạm

Icon HP.png 15

Icon Gun.png 10 (29)

Icon Armor.png 6 (19)

Icon Torpedo.png 27 (69)

Icon Evasion.png 42 (79)

Icon AA.png 12 (39)

Icon Aircraft.png 0

Icon ASW.png 20 (49)

Icon Speed.png Nhanh

Icon LOS.png 5 (19)

Icon Range.png Ngắn

Icon Luck.png 10

Xx c.png

Xx c.png

Inazuma
Inazuma.jpg Inazuma
Khu trục hạm

Icon HP.png 15

Icon Gun.png 10 (29)

Icon Armor.png 6 (19)

Icon Torpedo.png 27 (69)

Icon Evasion.png 42 (79)

Icon AA.png 12 (39)

Icon Aircraft.png 0

Icon ASW.png 20 (49)

Icon Speed.png Nhanh

Icon LOS.png 5 (19)

Icon Range.png Ngắn

Icon Luck.png 10

Xx c.png

Xx c.png

trong hạm đội thứ 2.
150 / 150 / 0 / 0 EmergencyRepair.png X 1 Điều kiện để mở: A9
Sau khi hoàn thành sẽ mở: A28, B12, B42
A11 第2艦隊で空母機動部隊を編成せよ!
Thiết lập Đội mẫu hạm cơ động số 2!
Có 1 CV(L) và 3 DD trong hạm đội thứ 2. 100 / 0 / 0 / 100 IC.png X 2 Điều kiện để mở: B3
Sau khi hoàn thành sẽ mở: B10
A12 「空母機動部隊」を編成せよ!
Thiết lập "Đội mẫu hạm cơ động"!
Có 1 CV(L) và 3 DD trong hạm đội chính. 50 / 0 / 0 / 100 Development material.png X 1
Sau khi hoàn thành sẽ mở: A13
A13 戦艦と重巡による主力艦隊を編成せよ!
Thiết lập Hạm đội chủ lực gồm Thiết giáp hạm và Tuần dương hạng nặng!
Có 1 BB và 2 CA trong hạm đội chính.
(Không tính CAV.)
0 / 150 / 0 / 0 IC.png X 2 Điều kiện để mở: A12
Sau khi hoàn thành sẽ mở: A19, A20
A14 「川内」型軽巡姉妹の全3艦を編成せよ!
Thiết lập Hạm đội của 3 chị em "Lớp Sendai"!
Sendai
Sendai.jpg Sendai
Tuần dương hạm hạng nhẹ

Icon HP.png 26

Icon Gun.png 14 (49)

Icon Armor.png 11 (29)

Icon Torpedo.png 24 (89)

Icon Evasion.png 38 (79)

Icon AA.png 13 (59)

Icon Aircraft.png 2

Icon ASW.png 20 (69)

Icon Speed.png Nhanh

Icon LOS.png 8 (39)

Icon Range.png Trung bình

Icon Luck.png 12 (49)

Xx c.png 1

Xx c.png 1

, Jintsuu
Jintsuu.jpg Jintsuu
Tuần dương hạm hạng nhẹ

Icon HP.png 26

Icon Gun.png 14 (39)

Icon Armor.png 11 (29)

Icon Torpedo.png 24 (79)

Icon Evasion.png 38 (69)

Icon AA.png 13 (49)

Icon Aircraft.png 2

Icon ASW.png 20 (69)

Icon Speed.png Nhanh

Icon LOS.png 8 (39)

Icon Range.png Trung bình

Icon Luck.png 12 (49)

Xx c.png 1

Xx c.png 1

Naka
Naka.jpg Naka
Tuần dương hạm hạng nhẹ

Icon HP.png 26

Icon Gun.png 14 (39)

Icon Armor.png 11 (29)

Icon Torpedo.png 24 (79)

Icon Evasion.png 38 (69)

Icon AA.png 13 (49)

Icon Aircraft.png 2

Icon ASW.png 24 (69)

Icon Speed.png Nhanh

Icon LOS.png 8 (39)

Icon Range.png Trung bình

Icon Luck.png 10 (49)

Xx c.png 1

Xx c.png 1

trong hạm đội chính.
100 / 0 / 100 / 0 Mở khóa hạm đội thứ 3 Điều kiện để mở: A7
Sau khi hoàn thành sẽ mở: A15, G4
A15 「妙高」型重巡姉妹の全4隻を編成せよ!
Thiết lập Hạm đội của 4 chị em "Lớp Myoukou"!
Myoukou
Myoukou.jpg Myoukou
Tuần dương hạm hạng nặng

Icon HP.png 44

Icon Gun.png 40 (59)

Icon Armor.png 32 (49)

Icon Torpedo.png 24 (59)

Icon Evasion.png 34 (69)

Icon AA.png 16 (64)

Icon Aircraft.png 6

Icon ASW.png 0

Icon Speed.png Nhanh

Icon LOS.png 12 (39)

Icon Range.png Trung bình

Icon Luck.png 10 (49)

Xx c.png 2

Xx c.png 2

Xx c.png 2

, Nachi
Nachi.jpg Nachi
Tuần dương hạm hạng nặng

Icon HP.png 44

Icon Gun.png 40 (54)

Icon Armor.png 32 (49)

Icon Torpedo.png 24 (49)

Icon Evasion.png 34 (59)

Icon AA.png 16 (54)

Icon Aircraft.png 6

Icon ASW.png 0

Icon Speed.png Nhanh

Icon LOS.png 12 (39)

Icon Range.png Trung bình

Icon Luck.png 10 (49)

Xx c.png 2

Xx c.png 2

Xx c.png 2

, Ashigara
Ashigara.jpg Ashigara
Tuần dương hạm hạng nặng

Icon HP.png 44

Icon Gun.png 40 (54)

Icon Armor.png 32 (49)

Icon Torpedo.png 24 (49)

Icon Evasion.png 34 (59)

Icon AA.png 16 (54)

Icon Aircraft.png 6

Icon ASW.png 0

Icon Speed.png Nhanh

Icon LOS.png 12 (39)

Icon Range.png Trung bình

Icon Luck.png 10 (49)

Xx c.png 2

Xx c.png 2

Xx c.png 2

Haguro
Haguro.jpg Haguro
Tuần dương hạm hạng nặng

Icon HP.png 44

Icon Gun.png 40 (54)

Icon Armor.png 32 (49)

Icon Torpedo.png 24 (49)

Icon Evasion.png 34 (59)

Icon AA.png 16 (54)

Icon Aircraft.png 6

Icon ASW.png 0

Icon Speed.png Nhanh

Icon LOS.png 12 (39)

Icon Range.png Trung bình

Icon Luck.png 10 (49)

Xx c.png 2

Xx c.png 2

Xx c.png 2

trong hạm đội chính.
150 / 100 / 150 / 100 Bucket.png X 1 Development material.png X 1 Điều kiện để mở: A14
Sau khi hoàn thành sẽ mở: A16
A16 「金剛」型による高速戦艦部隊を編成せよ!
Thiết lập Đội Thiết giáp tốc hạm "Lớp Kongou"!
Kongou
Kongou.jpg Kongou
Thiết giáp hạm

Icon HP.png 63

Icon Gun.png 63 (89)

Icon Armor.png 52 (69)

Icon Torpedo.png 0

Icon Evasion.png 30 (59)

Icon AA.png 24 (69)

Icon Aircraft.png 9

Icon ASW.png 0

Icon Speed.png Nhanh

Icon LOS.png 13 (39)

Icon Range.png Xa

Icon Luck.png 12 (49)

Xx c.png 3

Xx c.png 3

Xx c.png 3

, Hiei
Hiei.jpg Hiei
Thiết giáp hạm

Icon HP.png 63

Icon Gun.png 63 (89)

Icon Armor.png 52 (69)

Icon Torpedo.png 0

Icon Evasion.png 30 (59)

Icon AA.png 24 (69)

Icon Aircraft.png 9

Icon ASW.png 0

Icon Speed.png Nhanh

Icon LOS.png 13 (39)

Icon Range.png Xa

Icon Luck.png 10 (49)

Xx c.png 3

Xx c.png 3

Xx c.png 3

, Haruna
Haruna.jpg Haruna
Thiết giáp hạm

Icon HP.png 63

Icon Gun.png 63 (89)

Icon Armor.png 52 (69)

Icon Torpedo.png 0

Icon Evasion.png 30 (59)

Icon AA.png 24 (69)

Icon Aircraft.png 9

Icon ASW.png 0

Icon Speed.png Nhanh

Icon LOS.png 13 (39)

Icon Range.png Xa

Icon Luck.png 15 (69)

Xx c.png 3

Xx c.png 3

Xx c.png 3

Kirishima
Kirishima.jpg Kirishima
Thiết giáp hạm

Icon HP.png 63

Icon Gun.png 63 (89)

Icon Armor.png 52 (69)

Icon Torpedo.png 0

Icon Evasion.png 30 (59)

Icon AA.png 24 (69)

Icon Aircraft.png 9

Icon ASW.png 0

Icon Speed.png Nhanh

Icon LOS.png 13 (39)

Icon Range.png Xa

Icon Luck.png 10 (49)

Xx c.png 3

Xx c.png 3

Xx c.png 3

trong hạm đội chính.
0 / 0 / 0 / 0 Mở khóa hạm đội thứ 4 Điều kiện để mở: A15
Sau khi hoàn thành sẽ mở: WF01
A17 「扶桑」型戦艦姉妹の全2隻を編成せよ!
Thiết lập Hạm đội của 2 chị em "Lớp Fusou"!
Fusou
Fusou.jpg Fusou
Thiết giáp hạm

Icon HP.png 67

Icon Gun.png 74 (94)

Icon Armor.png 59 (79)

Icon Torpedo.png 0

Icon Evasion.png 19 (39)

Icon AA.png 23 (79)

Icon Aircraft.png 12

Icon ASW.png 0

Icon Speed.png Chậm

Icon LOS.png 9 (33)

Icon Range.png Xa

Icon Luck.png 5 (39)

Xx c.png 3

Xx c.png 3

Xx c.png 3

Xx c.png 3

Yamashiro
Yamashiro.jpg Yamashiro
Thiết giáp hạm

Icon HP.png 67

Icon Gun.png 74 (94)

Icon Armor.png 59 (79)

Icon Torpedo.png 0

Icon Evasion.png 19 (39)

Icon AA.png 23 (79)

Icon Aircraft.png 12

Icon ASW.png 0

Icon Speed.png Chậm

Icon LOS.png 9 (33)

Icon Range.png Xa

Icon Luck.png 5 (39)

Xx c.png 3

Xx c.png 3

Xx c.png 3

Xx c.png 3

trong hạm đội chính.
200 / 200 / 200 / 200 Bucket.png X 2 Development material.png X 1 Điều kiện để mở: A8
Sau khi hoàn thành sẽ mở: A18
A18 「伊勢」型戦艦姉妹の全2隻を編成せよ!
Thiết lập Hạm đội của 2 chị em Lớp Ise!
Ise
Ise.jpg Ise
Thiết giáp hạm

Icon HP.png 74

Icon Gun.png 74 (89)

Icon Armor.png 70 (89)

Icon Torpedo.png 0

Icon Evasion.png 22 (49)

Icon AA.png 28 (79)

Icon Aircraft.png 12

Icon ASW.png 0

Icon Speed.png Chậm

Icon LOS.png 10 (36)

Icon Range.png Xa

Icon Luck.png 15 (69)

Xx c.png 3

Xx c.png 3

Xx c.png 3

Xx c.png 3

Hyuuga
Hyuuga.jpg Hyuuga
Thiết giáp hạm

Icon HP.png 74

Icon Gun.png 74 (94)

Icon Armor.png 70 (89)

Icon Torpedo.png 0

Icon Evasion.png 22 (49)

Icon AA.png 28 (79)

Icon Aircraft.png 12

Icon ASW.png 0

Icon Speed.png Chậm

Icon LOS.png 10 (36)

Icon Range.png Xa

Icon Luck.png 15 (69)

Xx c.png 3

Xx c.png 3

Xx c.png 3

Xx c.png 3

trong hạm đội chính.
300 / 200 / 300 / 200 Bucket.png X 2 Development material.png X 2 Điều kiện để mở: A17
Sau khi hoàn thành sẽ mở: A51
A19 「南雲機動部隊」を編成せよ!
Thiết lập "Đội cơ động Nagumo"!
CHỈ CÓ Akagi
Akagi.jpg Akagi
Mẫu hạm tiêu chuẩn

Icon HP.png 69

Icon Gun.png 0 (38)

Icon Armor.png 28 (54)

Icon Torpedo.png 0 (0)

Icon Evasion.png 28 (69)

Icon AA.png 32 (74)

Icon Aircraft.png 73

Icon ASW.png 0

Icon Speed.png Nhanh

Icon LOS.png 44 (69)

Icon Range.png Ngắn

Icon Luck.png 12(49)

Xx c.png 18

Xx c.png 18

Xx c.png 27

Xx c.png 10

, Kaga
Kaga.jpg Kaga
Mẫu hạm tiêu chuẩn

Icon HP.png 71

Icon Gun.png 0 (39)

Icon Armor.png 29 (59)

Icon Torpedo.png 0 (0)

Icon Evasion.png 27 (49)

Icon AA.png 28 (69)

Icon Aircraft.png 93 

Icon ASW.png 0

Icon Speed.png Nhanh

Icon LOS.png 40 (69)

Icon Range.png Ngắn

Icon Luck.png 10 (69)

Xx c.png 18

Xx c.png 18

Xx c.png 45

Xx c.png 12

, Hiryuu
Hiryuu.jpg Hiryuu
Mẫu hạm tiêu chuẩn

Icon HP.png 50

Icon Gun.png 0 (29)

Icon Armor.png 27 (49)

Icon Torpedo.png 0

Icon Evasion.png 37 (69)

Icon AA.png 26 (69)

Icon Aircraft.png 64

Icon ASW.png 0

Icon Speed.png Cao

Icon LOS.png 42 (50)

Icon Range.png Ngắn

Icon Luck.png 35 (89)

Xx c.png 12

Xx c.png 27

Xx c.png 18

Xx c.png 7

Souryuu
Souryuu.jpg Souryuu
Mẫu hạm tiêu chuẩn

Icon HP.png 50

Icon Gun.png 0 (29)

Icon Armor.png 27 (49)

Icon Torpedo.png 0 (0)

Icon Evasion.png 27 (59)

Icon AA.png 26 (69)

Icon Aircraft.png 64

Icon ASW.png 0

Icon Speed.png Nhanh

Icon LOS.png 42 (69)

Icon Range.png Ngắn

Icon Luck.png 10

Xx c.png 12

Xx c.png 27

Xx c.png 18

Xx c.png 7

trong hạm đội chính.
500 / 500 / 500 / 500 IC.png X 2 Development material.png X 4 Điều kiện để mở: A13
A20 「三川艦隊」を編成せよ!
Thiết lập "Hạm đội Mikawa"!
Choukai
Choukai.jpg Choukai
Tuần dương hạm hạng nặng

Icon HP.png 45

Icon Gun.png 40 (54)

Icon Armor.png 35 (49)

Icon Torpedo.png 24 (49)

Icon Evasion.png 35 (59)

Icon AA.png 18 (56)

Icon Aircraft.png 6

Icon ASW.png 0

Icon Speed.png Nhanh

Icon LOS.png 13 (39)

Icon Range.png Trung bình

Icon Luck.png 10

Xx c.png 2

Xx c.png 2

Xx c.png 2

, Aoba
Aoba.jpg Aoba
Tuần dương hạm hạng nặng

Icon HP.png 37

Icon Gun.png 30 (54)

Icon Armor.png 26 (37)

Icon Torpedo.png 12 (59)

Icon Evasion.png 33 (69)

Icon AA.png 16 (59)

Icon Aircraft.png 6

Icon ASW.png 0

Icon Speed.png Nhanh

Icon LOS.png 11 (39)

Icon Range.png Trung bình

Icon Luck.png 20 (69)

Xx c.png 2

Xx c.png 2

Xx c.png 2

, Kako
Kako.jpg Kako
Tuần dương hạm hạng nặng

Icon HP.png 36

Icon Gun.png 30 (49)

Icon Armor.png 25 (34)

Icon Torpedo.png 12 (49)

Icon Evasion.png 33 (59)

Icon AA.png 16 (49)

Icon Aircraft.png 6

Icon ASW.png 0

Icon Speed.png Nhanh

Icon LOS.png 10 (39)

Icon Range.png Trung bình

Icon Luck.png 10 (49)

Xx c.png 2

Xx c.png 2

Xx c.png 2

, Furutaka
Furutaka.jpg Furutaka
Tuần dương hạm hạng nặng

Icon HP.png 36

Icon Gun.png 30 (54)

Icon Armor.png 25 (34)

Icon Torpedo.png 12 (59)

Icon Evasion.png 33 (69)

Icon AA.png 16 (59)

Icon Aircraft.png 6

Icon ASW.png 0

Icon Speed.png Nhanh

Icon LOS.png 10 (39)

Icon Range.png Trung bình

Icon Luck.png 10 (49)

Xx c.png 2

Xx c.png 2

Xx c.png 2

, Tenryuu
Tenryuu.jpg Tenryuu
Tuần dương hạm hạng nhẹ

Icon HP.png 23

Icon Gun.png 11 (39)

Icon Armor.png 7 (29)

Icon Torpedo.png 18 (59)

Icon Evasion.png 35 (69)

Icon AA.png 8 (39)

Icon Aircraft.png 0

Icon ASW.png 18 (59)

Icon Speed.png Cao

Icon LOS.png 7 (19)

Icon Range.png Trung bình

Icon Luck.png 17 (49)

Xx c.png 0

Xx c.png 0

và 1 tàu có tốc độ NHANH trong hạm đội chính.
400 / 0 / 200 / 0 Bucket.png X 3 Điều kiện để mở: A13
Sau khi hoàn thành sẽ mở: A21, B11
A21 「第四戦隊」を編成せよ!
Thiết lập "Chiến đội số 4"!
Takao
Takao.jpg Takao
Tuần dương hạm hạng nặng

Icon HP.png 45

Icon Gun.png 40 (59)

Icon Armor.png 35 (49)

Icon Torpedo.png 24 (59)

Icon Evasion.png 35 (69)

Icon AA.png 18 (66)

Icon Aircraft.png 6

Icon ASW.png 0

Icon Speed.png Nhanh

Icon LOS.png 13 (39)

Icon Range.png Trung bình

Icon Luck.png 10 (49)

Xx c.png 2

Xx c.png 2

Xx c.png 2

, Atago
Atago.jpg Atago
Tuần dương hạm hạng nặng

Icon HP.png 45

Icon Gun.png 40 (54)

Icon Armor.png 35 (49)

Icon Torpedo.png 24 (59)

Icon Evasion.png 35 (59)

Icon AA.png 18 (56)

Icon Aircraft.png 6

Icon ASW.png 0

Icon Speed.png Nhanh

Icon LOS.png 13 (39)

Icon Range.png Trung bình

Icon Luck.png 10

Xx c.png 2

Xx c.png 2

Xx c.png 2

, Choukai
Choukai.jpg Choukai
Tuần dương hạm hạng nặng

Icon HP.png 45

Icon Gun.png 40 (54)

Icon Armor.png 35 (49)

Icon Torpedo.png 24 (49)

Icon Evasion.png 35 (59)

Icon AA.png 18 (56)

Icon Aircraft.png 6

Icon ASW.png 0

Icon Speed.png Nhanh

Icon LOS.png 13 (39)

Icon Range.png Trung bình

Icon Luck.png 10

Xx c.png 2

Xx c.png 2

Xx c.png 2

Maya
Maya.jpg Maya
Tuần dương hạm hạng nặng

Icon HP.png 45

Icon Gun.png 40 (54)

Icon Armor.png 35 (49)

Icon Torpedo.png 24 (49)

Icon Evasion.png 35 (59)

Icon AA.png 18 (59)

Icon Aircraft.png 6

Icon ASW.png 0

Icon Speed.png Nhanh

Icon LOS.png 13 (39)

Icon Range.png Trung bình

Icon Luck.png 10 (49)

Xx c.png 2

Xx c.png 2

Xx c.png 2

trong hạm đội chính.
300 / 150 / 0 / 0 Bucket.png X 2 Development material.png X 1 Điều kiện để mở: A20
Sau khi hoàn thành sẽ mở: A22, A24, A25, A27, A29, B13
A22 「西村艦隊」を編成せよ!
Thiết lập "Hạm đội Nishimura"!
Fusou
Fusou.jpg Fusou
Thiết giáp hạm

Icon HP.png 67

Icon Gun.png 74 (94)

Icon Armor.png 59 (79)

Icon Torpedo.png 0

Icon Evasion.png 19 (39)

Icon AA.png 23 (79)

Icon Aircraft.png 12

Icon ASW.png 0

Icon Speed.png Chậm

Icon LOS.png 9 (33)

Icon Range.png Xa

Icon Luck.png 5 (39)

Xx c.png 3

Xx c.png 3

Xx c.png 3

Xx c.png 3

, Yamashiro
Yamashiro.jpg Yamashiro
Thiết giáp hạm

Icon HP.png 67

Icon Gun.png 74 (94)

Icon Armor.png 59 (79)

Icon Torpedo.png 0

Icon Evasion.png 19 (39)

Icon AA.png 23 (79)

Icon Aircraft.png 12

Icon ASW.png 0

Icon Speed.png Chậm

Icon LOS.png 9 (33)

Icon Range.png Xa

Icon Luck.png 5 (39)

Xx c.png 3

Xx c.png 3

Xx c.png 3

Xx c.png 3

, Mogami
Mogami.jpg Mogami
Tuần dương hạm hạng nặng

Icon HP.png 41

Icon Gun.png 40 (59)

Icon Armor.png 31 (59)

Icon Torpedo.png 18 (69)

Icon Evasion.png 35 (69)

Icon AA.png 20 (59)

Icon Aircraft.png 6

Icon ASW.png 0

Icon Speed.png Nhanh

Icon LOS.png 14 (39)

Icon Range.png Trung bình

Icon Luck.png 10 (49)

Xx c.png 2

Xx c.png 2

Xx c.png 2

Shigure
Shigure.jpg Shigure
Khu trục hạm

Icon HP.png 16

Icon Gun.png 10 (29)

Icon Armor.png 6 (19)

Icon Torpedo.png 24 (69)

Icon Evasion.png 43 (79)

Icon AA.png 9 (39)

Icon Aircraft.png 0

Icon ASW.png 21 (49)

Icon Speed.png Nhanh

Icon LOS.png 5 (19)

Icon Range.png Ngắn

Icon Luck.png 10 (49)

Xx c.png

Xx c.png

trong hạm đội chính.
200 / 200 / 200 / 0 Mamiya"Mamiya" X 1 Điều kiện để mở: A21
Sau khi hoàn thành sẽ mở: A23, A26, B14
A23 「第五航空戦隊」を編成せよ!
Thiết lập "Hàng không chiến đội số 5"!
Shoukaku
Shoukaku.jpg Shoukaku
Mẫu hạm tiêu chuẩn

Icon HP.png 62

Icon Gun.png 0 (39)

Icon Armor.png 33 (49)

Icon Torpedo.png 0

Icon Evasion.png 39 (59)

Icon AA.png 30 (69)

Icon Aircraft.png 75

Icon ASW.png 0

Icon Speed.png Nhanh

Icon LOS.png 44 (69)

Icon Range.png Ngắn

Icon Luck.png 10 (49)

Xx c.png 21

Xx c.png 21

Xx c.png 21

Xx c.png 12

, Zuikaku
Zuikaku.jpg Zuikaku
Mẫu hạm tiêu chuẩn

Icon HP.png 62

Icon Gun.png 0 (39)

Icon Armor.png 33 (49)

Icon Torpedo.png 0

Icon Evasion.png 39 (69)

Icon AA.png 30 (69)

Icon Aircraft.png 75

Icon ASW.png 0

Icon Speed.png Nhanh

Icon LOS.png 44 (69)

Icon Range.png Ngắn

Icon Luck.png 40 (89)

Xx c.png 21

Xx c.png 21

Xx c.png 21

Xx c.png 12

và 2 DD trong hạm đội chính.
300 / 0 / 0 / 300 EmergencyRepair.png X 1 Điều kiện để mở: A22
Sau khi hoàn thành sẽ mở: A41, A46, B15
A24 新「三川艦隊」を編成せよ!
Thiết lập "Hạm đội Mikawa Mới"!
Choukai
Choukai.jpg Choukai
Tuần dương hạm hạng nặng

Icon HP.png 45

Icon Gun.png 40 (54)

Icon Armor.png 35 (49)

Icon Torpedo.png 24 (49)

Icon Evasion.png 35 (59)

Icon AA.png 18 (56)

Icon Aircraft.png 6

Icon ASW.png 0

Icon Speed.png Nhanh

Icon LOS.png 13 (39)

Icon Range.png Trung bình

Icon Luck.png 10

Xx c.png 2

Xx c.png 2

Xx c.png 2

, Aoba
Aoba.jpg Aoba
Tuần dương hạm hạng nặng

Icon HP.png 37

Icon Gun.png 30 (54)

Icon Armor.png 26 (37)

Icon Torpedo.png 12 (59)

Icon Evasion.png 33 (69)

Icon AA.png 16 (59)

Icon Aircraft.png 6

Icon ASW.png 0

Icon Speed.png Nhanh

Icon LOS.png 11 (39)

Icon Range.png Trung bình

Icon Luck.png 20 (69)

Xx c.png 2

Xx c.png 2

Xx c.png 2

, Kinugasa
Kinugasa.jpg Kinugasa
Tuần dương hạm hạng nặng

Icon HP.png 37

Icon Gun.png 30 (54)

Icon Armor.png 26 (37)

Icon Torpedo.png 12 (59)

Icon Evasion.png 33 (69)

Icon AA.png 16 (59)

Icon Aircraft.png 6

Icon ASW.png 0

Icon Speed.png Nhanh

Icon LOS.png 11 (39)

Icon Range.png Trung bình

Icon Luck.png 20 (69)

Xx c.png 2

Xx c.png 2

Xx c.png 2

, Kako
Kako.jpg Kako
Tuần dương hạm hạng nặng

Icon HP.png 36

Icon Gun.png 30 (49)

Icon Armor.png 25 (34)

Icon Torpedo.png 12 (49)

Icon Evasion.png 33 (59)

Icon AA.png 16 (49)

Icon Aircraft.png 6

Icon ASW.png 0

Icon Speed.png Nhanh

Icon LOS.png 10 (39)

Icon Range.png Trung bình

Icon Luck.png 10 (49)

Xx c.png 2

Xx c.png 2

Xx c.png 2

, Furutaka
Furutaka.jpg Furutaka
Tuần dương hạm hạng nặng

Icon HP.png 36

Icon Gun.png 30 (54)

Icon Armor.png 25 (34)

Icon Torpedo.png 12 (59)

Icon Evasion.png 33 (69)

Icon AA.png 16 (59)

Icon Aircraft.png 6

Icon ASW.png 0

Icon Speed.png Nhanh

Icon LOS.png 10 (39)

Icon Range.png Trung bình

Icon Luck.png 10 (49)

Xx c.png 2

Xx c.png 2

Xx c.png 2

Tenryuu
Tenryuu.jpg Tenryuu
Tuần dương hạm hạng nhẹ

Icon HP.png 23

Icon Gun.png 11 (39)

Icon Armor.png 7 (29)

Icon Torpedo.png 18 (59)

Icon Evasion.png 35 (69)

Icon AA.png 8 (39)

Icon Aircraft.png 0

Icon ASW.png 18 (59)

Icon Speed.png Cao

Icon LOS.png 7 (19)

Icon Range.png Trung bình

Icon Luck.png 17 (49)

Xx c.png 0

Xx c.png 0

trong hạm đội chính.
300 / 0 / 300 / 0 Mamiya"Mamiya" X 1 Điều kiện để mở: A21
Sau khi hoàn thành sẽ mở: B16
A25 潜水艦隊を編成せよ!
Thiết lập Hạm đội tàu ngầm!
Có 2 SS trong hạm đội bất kì. 150 / 150 / 0 / 0 EmergencyRepair.png X 1 Điều kiện để mở: A21
Sau khi hoàn thành sẽ mở: A31, B17
A26 航空水上打撃艦隊を編成せよ!
Thiết lập Hạm đội tấn công mặt nước!
CHỈ CÓ 2 BBV và 2 CAV trong hạm đội chính 0 / 0 / 200 / 200 Bucket.png X 2 Điều kiện để mở: A22
Sau khi hoàn thành sẽ mở: B18
A27 中規模潜水艦隊を編成せよ!
Thiết lập Trung đội tàu ngầm!
Có 3 SS trong hạm đội bất kì 150 / 150 / 0 / 0 Mamiya"Mamiya" X 1 Điều kiện để mở: A21
Sau khi hoàn thành sẽ mở: A37, D5
A28 「第六戦隊」を編成せよ!
Thiết lập "Chiến đội số 6"!
Furutaka
Furutaka.jpg Furutaka
Tuần dương hạm hạng nặng

Icon HP.png 36

Icon Gun.png 30 (54)

Icon Armor.png 25 (34)

Icon Torpedo.png 12 (59)

Icon Evasion.png 33 (69)

Icon AA.png 16 (59)

Icon Aircraft.png 6

Icon ASW.png 0

Icon Speed.png Nhanh

Icon LOS.png 10 (39)

Icon Range.png Trung bình

Icon Luck.png 10 (49)

Xx c.png 2

Xx c.png 2

Xx c.png 2

, Kako
Kako.jpg Kako
Tuần dương hạm hạng nặng

Icon HP.png 36

Icon Gun.png 30 (49)

Icon Armor.png 25 (34)

Icon Torpedo.png 12 (49)

Icon Evasion.png 33 (59)

Icon AA.png 16 (49)

Icon Aircraft.png 6

Icon ASW.png 0

Icon Speed.png Nhanh

Icon LOS.png 10 (39)

Icon Range.png Trung bình

Icon Luck.png 10 (49)

Xx c.png 2

Xx c.png 2

Xx c.png 2

, Kinugasa
Kinugasa.jpg Kinugasa
Tuần dương hạm hạng nặng

Icon HP.png 37

Icon Gun.png 30 (54)

Icon Armor.png 26 (37)

Icon Torpedo.png 12 (59)

Icon Evasion.png 33 (69)

Icon AA.png 16 (59)

Icon Aircraft.png 6

Icon ASW.png 0

Icon Speed.png Nhanh

Icon LOS.png 11 (39)

Icon Range.png Trung bình

Icon Luck.png 20 (69)

Xx c.png 2

Xx c.png 2

Xx c.png 2

Aoba
Aoba.jpg Aoba
Tuần dương hạm hạng nặng

Icon HP.png 37

Icon Gun.png 30 (54)

Icon Armor.png 26 (37)

Icon Torpedo.png 12 (59)

Icon Evasion.png 33 (69)

Icon AA.png 16 (59)

Icon Aircraft.png 6

Icon ASW.png 0

Icon Speed.png Nhanh

Icon LOS.png 11 (39)

Icon Range.png Trung bình

Icon Luck.png 20 (69)

Xx c.png 2

Xx c.png 2

Xx c.png 2

trong hạm đội chính
250 / 300 / 0 / 0 Mamiya"Mamiya" X 1 Điều kiện để mở: A10
Sau khi hoàn thành sẽ mở: A37, B19
A29 「第五艦隊」を編成せよ!
Thiết lập "Hạm đội số 5"!
Nachi
Nachi.jpg Nachi
Tuần dương hạm hạng nặng

Icon HP.png 44

Icon Gun.png 40 (54)

Icon Armor.png 32 (49)

Icon Torpedo.png 24 (49)

Icon Evasion.png 34 (59)

Icon AA.png 16 (54)

Icon Aircraft.png 6

Icon ASW.png 0

Icon Speed.png Nhanh

Icon LOS.png 12 (39)

Icon Range.png Trung bình

Icon Luck.png 10 (49)

Xx c.png 2

Xx c.png 2

Xx c.png 2

, Ashigara
Ashigara.jpg Ashigara
Tuần dương hạm hạng nặng

Icon HP.png 44

Icon Gun.png 40 (54)

Icon Armor.png 32 (49)

Icon Torpedo.png 24 (49)

Icon Evasion.png 34 (59)

Icon AA.png 16 (54)

Icon Aircraft.png 6

Icon ASW.png 0

Icon Speed.png Nhanh

Icon LOS.png 12 (39)

Icon Range.png Trung bình

Icon Luck.png 10 (49)

Xx c.png 2

Xx c.png 2

Xx c.png 2

, Tama
Tama.jpg Tama
Tuần dương hạm hạng nhẹ

Icon HP.png 25

Icon Gun.png 13 (49)

Icon Armor.png 10 (29)

Icon Torpedo.png 24 (79)

Icon Evasion.png 36 (69)

Icon AA.png 13 (49)

Icon Aircraft.png 2

Icon ASW.png 19 (59)

Icon Speed.png Nhanh

Icon LOS.png 8 (39)

Icon Range.png Trung bình

Icon Luck.png 10 (49)

Xx c.png 1

Xx c.png 1

Kiso
Kiso.jpg Kiso
Tuần dương hạm hạng nhẹ

Icon HP.png 25

Icon Gun.png 14 (39)

Icon Armor.png 14 (39)

Icon Torpedo.png 24 (79)

Icon Evasion.png 36 (69)

Icon AA.png 13 (49)

Icon Aircraft.png 2

Icon ASW.png 19 (59)

Icon Speed.png Nhanh

Icon LOS.png 8 (39)

Icon Range.png Trung bình

Icon Luck.png 10 (49)

Xx c.png 1

Xx c.png 1

trong hạm đội chính
200 / 0 / 300 / 0 (Không có) Điều kiện để mở: A21
Sau khi hoàn thành sẽ mở: A30
A30 「第一水雷戦隊」を編成せよ!
Thiết lập "Thủy lôi chiến đội số 1"!
Abukuma
Abukuma.jpg Abukuma
Tuần dương hạm hạng nhẹ

Icon HP.png 27

Icon Gun.png 14 (39)

Icon Armor.png 10 (29)

Icon Torpedo.png 24 (79)

Icon Evasion.png 39 (69)

Icon AA.png 13 (49)

Icon Aircraft.png 2

Icon ASW.png 20 (59)

Icon Speed.png Nhanh

Icon LOS.png 8 (39)

Icon Range.png Trung bình

Icon Luck.png 12 (49)

Xx c.png 1

Xx c.png 1

, Akebono
Akebono.jpg Akebono
Khu trục hạm

Icon HP.png 15

Icon Gun.png 10 (29)

Icon Armor.png 5 (19)

Icon Torpedo.png 27 (69)

Icon Evasion.png 41 (79)

Icon AA.png 12 (39)

Icon Aircraft.png 0

Icon ASW.png 20 (49)

Icon Speed.png Nhanh

Icon LOS.png 5 (19)

Icon Range.png Ngắn

Icon Luck.png 10 (49)

Xx c.png

Xx c.png

, Ushio
Ushio.jpg Ushio
Khu trục hạm

Icon HP.png 15

Icon Gun.png 10 (29)

Icon Armor.png 5 (19)

Icon Torpedo.png 27 (69)

Icon Evasion.png 41 (79)

Icon AA.png 12 (39)

Icon Aircraft.png 0

Icon ASW.png 20 (49)

Icon Speed.png Nhanh

Icon LOS.png 5 (19)

Icon Range.png Ngắn

Icon Luck.png 20 (79)

Xx c.png

Xx c.png

, Kasumi
Kasumi.jpg Kasumi
Khu trục hạm

Icon HP.png 16

Icon Gun.png 10 (29)

Icon Armor.png 6 (19)

Icon Torpedo.png 24 (69)

Icon Evasion.png 43 (79)

Icon AA.png 9 (39)

Icon Aircraft.png 0

Icon ASW.png 21 (49)

Icon Speed.png Nhanh

Icon LOS.png 5 (19)

Icon Range.png Ngắn

Icon Luck.png 15 (59)

Xx c.png

Xx c.png

Shiranui
Shiranui.jpg Shiranui
Khu trục hạm

Icon HP.png 16

Icon Gun.png 10 (29)

Icon Armor.png 6 (19)

Icon Torpedo.png 24 (69)

Icon Evasion.png 44 (79)

Icon AA.png 9 (39)

Icon Aircraft.png 0

Icon ASW.png 24 (49)

Icon Speed.png Nhanh

Icon LOS.png 6 (19)

Icon Range.png Ngắn

Icon Luck.png 10 (49)

Xx c.png

Xx c.png

trong hạm đội chính
200 / 300 / 0 / 0 EmergencyRepair.png X 1 Điều kiện để mở: A29
Sau khi hoàn thành sẽ mở: D9
A31 「第八駆逐隊」を編成せよ!
Thiết lập "Đội khu trục số 8"!
CHỈ CÓ Asashio
Asashio.jpg Asashio
Khu trục hạm

Icon HP.png 16

Icon Gun.png 10 (29)

Icon Armor.png 6 (19)

Icon Torpedo.png 24 (79)

Icon Evasion.png 43 (79)

Icon AA.png 12 (39)

Icon Aircraft.png 0

Icon ASW.png 21 (49)

Icon Speed.png Nhanh

Icon LOS.png 5 (19)

Icon Range.png Ngắn

Icon Luck.png 12 (49)

Xx c.png

Xx c.png

, Michishio
Michishio.jpg Michishio
Khu trục hạm

Icon HP.png 16

Icon Gun.png 10 (29)

Icon Armor.png 6 (19)

Icon Torpedo.png 24 (69)

Icon Evasion.png 43 (79)

Icon AA.png 9 (39)

Icon Aircraft.png 0

Icon ASW.png 21 (49)

Icon Speed.png Nhanh

Icon LOS.png 5 (19)

Icon Range.png Ngắn

Icon Luck.png 10 (49)

Xx c.png

Xx c.png

, Ooshio
Ooshio.jpg Ooshio
Khu trục hạm

Icon HP.png 16

Icon Gun.png 10 (29)

Icon Armor.png 6 (19)

Icon Torpedo.png 24 (69)

Icon Evasion.png 43 (79)

Icon AA.png 9 (39)

Icon Aircraft.png 0

Icon ASW.png 21 (49)

Icon Speed.png Nhanh

Icon LOS.png 5 (19)

Icon Range.png Ngắn

Icon Luck.png 10 (49)

Xx c.png

Xx c.png

, Arashio
Arashio.jpg Arashio
Khu trục hạm

Icon HP.png 16

Icon Gun.png 10 (29)

Icon Armor.png 6 (19)

Icon Torpedo.png 24 (69)

Icon Evasion.png 43 (79)

Icon AA.png 9 (39)

Icon Aircraft.png 0

Icon ASW.png 21 (49)

Icon Speed.png Nhanh

Icon LOS.png 5 (19)

Icon Range.png Ngắn

Icon Luck.png 10 (49)

Xx c.png

Xx c.png

trong hạm đội chính
150 / 150 / 0 / 0 Development material.png X 3 Điều kiện để mở: A25
Sau khi hoàn thành sẽ mở: A33, B20
A32 「第十八駆逐隊」を編成せよ!
Thiết lập "Đội khu trục số 18"!
CHỈ CÓ Kasumi
Kasumi.jpg Kasumi
Khu trục hạm

Icon HP.png 16

Icon Gun.png 10 (29)

Icon Armor.png 6 (19)

Icon Torpedo.png 24 (69)

Icon Evasion.png 43 (79)

Icon AA.png 9 (39)

Icon Aircraft.png 0

Icon ASW.png 21 (49)

Icon Speed.png Nhanh

Icon LOS.png 5 (19)

Icon Range.png Ngắn

Icon Luck.png 15 (59)

Xx c.png

Xx c.png

, Arare
Arare.jpg Arare
Khu trục hạm

Icon HP.png 16

Icon Gun.png 10 (29)

Icon Armor.png 6 (19)

Icon Torpedo.png 24 (69)

Icon Evasion.png 43 (79)

Icon AA.png 9 (39)

Icon Aircraft.png 0

Icon ASW.png 21 (49)

Icon Speed.png Nhanh

Icon LOS.png 5 (19)

Icon Range.png Ngắn

Icon Luck.png 10 (49)

Xx c.png

Xx c.png

, Kagerou
Kagerou.jpg Kagerou
Khu trục hạm

Icon HP.png 16

Icon Gun.png 10 (29)

Icon Armor.png 6 (19)

Icon Torpedo.png 24 (69)

Icon Evasion.png 44 (79)

Icon AA.png 12 (39)

Icon Aircraft.png 0

Icon ASW.png 24 (49)

Icon Speed.png Nhanh

Icon LOS.png 6 (19)

Icon Range.png Ngắn

Icon Luck.png 12 (49)

Xx c.png

Xx c.png

Shiranui
Shiranui.jpg Shiranui
Khu trục hạm

Icon HP.png 16

Icon Gun.png 10 (29)

Icon Armor.png 6 (19)

Icon Torpedo.png 24 (69)

Icon Evasion.png 44 (79)

Icon AA.png 9 (39)

Icon Aircraft.png 0

Icon ASW.png 24 (49)

Icon Speed.png Nhanh

Icon LOS.png 6 (19)

Icon Range.png Ngắn

Icon Luck.png 10 (49)

Xx c.png

Xx c.png

trong hạm đội chính
180 / 180 / 0 / 0 Development material.png X 1 EmergencyRepair.png X 1 Điều kiện để mở: B20
Sau khi hoàn thành sẽ mở: A42, A47, B21
A33 「第三十駆逐隊(第一次)」を編成せよ!
Thiết lập "Đội khu trục số 30 (Lần thứ nhất)"!
CHỈ CÓ Mutsuki
Mutsuki.jpg Mutsuki
Khu trục hạm

Icon HP.png 13

Icon Gun.png 6 (29)

Icon Armor.png 5 (18)

Icon Torpedo.png 18 (59)

Icon Evasion.png 37 (69)

Icon AA.png 7 (29)

Icon Aircraft.png 0

Icon ASW.png 16 (39)

Icon Speed.png Nhanh