FANDOM


Lớp Kuma (球磨型軽巡洋艦 - Kuma-gata Keijunyoukan) là lớp tuần dương hạm hạng nhẹ gồm 5 tàu.
Kiso, KitakamiOoi có thể nâng cấp thành tuần dương hạm phóng lôi với chỉ số ngư lôi cực cao và có thể trang bị tàu ngầm bỏ túi cho phép phóng ngư lôi mở màn.
Tuy nhiên, sau nâng cấp này, 3 tàu trên sẽ không được tính là CL khi đi sortie và expedition nữa.

Thông tin bên lề

  • Là lớp tàu kế nhiệm của lớp Tenryuu, ra đời với lý do IJN cần những tàu tuần dương đủ nhanh để bắt kịp những khu trục thế hệ mới.
  • Cùng với sự ra đời của ngư lôi ôxy Long Lancer kiểu mới, IJN vạch ra kế hoạch xây dựng "lực lượng tác chiến đêm" gồm những tuần dương hạm phóng lôi (CLT), kết quả là KitakamiOoi được tái trang bị với 10 bệ phóng ngư lôi 4 ống (tổng cộng là 40 ống) được lắp đều ở 2 bên mạn tàu. Kiso cũng được lên kế hoạch để tái trang bị nhưng điều đó chưa bao giờ trở thành sự thật.
    • Tuy nhiên, với sự phát triển của không lực hải quân khiến cho những CLT chưa bao giờ thực hiện được đúng mục đích thiết kế ban đầu, mặc dù vậy, đặc tính thiết kế ấy vẫn hữu dụng trong những nhiệm vụ sau này.

Danh sách tàu trong lớp

Lớp Kuma
Kuma
Kuma.jpg Kuma
Tuần dương hạm hạng nhẹ

Icon HP.png 25

Icon Gun.png 14 (49)

Icon Armor.png 10 (29)

Icon Torpedo.png 24 (89)

Icon Evasion.png 36 (79)

Icon AA.png 13 (49)

Icon Aircraft.png 2

Icon ASW.png 19 (59)

Icon Speed.png Nhanh

Icon LOS.png 8 (39)

Icon Range.png Trung bình

Icon Luck.png 12 (49)

Xx c.png 1

Xx c.png 1

 · Tama
Tama.jpg Tama
Tuần dương hạm hạng nhẹ

Icon HP.png 25

Icon Gun.png 13 (49)

Icon Armor.png 10 (29)

Icon Torpedo.png 24 (79)

Icon Evasion.png 36 (69)

Icon AA.png 13 (49)

Icon Aircraft.png 2

Icon ASW.png 19 (59)

Icon Speed.png Nhanh

Icon LOS.png 8 (39)

Icon Range.png Trung bình

Icon Luck.png 10 (49)

Xx c.png 1

Xx c.png 1

 · Kitakami
Kitakami.jpg Kitakami
Tuần dương hạm hạng nhẹ

Icon HP.png 25

Icon Gun.png 14 (39)

Icon Armor.png 10 (29)

Icon Torpedo.png 24 (79)

Icon Evasion.png 36 (69)

Icon AA.png 13 (49)

Icon Aircraft.png 0

Icon ASW.png 19 (59)

Icon Speed.png Nhanh

Icon LOS.png 8 (39)

Icon Range.png Trung bình

Icon Luck.png 15 (69)

Xx c.png

Xx c.png

 · Ooi
Ooi.jpg Ooi
Tuần dương hạm hạng nhẹ

Icon HP.png 25

Icon Gun.png 14 (49)

Icon Armor.png 11 (29)

Icon Torpedo.png 24 (89)

Icon Evasion.png 37 (77)

Icon AA.png 13 (59)

Icon Aircraft.png 0

Icon ASW.png 19 (59)

Icon Speed.png Nhanh

Icon LOS.png 8 (39)

Icon Range.png Trung bình

Icon Luck.png 17 (49)

Xx c.png

Xx c.png

 · Kiso
Kiso.jpg Kiso
Tuần dương hạm hạng nhẹ

Icon HP.png 25

Icon Gun.png 14 (39)

Icon Armor.png 14 (39)

Icon Torpedo.png 24 (79)

Icon Evasion.png 36 (69)

Icon AA.png 13 (49)

Icon Aircraft.png 2

Icon ASW.png 19 (59)

Icon Speed.png Nhanh

Icon LOS.png 8 (39)

Icon Range.png Trung bình

Icon Luck.png 10 (49)

Xx c.png 1

Xx c.png 1

Xem thêm

Danh sách lớp tàu
Khu trục hạm

Kamikaze · Mutsuki · Fubuki · Ayanami · Akatsuki · Hatsuharu · Shiratsuyu · Asashio · Kagerou · Yuugumo · Akizuki · Shimakaze · Zerstörer 1934 · Maestrale · Kamikaze

Tuần dương hạm
hạng nhẹ

Tenryuu · Kuma · Nagara · Sendai · Lớp Yuubari · Agano · Lớp Ooyodo

Tuần dương hạm
hạng nặng

Furutaka · Aoba · Myoukou · Takao · Mogami · Tone · Admiral Hipper · Zara

Thiết giáp hạm

Kongou · Fusou · Ise · Nagato · Yamato · Bismarck · Vittorio Venato · Iowa

Mẫu hạm tiêu chuẩn

Akagi · Kaga · Lớp Souryuu · Lớp Hiryuu · Shoukaku · Lớp Taihou · Unryuu · Graf Zeppelin

Mẫu hạm hạng nhẹ

Lớp Houshou · Lớp Ryuujou · Hiyou · Shouhou · Chitose · Ryuuhou

Tàu ngầm

Junsei 3 · Junsei B · Kaidai VI · Junsei B Kai 2 · Sen Toku · Maruyu

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên