FANDOM


Bản đồ Sự Kiện

Số.705 Trọng tuần Giá Cơ
重巡夏姫
Tuần dương hạm hạng nặng
Chỉ số

Icon HP HP

370

Icon Gun Hỏa lực

110

Icon Armor Giáp

139

Icon Torpedo Ngư lôi

74

Icon Evasion Né tránh

?

Icon AA Đối không

72

Icon Aircraft Sức chứa

4

Icon ASW Đối ngầm

0

Icon Speed Tốc độ

Nhanh

Icon LOS Tầm nhìn

?

Icon Range Tầm bắn

Xa

Icon Luck May mắn

?
Trang bị

Icon Aircraft

RedGunMedium 8inch Long Range Twin Gun Mount 0
RedGunMedium 8inch Long Range Twin Gun Mount 0
Torpedo High-speed Abyssal Torpedo 0
Seaplane Abyssal Reconnaissance Observation Seaplane 4
CA Heavy Cruiser Summer Princess 705 Full

Số.706 Trọng tuần Giá Cơ
重巡夏姫
Tuần dương hạm hạng nặng
Chỉ số

Icon HP HP

430

Icon Gun Hỏa lực

140

Icon Armor Giáp

169

Icon Torpedo Ngư lôi

82

Icon Evasion Né tránh

?

Icon AA Đối không

79

Icon Aircraft Sức chứa

4

Icon ASW Đối ngầm

0

Icon Speed Tốc độ

Nhanh

Icon LOS Tầm nhìn

?

Icon Range Tầm bắn

Xa

Icon Luck May mắn

?
Trang bị

Icon Aircraft

RedGunMedium 8inch Long Range Twin Gun Mount 0
RedGunMedium 8inch Long Range Twin Gun Mount 0
Torpedo High-speed Abyssal Torpedo 0
Seaplane Abyssal Reconnaissance Observation Seaplane 4
CA Heavy Cruiser Summer Princess 705 Full

Số.707 Trọng tuần Giá Cơ
重巡夏姫
Tuần dương hạm hạng nặng
Chỉ số

Icon HP HP

490

Icon Gun Hỏa lực

170

Icon Armor Giáp

189

Icon Torpedo Ngư lôi

90

Icon Evasion Né tránh

?

Icon AA Đối không

86

Icon Aircraft Sức chứa

4

Icon ASW Đối ngầm

0

Icon Speed Tốc độ

Nhanh

Icon LOS Tầm nhìn

?

Icon Range Tầm bắn

Xa

Icon Luck May mắn

?
Trang bị

Icon Aircraft

RedGunMedium 8inch Long Range Twin Gun Mount 0
RedGunMedium 8inch Long Range Twin Gun Mount 0
Torpedo High-speed Abyssal Torpedo 0
Seaplane Abyssal Reconnaissance Observation Seaplane 4
CA Heavy Cruiser Summer Princess 705 Full

Lời thoại

Sự kiện Tiếng Nhật Tiếng Việt Ghi chú
Giới thiệu
Play
Play
ブスイナ……ヤツラ……メ……ッ! カエレッ!
ブスイナ……ヤツラ……メ……ッ! カエリウチダッ! (Armor Broken)
Thật là những kẻ thô lỗ...! Cút về đi!
Thật là những kẻ thô lỗ...! Cút về nhà đi!(Armor Broken)
Tấn công
Play
シズミナサイッ! Chìm đi!
Bị tấn công
Play
コノワタシガ…ヤラレルトイウノ? Ngươi nói rằng... ta đang bị thương sao?
Chìm
Play
チョクゲキ…カ……バイタルパートガ…ソウカ。マァ…イイ…。 シカシ…ワタシガ…。ナニ?コノカンジ…ナツかしい…。 Một cú trực diện...sao...Các bộ phận quan trọng của ta...Vậy sao. Mà...thôi... Nhưng...ta...Sao cơ? Cảm giác này...thật quen thuộc...


Mô tả

Thông tin

  • Xuất hiện tại bản đồ E-4 Sự kiện mùa hè 2016.
Danh sách địch · Danh sách tàu người chơi
Thông thường

Destroyer I-Class · Destroyer Ro-Class · Destroyer Ha-Class · Destroyer Ni-Class · Light Cruiser Ho-Class · Light Cruiser He-Class · Light Cruiser To-Class · Torpedo Cruiser Chi-Class · Heavy Cruiser Ri-Class · Heavy Cruiser Ne-Class · Light Carrier Nu-Class · Standard Carrier Wo-Class · Battleship Ru-Class · Battleship Ta-Class · Battleship Re-Class · Transport Ship Wa-Class · Submarine Ka-Class · Submarine Yo-Class · Submarine So-Class · PT Imp Pack · Artillery Imp

Boss

Armored Carrier Demon · Armored Carrier Princess · Floating Fortress · Anchorage Demon · Anchorage Princess · Escort Fortress · Southern Demon · Southern War Demon · Southern War Princess · Airfield Princess · Battleship Princess · Harbour Princess · Isolated Island Demon · Northern Princess · Aircraft Carrier Demon  · Midway Princess · Aircraft Carrier Princess · Destroyer Princess · Aircraft Carrier Water Demon · Light Cruiser Demon · Battleship Water Demon · Harbour Water Demon · Anchorage Water Demon · Seaplane Tender Princess · Air Defense Princess · Light Cruiser Princess · Submarine Princess · Destroyer Water Demon · Isolated Island Princess · Supply Depot Princess · Heavy Cruiser Princess · Destroyer Ancient Princess · Lycoris Princess · Central Princess · Destroyer Ancient Demon · Submarine Summer Princess · Battleship Summer Princess · Harbour Summer Princess · Heavy Cruiser Summer Princess

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên