FANDOM


Lớp Kagerou (陽炎型駆逐艦 - Kagerou-gata Kuchikukan) hay còn được gọi là lớp khu trục Kiểu A (甲型駆逐艦 - Kou-gata Kuchikukan) là lớp tàu gồm 19 khu trục hạm (trong game hiện có 14) cũng là lớp tàu đông đảo chị em nhất trong game (nếu không tính 3 lớp Toku-gata).
Lớp Kagerou gồm nhiều tàu hiếm với chỉ số tương đối cao. Đặc biệt là Yukikaze với chỉ số may mắn cao nhất game.

Thông tin bên lề

  • Vào đầu cuộc chiến Thái Bình Dương, lớp Kagerou là những khu trục hạm chủ lực trên tuyến đầu của IJN. Vào thời điểm xuất hiện, lớp Kagerou là một trong những khu trục hạm mạnh nhất thế giới nhờ vào tầm hoạt động và nhất là ngư lôi ôxy Long Lancer. Tuy nhiên lớp Kagerou vẫn còn thiếu sót về radar và chất lượng sonar cũng như yếu kém về chống ngầm và phòng không trong thiết kế ban đầu.
  • Sau khi Kagerou chìm, lớp được đổi tên thành lớp Shiranui.
  • Yukikaze là tàu duy nhất trong lớp còn sống sót qua chiến tranh.

Danh sách tàu trong lớp

Lớp Kagerou
Kagerou
Kagerou.jpg Kagerou
Khu trục hạm

Icon HP.png 16

Icon Gun.png 10 (29)

Icon Armor.png 6 (19)

Icon Torpedo.png 24 (69)

Icon Evasion.png 44 (79)

Icon AA.png 12 (39)

Icon Aircraft.png 0

Icon ASW.png 24 (49)

Icon Speed.png Nhanh

Icon LOS.png 6 (19)

Icon Range.png Ngắn

Icon Luck.png 12 (49)

Xx c.png

Xx c.png

 · Shiranui
Shiranui.jpg Shiranui
Khu trục hạm

Icon HP.png 16

Icon Gun.png 10 (29)

Icon Armor.png 6 (19)

Icon Torpedo.png 24 (69)

Icon Evasion.png 44 (79)

Icon AA.png 9 (39)

Icon Aircraft.png 0

Icon ASW.png 24 (49)

Icon Speed.png Nhanh

Icon LOS.png 6 (19)

Icon Range.png Ngắn

Icon Luck.png 10 (49)

Xx c.png

Xx c.png

 · Kuroshio
Kuroshio.jpg Kuroshio
Khu trục hạm

Icon HP.png 16

Icon Gun.png 10 (29)

Icon Armor.png 6 (19)

Icon Torpedo.png 24 (69)

Icon Evasion.png 44 (79)

Icon AA.png 9 (39)

Icon Aircraft.png 0

Icon ASW.png 24 (49)

Icon Speed.png Nhanh

Icon LOS.png 6 (19)

Icon Range.png Ngắn

Icon Luck.png 10 (49)

Xx c.png

Xx c.png

 · Oyashio
Oyashio.jpg Oyashio
Khu trục hạm

Icon HP.png 16

Icon Gun.png 10 (30)

Icon Armor.png 6 (19)

Icon Torpedo.png 24 (68)

Icon Evasion.png 44 (79)

Icon AA.png 9 (37)

Icon Aircraft.png 0

Icon ASW.png 23 (47)

Icon Speed.png Nhanh

Icon LOS.png 8 (19)

Icon Range.png Ngắn

Icon Luck.png 13 (50)

Xx c.png

Xx c.png

 · Hatsukaze
Hatsukaze.jpg Hatsukaze
Khu trục hạm

Icon HP.png 16

Icon Gun.png 10 (29)

Icon Armor.png 6 (19)

Icon Torpedo.png 24 (69)

Icon Evasion.png 45 (79)

Icon AA.png 9 (39)

Icon Aircraft.png 0

Icon ASW.png 24 (49)

Icon Speed.png Nhanh

Icon LOS.png 6 (19)

Icon Range.png Ngắn

Icon Luck.png 10 (49)

Xx c.png

Xx c.png

 · Yukikaze
Yukikaze.jpg Yukikaze
Khu trục hạm

Icon HP.png 16

Icon Gun.png 10 (29)

Icon Armor.png 7 (29)

Icon Torpedo.png 24 (79)

Icon Evasion.png 50 (89)

Icon AA.png 12 (49)

Icon Aircraft.png 0

Icon ASW.png 24 (49)

Icon Speed.png Nhanh

Icon LOS.png 6 (19)

Icon Range.png Ngắn

Icon Luck.png 50 (99)

Xx c.png

Xx c.png

 · Amatsukaze
Amatsukaze.jpg Amatsukaze
Khu trục hạm

Icon HP.png 18

Icon Gun.png 10 (29)

Icon Armor.png 7 (25)

Icon Torpedo.png 28 (79)

Icon Evasion.png 48 (89)

Icon AA.png 22 (53)

Icon Aircraft.png 0

Icon ASW.png 26 (54)

Icon Speed.png Nhanh

Icon LOS.png 8 (19)

Icon Range.png Ngắn

Icon Luck.png 18 (59)

Xx c.png

Xx c.png

Xx c.png

 · Tokitsukaze
Tokitsukaze.jpg Tokitsukaze
Khu trục hạm

Icon HP.png 16

Icon Gun.png 10 (29)

Icon Armor.png 6 (19)

Icon Torpedo.png 24 (69)

Icon Evasion.png 44 (79)

Icon AA.png 10 (40)

Icon Aircraft.png 0

Icon ASW.png 24 (49)

Icon Speed.png Nhanh

Icon LOS.png 7 (19)

Icon Range.png Ngắn

Icon Luck.png 13 (49)

Xx c.png

Xx c.png

 · Urakaze
Urakaze.jpg Urakaze
Khu trục hạm

Icon HP.png 16

Icon Gun.png 10 (29)

Icon Armor.png 6 (19)

Icon Torpedo.png 24 (69)

Icon Evasion.png 44 (79)

Icon AA.png 10 (40)

Icon Aircraft.png 0

Icon ASW.png 24 (49)

Icon Speed.png Nhanh

Icon LOS.png 7 (19)

Icon Range.png Ngắn

Icon Luck.png 13 (49)

Xx c.png

Xx c.png

 · Isokaze
Isokaze.jpg Isokaze
Khu trục hạm

Icon HP.png 16

Icon Gun.png 10 (29)

Icon Armor.png 6 (19)

Icon Torpedo.png 24 (69)

Icon Evasion.png 44 (79)

Icon AA.png 14 (44)

Icon Aircraft.png 0

Icon ASW.png 24 (49)

Icon Speed.png Nhanh

Icon LOS.png 8 (19)

Icon Range.png Ngắn

Icon Luck.png 16 (54)

Xx c.png

Xx c.png

 · Hamakaze
Hamakaze.jpg Hamakaze
Khu trục hạm

Icon HP.png 16

Icon Gun.png 10 (29)

Icon Armor.png 6 (19)

Icon Torpedo.png 24 (69)

Icon Evasion.png 44 (79)

Icon AA.png 13 (42)

Icon Aircraft.png 0

Icon ASW.png 24 (49)

Icon Speed.png Nhanh

Icon LOS.png 7 (19)

Icon Range.png Ngắn

Icon Luck.png 15

Xx c.png

Xx c.png

 · Tanikaze
Tanikaze.jpg Tanikaze
Khu trục hạm

Icon HP.png 16

Icon Gun.png 10 (29)

Icon Armor.png 6 (19)

Icon Torpedo.png 24 (69)

Icon Evasion.png 44 (79)

Icon AA.png 10 (40)

Icon Aircraft.png 0

Icon ASW.png 24 (49)

Icon Speed.png Nhanh

Icon LOS.png 7 (19)

Icon Range.png Ngắn

Icon Luck.png 14 (49)

Xx c.png

Xx c.png

 · Nowaki
Nowaki.jpg Nowaki
Khu trục hạm

Icon HP.png 16

Icon Gun.png 10 (29)

Icon Armor.png 6 (19)

Icon Torpedo.png 24 (69)

Icon Evasion.png 44 (79)

Icon AA.png 12 (44)

Icon Aircraft.png 0

Icon ASW.png 24 (49)

Icon Speed.png Nhanh

Icon LOS.png 8 (19)

Icon Range.png Ngắn

Icon Luck.png 14 (49)

Xx c.png

Xx c.png

 · Arashi
Arashi.jpg Arashi
Khu trục hạm

Icon HP.png 16

Icon Gun.png 10 (29)

Icon Armor.png 6 (19)

Icon Torpedo.png 24 (69)

Icon Evasion.png 44 (79)

Icon AA.png 9 (39)

Icon Aircraft.png 0

Icon ASW.png 24 (49)

Icon Speed.png Nhanh

Icon LOS.png 8 (19)

Icon Range.png Ngắn

Icon Luck.png 11 (49)

Xx c.png

Xx c.png

 · Hagikaze
Hagikaze.jpg Hagikaze
Khu trục hạm

Icon HP.png 16

Icon Gun.png 11 (30)

Icon Armor.png 6 (19)

Icon Torpedo.png 24 (69)

Icon Evasion.png 44 (79)

Icon AA.png 9 (39)

Icon Aircraft.png 0

Icon ASW.png 24 (49)

Icon Speed.png Nhanh

Icon LOS.png 8 (19)

Icon Range.png Ngắn

Icon Luck.png 11 (49)

Xx c.png

Xx c.png

 · Maikaze
Maikaze.jpg Maikaze
Khu trục hạm

Icon HP.png 16

Icon Gun.png 10 (29)

Icon Armor.png 6 (19)

Icon Torpedo.png 24 (69)

Icon Evasion.png 44 (79)

Icon AA.png 9 (39)

Icon Aircraft.png 0

Icon ASW.png 24 (49)

Icon Speed.png Nhanh

Icon LOS.png 6 (19)

Icon Range.png Ngắn

Icon Luck.png 10 (49)

Xx c.png

Xx c.png

 · Akigumo
Akigumo.jpg Akigumo
Khu trục hạm

Icon HP.png 16

Icon Gun.png 10 (29)

Icon Armor.png 6 (19)

Icon Torpedo.png 24 (69)

Icon Evasion.png 45 (79)

Icon AA.png 9 (39)

Icon Aircraft.png 0

Icon ASW.png 24 (49)

Icon Speed.png Nhanh

Icon LOS.png 6 (19)

Icon Range.png Ngắn

Icon Luck.png 14

Xx c.png

Xx c.png

Xem thêm

Danh sách lớp tàu
Khu trục hạm

Kamikaze · Mutsuki · Fubuki · Ayanami · Akatsuki · Hatsuharu · Shiratsuyu · Asashio · Kagerou · Yuugumo · Akizuki · Shimakaze · Zerstörer 1934 · Maestrale · Kamikaze

Tuần dương hạm
hạng nhẹ

Tenryuu · Kuma · Nagara · Sendai · Lớp Yuubari · Agano · Lớp Ooyodo

Tuần dương hạm
hạng nặng

Furutaka · Aoba · Myoukou · Takao · Mogami · Tone · Admiral Hipper · Zara

Thiết giáp hạm

Kongou · Fusou · Ise · Nagato · Yamato · Bismarck · Vittorio Venato · Iowa

Mẫu hạm tiêu chuẩn

Akagi · Kaga · Lớp Souryuu · Lớp Hiryuu · Shoukaku · Lớp Taihou · Unryuu · Graf Zeppelin

Mẫu hạm hạng nhẹ

Lớp Houshou · Lớp Ryuujou · Hiyou · Shouhou · Chitose · Ryuuhou

Tàu ngầm

Junsei 3 · Junsei B · Kaidai VI · Junsei B Kai 2 · Sen Toku · Maruyu

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên