FANDOM


eHERE is a quest and ship checklist that keeps track of what ships you still need. Also includes an expeditions chart.

Số tàu cần :

 • Khu trục : 20
 • Tuần dương hạm hạng nhẹ : 8
 • Tuần dương hạm hạng nặng : 13
 • Thiết giáp hạm : 8
 • Hàng không mẫu hạm tiêu chuẩn : 6
 • Tàu sửa chữa : 1
 • Tổng số tàu cần cho nhiệm vụ sưu tập : 56
 • Khu trục cho Sorties : 18
 • Tuần dương hạm hạng nhẹ cho sortie: 1
 • Tuần dương hạm hạng nặng cho sortie: 12
 • Thiết giáp hạm cho sortie: 2
 • Hàng không mẫu hạm tiêu chuẩn cho sortie: 4
 • Tổng số tàu cần cho nhiệm vụ sorties : 37

Ghi chú

Đỏ - Những tàu này cần cho nhiệm vụ clear 1 map trong Sorties, bạn nên giữ, train lvl và ép các chỉ số cho đến khi qua đc map đó.

Xanh lá- Những tàu này dùng cho Nhiệm Vụ Chính (sưu tập), bạn chỉ cần giữ cho đến khi đủ số lượng theo yêu cầu là được.

Khu trục hạm

ID Tên Phân Lớp Nhiệm Vụ Yêu Cầu
11 Fubuki 吹雪 Eleven Destroyer Division A47 B35
B36
12 Shirayuki 白雪
13 Hatsuyuki 初雪
15 Murakumo 叢雲
31 Mutsuki 睦月

Thirtieth Destroyer Division (1st Gen.)
Thirtieth Destroyer Division (2nd Gen.)

A33
A34
B22
B24

B22: 3-2 C+ Boss Encounter
B24: 1-5 C+ Boss Encounter

32 Kisaragi 如月 Thirtieth Destroyer Division (1st Gen.) A33 B22 B22: 3-2 C+ Boss Encounter
38 Mochizuki 望月 Thirtieth Destroyer Division (1st Gen.)
Thirtieth Destroyer Division (2nd Gen.)
A33
A34
B22
B24
B22: 3-2 C+ Boss Encounter
B24: 1-5 C+ Boss Encounter
50 Shigure 時雨 Nishimura Fleet
Reorganized Nishimura Fleet
A22
A44
B14
B33
B14: 2-3 Boss Victory
B33: 5-1 S Boss Victory
68 Akebono 曙 First Torpedo Squadron A30
70 Ushio 潮
71 Akatsuki 暁 Sixth Destroyer Division A10 B12 B12: Any
72 Hibiki 響
73 Ikazuchi 雷
74 Inazuma 電
75 Hatsuharu 初春 Twenty One Destroyer Division A48
76 Nenohi 子日
77 Wakaba 若葉
78 Hatsushimo 初霜
85 Asashio 朝潮 Eighth Destroyer Division A31 B20 B20: 2-3 Boss Victory
86 Ooshio 大潮
87 Michishio 満潮 Eighth Destroyer Division
Reorganized Nishimura Fleet
A31
A44
B20
B33
B20: 2-3 Boss Victory
B33: 5-1 S Boss Victory
88 Arashio 荒潮 Eighth Destroyer Division A31 B20 B20: 2-3 Boss Victory
89 Arare 霰 Eighteenth Destroyer Division A32 B21 B21: 3-1 Boss Victory
90 Kasumi 霞 First Torpedo Squadron
Eighteenth Destroyer Division
A30
A32
A46
B21
91 Kagerou 陽炎 Eighteenth Destroyer Division A32 B21
92 Shiranui 不知火 First Torpedo Squadron
Eighteenth Destroyer Division
A30
A32
B21
164 Yayoi 弥生 Thirtieth Destroyer Division (1st Gen.)
Thirtieth Destroyer Division (2nd Gen.)
A33
A34
B22
B24
B22: 3-2 C+ Boss Encounter
B24: 1-5 C+ Boss Encounter
165 Uzuki 卯月 Thirtieth Destroyer Division (2nd Gen.) A34 B24 B24: 1-5 C+ Boss Encounter

Tuần Dương Hạm hạng nhẹ

ID Ship Name Fleet Name Quest Conditions
28 Tenryuu 天龍 Mikawa Fleet
New Mikawa Fleet
A8
A20
A24
B11
B16
B11: Any
B16: 2-3 Boss Victory
29 Tatsuta 龍田 A8
40 Tama 多摩 Fifth Fleet A29
41 Kiso 木曾
46 Sendai 川内 A14
47 Jintsuu 神通
48 Naka 那珂
110 Abukuma 阿武隈 First Torpedo Squadron A30

Tuần Dương Hạm hạng nặng

ID Ship Name Fleet Name Quest Conditions
51 Mogami 最上 Nishimura Fleet A22
A44
B14
B33
B14: 2-3 Boss Victory
B33: 5-1 S Boss Victory
52 Furutaka 古鷹 Mikawa Fleet
New Mikawa Fleet
Sixth Fleet
A20
A24
A28
B11
B16
B19
B34
B11: Any
B16: 2-3 Boss Victory
B19: 2-3 S Boss Victory
B34: 2-5 S Boss Victory
53 Kako 加古
54 Aoba 青葉
55 Myoukou 妙高
Myoukou 妙高改二
Fifth Squadron A15
A35
A38
Bm1 A38: Myoukou Kai-2
Bm1: 2-5 S Boss Victory
56 Nachi 那智 Fifth Squadron
Fifth Fleet
A15
A35
Bm1 Bm1: 2-5 S Boss Victory
57 Ashigara 足柄 Fifth Fleet A15

A29
A46

58 Haguro 羽黒 Fifth Squadron

A15
A35

Bm1 Bm1: 2-5 S Boss Victory
59 Takao 高雄 Fourth Cruiser Division A21 B13 B13: 2-2- Boss Victory
60 Atago 愛宕
61 Maya 摩耶
62 Choukai 鳥海

Mikawa Fleet
New Mikawa Fleet
Fourth Cruiser Division

A20
A21
A24
B11
B13
B16
B11: Any
B13: 2-2- Boss Victory
B16: 2-3 Boss Victory
120 Kinugasa 衣笠 New Mikawa Fleet
Sixth Fleet
A24
A28
B16
B19
B34
B16: 2-3 Boss Victory
B19: 2-3 S Boss Victory
B34: 2-5 S Boss Victory

Thiết giáp hạm

ID Ship Name Fleet Name Quest Conditions
1 Nagato 長門 A42 B31 B31: 4-2 S Boss Victory
2 Mutsu 陸奥
3 Ise 伊勢 A18
4 Hyuuga 日向
21 Kongou 金剛
Kongou 金剛改二
3rd Battleship Division A16
A40
A40:Kongou Class Kai-2
B27:Haruna Kai-2 and 5-1 S Boss Victory
22 Hiei 比叡
Hiei 比叡改二
23 Haruna 春名
Haruna 春名改二
B27
24 Kirishima 霧島
Kirishima 霧島改二
26 Fusou 扶桑 Nishimura Fleet A17
A22
A42
A44
B14
B31
B33
B14: 2-3 Boss Victory
B31: 4-2 S Boss Victory
B33: 5-1 S Boss Victory
27 Yamashiro 山城

Hàng không mẫu hạm tiêu chuẩn

ID Ship Name Fleet Name Quest Conditions
6 Akagi 赤城 Nagumo Task Force A19
7 Kaga 加賀
8 Souryuu 蒼龍Souryuu 蒼龍改二 Nagumo Task Force
Second Carrier Division New Edition
Reorganized Second Carrier Division
A19
A36
A39
B25
B26

A36: Hiryuu Kai-2
A39: Hiryuu Kai-2, Souryuu Kai-2

B25: 5-2 S Boss Victory
B26: 4-3 S Boss Victory

9 Hiryuu 飛龍Hiryuu 飛龍改二
106 Shoukaku 翔鶴 Fifth Carrier Division

A23

B15 B15: 3-1 Boss Victory
107 Zuikaku 瑞鶴
201 Unryuu 赤城Unryuu 赤城改 A41 B28 B28: Unryuu Kai and 5-2 S Boss Victory

Tàu sửa chữa

ID Ship Name Fleet Name Quest Conditions
182 Akashi 明石 A45 Đặt làm kì hạm và vào Xưởng nâng cấp

Những tàu cần thiết ( xếp theo loại )

Tuần Dương Hạm hạng nhẹ (CL)

Nhiệm vụ A3 A5 B6 Bm3 D9 D11
# Sô 1 2 1 1 1 1

Expedition

4 5 9 10 13 14 16 17 20 21 22 26 36 37
# Required 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Heavy Cruisers (CA)

Quest A7 A13 B7
# Required 2 2 1

Expedition

22 25 35
# Required 1 2 1

Aviation Cruisers (CAV)

Quest A26 B18
# Required 2 2

Battleships (BB)

Quest A13 B8
# Required 1 1

Aviation Battleships (BBV)

Quest A26 B18 B23 D10 D12
# Required 2 2 2 2 2

Expedition

19 23
# Required 2 2

Seaplane Tenders

Quest A9
# Required 1

Expedition

36
# Required 2

Carriers

Quest A11 A12 B9
# Required 1 1 1

Expedition

15 18 26 35
# Required 2 3 1 2

Submarines

Quest A25 A27 A37 B17 D6 D7 D8 D13 D14
# Required 2 3 4 2 4 4 4 4 4

Expedition

20 27 28 29 30 39
# Required 1 2 3 3 4 4

Submarine Tenders

Quest D13 D14
# Required 1 1

Expedition

39
# Required 1

Minimum Ships to Keep for Maximum Expeditions

These are the highest possible number of ships of any type you can send out on expeditions at any time. For example, expedition 37 and 38 require 5 Destroyers, and expedition 13 (or 21) requires 4 Destroyers. Therefore, the maximum number of destroyers you can have out at any time is 5+5+4 = 14.

 • Maximum required number of DD possible: 14
 • Maximum required number of CL possible: 4
 • Maximum required number of CA possible: 4
 • Maximum required number of BBV possible: 4
 • Maximum required number of AV possible: 2
 • Maximum required number of CVL/AV/CV possible: 7
 • Maximum required number of SS possible: 12
 • Maximum required number of AS possible: 1

Non-required Ships

Below is a list of extra destroyers and other ships that are technically not required by anything. If you don't have a reason to keep or level these ships, feel free to scrap them or use them for modernization.

Name Type Rarity Reason to Keep/Level
Shimakaze 島風 DD Holo Rare DD
Miyuki 深雪 Blue
Isonami 磯波 Dark Blue
Ayanami 綾波 Light Blue Kai-2, pháo sáng
Shikinami 敷波 Blue
OboroDark Blue
SazanamiBlue
Name
Satsuki 皐月 DD Blue Low Ammo Consumption
Fumizuki 文月
Nagatsuki 長月
Kikuzuki 菊月 Dark Blue
Mikazuki 三日月
Name
Shiratsuyu 白露 DD Blue Kai has different art CGs
Murasame 村雨 Kai has different art CGs
Yuudachi 夕立 Kai Ni, 12.7cm Twin Mount Type-B Kai 2
Samidare 五月雨
Suzukaze 涼風 Light Blue
Name
Kuroshio 黒潮 DD Dark Blue
Yukikaze 雪風 Holo Super Rare DD
Hatsukaze 初風 Silver
Maikaze 舞風
Akigumo 秋雲
Urakaze 浦風 12.7cm Twin High-Angle Mount (Late Model)
Tanikaze 谷風
Hamakaze 浜風 Boobs Type 22 RADAR
Amatsukaze 天津風 Holo Super Rare DD New High Pressure-Temperature Steam Boiler
Name
Yuugumo 夕雲 DD Silver Type 22 Radar on Kai
Makigumo 巻雲 Type 3 Sonar on Kai
Naganami 長波 Type 3 Sonar on Kai
Hayashimo 早霜 Type 22 RADAR on Kai
Kiyoshimo 清霜 Type 22 RADAR, Type 3 Sonar on Kai
Z1
Leberecht Maass
Gold Foreign Ship Construction
Z3 Max Schultz
Name
Kiso Kai-2 木曾改二 CLT Dark Blue Opening Torpedo Salvo
(with Kyo-hoteki )
Ooi Kai 大井改 Gold
Kitakami Kai 北上改 Silver
Akitsumaru あきつ丸 LHA Gold Kai Equipment, Increase Expedition Awards

See Also

Danh sách tàu · Theo phân loại · Bằng hình ảnh · Theo chỉ số · Nơi tìm thấy · Danh sách địch
Khu trục hạm

Yukikaze · Shimakaze · Fubuki · Shirayuki · Hatsuyuki · Miyuki · Murakumo · Isonami · Uranami · Ayanami · Shikinami · Oboro · Akebono · Sazanami · Ushio · Mutsuki · Kisaragi · Satsuki · Fumizuki · Nagatsuki · Kikuzuki · Mikazuki · Mochizuki · Akatsuki · Hibiki · Ikazuchi · Inazuma · Hatsuharu · Nenohi · Wakaba · Hatsushimo · Shiratsuyu · Shigure · Murasame · Yuudachi · Samidare · Umikaze · Kawakaze · Suzukaze · Asashio · Ooshio · Michishio · Arashio · Arare · Kasumi · Kagerou · Shiranui · Kuroshio · Yukikaze · Hatsukaze · Maikaze · Akigumo · Yuugumo · Makigumo · Naganami · Yayoi · Uzuki · Isokaze · Urakaze · Tanikaze · Hamakaze · Amatsukaze · Tokitsukaze · Hagikaze · Arashi · Z1 · Z3 · Harusame · Hayashimo · Kiyoshimo · Asagumo · Nowaki · Akizuki · Teruzuki · Hatsuzuki · Yamagumo · Asashimo · Takanami · Okinami · Kazagumo · Libeccio · Oyashio · Kamikaze · Harukaze · Minazuki · Asakaze · Yamakaze

Tuần dương hạm hạng nhẹ

Tenryuu · Tatsuta · Kuma · Tama · Kiso · Nagara · Isuzu · Natori · Yura · Kinu · Abukuma · Sendai · Jintsuu · Naka · Ooi · Kitakami · Yuubari · Agano · Noshiro · Yahagi · Sakawa · Ooyodo

Tuần dương hạm phóng lôi

Kitakami · Ooi · Kiso

Tuần dương hạm hạng nặng

Furutaka · Kako · Aoba · Kinugasa · Myoukou · Nachi · Ashigara · Haguro · Takao · Atago · Maya · Choukai · Tone · Chikuma · Mogami · Mikuma · Suzuya · Kumano · Prinz Eugen · Zara · Pola ·

Tuần dương hạm hàng không

Mogami · Mikuma · Suzuya · Kumano · Tone · Chikuma

Thiết giáp hạm

Nagato · Mutsu · Kongou · Hiei · Haruna · Kirishima · Fusou · Yamashiro · Ise · Hyuuga · Yamato · Musashi · Bismarck · Littorio · Roma · Iowa · Warspite ·

Thiết giáp hạm hàng không

Fusou · Yamashiro · Ise · Hyuuga

Hàng không mẫu hạm hạng nhẹ

Houshou · Ryuujou · Hiyou · Junyou · Shouhou · Zuihou · Chitose · Chiyoda · Ryuuhou

Hàng không mẫu hạm

Akagi · Kaga · Souryuu · Hiryuu · Shoukaku · Zuikaku · Taihou · Unryuu · Amagi · Katsuragi · Graf Zeppelin · Aquila  · Saratoga

Tàu ngầm

I-19 · I-168 · I-58 · I-8 · I-401 · Maruyu · U-511 · I-26

Thủy phi cơ mẫu hạm

Chitose · Chiyoda · Akitsushima · Mizuho · Commandant Teste

Loại tàu khác

Akitsu Maru · Akashi · Taigei · Katori · Kashima · Hayasui

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên