FANDOM


Bản đồ Sự Kiện

Số.573 Harbour Princess
港湾棲姫
Chỉ số

Icon HP HP

380

Icon Gun Hỏa lực

100

Icon Armor Giáp

135

Icon Torpedo Ngư lôi

0

Icon Evasion Né tránh

1

Icon AA Đối không

150

Icon Aircraft Sức chứa

320

Icon ASW Đối ngầm

0

Icon Speed Tốc độ

N/A

Icon LOS Tầm nhìn

100

Icon Range Tầm bắn

Trung bình

Icon Luck May mắn

20
Trang bị

Icon Aircraft

GreenPlane Abyssal Fighter Mk.III 80
RedPlane Abyssal Dive Bomber Mk.II 80
BluePlane Abyssal Torpedo Bomber Mk.II 80
BluePlane Abyssal Torpedo Bomber Mk.II 80
573

Bản đồ thường

Số.573 Harbour Princess
港湾棲姫
Chỉ số

Icon HP HP

380

Icon Gun Hỏa lực

100

Icon Armor Giáp

135

Icon Torpedo Ngư lôi

0

Icon Evasion Né tránh

1

Icon AA Đối không

150

Icon Aircraft Sức chứa

320

Icon ASW Đối ngầm

0

Icon Speed Tốc độ

N/A

Icon LOS Tầm nhìn

100

Icon Range Tầm bắn

Trung bình

Icon Luck May mắn

20
Trang bị

Icon Aircraft

GreenPlane Abyssal Fighter Mk.III 80
RedPlane Abyssal Dive Bomber Mk.II 80
BluePlane Abyssal Torpedo Bomber Mk.II 80
BluePlane Abyssal Torpedo Bomber Mk.II 80
573

Số.613 Harbour Princess
港湾棲姫
Chỉ số

Icon HP HP

490

Icon Gun Hỏa lực

180

Icon Armor Giáp

177

Icon Torpedo Ngư lôi

0

Icon Evasion Né tránh

?

Icon AA Đối không

170

Icon Aircraft Sức chứa

180

Icon ASW Đối ngầm

?

Icon Speed Tốc độ

N/A

Icon LOS Tầm nhìn

?

Icon Range Tầm bắn

Long

Icon Luck May mắn

65
Trang bị

Icon Aircraft

RedGunHeavy 15inch Fortress Gun 0
RedGunHeavy 15inch Fortress Gun 0
RedAmmo Deteriorate AP Shell 0
BluePlane Abyssal Avenger Torpedo Bomber 180
613

Lời thoại

Sự kiện Tiếng Nhật Tiếng Việt Ghi chú
Giới thiệu
Play
クルナ…ト……イッテイル…ノニ…… Ta đã nói... không được đến... gần hơn nữa....
Tấn công
Play

Play
Play
ナニモ…ナニモ…ワカッテイナイ…クルナ…ト……イッテイル…ノニ…… ( In 4-5)
コリナイコタチ… ( In 4-5 Final)

Các ngươi... không hiểu... chuyện gì cả...


Ta đã nói ngươi... không được đến gần...hơn nữa ( In 4-5)
Đúng là bướng bĩnh... ( In 4-5 Final)

Bị tấn công
None
Chìm
Play
Play
イツカハ…ワタシタチモ…カエレ(ル)…
ナニモ…ナニモ…ワカッテイナイ… ( In 4-5 Final)
Một ngày nào đó..bọn ta.... sẽ lại... quay trở lại


Các ngươi... không hiểu... chuyện gì cả... ( Tại bản đồ 4-5 Boss)

Thực tế, cô ta đã quay lại vào mùa xuân 2015.


Thông Tin Bên Lề

  • Xuất hiện tại Spring 2014 Event
  • Tham khảo thêm Port Darwin
  • Boss của map 4-5.
Danh sách địch · Danh sách tàu người chơi
Thông thường

Destroyer I-Class · Destroyer Ro-Class · Destroyer Ha-Class · Destroyer Ni-Class · Light Cruiser Ho-Class · Light Cruiser He-Class · Light Cruiser To-Class · Torpedo Cruiser Chi-Class · Heavy Cruiser Ri-Class · Heavy Cruiser Ne-Class · Light Carrier Nu-Class · Standard Carrier Wo-Class · Battleship Ru-Class · Battleship Ta-Class · Battleship Re-Class · Transport Ship Wa-Class · Submarine Ka-Class · Submarine Yo-Class · Submarine So-Class · PT Imp Pack · Artillery Imp

Boss

Armored Carrier Demon · Armored Carrier Princess · Floating Fortress · Anchorage Demon · Anchorage Princess · Escort Fortress · Southern Demon · Southern War Demon · Southern War Princess · Airfield Princess · Battleship Princess · Harbour Princess · Isolated Island Demon · Northern Princess · Aircraft Carrier Demon  · Midway Princess · Aircraft Carrier Princess · Destroyer Princess · Aircraft Carrier Water Demon · Light Cruiser Demon · Battleship Water Demon · Harbour Water Demon · Anchorage Water Demon · Seaplane Tender Princess · Air Defense Princess · Light Cruiser Princess · Submarine Princess · Destroyer Water Demon · Isolated Island Princess · Supply Depot Princess · Heavy Cruiser Princess · Destroyer Ancient Princess · Lycoris Princess · Central Princess · Destroyer Ancient Demon · Submarine Summer Princess · Battleship Summer Princess · Harbour Summer Princess · Heavy Cruiser Summer Princess

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên