FANDOM


Số.536 Floating Fortress
浮遊要塞
Chỉ số

Icon HP HP

88

Icon Gun Hỏa lực

50

Icon Armor Giáp

40

Icon Torpedo Ngư lôi

40

Icon Evasion Né tránh

5

Icon AA Đối không

20

Icon Aircraft Sức chứa

90

Icon ASW Đối ngầm

0

Icon Speed Tốc độ

Nhanh

Icon LOS Tầm nhìn

10

Icon Range Tầm bắn

Trung bình

Icon Luck May mắn

1
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft

RedGunMedium 8inch Triple Cannon 30
GreenPlane Abyssal Fighter Mk.II 30
BluePlane Abyssal Torpedo Bomber Mk.II 30
536 Floating Fortress

Số.537 Floating Fortress
浮遊要塞
Chỉ số

Icon HP HP

88

Icon Gun Hỏa lực

50

Icon Armor Giáp

40

Icon Torpedo Ngư lôi

40

Icon Evasion Né tránh

5

Icon AA Đối không

20

Icon Aircraft Sức chứa

90

Icon ASW Đối ngầm

0

Icon Speed Tốc độ

Nhanh

Icon LOS Tầm nhìn

10

Icon Range Tầm bắn

Trung bình

Icon Luck May mắn

1
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft

RedGunMedium 8inch Triple Cannon 30
GreenPlane Abyssal Fighter Mk.II 30
BluePlane Abyssal Torpedo Bomber Mk.II 30
537 Floating Fortress

Số.538 Floating Fortress
浮遊要塞
Chỉ số

Icon HP HP

88

Icon Gun Hỏa lực

50

Icon Armor Giáp

40

Icon Torpedo Ngư lôi

40

Icon Evasion Né tránh

5

Icon AA Đối không

20

Icon Aircraft Sức chứa

90

Icon ASW Đối ngầm

0

Icon Speed Tốc độ

Nhanh

Icon LOS Tầm nhìn

10

Icon Range Tầm bắn

Trung bình

Icon Luck May mắn

1
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft

RedGunMedium 8inch Triple Cannon 30
GreenPlane Abyssal Fighter Mk.II 30
BluePlane Abyssal Torpedo Bomber Mk.II 30
538 Floating Fortress

Giới thiệuSửa

Không nên nhầm lẫn với Escort Fortress. , dạng này hiện chỉ xuất hiện ở 4-4.

Danh sách địch · Danh sách tàu người chơi
Tàu thông thường Khu trục hạm

Destroyer I-Class · Destroyer Ro-Class · Destroyer Ha-Class · Destroyer Ni-Class · Destroyer Na-Class

Tuần dương

Light Cruiser Ho-Class · Light Cruiser He-Class · Light Cruiser To-Class · Light Cruiser Tsu-Class · Torpedo Cruiser Chi-Class · Heavy Cruiser Ri-Class · Heavy Cruiser Ne-Class

Mẫu hạm

Light Carrier Nu-Class · Standard Carrier Wo-Class

Thiết giáp hạm

Battleship Ru-Class · Battleship Ta-Class · Battleship Re-Class

Tàu vận tải

Transport Ship Wa-Class

Tàu ngầm

Submarine Ka-Class · Submarine Yo-Class · Submarine So-Class

Pháo đài

Floating Fortress · Escort Fortress

Imps PT Imp Pack · Artillery Imp
Boss   DemonPrincess
War Demon
Water Demon
War Princess/Water Princess
Tàu mặt nước  Destroyer PrincessDestroyer Water Demon
Destroyer Ancient DemonDestroyer Ancient Princess 
Light Cruiser DemonLight Cruiser Princess
 Heavy Cruiser Princess (Summer)
 Battleship Princess (Summer)Battleship Water Demon
Aircraft Carrier Demon (Summer)Aircraft Carrier Princess (Summer)Aircraft Carrier Water Demon
 Seaplane Tender PrincessSeaplane Tender Water Princess
 Submarine Princess (Summer)
Armored Carrier DemonArmored Carrier Princess
Southern DemonSouthern War DemonSouthern War Princess
Anchorage DemonAnchorage Princess

Air Defense Princess · Abyssal Jellyfish Princess · Abyssal Twin Princesses · Escort Princess · Northern Water Princess · New Submarine Princess · French Battleship Princess · European Princess

Căn cứ mặt đất   Anchorage Water Demon
 Harbour Princess (Summer)Harbour Water Demon
Isolated Island DemonIsolated Island Princess 

Airfield Princess · Northern Princess · Midway Princess · Supply Depot Princess (Summer) · Central Princess · Lycoris Princess · Northernmost Landing Princess