FANDOM


Map Sự Kiện

Số.601 Light Cruiser Demon
軽巡棲鬼
Chỉ số

Icon HP.png HP

210

Icon Gun.png Hỏa lực

59 (59)

Icon Armor.png Giáp

135 (135)

Icon Torpedo.png Ngư lôi

88 (88)

Icon Evasion.png Né tránh

?

Icon AA.png Đối không

60 (60)

Icon Aircraft.png Sức chứa

3

Icon ASW.png Đối ngầm

?

Icon Speed.png Tốc độ

Nhanh

Icon LOS.png Tầm nhìn

?

Icon Range.png Tầm bắn

Trung Bình

Icon Luck.png May mắn

70 (70)
Trang bị

Icon Aircraft.png

Pháo hạng trung 6inch Twin Rapid-fire Cannon 0
Pháo hạng trung 6inch Twin Rapid-fire Cannon 0
RADAR Surface Radar Mk.II 0
Thủy phi cơ Abyssal Recon Plane 3
601.png

Số.602 Light Cruiser Demon
軽巡棲鬼
Chỉ số

Icon HP.png HP

270

Icon Gun.png Hỏa lực

69 (69)

Icon Armor.png Giáp

170 (170)

Icon Torpedo.png Ngư lôi

98 (98)

Icon Evasion.png Né tránh

?

Icon AA.png Đối không

60 (60)

Icon Aircraft.png Sức chứa

3

Icon ASW.png Đối ngầm

?

Icon Speed.png Tốc độ

Nhanh

Icon LOS.png Tầm nhìn

?

Icon Range.png Tầm bắn

Trung Bình

Icon Luck.png May mắn

90 (90)
Trang bị

Icon Aircraft.png

Pháo hạng trung 6inch Twin Rapid-fire Cannon 0
Pháo hạng trung 6inch Twin Rapid-fire Cannon 0
RADAR Surface Radar Mk.II 0
Thủy phi cơ Abyssal Recon Plane 3
602.png

Lời thoại

Sự kiện Tiếng Nhật Tiếng Việt Ghi chú
Giới thiệu
Play
ニドトフジョウデキナイ…シンカイヘ……シズメッ! Chìm sâu vào lòng đại dương tối tăm... nơi người sẽ không bao giờ nổi lên được nữa đi!
Tấn công
Play
サセヌ…サセヌワッ! Ta không cho phép... ta không cho phép!
Bị tấn công
Play
ソノテイドカ… Nếu đó là tất cả những gì ngươi có thể...
Chìm
Play
ススムガ…イイサ…ソの先には… Đi đi... và làm cái gì đó thật tệ vào... ngoại trừ ở chỗ này ra...


Thông tin bên lề

  • Một loại tàu địch được giới thiệu trong Sự kiện Mùa đông 2015. Cô ta là boss ở E-3, nhưng cũng có thể tìm thấy tại E-5 node A.
  • Tàu hộ tống trong last kill (độ khó) Sự kiện Mùa xuân 2015.
  • Cũng đã từng xuất hiện với vai trò kì hạm node D tại Sự kiện Mùa xuân 2015. Cô có dạng 2 ở độ Khó và Trung bình, dạng 1 ở độ Dễ.
  • Dạng 2 của cô cũng xuất hiện ở 4-5 node boss.
  • Sự xuất hiện của cô khá giống Naka hay Agano. Thế nên, cô có nickname là "Nagano".
Danh sách địch · Danh sách tàu người chơi
Thông thường

Destroyer I-Class · Destroyer Ro-Class · Destroyer Ha-Class · Destroyer Ni-Class · Light Cruiser Ho-Class · Light Cruiser He-Class · Light Cruiser To-Class · Torpedo Cruiser Chi-Class · Heavy Cruiser Ri-Class · Heavy Cruiser Ne-Class · Light Carrier Nu-Class · Standard Carrier Wo-Class · Battleship Ru-Class · Battleship Ta-Class · Battleship Re-Class · Transport Ship Wa-Class · Submarine Ka-Class · Submarine Yo-Class · Submarine So-Class · PT Imp Pack · Artillery Imp

Boss

Armored Carrier Demon · Armored Carrier Princess · Floating Fortress · Anchorage Demon · Anchorage Princess · Escort Fortress · Southern Demon · Southern War Demon · Southern War Princess · Airfield Princess · Battleship Princess · Harbour Princess · Isolated Island Demon · Northern Princess · Aircraft Carrier Demon  · Midway Princess · Aircraft Carrier Princess · Destroyer Princess · Aircraft Carrier Water Demon · Light Cruiser Demon · Battleship Water Demon · Harbour Water Demon · Anchorage Water Demon · Seaplane Tender Princess · Air Defense Princess · Light Cruiser Princess · Submarine Princess · Destroyer Water Demon · Isolated Island Princess · Supply Depot Princess · Heavy Cruiser Princess · Destroyer Ancient Princess · Lycoris Princess · Central Princess · Destroyer Ancient Demon · Submarine Summer Princess · Battleship Summer Princess · Harbour Summer Princess · Heavy Cruiser Summer Princess

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên