FANDOM


Số.690 Destroyer Ancient Princess
駆逐古姫
Khu trục hạm
Chỉ số

Icon HP HP

185

Icon Gun Hỏa lực

90

Icon Armor Giáp

149

Icon Torpedo Ngư lôi

120

Icon Evasion Né tránh

??

Icon AA Đối không

70

Icon Aircraft Sức chứa

0

Icon ASW Đối ngầm

??

Icon Speed Tốc độ

Nhanh

Icon LOS Tầm nhìn

??

Icon Range Tầm bắn

Ngắn

Icon Luck May mắn

??
Air power

0
Trang bị

Icon Aircraft

RedGunLight 5inch Twin Gun Mount 0
RedGunLight 5inch Twin Gun Mount 0
Torpedo Abyssal Cuttlefish Torpedo 0
Sonar Abyssal FCS + CIC 0
DD Destroyer Ancient Princess 690 Full

Số.691 Destroyer Ancient Princess II
駆逐古姫
Khu trục hạm
Chỉ số

Icon HP HP

190

Icon Gun Hỏa lực

110

Icon Armor Giáp

158

Icon Torpedo Ngư lôi

130

Icon Evasion Né tránh

??

Icon AA Đối không

80

Icon Aircraft Sức chứa

0

Icon ASW Đối ngầm

??

Icon Speed Tốc độ

Nhanh

Icon LOS Tầm nhìn

??

Icon Range Tầm bắn

Ngắn

Icon Luck May mắn

??
Air power

0
Trang bị

Icon Aircraft

RedGunLight 5inch Twin Gun Mount 0
RedGunLight 5inch Twin Gun Mount 0
Torpedo Abyssal Cuttlefish Torpedo 0
Sonar Abyssal FCS + CIC 0
DD Destroyer Ancient Princess 690 Full

Số.692 Destroyer Ancient Princess III
駆逐古姫
Khu trục hạm
Chỉ số

Icon HP HP

195

Icon Gun Hỏa lực

130

Icon Armor Giáp

167

Icon Torpedo Ngư lôi

140

Icon Evasion Né tránh

??

Icon AA Đối không

90

Icon Aircraft Sức chứa

0

Icon ASW Đối ngầm

??

Icon Speed Tốc độ

Nhanh

Icon LOS Tầm nhìn

??

Icon Range Tầm bắn

Ngắn

Icon Luck May mắn

??
Air power

0
Trang bị

Icon Aircraft

RedGunLight 5inch Twin Gun Mount 0
RedGunLight 5inch Twin Gun Mount 0
Torpedo Abyssal Cuttlefish Torpedo 0
Sonar Abyssal FCS + CIC 0
DD Destroyer Ancient Princess 690 Full

Lời thoại

Sự kiện Tiếng Nhật Tiếng Việt Ghi chú
Giới thiệu
Không có.
Tấn công
Play
ナンデサ…ナンデアキラメナインダヨォ…。 Tại sao... Tại sao ngươi không bỏ cuộc đi nhỉ?
Bị tấn công
Play
イタイッ…ドウシテ… Đau đấy... Tại sao...
Chìm
Không có.


Character

Thông tin bên lề

  • Loại III có thể OASW.
Danh sách địch · Danh sách tàu người chơi
Tàu thông thường Khu trục hạm

Destroyer I-Class · Destroyer Ro-Class · Destroyer Ha-Class · Destroyer Ni-Class · Destroyer Na-Class

Tuần dương

Light Cruiser Ho-Class · Light Cruiser He-Class · Light Cruiser To-Class · Light Cruiser Tsu-Class · Torpedo Cruiser Chi-Class · Heavy Cruiser Ri-Class · Heavy Cruiser Ne-Class

Mẫu hạm

Light Carrier Nu-Class · Standard Carrier Wo-Class

Thiết giáp hạm

Battleship Ru-Class · Battleship Ta-Class · Battleship Re-Class

Tàu vận tải

Transport Ship Wa-Class

Tàu ngầm

Submarine Ka-Class · Submarine Yo-Class · Submarine So-Class

Pháo đài

Floating Fortress · Escort Fortress

Imps PT Imp Pack · Artillery Imp
Boss   DemonPrincess
War Demon
Water Demon
War Princess/Water Princess
Tàu mặt nước  Destroyer PrincessDestroyer Water Demon
Destroyer Ancient DemonDestroyer Ancient Princess 
Light Cruiser DemonLight Cruiser Princess
 Heavy Cruiser Princess (Summer)
 Battleship Princess (Summer)Battleship Water Demon
Aircraft Carrier Demon (Summer)Aircraft Carrier Princess (Summer)Aircraft Carrier Water Demon
 Seaplane Tender PrincessSeaplane Tender Water Princess
 Submarine Princess (Summer)
Armored Carrier DemonArmored Carrier Princess
Southern DemonSouthern War DemonSouthern War Princess
Anchorage DemonAnchorage Princess

Air Defense Princess · Abyssal Jellyfish Princess · Abyssal Twin Princesses · Escort Princess · Northern Water Princess · New Submarine Princess · French Battleship Princess · European Princess

Căn cứ mặt đất   Anchorage Water Demon
 Harbour Princess (Summer)Harbour Water Demon
Isolated Island DemonIsolated Island Princess 

Airfield Princess · Northern Princess · Midway Princess · Supply Depot Princess (Summer) · Central Princess · Lycoris Princess · Northernmost Landing Princess

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.