FANDOM


Lời thoại

Sự kiện Tiếng Nhật Tiếng Việt Ghi chú
Giới thiệu
Play
Play
アイアン…ボトム…サウンドニ…シズミナサイ…


(2014夏イベント以降)

ナンドデモ…シズメテ…アゲル …

Sink in the... Iron... Bottom... Sound...


(on and after Summer 2014 Event)

I will... sink you... as many times... as I need...

Tấn công
Play
Play
シズミナサイ!

or

ナンドデモ…シズメテ…アゲル…

Chìm cho ta!

or

Ta sẽ ... đánh chìm ngươi... bao nhiêu lần... tuỳ ý ta...

nasai is normally used as a polite or more formal request, however in this case it's more rhetorical...she isn't asking, she's telling.
Bị tấn công
Play
Play


Play

シズマナイワ…ワタシハモウ…ニドト

or

ダメナノネ…


(2014夏イベント以降)

キャァ!

Ta sẽ không chìm... sẽ không bao giờ...

Thật không ổn chút nào...


(on and after Summer 2014 Event)

Kyaa!

Chìm
Play


Play

イツカ…シズカナ…ソンナ…ウミデ…ワタシモ…


(2014夏イベント以降)

ダメナノネ…

Một ngày nào đó, tại đây... vùng biển bình yên... kể cả ta...


(on and after Summer 2014 Event)

Thật không ổn chút nào...


 Character

Thông Tin Bên Lề

 • Boss map E-5 Sự kiện mùa thu 2013.
 • Xuất hiện ở map E-5 trong Sự kiện mùa xuân 2014.
 • Cũng là Boss map E-6 trong Sự kiện mùa hè 2014. Nếu HQ Level từ 100 trở lên, Hai Battleship Princesses sẽ xuất hiện như kì hạm và hạm đội hộ tống.
 • Boss map E-3 và preboss map E-4 Sự kiện mùa thu 2014.
 • Xuất hiện tại map E-3 Sự kiện mùa đông 2015 Tại map này, cô ấy không có lời thoại.
 • Boss map E-5 vai trò như hai tàu hộ tống của Boss dạng cuối Sự kiện mùa đông 2015 (mức khó).
 • Map E-6 Node I (Dạ chiến) Sự kiện mùa xuân 2015.
 • Hộ tống boss map E-2 ở mức Medium và Hard, E-5, E-6 ở mức Medium và Hard, preboss và boss E-7 Sự kiện mùa hè 2015.
 • Hộ tống boss E-4 Sự kiện mùa thu 2015.
 • Map E-3 Node K, Preboss và hộ tống node Boss Sự kiện mùa đông 2016
 • Map E-1 Preboss (node H), E-4 Preboss (node J), E-5 Preboss (node K), E-6 hộ tống Boss (Medium & Hard), E-7 Preboss (Hard node E) và hộ tống Boss (2 ở Hard mode) (Spring 2016 Event)
 • Hộ tống map E-5 node Boss (Sự kiện mùa thu 2016)
Danh sách địch · Danh sách tàu người chơi
Tàu thông thường Khu trục hạm

Destroyer I-Class · Destroyer Ro-Class · Destroyer Ha-Class · Destroyer Ni-Class · Destroyer Na-Class

Tuần dương

Light Cruiser Ho-Class · Light Cruiser He-Class · Light Cruiser To-Class · Light Cruiser Tsu-Class · Torpedo Cruiser Chi-Class · Heavy Cruiser Ri-Class · Heavy Cruiser Ne-Class

Mẫu hạm

Light Carrier Nu-Class · Standard Carrier Wo-Class

Thiết giáp hạm

Battleship Ru-Class · Battleship Ta-Class · Battleship Re-Class

Tàu vận tải

Transport Ship Wa-Class

Tàu ngầm

Submarine Ka-Class · Submarine Yo-Class · Submarine So-Class

Pháo đài

Floating Fortress · Escort Fortress

Imps PT Imp Pack · Artillery Imp
Boss   DemonPrincess
War Demon
Water Demon
War Princess/Water Princess
Tàu mặt nước  Destroyer PrincessDestroyer Water Demon
Destroyer Ancient DemonDestroyer Ancient Princess 
Light Cruiser DemonLight Cruiser Princess
 Heavy Cruiser Princess (Summer)
 Battleship Princess (Summer)Battleship Water Demon
Aircraft Carrier Demon (Summer)Aircraft Carrier Princess (Summer)Aircraft Carrier Water Demon
 Seaplane Tender PrincessSeaplane Tender Water Princess
 Submarine Princess (Summer)
Armored Carrier DemonArmored Carrier Princess
Southern DemonSouthern War DemonSouthern War Princess
Anchorage DemonAnchorage Princess

Air Defense Princess · Abyssal Jellyfish Princess · Abyssal Twin Princesses · Escort Princess · Northern Water Princess · New Submarine Princess · French Battleship Princess · European Princess

Căn cứ mặt đất   Anchorage Water Demon
 Harbour Princess (Summer)Harbour Water Demon
Isolated Island DemonIsolated Island Princess 

Airfield Princess · Northern Princess · Midway Princess · Supply Depot Princess (Summer) · Central Princess · Lycoris Princess · Northernmost Landing Princess

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.