FANDOM


Số.503 Khu trục hạm lớp Ha
駆逐ハ級
Chỉ số

Icon HP HP

24

Icon Gun Hỏa lực

6

Icon Armor Giáp

7

Icon Torpedo Ngư lôi

16

Icon Evasion Né tránh

16

Icon AA Đối không

6

Icon Aircraft Sức chứa

0

Icon ASW Đối ngầm

30

Icon Speed Tốc độ

Nhanh

Icon LOS Tầm nhìn

4

Icon Range Tầm bắn

Ngắn

Icon Luck May mắn

1
Trang bị

Icon Aircraft

RedGunLight Pháo đôi 5inch -
Torpedo Ngư lôi 2inch Mẫu sau -
- Khoá - -
- Khoá - -
Ha n

Số.516 Khu trục hạm lớp Ha Tinh nhuệ
駆逐ハ級 elite
Chỉ số

Icon HP HP

40

Icon Gun Hỏa lực

15

Icon Armor Giáp

16

Icon Torpedo Ngư lôi

32

Icon Evasion Né tránh

35

Icon AA Đối không

14

Icon Aircraft Sức chứa

0

Icon ASW Đối ngầm

40

Icon Speed Tốc độ

Nhanh

Icon LOS Tầm nhìn

7

Icon Range Tầm bắn

Ngắn

Icon Luck May mắn

10
Trang bị

Icon Aircraft

RedGunLight Pháo đôi 5inch -
Torpedo Ngư lôi 22inch Mẫu sau -
- Khoá - -
- Khoá - -
Ha e

Số.553 Khu trục hạm lớp Ha Kì hạm
駆逐ハ級 flagship
Chỉ số

Icon HP HP

47

Icon Gun Hỏa lực

30

Icon Armor Giáp

27

Icon Torpedo Ngư lôi

60

Icon Evasion Né tránh

54

Icon AA Đối không

24

Icon Aircraft Sức chứa

0

Icon ASW Đối ngầm

60

Icon Speed Tốc độ

Nhanh

Icon LOS Tầm nhìn

12

Icon Range Tầm bắn

Ngắn

Icon Luck May mắn

20
Trang bị

Icon Aircraft

RedGunLight Pháo đôi 5inch -
Torpedo Ngư lôi 22inch Mẫu sau -
DepthCharge Abyssal Depth Charge -
- Khoá - -
Ha f

Số.577 Khu trục hạm lớp Ha Mẫu sau
駆逐ハ級後期型
Chỉ số

Icon HP HP

38

Icon Gun Hỏa lực

44

Icon Armor Giáp

29

Icon Torpedo Ngư lôi

72

Icon Evasion Né tránh

56

Icon AA Đối không

36

Icon Aircraft Sức chứa

0

Icon ASW Đối ngầm

80

Icon Speed Tốc độ

Nhanh

Icon LOS Tầm nhìn

24

Icon Range Tầm bắn

Ngắn

Icon Luck May mắn

42
Trang bị

Icon Aircraft

RedGunLight Pháo đôi 5inch 0
Torpedo Ngư lôi 21inch Mẫu sau 0
DepthCharge Abyssal Depth Charge 0
- Khoá - 0
577

Số.623 Khu trục hạm lớp Ha Mẫu sau Tinh nhuệ
駆逐ハ級後期型elite
Chỉ số

Icon HP HP

46

Icon Gun Hỏa lực

58

Icon Armor Giáp

36

Icon Torpedo Ngư lôi

76

Icon Evasion Né tránh

??

Icon AA Đối không

48

Icon Aircraft Sức chứa

0

Icon ASW Đối ngầm

??

Icon Speed Tốc độ

Nhanh

Icon LOS Tầm nhìn

??

Icon Range Tầm bắn

Ngắn

Icon Luck May mắn

??
Trang bị

Icon Aircraft

RedGunLight Pháo đôi 5inch 0
Sonar Abyssal FCS + CIC 0
DepthCharge Abyssal Depth Charge Projector Mk.II 0
- Khoá - 0
DD Destroyer Ha-Class Late Model Elite 623 Full

Xem thêm

Danh sách địch · Danh sách tàu người chơi
Thông thường

Destroyer I-Class · Destroyer Ro-Class · Destroyer Ha-Class · Destroyer Ni-Class · Light Cruiser Ho-Class · Light Cruiser He-Class · Light Cruiser To-Class · Torpedo Cruiser Chi-Class · Heavy Cruiser Ri-Class · Heavy Cruiser Ne-Class · Light Carrier Nu-Class · Standard Carrier Wo-Class · Battleship Ru-Class · Battleship Ta-Class · Battleship Re-Class · Transport Ship Wa-Class · Submarine Ka-Class · Submarine Yo-Class · Submarine So-Class · PT Imp Pack · Artillery Imp

Boss

Armored Carrier Demon · Armored Carrier Princess · Floating Fortress · Anchorage Demon · Anchorage Princess · Escort Fortress · Southern Demon · Southern War Demon · Southern War Princess · Airfield Princess · Battleship Princess · Harbour Princess · Isolated Island Demon · Northern Princess · Aircraft Carrier Demon  · Midway Princess · Aircraft Carrier Princess · Destroyer Princess · Aircraft Carrier Water Demon · Light Cruiser Demon · Battleship Water Demon · Harbour Water Demon · Anchorage Water Demon · Seaplane Tender Princess · Air Defense Princess · Light Cruiser Princess · Submarine Princess · Destroyer Water Demon · Isolated Island Princess · Supply Depot Princess · Heavy Cruiser Princess · Destroyer Ancient Princess · Lycoris Princess · Central Princess · Destroyer Ancient Demon · Submarine Summer Princess · Battleship Summer Princess · Harbour Summer Princess · Heavy Cruiser Summer Princess

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên