FANDOM


  • Mọi khu trục hạm đã được nâng cấp đều có 3 slot trang bị.
  • Chỉ số Luck rất khó để nâng cấp Max, nên nó được biểu thị dưới dạng Cơ bản(Max).
  • Xanh lá: Xuất sắc.
  • Vàng: Trên trung bình.
  • Khu trục hạm không mang được máy bay


Danh sách chi tiết
No. Tên Lớp Remodel Icon Icon Gun Icon Torpedo Icon AA Icon ASW Icon LOS Icon Luck Icon HP Icon Armor Icon Evasion Icon Speed Fuel Ammo
10 Shimakaze Kai 島風改 Shimakaze 20 59 99 59 59 39 12(59) 36 59 99 Nhanh 20 25
11 Fubuki Kai 吹雪改 Fubuki 20 49 79 49 59 39 12(49) 30 49 89 Nhanh 15 20
12 Shirayuki Kai 白雪改
13 Hatsuyuki Kai 初雪改
14 Miyuki Kai 深雪改
15 Murakumo Kai 叢雲改
16 Isonami Kai 磯波改
286 Uranami Kai 浦波改 30 54 43 17(67) 93
226 Fubuki Kai-2 吹雪改二 70 59 88 78 68 54 17(77) 31 50 92
220 Murakumo Kai-2 叢雲改二 57 89 74 69 42 15(57) 90
17 Ayanami Kai 綾波改 Ayanami 20 49 79 49 59 39 12(59) 30 49 89 Nhanh 15 20
18 Shikinami Kai 敷波改
67 Oboro Kai 朧改
68 Akebono Kai 曙改
69 Sazanami Kai 漣改
70 Ushio Kai 潮改 20(79)
195 Ayanami Kai-2 綾波改二 70 72 88 52 63 49 40(84) 32 54 90
207 Ushio Kai-2 潮改二 60 53 80 76 72 48 32(80) 33 56 95
No. Tên Lớp Remodel Icon Icon Gun Icon Torpedo Icon AA Icon ASW Icon LOS Icon Luck Icon HP Icon Armor Icon Evasion Icon Speed Fuel Ammo
31 Mutsuki Kai 睦月改 Mutsuki 20 39 69 39 59 39 12(59) 24 39 89 Nhanh 15 15
32 Kisaragi Kai 如月改
33 Satsuki Kai 皐月改
34 Fumizuki Kai 文月改
35 Nagatsuki Kai 長月改 20(79)
36 Kikuzuki Kai 菊月改 12(59)
37 Mikazuki Kai 三日月改
38 Mochizuki Kai 望月改
164 Yayoi Kai 弥生改
281 Minazuki Kai 水無月改 61 16 (66)
165 Uzuki Kai 卯月改 25 34 49 63 14(59)
234 Mutsuki Kai-2 睦月改二 65 45 79 56 69 43 14(64) 27 43 90
235 Kisaragi Kai-2 如月改二 46 80 57 44 13(60) 91
218 Satsuki Kai 2 皐月改二 75 42 78 82 81 45 20 (79) 28 45 96
71 Akatsuki Kai 暁改 Akatsuki 20 49 79 49 59 39 12(59) 30 49 89 Nhanh 15 20
72 Hibiki Kai 響改
73 Ikazuchi Kai 雷改
74 Inazuma Kai 電改
237 Akatsuki Kai-2 暁改二 70 62 90 59 66 60 15(67) 31 50
147 Верный (Verniy) 54 89 74 44 20(77) 37 54 25
No. Tên Lớp Remodel Icon Icon Gun Icon Torpedo Icon AA Icon ASW Icon LOS Icon Luck Icon HP Icon Armor Icon Evasion Icon Speed Fuel Ammo
75 Hatsuharu kai 初春改 Hatsuharu 20 49 79 49 59 39 12(59) 30 49 89 Nhanh 15 20
76 Nenohi Kai 子日改
77 Wakaba Kai 若葉改
78 Hatsushimo Kai 初霜改
204 Hatsuharu Kai-2 初春改二 65 54 90 73 69 45 16(59) 31 51 90
219 Hatsushimo Kai-2 初霜改二 70 55 84 81 48 53(100) 32 94
79 Shiratsuyu Kai 白露改 Shiratsuyu 20 49 79 49 59 39 12(59) 30 49 89 Nhanh 15 20
80 Shigure Kai 時雨改
81 Murasame Kai 村雨改
82 Yuudachi Kai 夕立改
83 Samidare Kai 五月雨改
84 Suzukaze Kai 涼風改
205 Harusame Kai 春雨改 30
258 Umikaze Kai 海風改 50 13(59)
259 Kawakaze Kai 江風改 80 49 12(59)
257 Yamakaze Kai 山風改 45 51 82 69 42 8 (59) 48 88
144 Yuudachi Kai-2 夕立改二 55 73 93 59 69 49 20(59) 31 52 89
145 Shigure Kai-2 時雨改二 60 59 84 72 71 43 50(88) 93
269 Kawakaze Kai Ni 江風改二 75 62 96 64 63 53 19(75) 51 89
No. Tên Lớp Remodel Icon Icon Gun Icon Torpedo Icon AA Icon ASW Icon LOS Icon Luck Icon HP Icon Armor Icon Evasion Icon Speed Fuel Ammo
85 Asashio Kai 朝潮改 Asashio 20 49 79 49 59 39 12(59) 31 49 89 Nhanh 15 20
86 Ooshio Kai 大潮
87 Michishio Kai 満潮改
88 Arashio Kai 荒潮改
89 Arare Kai 霰改
90 Kasumi Kai 霞改 20(79)
213 Asagumo Kai 朝雲改 35 12(59)
214 Yamagumo Kai 山雲改 64 11(58) 48
264 Kasumi Kai Ni 霞改二 75 63 92 72 68 54 37(97) 50 90
270 Kasumi Kai Ni B 霞改二乙 88 59 83 80 68 55 37(97) 52 92
199 Ooshio Kai Ni 大潮改二 65 67 90 62 64 54 17(69) 51 90
263 Asashio Kai Ni 朝潮改二 70 68 92 60 59 56 17(70) 52 90
268 Asashio Kai Ni D 朝潮改二丁 85 52 86 74 89 55 17(70) 34 55 88
290 Arashio Kai Ni 荒潮改二 67 69 88 70 59 52 17 (71) 31 52 88
No. Tên Lớp Remodel Icon Icon Gun Icon Torpedo Icon AA Icon ASW Icon LOS Icon Luck Icon HP Icon Armor Icon Evasion Icon Speed Fuel Ammo
91 Kagerou Kai 陽炎改 Kagerou 20 49 79 49 59 39 12(59) 32 49 89 Nhanh 15 20
92 Shiranui Kai 不知火改
93 Kuroshio Kai 黒潮改
118 Hatsukaze Kai 初風改 64
119 Maikaze Kai 舞風改
132 Akigumo Kai 秋雲改 30 44 59 15(59)
168 Urakaze Kai 浦風改 35 48 49 69 13(59) 88
169 Tanikaze Kai 谷風改 30 68 16(59)
170 Hamakaze Kai 浜風改 60 64 17(59)
167 Isokaze Kai 磯風改 45 64 18(77) 33
186 Tokitsukaze Kai 時津風改 30 49 12(59) 32
215 Nowaki Kai 野分改 35 68 13(59)
254 Arashi Kai 嵐改 49 70 12(63) 87
255 Hagikaze Kai 萩風改 50 68
256 Oyashio Kai 親潮改 49 78 48 67 14(64)
5 Yukikaze Kai 雪風改 20 59 89 59 59 60(99) 59 99
181 Amatsukaze Kai 天津風改 49 84 63 17(69) 34 61 94 20
No. Tên Lớp Remodel Icon Icon Gun Icon Torpedo Icon AA Icon ASW Icon LOS Icon Luck Icon HP Icon Armor Icon Evasion Icon Speed Fuel Ammo
133 Yuugumo Kai 夕雲改 Yuugumo 30 50 80 50 67 42 12(59) 32 49 90 Nhanh 15 20
134 Makigumo Kai 巻雲改
135 Naganami Kai 長波改 14(59)
209 Hayashimo Kai 早霜改 12(59)
210 Kiyoshimo Kai 清霜改 13(59)
224 Takanami Kai 高波改 52 10(57)
253 Kazagumo Kai 風雲改 81 51 69 42 14(69)
225 Asashimo Kai 朝霜改 45 47 78 62 79 43 18(68) 33 92
252 Okinami Kai 沖波改 30 50 81 50 70 42 12(59) 32 90
174 Z1 Kai
Leberecht Maass
Type 1934 30 45 70 45 69 42 12(49) 33 45 79 20 25
175 Z3 Kai
Max Schultz
179 Z1 zwei
Leberecht Maass
70 49 71 64 43 15(49) 35 53 84
180 Z3 zwei
Max Schultz
47 68
221 Akizuki Kai 秋月改 Akizuki 40 57 54 116 72 49 12(69) 37 53 88 20 25
222 Teruzuki Kai 照月改 58 56 114 11(59) 52 87
223 Hatsuzuki Kai 初月改 60 54 110 8(52) 54 89
243 Libeccio Kai Libeccio改 Maestrale 30 48 72 59 80 46 16(69) 29 50 92 15 20
No. Tên Lớp Remodel Icon Icon Gun Icon Torpedo Icon AA Icon ASW Icon LOS Icon Luck Icon HP Icon Armor Icon Evasion Icon Speed Fuel Ammo
271 Kamikaze Kai 神風改 Kamikaze 50 41 68 48 70 42 40(99) 23 38 98 Nhanh 15 20
273 Harukaze Kai 春風改 38 56 72 45 30(99) 90
272 Asakaze Kai 朝風改 42 69 52 68 47 14 (88) 37 88
274 Matsukaze Kai 松風改 39 68 50 70 12 (84) 87
No. Tên Lớp Remodel Icon Icon Gun Icon Torpedo Icon AA Icon ASW Icon LOS Icon Luck Icon HP Icon Armor Icon Evasion Icon Speed Fuel Ammo


Danh sách sắp xếp theo từng loại chỉ số

Tên Remodel Icon Icon Gun Icon Torpedo Icon AA Icon ASW Icon LOS Icon Luck Icon HP Icon Armor Icon Evasion
Shimakaze Kai 島風改 20 59 99 59 59 39 12(59) 36 59 99
Fubuki Kai 吹雪改 20 49 79 49 59 39 12(49) 30 49 89
Shirayuki Kai 白雪改 20 49 79 49 59 39 12(49) 30 49 89
Hatsuyuki Kai 初雪改 20 49 79 49 59 39 12(49) 30 49 89
Miyuki Kai 深雪改 20 49 79 49 59 39 12(49) 30 49 89
Murakumo Kai 叢雲改 20 49 79 49 59 39 12(49) 30 49 89
Isonami Kai 磯波改 20 49 79 49 59 39 12(49) 30 49 89
Fubuki Kai-2 吹雪改二 70 59 88 78 68 54 17(77) 31 50 92
Murakumo Kai-2 叢雲改二 70 57 89 74 69 42 15(57) 31 50 90
Ayanami Kai 綾波改 20 49 79 49 59 39 12(59) 30 49 89
Shikinami Kai 敷波改 20 49 79 49 59 39 12(59) 30 49 89
Oboro Kai 朧改 20 49 79 49 59 39 12(59) 30 49 89
Akebono Kai 曙改 20 49 79 49 59 39 12(59) 30 49 89
Sazanami Kai 漣改 20 49 79 49 59 39 12(59) 30 49 89
Ushio Kai 潮改 20 49 79 49 59 39 20(79) 30 49 89
Ayanami Kai2 綾波改二 70 72 88 52 63 49 40(84) 32 54 90
Ushio Kai-2 潮改二 60 53 80 76 72 48 32(80) 33 56 95
Mutsuki Kai 睦月改 20 39 69 39 59 39 12(59) 24 39 89
Kisaragi Kai 如月改 20 39 69 39 59 39 12(59) 24 39 89
Satsuki Kai 皐月改 20 39 69 39 59 39 12(59) 24 39 89
Fumizuki Kai 文月改 20 39 69 39 59 39 12(59) 24 39 89
Nagatsuki Kai 長月改 20 39 69 39 59 39 20(79) 24 39 89
Kikuzuki Kai 菊月改 20 39 69 39 59 39 12(59) 24 39 89
Mikazuki Kai 三日月改 20 39 69 39 59 39 12(59) 24 39 89
Mochizuki Kai 望月改 20 39 69 39 59 39 12(59) 24 39 89
Yayoi Kai 弥生改 20 39 69 39 59 39 12(59) 24 39 89
Minazuki Kai 水無月改 20 39 69 39 61 39 16(66) 24 39 89
Uzuki Kai 卯月改 25 34 69 49 63 39 14(59) 24 39 89
Mutsuki Kai-2 睦月改二 65 45 79 56 69 43 14(64) 27 43 90
Kisaragi Kai-2 如月改二 65 46 80 57 69 44 13(60) 91
Satsuki Kai 2 皐月改二 75 42 78 82 81 45 20(79) 28 45 96
Akatsuki Kai 暁改 20 49 79 49 59 39 12(59) 30 49 89
Hibiki Kai 響改 20 49 79 49 59 39 12(59) 30 49 89
Ikazuchi Kai 雷改 20 49 79 49 59 39 12(59) 30 49 89
Inazuma Kai 電改 20 49 79 49 59 39 12(59) 30 49 89
Akatsuki Kai2 暁改二 70 62 90 59 66 60 15(67) 31 50 89
Верный (Verniy) 70 54 89 59 74 44 20(77) 37 54 89
Hatsuharu kai 初春改 20 49 79 49 59 39 12(59) 30 49 89
Nenohi Kai 子日改 20 49 79 49 59 39 12(59) 30 49 89
Wakaba Kai 若葉改 20 49 79 49 59 39 12(59) 30 49 89
Hatsushimo Kai 初霜改 20 49 79 49 59 39 12(59) 30 49 89
Hatsuharu Kai2 初春改二 65 54 90 73 69 45 16(59) 31 51 90
Hatsushimo Kai-2 初霜改二 70 55 84 81 69 48 53(100) 32 51 94
Shiratsuyu Kai 白露改 20 49 79 49 59 39 12(59) 30 49 89
Shigure Kai 時雨改 20 49 79 49 59 39 12(59) 30 49 89
Murasame Kai 村雨改 20 49 79 49 59 39 12(59) 30 49 89
Yuudachi Kai 夕立改 20 49 79 49 59 39 12(59) 30 49 89
Samidare Kai 五月雨改 20 49 79 49 59 39 12(59) 30 49 89
Suzukaze Kai 涼風改 20 49 79 49 59 39 12(59) 30 49 89
Harusame Kai 春雨改 30 49 79 49 59 39 12(59) 30 49 89
Umikaze Kai 海風改 30 49 79 50 59 39 13(59) 30 49 89
Kawakaze Kai 江風改 30 49 80 49 59 39 12(59) 30 49 89
Yamakaze Kai 山風改 45 51 82 49 69 42 08(59) 30 48 88
Yuudachi Kai-2 夕立改二 55 73 93 59 69 49 20(59) 31 52 89
Shigure Kai-2 時雨改二 60 59 84 72 71 43 50(88) 31 52 93
Kawakaze Kai Ni 江風改二 75 62 96 64 63 53 19(75) 31 51 89
Asashio Kai 朝潮改 20 49 79 49 59 39 12(59) 31 49 89
Ooshio Kai 大潮 20 49 79 49 59 39 12(59) 31 49 89
Michishio Kai 満潮改 20 49 79 49 59 39 12(59) 31 49 89
Arashio Kai 荒潮改 20 49 79 49 59 39 12(59) 31 49 89
Arare Kai 霰改 20 49 79 49 59 39 12(59) 31 49 89
Kasumi Kai 霞改 20 49 79 49 59 39 20(79) 31 49 89
Asagumo Kai 朝雲改 35 49 79 49 59 39 12(59) 31 49 89
Yamagumo Kai 山雲改 35 49 79 49 64 39 11(58) 31 48 89
Kasumi Kai Ni 霞改二 75 63 92 72 68 54 37(97) 31 50 90
Kasumi Kai Ni B 霞改二乙 88 59 83 80 68 55 37(97) 31 52 92
Ooshio Kai Ni 大潮改二 65 67 90 62 64 54 17(69) 31 51 90
Asashio Kai Ni 朝潮改二 70 68 92 60 59 56 17(70) 31 52 90
Asashio Kai Ni D 朝潮改二丁 85 52 86 74 89 55 17(70) 34 55 88
Arashio Kai Ni 荒潮改二 67 69 88 70 59 52 17(71) 31 52 88
Kagerou Kai 陽炎改 20 49 79 49 59 39 12(59) 32 49 89
Shiranui Kai 不知火改 20 49 79 49 59 39 12(59) 32 49 89
Kuroshio Kai 黒潮改 20 49 79 49 59 39 12(59) 32 49 89
Hatsukaze Kai 初風改 20 49 79 49 64 39 12(59) 32 49 89
Maikaze Kai 舞風改 20 49 79 49 64 39 12(59) 32 49 89
Akigumo Kai 秋雲改 30 44 79 59 64 39 15(59) 32 49 89
Urakaze Kai 浦風改 35 48 79 49 69 39 13(59) 32 49 88
Tanikaze Kai 谷風改 30 48 79 49 68 39 16(59) 32 49 88
Hamakaze Kai 浜風改 30 48 79 60 64 39 17(59) 32 49 88
Isokaze Kai 磯風改 45 48 79 64 64 39 18(77) 33 49 88
Tokitsukaze Kai 時津風改 30 48 79 49 64 39 12(59) 32 49 88
Nowaki Kai 野分改 35 48 79 49 68 39 13(59) 32 49 88
Arashi Kai 嵐改 35 49 79 49 70 39 12(63) 32 49 87
Hagikaze Kai 萩風改 35 50 79 49 68 39 12(63) 32 49 87
Oyashio Kai 親潮改 35 49 78 48 67 39 14(64) 32 49 87
Yukikaze Kai 雪風改 20 59 89 59 59 39 60(99) 32 59 99
Amatsukaze Kai 天津風改 20 49 84 63 59 39 17(69) 34 61 94
Yuugumo Kai 夕雲改 30 50 80 50 67 42 12(59) 32 49 90
Makigumo Kai 巻雲改 30 50 80 50 67 42 12(59) 32 49 90
Naganami Kai 長波改 30 50 80 50 67 42 14(59) 32 49 90
Hayashimo Kai 早霜改 30 50 80 50 67 42 12(59) 32 49 90
Kiyoshimo Kai 清霜改 30 50 80 50 67 42 13(59) 32 49 90
Takanami Kai 高波改 30 50 80 50 67 52 10(57) 32 49 90
Kazagumo Kai 風雲改 30 50 81 51 69 42 14(69) 32 49 90
Asashimo Kai 朝霜改 45 47 78 62 79 43 18(68) 33 49 92
Okinami Kai 沖波改 30 50 81 50 70 42 12(59) 32 49 90
Z1 Kai Leberecht Maass 30 45 70 45 69 42 12(49) 33 45 79
Z3 Kai Max Schultz 30 45 70 45 69 42 12(49) 33 45 79
Z1 zwei Leberecht Maass 70 49 71 64 69 43 15(49) 35 53 84
Z3 zwei Max Schultz 70 47 71 68 69 43 15(49) 35 53 84
Akizuki Kai 秋月改 40 57 54 116 72 49 12(69) 37 53 88
Teruzuki Kai 照月改 40 58 56 114 72 49 11(59) 37 52 87
Hatsuzuki Kai 初月改 40 60 54 110 72 49 08(52) 37 54 89
Libeccio Kai Libeccio改 30 48 72 59 80 46 16(69) 29 50 92
Kamikaze Kai 神風改 50 41 68 48 70 42 40(99) 23 38 98
Harukaze Kai 春風改 50 38 68 56 72 45 30(99) 23 38 90
Asakaze Kai 朝風改 50 42 69 52 68 47 14(88) 23 37 88
Matsukaze Kai 松風改 50 39 68 50 70 47 12(84) 23 37 87


Xem thêm

Danh sách tàu · Theo phân loại · Bằng hình ảnh · Theo chỉ số · Nơi tìm thấy · Danh sách địch
Khu trục hạm

Kamikaze · Asakaze · Harukaze · Matsukaze · Mutsuki · Kisaragi · Yayoi · Uzuki · Satsuki · Minazuki · Fumizuki · Nagatsuki · Kikuzuki · Mikazuki · Mochizuki · Fubuki · Shirayuki · Hatsuyuki · Miyuki · Murakumo · Isonami · Uranami · Ayanami · Shikinami · Oboro · Akebono · Sazanami · Ushio · Akatsuki · Hibiki · Ikazuchi · Inazuma · Hatsuharu · Nenohi · Wakaba · Hatsushimo · Shiratsuyu · Shigure · Murasame · Yuudachi · Harusame · Samidare · Umikaze · Yamakaze · Kawakaze · Suzukaze · Asashio · Ooshio · Michishio · Arashio · Asagumo · Yamagumo · Arare · Kasumi · Kagerou · Shiranui · Kuroshio · Oyashio · Hatsukaze · Yukikaze · Amatsukaze · Tokitsukaze · Urakaze · Isokaze · Hamakaze · Tanikaze · Nowaki · Arashi · Hagikaze · Maikaze · Akigumo · Yuugumo · Makigumo · Kazagumo · Naganami · Takanami · Fujinami · Okinami · Asashimo · Hayashimo · Kiyoshimo · Akizuki · Teruzuki · Hatsuzuki · Shimakaze · Z1 · Z3 · Libeccio

Tuần dương hạm hạng nhẹ

Tenryuu · Tatsuta · Kuma · Tama · Kiso · Nagara · Isuzu · Natori · Yura · Kinu · Abukuma · Sendai · Jintsuu · Naka · Ooi · Kitakami · Yuubari · Agano · Noshiro · Yahagi · Sakawa · Ooyodo

Tuần dương hạm phóng lôi

Kitakami · Ooi · Kiso

Tuần dương hạm hạng nặng

Furutaka · Kako · Aoba · Kinugasa · Myoukou · Nachi · Ashigara · Haguro · Takao · Atago · Maya · Choukai · Tone · Chikuma · Mogami · Mikuma · Suzuya · Kumano · Prinz Eugen · Zara · Pola ·

Tuần dương hạm hàng không

Mogami · Mikuma · Suzuya · Kumano · Tone · Chikuma

Thiết giáp hạm

Nagato · Mutsu · Kongou · Hiei · Haruna · Kirishima · Fusou · Yamashiro · Ise · Hyuuga · Yamato · Musashi · Bismarck · Littorio · Roma · Iowa · Warspite ·

Thiết giáp hạm hàng không

Fusou · Yamashiro · Ise · Hyuuga

Hàng không mẫu hạm hạng nhẹ

Houshou · Ryuujou · Hiyou · Junyou · Shouhou · Zuihou · Chitose · Chiyoda · Ryuuhou · Kasuga Maru/Taiyou

Hàng không mẫu hạm

Akagi · Kaga · Souryuu · Hiryuu · Shoukaku · Zuikaku · Taihou · Unryuu · Amagi · Katsuragi · Graf Zeppelin · Aquila  · Saratoga

Tàu ngầm

I-8 · I-13 · I-14 · I-19 · I-26 · I-58 · I-168 · I-401 · Maruyu · U-511

Thủy phi cơ mẫu hạm

Chitose · Chiyoda · Akitsushima · Mizuho · Commandant Teste · Kamoi

Loại tàu khác

Akitsu Maru · Akashi · Taigei · Katori · Kashima · Hayasui · Kamoi

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên