FANDOM


Bản đồ Sự Kiện

Số.659 Heavy Cruiser Princess
重巡棲姫
Chỉ số

Icon HP.png HP

350

Icon Gun.png Hỏa lực

100

Icon Armor.png Giáp

145

Icon Torpedo.png Ngư lôi

66

Icon Evasion.png Né tránh

?

Icon AA.png Đối không

72

Icon Aircraft.png Sức chứa

?

Icon ASW.png Đối ngầm

?

Icon Speed.png Tốc độ

Nhanh

Icon LOS.png Tầm nhìn

?

Icon Range.png Tầm bắn

Trung bình

Icon Luck.png May mắn

?
Trang bị

Icon Aircraft.png

Pháo hạng trung 8inch Long Range Twin Gun Mount ?
Pháo hạng trung 8inch Long Range Twin Gun Mount ?
Ngư lôi High-speed Abyssal Torpedo ?
Thủy phi cơ Abyssal Reconnaissance Observation Seaplane ?
CA Heavy Cruiser Princess 659 Full.png

Số.660 Heavy Cruiser Princess
重巡棲姫
Chỉ số

Icon HP.png HP

350

Icon Gun.png Hỏa lực

130

Icon Armor.png Giáp

175

Icon Torpedo.png Ngư lôi

74

Icon Evasion.png Né tránh

?

Icon AA.png Đối không

79

Icon Aircraft.png Sức chứa

?

Icon ASW.png Đối ngầm

?

Icon Speed.png Tốc độ

Nhanh

Icon LOS.png Tầm nhìn

?

Icon Range.png Tầm bắn

Trung bình

Icon Luck.png May mắn

?
Trang bị

Icon Aircraft.png

Pháo hạng trung 8inch Long Range Twin Gun Mount ?
Pháo hạng trung 8inch Long Range Twin Gun Mount ?
Ngư lôi High-speed Abyssal Torpedo ?
Thủy phi cơ Abyssal Reconnaissance Observation Seaplane ?
CA Heavy Cruiser Princess 659 Full.png

Số.661 Heavy Cruiser Princess
重巡棲姫
Chỉ số

Icon HP.png HP

350

Icon Gun.png Hỏa lực

160

Icon Armor.png Giáp

195

Icon Torpedo.png Ngư lôi

82

Icon Evasion.png Né tránh

?

Icon AA.png Đối không

86

Icon Aircraft.png Sức chứa

?

Icon ASW.png Đối ngầm

?

Icon Speed.png Tốc độ

Nhanh

Icon LOS.png Tầm nhìn

?

Icon Range.png Tầm bắn

Trung bình

Icon Luck.png May mắn

?
Trang bị

Icon Aircraft.png

Pháo hạng trung 8inch Long Range Twin Gun Mount ?
Pháo hạng trung 8inch Long Range Twin Gun Mount ?
Ngư lôi High-speed Abyssal Torpedo ?
Thủy phi cơ Abyssal Reconnaissance Observation Seaplane ?
CA Heavy Cruiser Princess 659 Full.png

Số.662 Heavy Cruiser Princess
重巡棲姫
Chỉ số

Icon HP.png HP

370

Icon Gun.png Hỏa lực

130

Icon Armor.png Giáp

158

Icon Torpedo.png Ngư lôi

74

Icon Evasion.png Né tránh

?

Icon AA.png Đối không

79

Icon Aircraft.png Sức chứa

?

Icon ASW.png Đối ngầm

?

Icon Speed.png Tốc độ

Nhanh

Icon LOS.png Tầm nhìn

?

Icon Range.png Tầm bắn

Trung bình

Icon Luck.png May mắn

?
Trang bị

Icon Aircraft.png

Pháo hạng trung 8inch Long Range Twin Gun Mount ?
Pháo hạng trung 8inch Long Range Twin Gun Mount ?
Ngư lôi Abyssal Cuttlefish Torpedo ?
Thủy phi cơ Abyssal Reconnaissance Observation Seaplane ?
CA Heavy Cruiser Princess IV 662 Full.png

Số.663 Heavy Cruiser Princess
重巡棲姫
Chỉ số

Icon HP.png HP

380

Icon Gun.png Hỏa lực

160

Icon Armor.png Giáp

188

Icon Torpedo.png Ngư lôi

82

Icon Evasion.png Né tránh

?

Icon AA.png Đối không

86

Icon Aircraft.png Sức chứa

?

Icon ASW.png Đối ngầm

?

Icon Speed.png Tốc độ

Nhanh

Icon LOS.png Tầm nhìn

?

Icon Range.png Tầm bắn

Trung bình

Icon Luck.png May mắn

?
Trang bị

Icon Aircraft.png

Pháo hạng trung 8inch Long Range Twin Gun Mount ?
Pháo hạng trung 8inch Long Range Twin Gun Mount ?
Ngư lôi Abyssal Cuttlefish Torpedo ?
Thủy phi cơ Abyssal Reconnaissance Observation Seaplane ?
CA Heavy Cruiser Princess IV 662 Full.png

Số.664 Heavy Cruiser Princess
重巡棲姫
Chỉ số

Icon HP.png HP

390

Icon Gun.png Hỏa lực

190

Icon Armor.png Giáp

208

Icon Torpedo.png Ngư lôi

90

Icon Evasion.png Né tránh

?

Icon AA.png Đối không

93

Icon Aircraft.png Sức chứa

?

Icon ASW.png Đối ngầm

?

Icon Speed.png Tốc độ

Nhanh

Icon LOS.png Tầm nhìn

?

Icon Range.png Tầm bắn

Trung bình

Icon Luck.png May mắn

?
Trang bị

Icon Aircraft.png

Pháo hạng trung 8inch Long Range Twin Gun Mount ?
Pháo hạng trung 8inch Long Range Twin Gun Mount ?
Ngư lôi Abyssal Cuttlefish Torpedo ?
Thủy phi cơ Abyssal Reconnaissance Observation Seaplane ?
CA Heavy Cruiser Princess IV 662 Full.png

Lời thoại

Sự kiện Tiếng Nhật Tiếng Việt Ghi chú
Giới thiệu
Play
Play
バカ…メ……ヤクタタズドモメ……。マタ…シズンデシマエ…

ノコノコト…ヤクタタズ…ドモ…ガ………シズメェ……ッ!(Final Form)

Ngốc nghếch... Những sinh vật vô dụng... Ta sẽ nhấn chìm các ngươi lần nữa...

Sơ suất... Lũ sinh vật hạ đẳng... CHÌM ĐI! (Final Form)

Tấn công
Play
Play
サァ…ヤッテシマエ…。

シズメ…。シズメェッ!(Final Form)

Giờ thì... cháy đi nào...

Chìm đi... CHẾT CHÌM ĐI! (Final Form)

Bị tấn công
Play
Play
アァァァァッ…!オノレェ…。

ウエアァァァァッ!ニクラシヤァァッ…。(Final Form)

AAAAHHH...! KHỐN NẠN...

UAAARGH! TA SẼ GIẾT CHẾT NGƯƠI... (Final Form)

Chìm
Play
ヤクタタズドモニ…コノワタシガ……。ムネンダ…。コンナ……。イヤ…ムシロ…ココロガ…カラダノ…コレハ…ソウイウコトナノ? 私は、本当は。 Ta đã bị đánh bại... bởi đám sinh vật vô dụng kia sao... Không thể nào... Chuyện này... Không... hơn thế nữa... Trái tim... của ta..... Đây là... như vậy sao? Tôi, thật sự là...


Giới thiệu

  • Xuất hiện tại bản đồ E-3 Winter Event 2016
Danh sách địch · Danh sách tàu người chơi
Thông thường

Destroyer I-Class · Destroyer Ro-Class · Destroyer Ha-Class · Destroyer Ni-Class · Light Cruiser Ho-Class · Light Cruiser He-Class · Light Cruiser To-Class · Torpedo Cruiser Chi-Class · Heavy Cruiser Ri-Class · Heavy Cruiser Ne-Class · Light Carrier Nu-Class · Standard Carrier Wo-Class · Battleship Ru-Class · Battleship Ta-Class · Battleship Re-Class · Transport Ship Wa-Class · Submarine Ka-Class · Submarine Yo-Class · Submarine So-Class · PT Imp Pack · Artillery Imp

Boss

Armored Carrier Demon · Armored Carrier Princess · Floating Fortress · Anchorage Demon · Anchorage Princess · Escort Fortress · Southern Demon · Southern War Demon · Southern War Princess · Airfield Princess · Battleship Princess · Harbour Princess · Isolated Island Demon · Northern Princess · Aircraft Carrier Demon  · Midway Princess · Aircraft Carrier Princess · Destroyer Princess · Aircraft Carrier Water Demon · Light Cruiser Demon · Battleship Water Demon · Harbour Water Demon · Anchorage Water Demon · Seaplane Tender Princess · Air Defense Princess · Light Cruiser Princess · Submarine Princess · Destroyer Water Demon · Isolated Island Princess · Supply Depot Princess · Heavy Cruiser Princess · Destroyer Ancient Princess · Lycoris Princess · Central Princess · Destroyer Ancient Demon · Submarine Summer Princess · Battleship Summer Princess · Harbour Summer Princess · Heavy Cruiser Summer Princess

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên