FANDOM


No. 1-10

Nagato Mutsu Ise Hyuuga Yukikaze

Akagi Kaga Souryuu Hiryuu Shimakaze

No.11-20

Fubuki Shirayuki Hatsuyuki Miyuki Murakumo

Isonami Ayanami Shikinami Ooi Kitakami

No.21-30

Kongou Hiei Haruna Kirishima Houshou

Fusou Yamashiro Tenryuu Tatsuta Ryuujou

No.31-40

Mutsuki Kisaragi Satsuki Fumizuki Nagatsuki

Kikuzuki Mikazuki Mochizuki Kuma Tama

No.41-50

Kiso Nagara Isuzu Natori Yura

Sendai Jintsuu Naka Chitose Chiyoda

No.51-60

Mogami Furutaka Kako Aoba Myoukou

Nachi Ashigara Haguro Takao Atago

No.61-70

Maya Choukai Tone Chikuma Hiyou

Junyou Oboro Akebono Sazanami Ushio

No.71-80

Akatsuki Hibiki Ikazuchi Inazuma Hatsuharu

Nenohi Wakaba Hatsushimo Shiratsuyu Shigure

No.81-90

Murasame Yuudachi Samidare Suzukaze Asashio

Ooshio Michishio Arashio Arare Kasumi

No.91-100

Kagerou Shiranui Kuroshio Shouhou Chitose Kai

Chiyoda Kai Ooi Kai Kitakami Kai Chitose A Chiyoda A

No.101-110

Mogami Kai Ise Kai Hyuuga Kai Chitose Carrier Chiyoda Carrier

Shoukaku Zuikaku Zuikaku Kai Kinu Abukuma

No.111-120

Yuubari Zuihou Zuihou Kai Ooi Kai Ni Kitakami Kai Ni

Mikuma Mikuma Kai Hatsukaze Maikaze Kinugasa

No.121-130

Chitose Carrier Kai Ni Chiyoda Carrier Kai Ni I-19 Suzuya Kumano

I-168 I-58 I-8 Suzuya Kai Kumano Kai

No.131-140

Yamato Akigumo Yuugumo Makigumo Naganami

Yamato Kai Agano Noshiro Yahagi Sakawa

No.141-150

Isuzu Kai Ni Kinugasa Kai Ni Musashi Yuudachi Kai Ni Shigure Kai Ni

Kiso Kai Ni Верный Musashi Kai Kongou Kai Ni Hiei Kai Ni

No.151-160

Haruna Kai Ni Kirishima Kai Ni Taihou Katori I-401

Taihou Kai Ryuujou Kai Ni Sendai Kai Ni Jintsuu Kai Ni Naka Kai Ni

No.161-170

Akitsu Maru Empty ship battle card slot.png Maruyu Yayoi Uzuki

Akitsu Maru Kai Isokaze Urakaze Tanikaze Hamakaze

No.171-180

Bismarck Bismarck Kai Bismarck zwei Z1 Z3

Prinz Eugen Prinz Eugen Kai Bismarck drei Z1 zwei Z3 zwei

No.181-190

Amatsukaze Akashi Ooyodo Taigei Ryuuhou

Tokitsukaze Akashi Kai Tone Kai Ni Chikuma Kai Ni Ryuuhou Kai

No.191-200

Myoukou Kai Ni Nachi Kai Ni Ashigara Kai Ni Haguro Kai Ni Ayanami Kai Ni

Hiryuu Kai Ni Souryuu Kai Ni Empty ship battle card slot.png Ooshio Kai Ni Abukuma Kai Ni

No.201-210

Unryuu Amagi Katsuragi Hatsuharu Kai Ni Harusame

Unryuu Kai Ushio Kai Ni Junyou Kai Ni Hayashimo Kiyoshimo

No.211-220

Fusou Kai Ni Yamashiro Kai Ni Asagumo Yamagumo Nowaki

Furutaka Kai Ni Kako Kai Ni Satsuki Kai Ni Hatsushimo Kai Ni Murakumo Kai Ni

No.221-230

Akizuki Teruzuki Hatsuzuki Takanami Asashimo

Fubuki Kai Ni Choukai Kai Ni Maya Kai Ni Amagi Kai Katsuragi Kai

No.231-240

U-511 Graf Zeppelin Saratoga Mutsuki Kai Ni Kisaragi Kai Ni

Ro-500 Akatsuki Kai Ni Saratoga Kai Warspite Iowa

No.241-250

Littorio Roma Libeccio Aquila Akitsushima

Italia Roma Kai Zara Pola Akitsushima Kai

No.251-260

Mizuho Okinami Kazagumo Arashi Hagikaze

Oyashio Yamakaze Umikaze Kawakaze Hayasui

No.261-270

Shoukaku Kai Ni Zuikaku Kai Ni Asashio Kai Ni Kasumi Kai Ni Kashima

Shoukaku Kai Ni A Zuikaku Kai Ni A Asashio Kai Ni D Kawakaze Kai Ni Kasumi Kai Ni B

No.271-280

Kamikaze Asakaze Harukaze Empty ship battle card slot.png Empty ship battle card slot.png

Kamikaze Kai Empty ship battle card slot.png Empty ship battle card slot.png Empty ship battle card slot.png Empty ship battle card slot.png

No.281-290

Minazuki Empty ship battle card slot.png I-26 Empty ship battle card slot.png Fujinami

Uranami Kinu Kai Ni Empty ship battle card slot.png Empty ship battle card slot.png Arashio Kai Ni

No.291-300

Commandant Teste Empty ship battle card slot.png Empty ship battle card slot.png I-13 I-14

Zara due Empty ship battle card slot.png Empty ship battle card slot.png Kamoi Kai Kamoi Kai Bo

No.301-310

Empty ship battle card slot.png Empty ship battle card slot.png Suzuya Kai Ni Kumano Kai Ni Empty ship battle card slot.png

Empty ship battle card slot.png Empty ship battle card slot.png Suzuya Carrier Kai Ni Kumano Carrier Kai Ni Empty ship battle card slot.png

No.311-320

Gangut Oktyabrskaya Revolyutsiya Empty ship battle card slot.png Empty ship battle card slot.png Empty ship battle card slot.png

Gangut dva Shimushu Kunashiri Empty ship battle card slot.png Empty ship battle card slot.png

No.321-330

Kasuga Maru Empty ship battle card slot.png Empty ship battle card slot.png Empty ship battle card slot.png Empty ship battle card slot.png

Taiyou Empty ship battle card slot.png Empty ship battle card slot.png Empty ship battle card slot.png Empty ship battle card slot.png

No.331-340

Taiyou Kai Ni Empty ship battle card slot.png Empty ship battle card slot.png Etorofu Empty ship battle card slot.png

Empty ship battle card slot.png Empty ship battle card slot.png Empty ship battle card slot.png Empty ship battle card slot.png Empty ship battle card slot.png

No.341-350

Nagato Kai Ni Empty ship battle card slot.png Empty ship battle card slot.png Empty ship battle card slot.png Empty ship battle card slot.png

Empty ship battle card slot.png Empty ship battle card slot.png Empty ship battle card slot.png Empty ship battle card slot.png Empty ship battle card slot.png

No.1301-1310

Fubuki Kai Shirayuki Kai Hatsuyuki Kai Miyuki Kai Murakumo Kai

Isonami Kai Ayanami Kai Shikinami Kai Kongou Kai Hiei Kai

No.1311-1320

Haruna Kai Kirishima Kai Tenryuu Kai Tatsuta Kai Kuma Kai

Tama Kai Kiso Kai Nagara Kai Isuzu Kai Yura Kai

No.1321-1330

Natori Kai Sendai Kai Jintsuu Kai Naka Kai Kagerou Kai

Shiranui Kai Kuroshio Kai Yukikaze Kai Shimakaze Kai Oboro Kai

No.1331-1340

Akebono Kai Sazanami Kai Ushio Kai Akatsuki Kai Hibiki Kai

Ikazuchi Kai Inazuma Kai Hatsuharu Kai Nenohi Kai Wakaba Kai

No.1341-1350

Hatsushimo Kai Shiratsuyu Kai Shigure Kai Murasame Kai Yuudachi Kai

Samidare Kai Suzukaze Kai Asashio Kai Ooshio Kai Michishio Kai

No.1351-1360

Arashio Kai Arare Kai Kasumi Kai Mutsuki Kai Kisaragi Kai

Satsuki Kai Fumizuki Kai Nagatsuki Kai Kikuzuki Kai Mikazuki Kai

No.1361-1370

Mochizuki Kai Furutaka Kai Kako Kai Aoba Kai Myoukou Kai

Nachi Kai Ashigara Kai Haguro Kai Takao Kai Atago Kai

No.1371-1380

Maya Kai Choukai Kai Tone Kai Chikuma Kai Nagato Kai

Mutsu Kai Akagi Kai Kaga Kai Souryuu Kai Hiryuu Kai

No.1381-1390

Ryuujou Kai Shouhou Kai Hiyou Kai Junyou Kai Houshou Kai

Fusou Kai Yamashiro Kai Shoukaku Kai Kinu Kai Abukuma Kai

No.1391-1400

Chitose Carrier Kai Chiyoda Carrier Kai Yuubari Kai Maikaze Kai Kinugasa Kai

Hatsukaze Kai Akigumo Kai Yuugumo Kai Makigumo Kai Naganami Kai

No.1401-1410

Agano Kai Noshiro Kai Yahagi Kai Yayoi Kai Uzuki Kai

Z1 Kai Z3 Kai Hamakaze Kai Tanikaze Kai Sakawa Kai

No.1411-1420

Amatsukaze Kai Urakaze Kai Isokaze Kai Ooyodo Kai Tokitsukaze Kai

Harusame Kai Hayashimo Kai Kiyoshimo Kai Asagumo Kai Yamagumo Kai

No.1421-1430

Nowaki Kai Akizuki Kai Katori Kai Asashimo Kai Takanami Kai

Teruzuki Kai Libeccio Kai Mizuho Kai Kazagumo Kai Umikaze Kai

No.1431-1440

Kawakaze Kai Hayasui Kai Graf Zeppelin Kai Arashi Kai Hagikaze Kai

Kashima Kai Hatsuzuki Kai Zara Kai Okinami Kai Iowa Kai

No.1441-1450

Pola Kai Oyashio Kai Harukaze Kai Warspite Kai Aquila Kai

Minazuki Kai I-26 Kai Uranami Kai Empty ship battle card slot.png Empty ship battle card slot.png

No.1451-1460

Empty ship battle card slot.png Empty ship battle card slot.png Empty ship battle card slot.png Empty ship battle card slot.png Empty ship battle card slot.png

Empty ship battle card slot.png Empty ship battle card slot.png Empty ship battle card slot.png Empty ship battle card slot.png Empty ship battle card slot.png

No.1461-1470

Empty ship battle card slot.png Empty ship battle card slot.png Empty ship battle card slot.png Empty ship battle card slot.png Empty ship battle card slot.png

Empty ship battle card slot.png Empty ship battle card slot.png Empty ship battle card slot.png Empty ship battle card slot.png Empty ship battle card slot.png

No.1471-1480

Empty ship battle card slot.png Empty ship battle card slot.png Empty ship battle card slot.png Empty ship battle card slot.png Empty ship battle card slot.png

Empty ship battle card slot.png Empty ship battle card slot.png Empty ship battle card slot.png Empty ship battle card slot.png Empty ship battle card slot.png

No.1481-1490

Empty ship battle card slot.png Empty ship battle card slot.png Empty ship battle card slot.png Empty ship battle card slot.png Empty ship battle card slot.png

Empty ship battle card slot.png Empty ship battle card slot.png Empty ship battle card slot.png Empty ship battle card slot.png Empty ship battle card slot.png

No.1491-1500

Empty ship battle card slot.png Empty ship battle card slot.png Empty ship battle card slot.png Empty ship battle card slot.png Empty ship battle card slot.png

Empty ship battle card slot.png Empty ship battle card slot.png Empty ship battle card slot.png I-168 Kai I-58 Kai

No.1501-1510

I-8 Kai I-19 Kai Maruyu Kai I-401 Kai U-511 Kai

Empty ship battle card slot.png Empty ship battle card slot.png Empty ship battle card slot.png Empty ship battle card slot.png Empty ship battle card slot.png

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên