FANDOM


Cách tra bảng[1]

 • Ký hiệu:
  • X - Chỉ có thể kiếm được khi đánh boss.
  • O - Có thể kiếm được tại những điểm thường (nhưng không phải chỗ nào cũng có, xem chi tiết từng điểm ở page World).
  • S/A/B - Thứ hạng sau trận đánh.
 • Ý nghĩa màu sắc của từng bản đồ:
  • Màu đỏ - nghĩa là chỉ thấy ghi kiếm được ở 1 trong hai trang wiki.
  • Màu vàng - nghĩa là cả hai trang wiki đều có ghi là kiếm được tại đó.
  • Green - nghĩa là tất cả trang wiki đều có ghi là kiếm được tại đó.

Bảng tra nơi kiếm được

Số. Độ Hiếm Tên Tàu World 1 World 2 World 3 World 4 World 5 World 6 Ghi chú
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4
001 7 Nagato X X X X X X X X X
002 7 Mutsu X X X O O X X X X X X X X X O
003 5 Ise O O O O O O O O X O O X X X O
004 5 Hyuuga O X X O O O O O O O O X X X O
005 6 Yukikaze X X X X X X X X X X X
006 6 Akagi O O O O X X X X X X X X X X Quest
007 5 Kaga O X X X X O X X O O O X X X X X
008 5 Souryuu X O X O O X O O X O O O O X X X
009 6 Hiryuu X X X X O X X X X
010 6 Shimakaze X O X O O O X X O X X
011 3 Fubuki X X O X O O O O O O O
012 2 Shirayuki O O O O X O O O O O O O
013 1 Hatsuyuki O O O O O O O O O O O O O O O O O O
014 2 Miyuki O O O O O O O O O O O O O O O O
015 2 Murakumo O X X O O O O O O O O O O O O O O
016 1 Isonami O O O O X O O O O O O O O O O O O
017 3 Ayanami O O O O X O O O O O O O O O O
018 2 Shikinami O O O O X O O O O O O O O O O O O O
019 5 Ooi O O O O O O O O X X X O O X
020 4 Kitakami X X X O X O X O X O O O O O O O O O X X
No. Rarity Ship Name World 1 World 2 World 3 World 4 World 5 World 6 Ghi chú
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 -
021 5 Kongou X O O X X O O O O O O O O O O X X X
022 5 Hiei X X X O X O O X O O O O O O O O O
023 5 Haruna O X X X X O O O O O O O O O O X O
024 5 Kirishima O O O O X O O X O O O O O O O O O X
025 3 Houshou O O O O O X X O O X X
026 4 Fusou O O O O X O O O O O O O O O O O X
027 4 Yamashiro O O O O X O O O O O O O O O O O X
028 3 Tenryuu O O X O O O O O O O O O O O O O O X O O
029 3 Tatsuta O O X O X O X O O O O O O O O O O X O O
030 4 Ryuujou O O O O O O O X O O O O O O O O O
031 3 Mutsuki O O O O X O O O O O O O
032 2 Kisaragi O O O O O O O O O O O O O O
033 2 Satsuki O O O O O O O O O O
034 2 Fumizuki O O O O O O O O O
035 2 Nagatsuki O X O O O O O O
036 1 Kikuzuki O O O O O O O O
037 1 Mikazuki O O O O O O O O O
038 1 Mochizuki O O O O O O O O
039 4 Kuma O X X O X O X X O O X O O O
040 2 Tama O O O O X O X O O O O O O O O O O O O O O
No. Rarity Ship Name World 1 World 2 World 3 World 4 World 5 World 6 Ghi chú
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 -
041 1 Kiso O O O O O O X O O O O O O O O O O O O O O
042 4 Nagara O X O O O O X O O X X X X O
043 2 Isuzu O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
044 2 Natori O O O X O O O O O O O O O O O O O O O O
045 1 Yura O O O X O O O O O O O O O O O O O O O O O
046 4 Sendai X O O X O O O O O O O O O O O O O X X X O
047 1 Jintsuu O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
048 2 Naka O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
049 2 Chitose O O O O X X O O O O O O O O O O O O O
050 1 Chiyoda O O O O X X O O O O O O O O O O O O O
051 4 Mogami O O O O O O O O O O O O O O O O
052 3 Furutaka X O X O O X O O O O O O O O
053 1 Kako X X O X O O X O O O O O O O O O O
054 3 Aoba X O X O O X O O O O O O O O
055 4 Myoukou O O O O O O O O O O O O O O O O O
056 1 Nachi X O O O O O O O O O O O O O O O O
057 2 Ashigara X O O O O O O O O O O O O O O O O O
058 1 Haguro O O O O O O O O O O O O O O O O O O
059 4 Takao X O O O O O O O O O O O O O O O O
060 4 Atago X O O O O O O O O O O O O O O O O
No. Rarity Ship Name World 1 World 2 World 3 World 4 World 5 World 6 Ghi chú
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 -
061 1 Maya X O O O O O O O O O O O O O O O O O O
062 1 Choukai O O O O O O O O O O O O O O O O O
063 4 Tone O O O O O O O O O X O O O O O O O O
064 4 Chikuma X O O O O O O O O O O O O O O O O
065 4 Hiyou O O O O O O O O O X O O O O O O O
066 4 Jun'you O O O O O O O O O O O O O O O O O O
067 1 Oboro O O O O
068 1 Akebono O O O O O O O O
069 2 Sazanami O O X O O O
070 1 Ushio O O O O O O
071 3 Akatsuki O O O O X O O O O O O O
072 2 Hibiki O O O O O O O O O O O O
073 1 Ikazuchi O O O O O O O O O O O O
074 1 Inazuma O O O O O O O O O O O O O O
075 3 Hatsuharu O O O O X O O O X O
076 1 Nenohi O O O O O O O O O
077 2 Wakaba O O O O O O O O
078 2 Hatsushimo O O O O O O O O
079 3 Shiratsuyu X O O O X X O O
080 2 Shigure O O O O O O O O O O O O
No. Rarity Ship Name World 1 World 2 World 3 World 4 World 5 World 6 Ghi chú
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 -
081 2 Murasame O O O O O O O O O O
082 2 Yuudachi O O O O O O O O O O O
083 2 Samidare O O O O O O O O O O O O O
084 3 Suzukaze O O O O X X O O O O O O O
085 3 Asashio X O O X X O O O O O O O O O O
086 1 Ooshio O O O O O O O O O O O O O O O O
087 1 Michishio O O O O O O O O O O O O O O O O
088 1 Arashio O O O O O O O O O O O O O O O O O
089 1 Arare O X O O O O O O O O O O
090 2 Kasumi O O O O O O O O O O O O O O O
091 3 Kagerou X X O X X O O O O O O O O O O O
092 2 Shiranui X X O O O O O O O O O O O O O O O
093 1 Kuroshio X O O O O O O O O O O O O O O O O
094 4 Shouhou O O O O O O O O O O O O O O O O
106 5 Shoukaku X X X X X
107 6 Zuikaku X X X X X
109 4 Kinu X X O X X X X
110 5 Abukuma O X O X X X X X
111 5 Yuubari X X O O O X X X X O X
112 5 Zuihou X X X X X X X X
No. Rarity Ship Name World 1 World 2 World 3 World 4 World 5 World 6 Ghi chú
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 -
116 5 Mikuma X X LSC Crafting
118 4 Hatsukaze X Unbuildable
119 4 Maikaze O X Unbuildable
120 4 Kinugasa X X X O X X X X X X O O
123 4 I-19 O X X X X Unbuildable
124 4 Suzuya X X X
125 4 Kumano X X X X
126 3 I-168 X O X X X X O X X O
127 4 I-58 O X X X X X X X X
128 5 I-8 X O
131 8 Yamato LSC Crafting
132 4 Akigumo X X O X X
133 4 Yuugumo X X X X X X Unbuildable
134 4 Makigumo X X X X X O Unbuildable
135 4 Naganami X X X X X O Unbuildable
137 5 Agano X LSC Crafting
138 5 Noshiro X LSC Crafting
139 6 Yahagi X LSC Crafting
140 5 Sakawa X Unbuildable
143 8 Musashi LSC Crafting
No. Rarity Ship Name World 1 World 2 World 3 World 4 World 5 World 6 Ghi chú
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 -
153 7 Taihou LSC Crafting
154 4 Katori O
155 6 I-401 O LSC Crafting
161 5 Akitsu Maru LSC Crafting
163 5 Maruyu O X X LSC Crafting
164 4 Yayoi X X X X X X X X X X O
165 4 Uzuki X X X X X X X X X Unbuildable
167 5 Isokaze Event
168 4 Urakaze O X X O X Unbuildable
169 4 Tanikaze X Unbuildable
170 4 Hamakaze O X O X X X X X Unbuildable
171 7 Bismarck LSC Crafting
174 5 Z1 X Quest
175 5 Z3
176 6 Prinz Eugen Event
181 6 Amatsukaze X Unbuildable
182 6 Akashi X[2] O O Unbuildable
183 6 Ooyodo O Unbuildable
184 4 Taigei X X X X X Unbuildable
186 5 Tokitsukaze Event
No. Rarity Ship Name World 1 World 2 World 3 World 4 World 5 World 6 Ghi chú
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 -
201 6 Unryuu X Unbuildable
202 6 Amagi Unobtainable
203 6 Katsuragi Unobtainable
205 4 Harusame X Unbuildable
209 4 Hayashimo X Unbuildable
210 4 Kiyoshimo X Unbuildable
213 4 Asagumo O Unbuildable
214 4 Yamagumo X X X X X Unbuildable
215 5 Nowaki X Unbuildable
221 6 Akizuki Event
222 6 Teruzuki Unobtainable
224 4 Takanami Event
225 4 Asashimo X Unbuildable
231 5 U-511 Event
231 7 Graf Zeppelin Event
241 6 Littorio Unobtainable
242 6 Roma Event
243 6 Libeccio Event
245 7 Akitsushima Unobtainable
251 5 Mizuho Event
No. Rarity Ship Name World 1 World 2 World 3 World 4 World 5 World 6 Ghi chú
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 -
253 4 Kazagumo O Event
254 5 Arashi Event
255 5 Hagikaze Unobtainable
258 4 Umikaze Event
259 4 Kawakaze X
260 6 Hayasui Event
265 4 Kashima Unobtainable
 1. Cập nhật từ wiki Eng ngày 15/6/2015
 2. Can be found if you don't have Akashi yet.


Các tàu chỉ tìm thấy ở sự kiện

☑ Show column ☒ Show old data (hidden)

Ghi chú: R = Reward, D = Drop, Trống = Chưa xuất hiện, N = không tìm thấy

Ships 2014 Events 2015 Events 2016 Events 2017 Events
Name Summer Fall Winter Spring Summer Fall Winter Spring Summer Fall Winter
Akizuki card.jpg
Akizuki
R N N N D D D D D N
Prinz Eugen card.png
Prinz Eugen
R N N N D D N D D N
U-511 card.png
U-511
R D D D N D N N D
Amagi card.png
Amagi
R N N N D D D D N
Katsuragi card.jpg
Katsuragi
R N N N N D N N
Littorio card.jpg
Littorio[EDT 1]
R N N N D N N N
Roma card.jpg
Roma
D D D N D N N N
DD Libeccio 443 Battle.jpg
Libeccio[EDT 2]
R D D N D N N
Teruzuki card.jpg
Teruzuki
R N N D N N D
DD Hagikaze 455 Battle.jpg
Hagikaze
R N N D D D
CV Graf Zeppelin 432 Battle.jpg
Graf Zeppelin
D D D N N N
DD Arashi 454 Battle.jpg
Arashi
D N D D D D
DD Hatsuzuki 423 Battle.jpg
Hatsuzuki
R N N D N
CA Zara 448 Battle.jpg
Zara
R N N N N
FBB Iowa 440 Battle.jpg
Iowa
R N N N
DD Oyashio 456 Battle.jpg
Oyashio
D N D N
CA Pola 449 Battle.jpg
Pola
R N D N
BB Warspite 439 Battle.jpg
Warspite
R N N
CV Aquila 444 Battle.jpg
Aquila
D N N
SS I-26 483 Battle.jpg
I-26
D N D
CV Saratoga 433 Battle.jpg
Saratoga
R N
AV Commandant Teste 491 Battle.jpg
Commandant Teste
R N
DD Yamakaze 457 Battle.jpg
Yamakaze
D N
SSV I-14 495 Battle.jpg
I-14
R
SSV I-13 494 Battle.jpg
I-13
D
This table includes all ships that are currently unavailable outside of events.
 1. Drop in 4-5 during Christmas of 2015
 2. Drop in 4-5 during Halloween Season of 2015

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên