FANDOM


eHERE is a quest and ship checklist that keeps track of what ships you still need. Also includes an expeditions chart.

Số tàu cần :

 • Khu trục : 20
 • Tuần dương hạm hạng nhẹ : 8
 • Tuần dương hạm hạng nặng : 13
 • Thiết giáp hạm : 8
 • Hàng không mẫu hạm tiêu chuẩn : 6
 • Tàu sửa chữa : 1
 • Tổng số tàu cần cho nhiệm vụ sưu tập : 56
 • Khu trục cho Sorties : 18
 • Tuần dương hạm hạng nhẹ cho sortie: 1
 • Tuần dương hạm hạng nặng cho sortie: 12
 • Thiết giáp hạm cho sortie: 2
 • Hàng không mẫu hạm tiêu chuẩn cho sortie: 4
 • Tổng số tàu cần cho nhiệm vụ sorties : 37

Ghi chú

Đỏ - Những tàu này cần cho nhiệm vụ clear 1 map trong Sorties, bạn nên giữ, train lvl và ép các chỉ số cho đến khi qua đc map đó.

Xanh lá- Những tàu này dùng cho Nhiệm Vụ Chính (sưu tập), bạn chỉ cần giữ cho đến khi đủ số lượng theo yêu cầu là được.

Khu trục hạm

ID Tên Phân Lớp Nhiệm Vụ Yêu Cầu
11 Fubuki card Eleven Destroyer Division A47 B35
B36
12 Shirayuki card
13 Hatsuyuki card
15 Murakumo card
31 Mutsuki card

Thirtieth Destroyer Division (1st Gen.)
Thirtieth Destroyer Division (2nd Gen.)

A33
A34
B22
B24

B22: 3-2 C+ Boss Encounter
B24: 1-5 C+ Boss Encounter

32 Kisaragi card Thirtieth Destroyer Division (1st Gen.) A33 B22 B22: 3-2 C+ Boss Encounter
38 Mochitsuki card Thirtieth Destroyer Division (1st Gen.)
Thirtieth Destroyer Division (2nd Gen.)
A33
A34
B22
B24
B22: 3-2 C+ Boss Encounter
B24: 1-5 C+ Boss Encounter
50 Shigure card Nishimura Fleet
Reorganized Nishimura Fleet
A22
A44
B14
B33
B14: 2-3 Boss Victory
B33: 5-1 S Boss Victory
68 Akebono card First Torpedo Squadron A30
70 Ushio card
71 Akatsuki card Sixth Destroyer Division A10 B12 B12: Any
72 Hibiki card
73 Ikazuchi card
74 Inazuma card
75 Hatsuharu card Twenty One Destroyer Division A48
76 Nenohi card
77 Wakaba card
78 Hatsushimo card
85 Asashio card Eighth Destroyer Division A31 B20 B20: 2-3 Boss Victory
86 Ooshio card
87 Michishio Eighth Destroyer Division
Reorganized Nishimura Fleet
A31
A44
B20
B33
B20: 2-3 Boss Victory
B33: 5-1 S Boss Victory
88 Arashio card Eighth Destroyer Division A31 B20 B20: 2-3 Boss Victory
89 Arare card Eighteenth Destroyer Division A32 B21 B21: 3-1 Boss Victory
90 Kasumi card First Torpedo Squadron
Eighteenth Destroyer Division
A30
A32
A46
B21
91 Kagerou card Eighteenth Destroyer Division A32 B21
92 Shiranui card First Torpedo Squadron
Eighteenth Destroyer Division
A30
A32
B21
164 Yayoi card Thirtieth Destroyer Division (1st Gen.)
Thirtieth Destroyer Division (2nd Gen.)
A33
A34
B22
B24
B22: 3-2 C+ Boss Encounter
B24: 1-5 C+ Boss Encounter
165 Uzuki card Thirtieth Destroyer Division (2nd Gen.) A34 B24 B24: 1-5 C+ Boss Encounter

Tuần Dương Hạm hạng nhẹ

ID Ship Name Fleet Name Quest Conditions
28 Tenryuu card Mikawa Fleet
New Mikawa Fleet
A8
A20
A24
B11
B16
B11: Any
B16: 2-3 Boss Victory
29 Tatsuta card A8
40 Tama card Fifth Fleet A29
41 Kiso card
46 Sendai card A14
47 Jintsuu card
48 Naka card
110 Abukuma card First Torpedo Squadron A30

Tuần Dương Hạm hạng nặng

ID Ship Name Fleet Name Quest Conditions
51 Mogami card Nishimura Fleet A22
A44
B14
B33
B14: 2-3 Boss Victory
B33: 5-1 S Boss Victory
52 Furutaka card Mikawa Fleet
New Mikawa Fleet
Sixth Fleet
A20
A24
A28
B11
B16
B19
B34
B11: Any
B16: 2-3 Boss Victory
B19: 2-3 S Boss Victory
B34: 2-5 S Boss Victory
53 Kako card
54 Aoba card
55 Myoukou card
Myoukou kai2 card
Fifth Squadron A15
A35
A38
Bm1 A38: Myoukou Kai-2
Bm1: 2-5 S Boss Victory
56 Nachi card Fifth Squadron
Fifth Fleet
A15
A35
Bm1 Bm1: 2-5 S Boss Victory
57 Ashigara card Fifth Fleet A15

A29
A46

58 Haguro card Fifth Squadron

A15
A35

Bm1 Bm1: 2-5 S Boss Victory
59 Takao card Fourth Cruiser Division A21 B13 B13: 2-2- Boss Victory
60 Atago card
61 Maya card
62 Choukai card

Mikawa Fleet
New Mikawa Fleet
Fourth Cruiser Division

A20
A21
A24
B11
B13
B16
B11: Any
B13: 2-2- Boss Victory
B16: 2-3 Boss Victory
120 Kinugasa card New Mikawa Fleet
Sixth Fleet
A24
A28
B16
B19
B34
B16: 2-3 Boss Victory
B19: 2-3 S Boss Victory
B34: 2-5 S Boss Victory

Thiết giáp hạm

ID Ship Name Fleet Name Quest Conditions
1 Nagato card A42 B31 B31: 4-2 S Boss Victory
2 Mutsu card
3 Ise card A18
4 Hyuuga card
21 Kongou card
Kongou kai2 card
3rd Battleship Division A16
A40
A40:Kongou Class Kai-2
B27:Haruna Kai-2 and 5-1 S Boss Victory
22 Hiei card
Hiei kai2 card
23 Haruna card
Haruna kai2 card
B27
24 Kirishima card
Kirishima kai2 card
26 Fusou card Nishimura Fleet A17
A22
A42
A44
B14
B31
B33
B14: 2-3 Boss Victory
B31: 4-2 S Boss Victory
B33: 5-1 S Boss Victory
27 Yamashiro card

Hàng không mẫu hạm tiêu chuẩn

ID Ship Name Fleet Name Quest Conditions
6 Akagi card Nagumo Task Force A19
7 Kaga card
8 Souryuu cardSouryuu kai2 card Nagumo Task Force
Second Carrier Division New Edition
Reorganized Second Carrier Division
A19
A36
A39
B25
B26

A36: Hiryuu Kai-2
A39: Hiryuu Kai-2, Souryuu Kai-2

B25: 5-2 S Boss Victory
B26: 4-3 S Boss Victory

9 Hiryuu cardHiryuu kai2 card
106 Shoukaku card Fifth Carrier Division

A23

B15 B15: 3-1 Boss Victory
107 Zuikaku card
201 Unryuu cardUnryuu kai card A41 B28 B28: Unryuu Kai and 5-2 S Boss Victory

Tàu sửa chữa

ID Ship Name Fleet Name Quest Conditions
182 Akashi card A45 Đặt làm kì hạm và vào Xưởng nâng cấp

Những tàu cần thiết ( xếp theo loại )

Tuần Dương Hạm hạng nhẹ (CL)

Nhiệm vụ A3 A5 B6 Bm3 D9 D11
# Sô 1 2 1 1 1 1

Expedition

4 5 9 10 13 14 16 17 20 21 22 26 36 37
# Required 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Heavy Cruisers (CA)

Quest A7 A13 B7
# Required 2 2 1

Expedition

22 25 35
# Required 1 2 1

Aviation Cruisers (CAV)

Quest A26 B18
# Required 2 2

Battleships (BB)

Quest A13 B8
# Required 1 1

Aviation Battleships (BBV)

Quest A26 B18 B23 D10 D12
# Required 2 2 2 2 2

Expedition

19 23
# Required 2 2

Seaplane Tenders

Quest A9
# Required 1

Expedition

36
# Required 2

Carriers

Quest A11 A12 B9
# Required 1 1 1

Expedition

15 18 26 35
# Required 2 3 1 2

Submarines

Quest A25 A27 A37 B17 D6 D7 D8 D13 D14
# Required 2 3 4 2 4 4 4 4 4

Expedition

20 27 28 29 30 39
# Required 1 2 3 3 4 4

Submarine Tenders

Quest D13 D14
# Required 1 1

Expedition

39
# Required 1

Minimum Ships to Keep for Maximum Expeditions

These are the highest possible number of ships of any type you can send out on expeditions at any time. For example, expedition 37 and 38 require 5 Destroyers, and expedition 13 (or 21) requires 4 Destroyers. Therefore, the maximum number of destroyers you can have out at any time is 5+5+4 = 14.

 • Maximum required number of DD possible: 14
 • Maximum required number of CL possible: 4
 • Maximum required number of CA possible: 4
 • Maximum required number of BBV possible: 4
 • Maximum required number of AV possible: 2
 • Maximum required number of CVL/AV/CV possible: 7
 • Maximum required number of SS possible: 12
 • Maximum required number of AS possible: 1

Non-required Ships

Below is a list of extra destroyers and other ships that are technically not required by anything. If you don't have a reason to keep or level these ships, feel free to scrap them or use them for modernization.

Name Type Rarity Reason to Keep/Level
Shimakaze 島風 DD Holo Rare DD
Miyuki 深雪 Blue
Isonami 磯波 Dark Blue
Ayanami 綾波 Light Blue Kai-2, pháo sáng
Shikinami 敷波 Blue
OboroDark Blue
SazanamiBlue
Name
Satsuki 皐月 DD Blue Low Ammo Consumption
Fumizuki 文月
Nagatsuki 長月
Kikuzuki 菊月 Dark Blue
Mikazuki 三日月
Name
Shiratsuyu 白露 DD Blue Kai has different art CGs
Murasame 村雨 Kai has different art CGs
Yuudachi 夕立 Kai Ni, 12.7cm Twin Mount Type-B Kai 2
Samidare 五月雨
Suzukaze 涼風 Light Blue
Name
Kuroshio 黒潮 DD Dark Blue
Yukikaze 雪風 Holo Super Rare DD
Hatsukaze 初風 Silver
Maikaze 舞風
Akigumo 秋雲
Urakaze 浦風 12.7cm Twin High-Angle Mount (Late Model)
Tanikaze 谷風
Hamakaze 浜風 Boobs Type 22 RADAR
Amatsukaze 天津風 Holo Super Rare DD New High Pressure-Temperature Steam Boiler
Name
Yuugumo 夕雲 DD Silver Type 22 Radar on Kai
Makigumo 巻雲 Type 3 Sonar on Kai
Naganami 長波 Type 3 Sonar on Kai
Hayashimo 早霜 Type 22 RADAR on Kai
Kiyoshimo 清霜 Type 22 RADAR, Type 3 Sonar on Kai
Z1
Leberecht Maass
Gold Foreign Ship Construction
Z3 Max Schultz
Name
Kiso Kai-2 木曾改二 CLT Dark Blue Opening Torpedo Salvo
(with Kyo-hoteki )
Ooi Kai 大井改 Gold
Kitakami Kai 北上改 Silver
Akitsumaru あきつ丸 LHA Gold Kai Equipment, Increase Expedition Awards

See Also

Danh sách tàu · Theo phân loại · Bằng hình ảnh · Theo chỉ số · Nơi tìm thấy · Danh sách địch · Chú giải
Coastal Defense Ship Shimushu Shimushu · Kunashiri
Etorofu Etorofu · Matsuwa
Destroyer Kamikaze Kamikaze · Asakaze · Harukaze · Matsukaze · Hatakaze
Mutsuki Mutsuki · Kisaragi · Yayoi · Uzuki · Satsuki · Minazuki · Fumizuki · Nagatsuki · Kikuzuki · Mikazuki · Mochizuki
Special Type Fubuki Fubuki · Shirayuki · Hatsuyuki · Miyuki · Murakumo · Isonami · Uranami
Ayanami Ayanami · Shikinami · Amagiri · Sagiri · Oboro · Akebono · Sazanami · Ushio
Akatsuki Akatsuki · Hibiki/Верный · Ikazuchi · Inazuma
Hatsuharu Hatsuharu · Nenohi · Wakaba · Hatsushimo
Shiratsuyu Shiratsuyu · Shigure · Murasame · Yuudachi · Harusame · Samidare · Umikaze · Yamakaze · Kawakaze · Suzukaze
Asashio Asashio · Ooshio · Michishio · Arashio · Asagumo · Yamagumo · Arare · Kasumi
Type A Kagerou Kagerou · Shiranui · Kuroshio · Oyashio · Hatsukaze · Yukikaze · Amatsukaze · Tokitsukaze · Urakaze · Isokaze · Hamakaze · Tanikaze · Nowaki · Arashi · Hagikaze · Maikaze · Akigumo
Yuugumo Yuugumo · Makigumo · Kazagumo · Naganami · Takanami · Fujinami · Okinami · Asashimo · Hayashimo · Kiyoshimo
Type B Akizuki Akizuki · Teruzuki · Hatsuzuki
Type C Shimakaze Shimakaze
Type 1934 Z1 · Z3
Maestrale Libeccio
Light Cruiser Tenryuu Tenryuu · Tatsuta
Kuma Kuma · Tama · Kitakami · Ooi · Kiso
Nagara Nagara · Isuzu · Yura · Natori · Kinu · Abukuma
Sendai Sendai · Jintsuu · Naka
Yuubari Yuubari
Agano Agano · Noshiro · Yahagi · Sakawa
Ooyodo Ooyodo
Torpedo Cruiser Kuma Kitakami · Ooi · Kiso
Heavy Cruiser Furutaka Furutaka · Kako
Aoba Aoba · Kinugasa
Myoukou Myoukou · Nachi · Ashigara · Haguro
Takao Takao · Atago · Maya · Choukai
Mogami Mogami · Mikuma · Suzuya · Kumano
Tone Tone · Chikuma
Admiral Hipper Prinz Eugen
Zara Zara · Pola
Aviation Cruiser Mogami Mogami · Mikuma · Suzuya · Kumano
Tone Tone · Chikuma
Battleship Fast Battleship Kongou Kongou · Hiei · Kirishima · Haruna
Bismarck Bismarck
Vittorio Veneto Littorio/Italia · Roma
Iowa Iowa
Gangut Gangut/Гангут/Октябрьская революция
Richelieu Richelieu
Battleship Fusou Fusou · Yamashiro
Ise Ise · Hyuuga
Nagato Nagato · Mutsu
Yamato Yamato · Musashi
Queen Elizabeth Warspite
Aviation Battleship Fusou Fusou · Yamashiro
Ise Ise · Hyuuga
Carrier Light Carrier Houshou Houshou
Ryuujou Ryuujou
Kasuga Maru Kasuga Maru
Taiyou Taiyou
Shouhou Shouhou · Zuihou
Hiyou Hiyou · Jun'you
Ryuuhou Ryuuhou
Chitose Chitose · Chiyoda
Mogami Suzuya · Kumano
Standard Carrier Akagi Akagi
Kaga Kaga
Souryuu Souryuu
Hiryuu Hiryuu
Shoukaku Shoukaku · Zuikaku
Unryuu Unryuu · Amagi · Katsuragi
Graf Zeppelin Graf Zeppelin
Aquila Aquila
Lexington Saratoga
Ark Royal Ark Royal
Armored Carrier Shoukaku Shoukaku · Zuikaku
Taihou Taihou
Submarine Kaidai VI I-168
Junsen 3 I-8
Junsen Type A Kai Ni I-13 · I-14
Junsen Type B I-19 · I-26
Junsen Type B Kai Ni I-58
Sentoku (I-400) I-401
Type 3 S.T.V. Maruyu
Type IXC U-511
Ro-series Ro-500
Marconi Luigi Torelli/UIT-25/I-504
Seaplane Tender Kamoi Kamoi
Chitose Chitose · Chiyoda
Mizuho Mizuho
Akitsushima Akitsushima
Commandant Teste Commandant Teste
Auxiliary Ship Training Cruiser Katori Katori · Kashima
Amphibious Assault Ship He Akitsu Maru
Submarine Tender Taigei Taigei
Repair Ship Akashi Akashi
Fleet Oiler Kamoi Kamoi
Revised Kazahaya Hayasui

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.