FANDOM


Số.502 Khu trục hạm lớp Ro
駆逐ロ級
Chỉ số

Icon HP HP

22

Icon Gun Hỏa lực

7

Icon Armor Giáp

6

Icon Torpedo Ngư lôi

16

Icon Evasion Né tránh

15

Icon AA Đối không

7

Icon Aircraft Sức chứa

0

Icon ASW Đối ngầm

25

Icon Speed Tốc độ

Nhanh

Icon LOS Tầm nhìn

3

Icon Range Tầm bắn

Ngắn

Icon Luck May mắn

1
Trang bị

Icon Aircraft

RedGunLight Pháo đôi 5inch -
- Trống - -
- Khoá - -
- Khoá - -
Ro n

Số.515 Khu trục hạm lớp Ro Tinh nhuệ
駆逐ロ級 elite
Chỉ số

Icon HP HP

35

Icon Gun Hỏa lực

20

Icon Armor Giáp

12

Icon Torpedo Ngư lôi

32

Icon Evasion Né tránh

30

Icon AA Đối không

12

Icon Aircraft Sức chứa

0

Icon ASW Đối ngầm

35

Icon Speed Tốc độ

Nhanh

Icon LOS Tầm nhìn

6

Icon Range Tầm bắn

Ngắn

Icon Luck May mắn

10
Trang bị

Icon Aircraft

RedGunLight Pháo đôi 5inch -
Torpedo Ngư lôi 21inch Mẫu sau -
- Khoá - -
- Khoá - -
Ro e

Số.552 Khu trục hạm lớp Ro Kì hạm
駆逐ロ級 flagship
Chỉ số

Icon HP HP

43

Icon Gun Hỏa lực

33

Icon Armor Giáp

24

Icon Torpedo Ngư lôi

60

Icon Evasion Né tránh

52

Icon AA Đối không

20

Icon Aircraft Sức chứa

0

Icon ASW Đối ngầm

55

Icon Speed Tốc độ

Nhanh

Icon LOS Tầm nhìn

10

Icon Range Tầm bắn

Ngắn

Icon Luck May mắn

20
Trang bị

Icon Aircraft

RedGunLight Pháo đôi 5inch -
Torpedo Ngư lôi 22inch Mẫu sau -
DepthCharge Bom chống tàu ngầm -
- Khoá - -
Ro f

Số.576 Khu trục hạm lớp Ro Mẫu sau
駆逐ロ級後期型
Chỉ số

Icon HP HP

37

Icon Gun Hỏa lực

38

Icon Armor Giáp

26

Icon Torpedo Ngư lôi

66

Icon Evasion Né tránh

52

Icon AA Đối không

32

Icon Aircraft Sức chứa

0

Icon ASW Đối ngầm

80

Icon Speed Tốc độ

Nhanh

Icon LOS Tầm nhìn

20

Icon Range Tầm bắn

Ngắn

Icon Luck May mắn

36
Trang bị

Icon Aircraft

RedGunLight Pháo đôi 5inch 0
Sonar Abyssal Sonar Mk.II 0
DepthCharge Abyssal Depth Charge 0
- Khoá - 0
576

Số.622 Khu trục hạm lớp Ro Mẫu sau Tinh nhuệ
駆逐ロ級後期型elite
Chỉ số

Icon HP HP

43

Icon Gun Hỏa lực

58

Icon Armor Giáp

36

Icon Torpedo Ngư lôi

88

Icon Evasion Né tránh

??

Icon AA Đối không

44

Icon Aircraft Sức chứa

0

Icon ASW Đối ngầm

??

Icon Speed Tốc độ

Nhanh

Icon LOS Tầm nhìn

??

Icon Range Tầm bắn

Ngắn

Icon Luck May mắn

??
Trang bị

Icon Aircraft

RedGunLight 5inch Twin Gun Mount 0
RedGunLight 5inch Twin Gun Mount 0
Sonar Abyssal FCS + CIC 0
- Khoá - 0
DD Destroyer Ro-Class Late Model Elite 622 Full

Xem thêm

Danh sách địch · Danh sách tàu người chơi
Thông thường

Destroyer I-Class · Destroyer Ro-Class · Destroyer Ha-Class · Destroyer Ni-Class · Light Cruiser Ho-Class · Light Cruiser He-Class · Light Cruiser To-Class · Torpedo Cruiser Chi-Class · Heavy Cruiser Ri-Class · Heavy Cruiser Ne-Class · Light Carrier Nu-Class · Standard Carrier Wo-Class · Battleship Ru-Class · Battleship Ta-Class · Battleship Re-Class · Transport Ship Wa-Class · Submarine Ka-Class · Submarine Yo-Class · Submarine So-Class · PT Imp Pack · Artillery Imp

Boss

Armored Carrier Demon · Armored Carrier Princess · Floating Fortress · Anchorage Demon · Anchorage Princess · Escort Fortress · Southern Demon · Southern War Demon · Southern War Princess · Airfield Princess · Battleship Princess · Harbour Princess · Isolated Island Demon · Northern Princess · Aircraft Carrier Demon  · Midway Princess · Aircraft Carrier Princess · Destroyer Princess · Aircraft Carrier Water Demon · Light Cruiser Demon · Battleship Water Demon · Harbour Water Demon · Anchorage Water Demon · Seaplane Tender Princess · Air Defense Princess · Light Cruiser Princess · Submarine Princess · Destroyer Water Demon · Isolated Island Princess · Supply Depot Princess · Heavy Cruiser Princess · Destroyer Ancient Princess · Lycoris Princess · Central Princess · Destroyer Ancient Demon · Submarine Summer Princess · Battleship Summer Princess · Harbour Summer Princess · Heavy Cruiser Summer Princess

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên