FANDOM


Số.603 Battleship Water Demon
戦艦水鬼
Thiết giáp hạm
Chỉ số

Icon HP HP

415

Icon Gun Hỏa lực

188

Icon Armor Giáp

168

Icon Torpedo Ngư lôi

0

Icon Evasion Né tránh

?

Icon AA Đối không

88

Icon Aircraft Sức chứa

6

Icon ASW Đối ngầm

?

Icon Speed Tốc độ

Chậm

Icon LOS Tầm nhìn

?

Icon Range Tầm bắn

Xa

Icon Luck May mắn

60
Air power

0
Trang bị

Icon Aircraft

RedGunHeavy 20inch Twin Cannon 0
RedGunHeavy 20inch Twin Cannon 0
Radar Surface Radar Mk.II 0
Seaplane Abyssal Recon Plane 6
BB Battleship Water Demon 603 Full

Số.604 Battleship Water Demon II
戦艦水鬼
Thiết giáp hạm
Chỉ số

Icon HP HP

500

Icon Gun Hỏa lực

198

Icon Armor Giáp

200

Icon Torpedo Ngư lôi

0

Icon Evasion Né tránh

?

Icon AA Đối không

96

Icon Aircraft Sức chứa

6

Icon ASW Đối ngầm

?

Icon Speed Tốc độ

Chậm

Icon LOS Tầm nhìn

?

Icon Range Tầm bắn

Xa

Icon Luck May mắn

90
Air power

0
Trang bị

Icon Aircraft

RedGunHeavy 20inch Twin Cannon 0
RedGunHeavy 20inch Twin Cannon 0
Radar Surface Radar Mk.II 0
Seaplane Abyssal Recon Plane 6
BB Battleship Water Demon II 604 Full

Lời thoại

Sự kiện Tiếng Nhật Tiếng Việt Ghi chú
Giới thiệu
Play
ヤクニタタヌ…イマイマシイ……ガラクタドモメッ!! Đồ vô dụng... phiền nhiễu... rác rưởi!!
Tấn công
Play
ナキサケンデ…シズンデイケェ! Khóc to lên... chìm đi!
Bị tấn công
Play
ナカナカ…ヤルジャナイカ… Không tệ... ngươi là... Không phải ác quỷ, mà là người khác.
Chìm
Play
ヒカリ…アフレル…ミナモニ…ワタシモ…ソウ…あぁっ…! Ánh sáng... tràn đầy... trên mặt nước... Ta cũng vậy... phải... Ah...! Tương tự với khi Nagato bị chìm (đề cập tới những quả bom nguyên tử).


 Character

Thông tin bên lề

  • Xuất hiện là boss của map cuối trong Sự kiện mùa đông 2015 and Sự kiện mùa xuân 2015.
  • Nghi ngờ là Nagato vì sự giống nhau khi xuất hiện và lời thoại khi chìm.
Danh sách địch · Danh sách tàu người chơi
Tàu thông thường Khu trục hạm

Destroyer I-Class · Destroyer Ro-Class · Destroyer Ha-Class · Destroyer Ni-Class · Destroyer Na-Class

Tuần dương

Light Cruiser Ho-Class · Light Cruiser He-Class · Light Cruiser To-Class · Light Cruiser Tsu-Class · Torpedo Cruiser Chi-Class · Heavy Cruiser Ri-Class · Heavy Cruiser Ne-Class

Mẫu hạm

Light Carrier Nu-Class · Standard Carrier Wo-Class

Thiết giáp hạm

Battleship Ru-Class · Battleship Ta-Class · Battleship Re-Class

Tàu vận tải

Transport Ship Wa-Class

Tàu ngầm

Submarine Ka-Class · Submarine Yo-Class · Submarine So-Class

Pháo đài

Floating Fortress · Escort Fortress

Imps PT Imp Pack · Artillery Imp
Boss   DemonPrincess
War Demon
Water Demon
War Princess/Water Princess
Tàu mặt nước  Destroyer PrincessDestroyer Water Demon
Destroyer Ancient DemonDestroyer Ancient Princess 
Light Cruiser DemonLight Cruiser Princess
 Heavy Cruiser Princess (Summer)
 Battleship Princess (Summer)Battleship Water Demon
Aircraft Carrier Demon (Summer)Aircraft Carrier Princess (Summer)Aircraft Carrier Water Demon
 Seaplane Tender PrincessSeaplane Tender Water Princess
 Submarine Princess (Summer)
Armored Carrier DemonArmored Carrier Princess
Southern DemonSouthern War DemonSouthern War Princess
Anchorage DemonAnchorage Princess

Air Defense Princess · Abyssal Jellyfish Princess · Abyssal Twin Princesses · Escort Princess · Northern Water Princess · New Submarine Princess · French Battleship Princess · European Princess

Căn cứ mặt đất   Anchorage Water Demon
 Harbour Princess (Summer)Harbour Water Demon
Isolated Island DemonIsolated Island Princess 

Airfield Princess · Northern Princess · Midway Princess · Supply Depot Princess (Summer) · Central Princess · Lycoris Princess · Northernmost Landing Princess

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.