FANDOM


New Technology Aircraft Blueprint

Mô tả

新型航空機の開発、戦力化するために必要な技術図面です。 ※開発には複数図面必要です。 ※任務や装備改修で使用可能。

Tác dụng

Bản thiết kế công nghệ mới dành cho phi cơ (新型航空機設計図) là trang bị đặc biệt được yêu cầu để thiết kế Kikka Kai. Phần thưởng của nhiệm vụ D20.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên