FANDOM


Chi tiết các cơ chế tính toán
Home Combat.png Home Artillery Spotting.png Home Night Attack.png Home AACI.png Home Combine Fleet.png Home Support fleet.png Home Aircraft Exp.png
Không chiến Xạ kích quan sát Dạ Chiến Cut-in Phòng Không Hạm đội liên hợp Hạm đội chi viện Hệ thống độ thành thạo máy bay

Chiến đấu ban đêm

Sát thương cơ bản = Icon Gun.png Hỏa lực + Icon Torpedo.png Ngư lôi

Công kích đặc biệt ban đêm

Kiểu Pháo hạng trung Pháo phụ Ngư lôi Sát thương Tỉ lệ kích hoạt
Cut-In 2+ 150% x2 Tỉ lệ kích hoạt phụ thuộc vào chỉ số May mắn (xem bên dưới)
3+ 200%
2 1+ 175%
1-2 1 130% x2
Double Attack 2 0 0 120% x2 Tỉ lệ kích hoạt rất cao (>90%?), giảm theo tình trạng thiệt hại nhưng không phụ thuộc vào chỉ số May mắn.
1 1+ 0
0 2+ 0-1
Thường Không đáp ứng đủ thiết bị yêu cầu hoặc mất cơ hội tấn công đặc biệt. Tấn công bằng vũ khí ở slot cao nhất.
Chống tàu ngầm

Nếu đối phương (hoặc ta) có SS, DD và CL của ta (hoặc đối phương) sẽ ưu tiên tấn công nó trước. Không thể cut-in hay double attack. Ở những trận dạ chiến thông thường, sát thương ASW hầu như không đáng kể. Ở một số map bắt đầu ban đêm, cơ chế đội hình và đối đầu được áp dụng

Night cut-in.PNG

Cut-in

Tỉ lệ cut-in

Ẩn Giá trị

x

Vị trí

Kì hạm +30
Khác +15

y

HP

Rất ít hoặc không bị thương 0
Thương nhẹ (小破 Syouha) +10
Trung bình (中破 Chuuha) +20

z

Đèn rọi

Ta +5
Địch -10

t

Pháo sáng

Ta +5
Địch -10

Điều kiện để cut-in hoặc double attack

Trang bị Kiểu
Pháo hạng trung Thường
Ngư lôi Thường
Pháo phụ Thường
Pháo hạng trung Pháo hạng trung Double Attack
Pháo hạng trung Pháo phụ Double Attack
Pháo hạng trung Ngư lôi Cut-in (Hỗn hợp)
Pháo phụ Pháo phụ Double Attack
Pháo phụ Ngư lôi Thường
Ngư lôi Ngư lôi Cut-in (Ngư lôi)
Pháo hạng trung Pháo hạng trung Pháo hạng trung Cut-in (Pháo)
Pháo hạng trung Pháo hạng trung Pháo phụ Cut-in (Pháo)
Pháo hạng trung Pháo phụ Pháo phụ Double Attack
Pháo hạng trung Pháo hạng trung Ngư lôi Cut-in (Hỗn hợp)
Pháo hạng trung Ngư lôi Ngư lôi Cut-in (Ngư lôi)
Pháo hạng trung Pháo phụ Ngư lôi Cut-in (Hỗn hợp)
Pháo phụ Pháo phụ Pháo phụ Double Attack
Pháo phụ Pháo phụ Ngư lôi Double Attack
Pháo phụ Ngư lôi Ngư lôi Cut-in (Ngư lôi)
Ngư lôi Ngư lôi Ngư lôi Cut-in (Ngư lôi)
Pháo hạng trung Pháo hạng trung Pháo hạng trung Pháo hạng trung Cut-in (Pháo)
Pháo hạng trung Pháo hạng trung Pháo hạng trung Pháo phụ Cut-in (Pháo)
Pháo hạng trung Pháo hạng trung Pháo phụ Pháo phụ Cut-in (Pháo)
Pháo hạng trung Pháo phụ Pháo phụ Pháo phụ Double Attack
Pháo hạng trung Pháo hạng trung Pháo hạng trung Ngư lôi Cut-in (Pháo)
Pháo hạng trung Pháo hạng trung Ngư lôi Ngư lôi Cut-in (Ngư lôi)
Pháo hạng trung Ngư lôi Ngư lôi Ngư lôi Cut-in (Ngư lôi)
Pháo hạng trung Pháo hạng trung Pháo phụ Ngư lôi Cut-in (Pháo)
Pháo hạng trung Pháo phụ Pháo phụ Ngư lôi Cut-in (Hỗn hợp)
Pháo hạng trung Pháo phụ Ngư lôi Ngư lôi Cut-in (Ngư lôi)
Pháo phụ Pháo phụ Pháo phụ Pháo phụ Double Attack
Pháo phụ Pháo phụ Pháo phụ Ngư lôi Double Attack
Pháo phụ Pháo phụ Ngư lôi Ngư lôi Cut-in (Ngư lôi)
Pháo phụ Ngư lôi Ngư lôi Ngư lôi Cut-in (Ngư lôi)
Ngư lôi Ngư lôi Ngư lôi Ngư lôi Cut-in (Ngư lôi)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên