FANDOM


Thông tin

Số.50 Chiyoda

千代田
(Hán việt: Thiên đại điền)
Thủy phi cơ mẫu hạm lớp Chitose
Chỉ số

Icon HP HP

40

Icon Gun Hỏa lực

9 (29)

Icon Armor Giáp

18 (39)

Icon Torpedo Ngư lôi

0

Icon Evasion Né tránh

20 (39)

Icon AA Đối không

14 (29)

Icon Aircraft Sức chứa

24

Icon ASW Đối ngầm

0

Icon Speed Tốc độ

Nhanh

Icon LOS Tầm nhìn

34 (69)

Icon Range Tầm bắn

Ngắn

Icon Luck May mắn

10 (49)
Chế tạo
2:20:00
Tiêu tốn tối đa

Fuel Nhiên liệu

35

Ammo Đạn dược

35
Trang bị

Icon Aircraft

GreenGunDP Pháo cao xạ 2 nòng 12.7cm
Pháo cao xạ 2 nòng 12.7cm
Equipment10-1
Pháo phụ, Phòng không
Icon Gun+2, Icon AA+4, Icon Hit+1, Icon Range Ngắn
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -
12
Seaplane Thủy phi cơ trinh sát Kiểu 0
Thủy phi cơ trinh sát Kiểu 0
Equipment25-1
Thủy phi cơ trinh sát
Icon Dive+1, Icon AA+1, Icon ASW+2, Icon Hit+1, Icon LOS+5
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -
12
- Khóa - -
- Khóa - -
Chỉ số khác
Hiện đại hoá
Icon AA 1 Icon Armor 2
Phá dỡ
Fuel 3 Ammo 1 Steel 13 Bauxite 4
Chiyoda

Số.96 Chiyoda Kai

千代田改
(Hán việt: Thiên đại điền)
Thủy phi cơ mẫu hạm lớp Chitose
Chỉ số

Icon HP HP

41

Icon Gun Hỏa lực

9 (29)

Icon Armor Giáp

20 (39)

Icon Torpedo Ngư lôi

0 (29)

Icon Evasion Né tránh

25 (44)

Icon AA Đối không

15 (29)

Icon Aircraft Sức chứa

24

Icon ASW Đối ngầm

0

Icon Speed Tốc độ

Nhanh

Icon LOS Tầm nhìn

36 (69)

Icon Range Tầm bắn

Ngắn

Icon Luck May mắn

10 (49)
Nâng cấp
Lv10 (Ammo40 Steel70)
Tiêu tốn tối đa

Fuel Nhiên liệu

35

Ammo Đạn dược

40
Trang bị

Icon Aircraft

Seaplane Thủy phi cơ trinh sát Kiểu 0
Thủy phi cơ trinh sát Kiểu 0
Equipment25-1
Thủy phi cơ trinh sát
Icon Dive+1, Icon AA+1, Icon ASW+2, Icon Hit+1, Icon LOS+5
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -
12
Seaplane Zuiun
Zuiun (Thuỵ vân - Mây lành)
Equipment26-1
Thuỷ phi cơ ném bom
Icon Dive+4, Icon AA+2, Icon ASW+4, Icon Hit+1, Icon LOS+6
Tầm xa: 5 (Chi phí triển khai: 6Bauxite)
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -
6
RedGunLight Pháo 2 nòng 12.7cm
Pháo 2 nòng 12.7cm
Equipment2-1
Pháo chính, Nhẹ
Icon Gun+2, Icon AA+2, Icon Range Ngắn
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -
6
- Khóa - -
Chỉ số khác
Hiện đại hoá
Icon AA 2 Icon Armor 2
Phá dỡ
Fuel 3 Ammo 1 Steel 14 Bauxite 4
Chiyoda M

Số.100 Chiyoda A

千代田甲
(Hán việt: Thiên đại điền)
Thủy phi cơ mẫu hạm lớp Chitose
Chỉ số

Icon HP HP

42

Icon Gun Hỏa lực

9 (29)

Icon Armor Giáp

21 (39)

Icon Torpedo Ngư lôi

15 (72)

Icon Evasion Né tránh

27 (49)

Icon AA Đối không

17 (39)

Icon Aircraft Sức chứa

24

Icon ASW Đối ngầm

0

Icon Speed Tốc độ

Nhanh

Icon LOS Tầm nhìn

30 (69)

Icon Range Tầm bắn

Ngắn

Icon Luck May mắn

10 (59)
Nâng cấp
Lv12 (Ammo80 Steel70)
Tiêu tốn tối đa

Fuel Nhiên liệu

35

Ammo Đạn dược

40
Trang bị

Icon Aircraft

Seaplane Thủy phi cơ trinh sát Kiểu 0
Thủy phi cơ trinh sát Kiểu 0
Equipment25-1
Thủy phi cơ trinh sát
Icon Dive+1, Icon AA+1, Icon ASW+2, Icon Hit+1, Icon LOS+5
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -
12
Torpedo Kouhyouteki A
Kouhyouteki A
Equipment41-1
Tàu ngầm bỏ túi
Icon Torpedo+12, Cho phép bắn ngư lôi phủ đầu
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -
6
Torpedo Kouhyouteki A
Kouhyouteki A
Equipment41-1
Tàu ngầm bỏ túi
Icon Torpedo+12, Cho phép bắn ngư lôi phủ đầu
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -
6
- Khóa -
Chỉ số khác
Hiện đại hoá
Icon Torpedo 2 Icon AA 1 Icon Armor 2
Phá dỡ
Fuel 3 Ammo 3 Steel 15 Bauxite 3
Chiyoda M2

Số.105 Chiyoda CVL

千代田航
(Hán việt: Thiên đại điền)
Mẫu hạm hạng nhẹ lớp Chitose
Chỉ số

Icon HP HP

47

Icon Gun Hỏa lực

0 (19)

Icon Armor Giáp

25 (39)

Icon Torpedo Ngư lôi

0

Icon Evasion Né tránh

37 (67)

Icon AA Đối không

20 (49)

Icon Aircraft Sức chứa

36

Icon ASW Đối ngầm

0

Icon Speed Tốc độ

Nhanh

Icon LOS Tầm nhìn

36 (69)

Icon Range Tầm bắn

Ngắn

Icon Luck May mắn

10 (59)
Nâng cấp
Lv15 (Ammo60 Steel100)
Tiêu tốn tối đa

Fuel Nhiên liệu

40

Ammo Đạn dược

40
Trang bị

Icon Aircraft

GreenPlane Máy bay tiêm kích Kiểu 0 Mẫu 21
Máy bay tiêm kích Kiểu 0 Mẫu 21
Equipment20-1
Máy bay tiêm kích
Icon AA+5
Tầm xa: 7 (Chi phí triển khai : 4Bauxite)
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -
21
BluePlane Máy bay ném ngư lôi Kiểu 97
Máy bay ném ngư lôi Kiểu 97
Equipment16-1
Máy bay ném ngư lôi
Icon Torpedo+5, Icon ASW+4, Icon LOS+1
Tầm xa: 4 (Chi phí triển khai : 5Bauxite)
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -
9
- Trống - 6
- Khóa -
Chỉ số khác
Hiện đại hoá
Icon AA 3 Icon Armor 2
Phá dỡ
Fuel 5 Ammo 5 Steel 17 Bauxite 4
Chiyoda M3

Số.105 Chiyoda CVL Kai

千代田航改
(Hán việt: Thiên đại điền)
Mẫu hạm hạng nhẹ lớp Chitose
Chỉ số

Icon HP HP

57

Icon Gun Hỏa lực

0 (34)

Icon Armor Giáp

32 (64)

Icon Torpedo Ngư lôi

0

Icon Evasion Né tránh

37 (69)

Icon AA Đối không

27 (69)

Icon Aircraft Sức chứa

56

Icon ASW Đối ngầm

0

Icon Speed Tốc độ

Nhanh

Icon LOS Tầm nhìn

42 (79)

Icon Range Tầm bắn

Ngắn

Icon Luck May mắn

12 (59)
Nâng cấp
Lv35 (Ammo250 Steel550)
Tiêu tốn tối đa

Fuel Nhiên liệu

45

Ammo Đạn dược

40
Trang bị

Icon Aircraft

GreenPlane Máy bay tiêm kích Kiểu 0 Mẫu 52
Máy bay tiêm kích Kiểu 0 Mẫu 52
Equipment21-1
Máy bay tiêm kích
Icon AA+6
Tầm xa: 6 (Chi phí triển khai : 5Bauxite)
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -
24
BluePlane Máy bay ném ngư lôi Kiểu 97
Máy bay ném ngư lôi Kiểu 97
Equipment16-1
Máy bay ném ngư lôi
Icon Torpedo+5, Icon ASW+4, Icon LOS+1
Tầm xa: 4 (Chi phí triển khai : 5Bauxite)
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -
16
GreenGunMG Pháo phản lực 30 ống 12cm
Pháo phản lực 30 ống 12cm
Equipment51-1
Phòng không
Icon AA+8
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -
8
- Trống - 8
Chỉ số khác
Hiện đại hoá
Icon AA 3 Icon Armor 3
Phá dỡ
Fuel 5 Ammo 10 Steel 24 Bauxite 7
Chiyoda M4

Số.122 Chiyoda CVL Kai 2

千代田航改二
(Hán việt: Thiên đại điền)
Mẫu hạm hạng nhẹ lớp Chitose
Chỉ số

Icon HP HP

58

Icon Gun Hỏa lực

7(34)

Icon Armor Giáp

39(65)

Icon Torpedo Ngư lôi

0

Icon Evasion Né tránh

53(69)

Icon AA Đối không

47(72)

Icon Aircraft Sức chứa

59

Icon ASW Đối ngầm

0

Icon Speed Tốc độ

Nhanh

Icon LOS Tầm nhìn

60(79)

Icon Range Tầm bắn

Ngắn

Icon Luck May mắn

13(59)
Nâng cấp
Lv50 (Ammo370 Steel430)
Tiêu tốn tối đa

Fuel Nhiên liệu

45

Ammo Đạn dược

40
Trang bị

Icon Aircraft

GreenPlane Máy bay tiêm kích Kiểu 0 Mẫu 52
Máy bay tiêm kích Kiểu 0 Mẫu 52
Equipment21-1
Máy bay tiêm kích
Icon AA+6
Tầm xa: 6 (Chi phí triển khai : 5Bauxite)
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -
24
GreenGunMG Súng máy 25mm 2 nòng
Súng máy 25mm 2 nòng
Equipment39-1
Phòng không
Icon AA+5 Icon Evasion+1
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -
16
GreenGunMG Pháo phản lực 30 ống 12cm
Pháo phản lực 30 ống 12cm
Equipment51-1
Phòng không
Icon AA+8
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -
11
- Trống - 8
Chỉ số khác
Hiện đại hoá
Icon AA 3 Icon Armor 3
Phá dỡ
Fuel 5 Ammo 10 Steel 24 Bauxite 7
Chiyoda M5Lời thoại

Thủy phi cơ mẫu hạm

Sự kiện Tiếng Nhật Tiếng Việt Ghi chú
Giới thiệu
Play
水上機母艦千代田です。姉の千歳が、いつも迷惑かけていませんか? Em là Tàu phóng thủy phi cơ Chiyoda. Chị Chitose có làm phiền Đô đốc không?
Thông tin trong Thư viện
Play
水上機母艦として建造された千歳型2番艦、千代田です。

甲標的母艦としても運用できるようになっているのよ。 千歳お姉と一緒に頑張りますね!

Laid down as a Seaplane Tender, 2nd of the Chitose class, Chiyoda.

I was able to make use of midget subs, you know. I'll do my best alongside Chitose-onee!

(Chiyoda was able to use the Kyo-hotekis initally, Chitose was not)
Khi bị chọt(1)
Play
え?また千歳お姉が何か? Ế? Cái gì thế Chitose-onee?
Khi bị chọt(2)
Play
千歳お姉…危ない……あ…夢か… Chitose-onee... cẩn thận... à... Một giấc mơ ư? Chitose và Chiyoda cả hai đều bị chìm trong Trận chiến ở vùng biển Philippine
Khi bị chọt(3)
Play
千歳お姉…くすぐったいよぉ…って…提督、何してんの? Chitose-onee.. đừng, nhột... ồ, Đô đốc, ngài đang làm gì thế
Bị chọt (Sau khi cưới)
Play

Khi cưới
Play

提督、私に何か用ですか?ぁっ、千歳お姉見ませんでしたか?あっ、そう…

Admiral, do you have a job for me? ah- Ah Chitose-onee wasn't looking? Oh, I see...

Sau khi bạn afk một lúc
Play
Khi thông báo
Play
千歳お姉に…いえ、提督にご連絡です Điện báo dành cho Chitose-onee... không, là dành cho Đô đốc.
Được chọn vào fleet
Play
よし、水上機母艦千代田、出ます! Được rồi! Tàu phóng thủy phi cơ Chiyoda, xuất kích!
Khi được trang bị(1)
Play
少しは千歳お姉に近づけたかな? Em đang tiến gần hơn tới Chitose-onee, phải không ạ?
Khi được trang bị(2)
Play
ふふっこれで勝てる…千歳お姉に勝てるかも! Heheh I can win with this... Maybe even beat Chitose-onee!
Khi được trang bị(3)
Play
いただきです! Let's eat!
Khi được trang bị(3) dùng cùng câu nói với khi đi expedtion, lúc tài nguyên về, sửa chữa nhanh, và chế thiết bị.
Khi được tiếp tế
Play
少しは千歳お姉に近づけたかな? Em đang tiến gần hơn tới Chitose-onee, phải không ạ?
Khi sửa chữa
Play
どうもドック入りって好きじゃないわ Thanks for the docking, but I don't really like it.
Khi sửa chữa (lúc hỏng nặng)
Play
うっ…私が…大規模修理…?千歳お姉には黙ってて!お願い! Erg... I'm... heavy repairs...? Don't tell Chitose-onee! I beg you!
Sửa chữa
xong
Play
Khi mới có tàu mới đóng
Play
新しい船ができましたよ~って、今から来てもねぇ… Một con tàu mới đã hoàn thành~ Oh, cô ấy đây rồi~
Đi sorties về
Play
艦隊が戻ってきたね。みんな無事かな? Hạm đội đã trở về. Mọi người an toàn chứ?
Bắt đầu lượt sortie
Play
お姉!先に出るよ! Sis! I'm going ahead!
Khi vào trận
Play
千代田艦載機、敵艦発見です! My seaplanes, they have discovered the enemy!
Không chiến
Play
お姉!先にやっちゃうよ! Sis! I went ahead!
Tấn công
Play
索敵したら、攻撃よね~ Search and destroy~ (Not Engrish)
Trận đêm
Play
さーちあんど、ですとろい~! Search and destroy~ (Engrish)Possibly a parody of Integra Hellsing from Alucard?
Tấn công trong đêm
Play
お姉!先にやっちゃうよ! Sis! I went ahead!
MVP
Play
千代田が一番?あら、お姉はちゃんとやってるかな? Chiyoda's the best? Oh my, am I as good as Sis?
Bị tấn công(1)
Play
あぁぁぁっ! Aaaaah!
Bị tấn công(2)
Play
千歳お姉の方に行かせるな! I'm not going the same was as Chitose-onee! (Chitose sunk first, but Chiyoda kept on fighting, losing all hands)
Bị hỏng nặng
Play
もう…これじゃ…水上機運用が… Already... this... my seaplanes... (She's saying that she's too damaged to use the planes)
Chìm
Play

千歳お姉…ほんっとに、危なっかしいんだから…

Chitose-onee... Nó thật sự rất... nguy hiểm...

Mẫu hạm hạng nhẹ

Sự kiện Tiếng Nhật Tiếng Việt Ghi chú
Giới thiệu
Play
空母になった千代田です。是非、千歳お姉と一緒に機動部隊を編成してね The girl that became an aircraft carrier, Chiyoda. Of course, I'll be assigned to Chitose-onee's fleet, yes?
Thông tin trong Thư viện
Play
水上機母艦から大改装を受けて、航空母艦にジョブチェンジした千代田です。

結構ちゃんとした空母でしょ?千歳お姉と一緒に敵機動部隊と戦うわ!

Heavily remodeled from a seaplane tender, I'm the job-changed aircraft carrier Chiyoda.

I'm quite the carrier, no? I'll fight the enemy air force together with Chitose-onee!

Khi bị chọt(1)
Play
Play
提督、なあに? Admiral, wha~t?
Khi bị chọt(2)
Play
Play
飛行甲板って…いいよね! Flight decks... are great!
Khi bị chọt(3)
Play
千歳お姉、そ~ゆぅのは二人の部屋で……なんだ、提督なの? Chitose-onee, ju~st the two of us in the room... Oh. The Admiral.
Bị chọt (Sau khi cưới)
Play
Play

千歳お姉だけでも心配なのに、提督まで……本ッ当やれやれね

Even though I'm worried for just Chitose-onee, the Admiral upon that... really, good grief.

Khi cưới
Play

督……お気持ちは嬉しいけれど、千代田はやっぱり千歳お姉が心配だから……

Admiral.... I'm happy that you have feeling for me, but still, I'm worried about Chitose-onee...

Sau khi bạn afk một lúc
Play
Play
Khi thông báo
Play
提督、お姉から…じゃなかった。司令部から連絡です Communique from Sis... no, headquarters.
Được chọn vào fleet
Play
航空母艦千代田、出撃します! Aircraft carrier Chiyoda, launching!
Khi được trang bị(1)
Play
ありがとう!これなら正規空母並みよね Thank you! With this, I can match the regular carriers, no?
Khi được trang bị(2)
Play
今度はレイテでも大丈夫! Leyte will be okay this time!
Khi được trang bị(3)
Play
お姉、見てた? Sis, were you watching?
Khi được trang bị(3) dùng cùng câu nói với khi đi expedtion, lúc tài nguyên về, sửa chữa nhanh, và chế thiết bị.
Khi được tiếp tế
Play
満タンでよろしくね Thanks for the fill-up.
Khi sửa chữa
Play
空母はメンテが肝腎よね Carrier maintenance is vital, you know.
Khi sửa chữa (lúc hỏng nặng)
Play
痛たたた~…千歳お姉には…内緒よ~ Ow-w-w~ Keep this a secret... from Chitose-nee~
Sửa chữa
xong
Khi mới có tàu mới đóng
Play
新しい船が艦隊に加わるわ。 A new ship has been added to our fleet.
Đi sorties về
Play
作戦が終わった艦隊が、戻ってきたね Operation's complete, the fleet has returned.
Bắt đầu lượt sortie
Play
航空母艦千代田、出撃します

or 艦載機の練度も十分、出撃ね!

Aircraft carrier Chiyoda, launching!

or Attack wings are all ready, sortieing!

Khi vào trận
Play
敵艦隊発見!攻撃隊、発艦開始よ Enemy fleet spotted! Strike wing, being the attack!
Không chiến
Play
千歳お姉の隊と一緒に飛ばせたいなぁ… I really want to fly with Chitose-nee's fleet...
Tấn công
Play
さあ、艦爆隊、艦攻隊、出番よ! Okay, bomber wing, attack wing, launch!
Trận đêm
Play
そろそろトドメをさしちゃおっかな It's about time for the coup-de-grace!
Tấn công trong đêm
MVP
Play
やったあ、空母としての千代田もイケるじゃない。千歳お姉、ちゃんと見てた? Yay! I can really do it with as an aircraft carrier, can't I? Chitose-nee, did you see me?
Bị tấn công(1)
Play
やだ!? Argh!
Bị tấn công(2)
Play
飛行甲板に火災!? 消して! The flight deck's on fire!? Put it out!
Bị hỏng nặng
Play
うぅ、まあ軽空母だからね…無理はできないわ Oooh... For just a light aircraft carrier... it's just not possible.
Chìm
Play

千歳おねぇ・・・ゆっくり・・・来てね・・・

Chitose-one~... take it... easy....

Báo giờ

Thời gian Tiếng Nhật Tiếng Việt Ghi chú
00:00
Play
千代田よ。今日は私が時報を担当するわ。あっ、午前0時です。 I'm Chiyoda. I'll be acting as your timekeeper today. Ah, it's midnight.
01:00
Play
午前1時。提督、こんな時間までやるの?そろそろ寝ないと…。私も千歳お姉と…。 1 A.M. Admiral, your're going to keep going at this hour? You should sleep soon.... And me with Chitose-onee....
02:00
Play
午前2時。寝ないの?提督が寝たら、早く千歳お姉のところに行きたいのに~。 2 A.M. Not sleeping? I was going to quickly go to Chitose-onee's room when you went to sleep~
03:00
Play
午前3時。提督に1時間ごとに連絡するなんて…。全く、この任務なんなのかなぁ~。 3 A.M. To call on the Admiral hourly... seriously, what kind of mission is this?
04:00
Play
午前4時…。ね、眠くなんかないわ!任務中ですから…。 4 A.M.... I-I'm not sleeping! I'm in the middle of a mission....
05:00
Play
午前5時。提督、朝よ。この任務、千歳お姉にはさせられないわね…。私がやらないと。 5 A.M. Admiral, It's morning. This mission, will Chitose-onee have to do it... if I don't?
06:00
Play
午前6時。そろそろ街も動き出す時間ね。 6 A.M. About time for the town to wake up.
07:00
Play
午前7時。提督、朝よ!シャキっとした? 7 A.M. Admiral, it's morning! Are you refreshed?
08:00
Play
午前8時。忙しそうね、仕事?勉強?原稿?なんでもいいわ。出撃、行くわよ! 8 A.M. You look busy. Job? Study? Manuscript? Anything's fine. Going off to sortie!
09:00
Play
午前9時。今頃、千歳お姉はどうしているかなぁ…。 9 A.M. I wonder what's Chitose-onee's doing around this time...
10:00
Play
午前10時。提督は、千歳お姉のことどう思ってるの?1時間後には答えてよね! 10 A.M. Admiral, what do you think of Chitose-nee? You're gonna answer me in an hour!
11:00
Play
午前11時。ふ~ん、お姉のこと好きなのかぁ…。えっ、え~!?だ、ダメよ! 11 A.M. Sooooo, you like Sis, huh? E-eh!? N-No, you can't!
12:00
Play
正午です…が、提督、さっきの発言を取り消すまで、今日のランチはお預けです! Midday.... hey, Admiral, until you take back what you said, today's lunch is on hold!
13:00
Play
午後1時です。提督、さっきの発言、取り消してよ!千代田もおなかすいたよ~。ねぇ~。 It's 1 P.M. Admiral, take it back! I'm getting hungry too~ hey~
14:00
Play
午後2時。提督も強情ね~。今日から恋のライバルよ!でも、仕方ない…。はい、おにぎり。 2 P.M. The Admiral's so stubborn~ You'll be my rival in love from today! Eh, it can't be helped. Here, onigiri. (Rival in love for Chitose-nee)
15:00
Play
午後3時です。さて、午後はどっち方面に進撃するの?西?南? It's 3 P.M. So, where are we attacking this afternoon? East? South?
16:00
Play
午後4時。足りない…千歳お姉が足りないよ~。 4 P.M. Not here... Chitose-nee's not here!
17:00
Play
午後5時。提督~、お姉のどんなところが好きなの?1時間後に答えてよねっ! 5 P.M. Admiral~ What do you like about Sis? You're gonna answer me in an hour!
18:00
Play
午後6時。さぁ、答えなさい!…ええ…ふんふん…え…えぇー!う、うそー! 6 P.M. So, what's your answer! hmm... I see... hmmm... e-eh! T-that's a lie!
19:00
Play
午後7時。夕食の時間だけど…提督…お先にどうぞ…。微妙にショックで…喉を通らない… 7 P.M. It's dinner time but.... Admiral... you go on ahead... I'm a little shocked... I lost my appetite...
20:00
Play
午後8時です。目が赤いって…泣いてないですからっ! It's 8 P.M. My eyes are red... I'm haven't been crying!
21:00
Play
午後9時です。提督…私に夜食差し入れって…。それは…ちょっと嬉しいかも… It's 9 P.M. Admiral... giving me supper... I'm a little glad, maybe...
22:00
Play
午後10時です。やっぱり千歳お姉が提督の膝枕で寝るなんて、許せない! It's 10 P.M. As I thought, Chitose-nee sleeping on the Admiral's lap, I can't forgive it!
23:00
Play
午後11時よ。提督のお姉に関する記憶を塗り替えるわ!さ、膝枕を差し出すのよ!おやすみなさい! 11 P.M! I'll refresh the memories of Sis! So, bring out your lap! Good night! (rough)

Lời thoại theo mùa

Sự kiện Tiếng Nhật Tiếng Việt Ghi chú
Thu 2015
Play

Play

Play
千歳お姉、焼き芋しようよ!秋はなんと言っても焼き芋よ。私、お芋調達してくる!

はう…焼き芋美味しい♪

うん、甘くって、この金時美味しい。千歳お姉、食べないの?
Chitose-nee , làm khoai lang nướng đi! Mùa thu là phải nói đến khoai lang nướng!. Em sẽ mua khoai cho!

Măm♪... Khoai lang ngon quá đi♪

Vâng, ngọt lắm, đây đúng là đỉnh cho của sự ngon miệng. Chitose-nee, chị không ăn hả?
Giáng sinh 2015
Play
クリスマスか!おお、この鳥料理、お姉、好きそう!提督!千歳お姉見なかった? Giáng sinh,huh. Oh~ chị, Em thích đĩa gà này lắm! Đô đốc! Chitose-onee có thấy vậy không?
Cuối năm 2015
Play
ああ、年末の大掃除か。艤装や鎮守府、提督の執務室・・・掃除するとこいっぱいありすぎ! Ahh... dọn dẹp cuối năm... Tủ quần áo,cảng nhà với phòng đô đốc. Sao nhiều thứ cần lau dọn vậy!
Năm mới 2016
Play
提督、新年明けましておめでとう!ねえ、千歳お姉見なかった?そう・・・どこなの?
Giao mùa 2016
Play
え、千歳お姉!何?私が鬼役?…いいけど… あ、痛っ!駆逐艦がっ痛っ!もう嫌だ!
Năm mới 2016
Play
提督、新年明けましておめでとう!ねえ、千歳お姉見なかった?そう・・・どこなの?
Giao mùa 2016
Play
え、千歳お姉!何?私が鬼役?…いいけど… あ、痛っ!駆逐艦がっ痛っ!もう嫌だ!

Nhân vật

Lồng tiếng bởi : Wakana Miyagawa (宮川若菜)

Minh họa : Kuuro Kuro (くーろくろ)

Xuất hiện

Chitose-class là lớp tàu duy nhất có thể remode 5 lần, tổng cộng 5 hình thức.

Hình thức ban đầu

Cả hai đều mặc áo cánh trắng và kimono màu đỏ . Bên ngoài mặc chiếc áo vest có hình hoa lửa . Dưới chân mặc chiếc quần tất ngắn màu đen. Cả hai đều có một chiếc băng bịt đầu và được trang bị hai máy phóng thủy phi cơ.

Remode lần 2 (Kai)

Cô có thêm một cặp máy phóng thủy phi cơ.

Remode lần 3 (A)

Cô được trang bị thêm 2 thiết bị phóng tàu ngầm dưới chân.

Remode lần 4 (Hàng không mẫu hạm hạng nhẹ)

Họ thay thế máy phóng máy bay bằng một nhà chứa máy bay. Trên sàn là hai kí tự đầu tiên của tên họ ( của Chitose là ち と còn Chiyoda là ち よ) . Họ kiểm soát máy bay của họ bởi 2 thanh điều khiển dây.

Remode lần 5 (Kai 2)

Trang phục của được điểm thêm những vằn màu xanh lá cây. Chiyoda có một mái tóc nâu ngắn. Cô mặc một chiếc quần tất dài màu đen.

Tính cách

Thông tin bên lề

  • Chìm ngày 25 tháng 10 năm 1944 trong trận chiến vịnh Leyte Gulf, 25 October 1944.

Xem thêm

Lớp Chitose
Chitose
Chitose Chitose
Thủy phi cơ mẫu hạm

Icon HP 40

Icon Gun 9 (29)

Icon Armor 18 (39)

Icon Torpedo 0

Icon Evasion 20 (39)

Icon AA 14 (29)

Icon Aircraft 24

Icon ASW 0

Icon Speed Nhanh

Icon LOS 34 (69)

Icon Range Ngắn

Icon Luck 10 (49)

Xx c 12

Xx c 12

 · Chiyoda
Chiyoda Chiyoda
Thủy phi cơ mẫu hạm

Icon HP 40

Icon Gun 9 (29)

Icon Armor 18 (39)

Icon Torpedo 0

Icon Evasion 20 (39)

Icon AA 14 (29)

Icon Aircraft 24

Icon ASW 0

Icon Speed Nhanh

Icon LOS 34 (69)

Icon Range Ngắn

Icon Luck 10 (49)

Xx c 12

Xx c 12

Danh sách tàu · Theo phân loại · Bằng hình ảnh · Theo chỉ số · Nơi tìm thấy · Danh sách địch · Chú giải
Coastal Defense Ship Shimushu Shimushu · Kunashiri
Etorofu Etorofu · Matsuwa
Destroyer Kamikaze Kamikaze · Asakaze · Harukaze · Matsukaze · Hatakaze
Mutsuki Mutsuki · Kisaragi · Yayoi · Uzuki · Satsuki · Minazuki · Fumizuki · Nagatsuki · Kikuzuki · Mikazuki · Mochizuki
Special Type Fubuki Fubuki · Shirayuki · Hatsuyuki · Miyuki · Murakumo · Isonami · Uranami
Ayanami Ayanami · Shikinami · Amagiri · Sagiri · Oboro · Akebono · Sazanami · Ushio
Akatsuki Akatsuki · Hibiki/Верный · Ikazuchi · Inazuma
Hatsuharu Hatsuharu · Nenohi · Wakaba · Hatsushimo
Shiratsuyu Shiratsuyu · Shigure · Murasame · Yuudachi · Harusame · Samidare · Umikaze · Yamakaze · Kawakaze · Suzukaze
Asashio Asashio · Ooshio · Michishio · Arashio · Asagumo · Yamagumo · Arare · Kasumi
Type A Kagerou Kagerou · Shiranui · Kuroshio · Oyashio · Hatsukaze · Yukikaze · Amatsukaze · Tokitsukaze · Urakaze · Isokaze · Hamakaze · Tanikaze · Nowaki · Arashi · Hagikaze · Maikaze · Akigumo
Yuugumo Yuugumo · Makigumo · Kazagumo · Naganami · Takanami · Fujinami · Okinami · Asashimo · Hayashimo · Kiyoshimo
Type B Akizuki Akizuki · Teruzuki · Hatsuzuki
Type C Shimakaze Shimakaze
Type 1934 Z1 · Z3
Maestrale Libeccio
Light Cruiser Tenryuu Tenryuu · Tatsuta
Kuma Kuma · Tama · Kitakami · Ooi · Kiso
Nagara Nagara · Isuzu · Yura · Natori · Kinu · Abukuma
Sendai Sendai · Jintsuu · Naka
Yuubari Yuubari
Agano Agano · Noshiro · Yahagi · Sakawa
Ooyodo Ooyodo
Torpedo Cruiser Kuma Kitakami · Ooi · Kiso
Heavy Cruiser Furutaka Furutaka · Kako
Aoba Aoba · Kinugasa
Myoukou Myoukou · Nachi · Ashigara · Haguro
Takao Takao · Atago · Maya · Choukai
Mogami Mogami · Mikuma · Suzuya · Kumano
Tone Tone · Chikuma
Admiral Hipper Prinz Eugen
Zara Zara · Pola
Aviation Cruiser Mogami Mogami · Mikuma · Suzuya · Kumano
Tone Tone · Chikuma
Battleship Fast Battleship Kongou Kongou · Hiei · Kirishima · Haruna
Bismarck Bismarck
Vittorio Veneto Littorio/Italia · Roma
Iowa Iowa
Gangut Gangut/Гангут/Октябрьская революция
Richelieu Richelieu
Battleship Fusou Fusou · Yamashiro
Ise Ise · Hyuuga
Nagato Nagato · Mutsu
Yamato Yamato · Musashi
Queen Elizabeth Warspite
Aviation Battleship Fusou Fusou · Yamashiro
Ise Ise · Hyuuga
Carrier Light Carrier Houshou Houshou
Ryuujou Ryuujou
Kasuga Maru Kasuga Maru
Taiyou Taiyou
Shouhou Shouhou · Zuihou
Hiyou Hiyou · Jun'you
Ryuuhou Ryuuhou
Chitose Chitose · Chiyoda
Mogami Suzuya · Kumano
Standard Carrier Akagi Akagi
Kaga Kaga
Souryuu Souryuu
Hiryuu Hiryuu
Shoukaku Shoukaku · Zuikaku
Unryuu Unryuu · Amagi · Katsuragi
Graf Zeppelin Graf Zeppelin
Aquila Aquila
Lexington Saratoga
Ark Royal Ark Royal
Armored Carrier Shoukaku Shoukaku · Zuikaku
Taihou Taihou
Submarine Kaidai VI I-168
Junsen 3 I-8
Junsen Type A Kai Ni I-13 · I-14
Junsen Type B I-19 · I-26
Junsen Type B Kai Ni I-58
Sentoku (I-400) I-401
Type 3 S.T.V. Maruyu
Type IXC U-511
Ro-series Ro-500
Marconi Luigi Torelli/UIT-25/I-504
Seaplane Tender Kamoi Kamoi
Chitose Chitose · Chiyoda
Mizuho Mizuho
Akitsushima Akitsushima
Commandant Teste Commandant Teste
Auxiliary Ship Training Cruiser Katori Katori · Kashima
Amphibious Assault Ship He Akitsu Maru
Submarine Tender Taigei Taigei
Repair Ship Akashi Akashi
Fleet Oiler Kamoi Kamoi
Revised Kazahaya Hayasui

CG

103 3

103 4

105 3

105 4

107 3 2

107 4 2

109 3

109 4

297 3

297 4

Chiyoda fall 1

Chiyoda fall 2

AV Chiyoda Rainy Full

AV Chiyoda Rainy Full Damaged

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.