FANDOM


Số.502 Khu trục hạm lớp Ro
駆逐ロ級
Chỉ số

Icon HP HP

22

Icon Gun Hỏa lực

7

Icon Armor Giáp

6

Icon Torpedo Ngư lôi

16

Icon Evasion Né tránh

15

Icon AA Đối không

7

Icon Aircraft Sức chứa

0

Icon ASW Đối ngầm

25

Icon Speed Tốc độ

Nhanh

Icon LOS Tầm nhìn

3

Icon Range Tầm bắn

Ngắn

Icon Luck May mắn

1
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft

RedGunLight Pháo đôi 5inch -
- Trống - -
- Khoá - -
- Khoá - -
Ro n

Số.515 Khu trục hạm lớp Ro Tinh nhuệ
駆逐ロ級 elite
Chỉ số

Icon HP HP

35

Icon Gun Hỏa lực

20

Icon Armor Giáp

12

Icon Torpedo Ngư lôi

32

Icon Evasion Né tránh

30

Icon AA Đối không

12

Icon Aircraft Sức chứa

0

Icon ASW Đối ngầm

35

Icon Speed Tốc độ

Nhanh

Icon LOS Tầm nhìn

6

Icon Range Tầm bắn

Ngắn

Icon Luck May mắn

10
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft

RedGunLight Pháo đôi 5inch -
Torpedo Ngư lôi 21inch Mẫu sau -
- Khoá - -
- Khoá - -
Ro e

Số.552 Khu trục hạm lớp Ro Kì hạm
駆逐ロ級 flagship
Chỉ số

Icon HP HP

43

Icon Gun Hỏa lực

33

Icon Armor Giáp

24

Icon Torpedo Ngư lôi

60

Icon Evasion Né tránh

52

Icon AA Đối không

20

Icon Aircraft Sức chứa

0

Icon ASW Đối ngầm

55

Icon Speed Tốc độ

Nhanh

Icon LOS Tầm nhìn

10

Icon Range Tầm bắn

Ngắn

Icon Luck May mắn

20
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft

RedGunLight Pháo đôi 5inch -
Torpedo Ngư lôi 22inch Mẫu sau -
DepthCharge Bom chống tàu ngầm -
- Khoá - -
Ro f

Số.576 Khu trục hạm lớp Ro Mẫu sau
駆逐ロ級後期型
Chỉ số

Icon HP HP

37

Icon Gun Hỏa lực

38

Icon Armor Giáp

26

Icon Torpedo Ngư lôi

66

Icon Evasion Né tránh

52

Icon AA Đối không

32

Icon Aircraft Sức chứa

0

Icon ASW Đối ngầm

80

Icon Speed Tốc độ

Nhanh

Icon LOS Tầm nhìn

20

Icon Range Tầm bắn

Ngắn

Icon Luck May mắn

36
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft

RedGunLight Pháo đôi 5inch 0
Sonar Abyssal Sonar Mk.II 0
DepthCharge Abyssal Depth Charge 0
- Khoá - 0
576

Số.622 Khu trục hạm lớp Ro Mẫu sau Tinh nhuệ
駆逐ロ級後期型elite
Chỉ số

Icon HP HP

43

Icon Gun Hỏa lực

58

Icon Armor Giáp

36

Icon Torpedo Ngư lôi

88

Icon Evasion Né tránh

??

Icon AA Đối không

44

Icon Aircraft Sức chứa

0

Icon ASW Đối ngầm

??

Icon Speed Tốc độ

Nhanh

Icon LOS Tầm nhìn

??

Icon Range Tầm bắn

Ngắn

Icon Luck May mắn

??
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft

RedGunLight 5inch Twin Gun Mount 0
RedGunLight 5inch Twin Gun Mount 0
Sonar Abyssal FCS + CIC 0
- Khoá - 0
DD Destroyer Ro-Class Late Model Elite 622 Full

Xem thêm

Danh sách địch · Danh sách tàu người chơi
Tàu thông thường Khu trục hạm

Destroyer I-Class · Destroyer Ro-Class · Destroyer Ha-Class · Destroyer Ni-Class · Destroyer Na-Class

Tuần dương

Light Cruiser Ho-Class · Light Cruiser He-Class · Light Cruiser To-Class · Light Cruiser Tsu-Class · Torpedo Cruiser Chi-Class · Heavy Cruiser Ri-Class · Heavy Cruiser Ne-Class

Mẫu hạm

Light Carrier Nu-Class · Standard Carrier Wo-Class

Thiết giáp hạm

Battleship Ru-Class · Battleship Ta-Class · Battleship Re-Class

Tàu vận tải

Transport Ship Wa-Class

Tàu ngầm

Submarine Ka-Class · Submarine Yo-Class · Submarine So-Class

Pháo đài

Floating Fortress · Escort Fortress

Imps PT Imp Pack · Artillery Imp
Boss   DemonPrincess
War Demon
Water Demon
War Princess/Water Princess
Tàu mặt nước  Destroyer PrincessDestroyer Water Demon
Destroyer Ancient DemonDestroyer Ancient Princess 
Light Cruiser DemonLight Cruiser Princess
 Heavy Cruiser Princess (Summer)
 Battleship Princess (Summer)Battleship Water Demon
Aircraft Carrier Demon (Summer)Aircraft Carrier Princess (Summer)Aircraft Carrier Water Demon
 Seaplane Tender PrincessSeaplane Tender Water Princess
 Submarine Princess (Summer)
Armored Carrier DemonArmored Carrier Princess
Southern DemonSouthern War DemonSouthern War Princess
Anchorage DemonAnchorage Princess

Air Defense Princess · Abyssal Jellyfish Princess · Abyssal Twin Princesses · Escort Princess · Northern Water Princess · New Submarine Princess · French Battleship Princess · European Princess

Căn cứ mặt đất   Anchorage Water Demon
 Harbour Princess (Summer)Harbour Water Demon
Isolated Island DemonIsolated Island Princess 

Airfield Princess · Northern Princess · Midway Princess · Supply Depot Princess (Summer) · Central Princess · Lycoris Princess · Northernmost Landing Princess

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.