FANDOM


Nhiệm vụ PvP (演習)

Quest practice.png
Exercise Quests
ID Requirements Fuel.pngAmmunition.pngSteel.pngBauxite.png Reward Note
C1 はじめての「演習」!
Tập thể dục lần đầu
Đấu 1 trận PvP 10 / 10 / 0 / 0 Development material.png X 1
C2 「演習」で練度向上!
Nâng mức độ tập thể dục
Đấu 3 trận PvP trong 1 ngày (có thể thua) 50 / 0 / 50 / 0 IC.png X 1 Sau khi hoàn thành mở khóa nv: C3, C4
Nhiệm vụ hàng ngày
C3 「演習」で他提督を圧倒せよ!
Áp đảo các đô đốc khác thông qua luyện tập
Thắng 5 trận PvP trong 1 ngày 0 / 50 / 0 / 50 Development material.pngX 1 Điều kiện mở nv: C2
Nhiệm vụ hàng ngày
C4 大規模演習
Những cuộc tập luyện quy mô lớn
Thắng 20 trận PvP trong 1 tuần 200 / 200 / 200 / 200 Development material.pngX 2 Improvement Materials.pngX 1 Điều kiện mở nv: C2
Nhiệm vụ hàng tuần
C5 艦隊の練度向上に努めよ!
Phấn đấu làm tăng mức độ huấn luyện của hạm đội
Thắng 3 trận PvP trong cùng 1 ngày. 0 / 0 / 300 / 300 Bucket.png X 2 Điều kiện mở: A50
Sau khi hoàn thành mở: B41
C6 演習を強化、艦隊の練度向上に努めよ!
Tiếp tục tập thể dục và tăng mức độ đào tạo của hạm đội
Thắng 4 trận PvP trong 1 ngày 0 / 300 / 0 / 0 Bucket.png X 2 Improvement Materials.pngX 1 Điều kiện mở: D17
Sau khi hoàn thành mở: D18
C7 北方再突入に備え、練度向上に努めよ!
Phấn đấu tăng mức độ đào tạo nhằm chuẩn bị gấp rút tới biển bắc
Thắng 4 trận PvP trong ngày 300 / 0 / 0 / 0 Bucket.png X 2 Improvement Materials.pngX 1 Điều kiện mở khóa nv: B46
Sau khi hoàn thành mở: A55
C8 精鋭艦隊演習
Hạm đội ưu tú thực hành
Thắng 7 trận PvP trong cùng 1 ngày 0 / 400 / 0 / 200 Bucket.png X 2 Combat Provisions.png X 1 Requires: Bd2
Nhiệm vụ hàng tháng

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên