FANDOM


Số.509 Heavy Cruiser Ri-Class
重巡リ級
Chỉ số

Icon HP HP

58

Icon Gun Hỏa lực

32

Icon Armor Giáp

28

Icon Torpedo Ngư lôi

32

Icon Evasion Né tránh

12

Icon AA Đối không

16

Icon Aircraft Sức chứa

9

Icon ASW Đối ngầm

0

Icon Speed Tốc độ

Nhanh

Icon LOS Tầm nhìn

10

Icon Range Tầm bắn

Trung bình

Icon Luck May mắn

1
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft

RedGunMedium 8inch Triple Cannon 3
Torpedo 21inch Torpedo 3
Seaplane Abyssal Recon Plane 3
-Locked- -
Ri n

Số.522 Heavy Cruiser Ri-Class Elite
重巡リ級 elite
Chỉ số

Icon HP HP

60

Icon Gun Hỏa lực

58

Icon Armor Giáp

60

Icon Torpedo Ngư lôi

42

Icon Evasion Né tránh

20

Icon AA Đối không

30

Icon Aircraft Sức chứa

12

Icon ASW Đối ngầm

0

Icon Speed Tốc độ

Nhanh

Icon LOS Tầm nhìn

15

Icon Range Tầm bắn

Trung bình

Icon Luck May mắn

10
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft

RedGunMedium 8inch Triple Cannon 3
RedGunMedium 6inch Twin Rapid-fire Cannon 3
Seaplane Abyssal Recon Plane 3
Seaplane Abyssal Recon Plane 3
Ri e

Số.527 Heavy Cruiser Ri-Class Flagship
重巡リ級 flagship
Chỉ số

Icon HP HP

76

Icon Gun Hỏa lực

68

Icon Armor Giáp

70

Icon Torpedo Ngư lôi

48

Icon Evasion Né tránh

50

Icon AA Đối không

40

Icon Aircraft Sức chứa

16

Icon ASW Đối ngầm

0

Icon Speed Tốc độ

Nhanh

Icon LOS Tầm nhìn

20

Icon Range Tầm bắn

Trung bình

Icon Luck May mắn

20
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft

RedGunMedium 8inch Triple Cannon 4
RedGunMedium 6inch Twin Rapid-fire Cannon 4
Torpedo High-speed Abyssal Torpedo 4
Seaplane Abyssal Recon Plane 4
Ri f

Số.566 Heavy Cruiser Ri-Class Kai
重巡リ級改
Chỉ số

Icon HP HP

88

Icon Gun Hỏa lực

88

Icon Armor Giáp

80

Icon Torpedo Ngư lôi

80

Icon Evasion Né tránh

57

Icon AA Đối không

58

Icon Aircraft Sức chứa

16

Icon ASW Đối ngầm

0

Icon Speed Tốc độ

Nhanh

Icon LOS Tầm nhìn

30

Icon Range Tầm bắn

Trung bình

Icon Luck May mắn

40
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft

RedGunMedium 8inch Triple Cannon 4
RedGunMedium 8inch Triple Cannon 4
Torpedo High-speed Abyssal Torpedo 4
Seaplane Abyssal Recon Plane 4
Ri Kai

Giới thiệu

  • Phiên bản Kai của cô xuất hiện vào event mùa xuân ở map 2-5
Danh sách địch · Danh sách tàu người chơi
Tàu thông thường Khu trục hạm

Destroyer I-Class · Destroyer Ro-Class · Destroyer Ha-Class · Destroyer Ni-Class · Destroyer Na-Class

Tuần dương

Light Cruiser Ho-Class · Light Cruiser He-Class · Light Cruiser To-Class · Light Cruiser Tsu-Class · Torpedo Cruiser Chi-Class · Heavy Cruiser Ri-Class · Heavy Cruiser Ne-Class

Mẫu hạm

Light Carrier Nu-Class · Standard Carrier Wo-Class

Thiết giáp hạm

Battleship Ru-Class · Battleship Ta-Class · Battleship Re-Class

Tàu vận tải

Transport Ship Wa-Class

Tàu ngầm

Submarine Ka-Class · Submarine Yo-Class · Submarine So-Class

Pháo đài

Floating Fortress · Escort Fortress

Imps PT Imp Pack · Artillery Imp
Boss   DemonPrincess
War Demon
Water Demon
War Princess/Water Princess
Tàu mặt nước  Destroyer PrincessDestroyer Water Demon
Destroyer Ancient DemonDestroyer Ancient Princess 
Light Cruiser DemonLight Cruiser Princess
 Heavy Cruiser Princess (Summer)
 Battleship Princess (Summer)Battleship Water Demon
Aircraft Carrier Demon (Summer)Aircraft Carrier Princess (Summer)Aircraft Carrier Water Demon
 Seaplane Tender PrincessSeaplane Tender Water Princess
 Submarine Princess (Summer)
Armored Carrier DemonArmored Carrier Princess
Southern DemonSouthern War DemonSouthern War Princess
Anchorage DemonAnchorage Princess

Air Defense Princess · Abyssal Jellyfish Princess · Abyssal Twin Princesses · Escort Princess · Northern Water Princess · New Submarine Princess · French Battleship Princess · European Princess

Căn cứ mặt đất   Anchorage Water Demon
 Harbour Princess (Summer)Harbour Water Demon
Isolated Island DemonIsolated Island Princess 

Airfield Princess · Northern Princess · Midway Princess · Supply Depot Princess (Summer) · Central Princess · Lycoris Princess · Northernmost Landing Princess

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.