FANDOM


Số.601 Light Cruiser Demon
軽巡棲鬼
Tuần dương hạm hạng nhẹ
Chỉ số

Icon HP HP

210

Icon Gun Hỏa lực

59

Icon Armor Giáp

135

Icon Torpedo Ngư lôi

88

Icon Evasion Né tránh

?

Icon AA Đối không

60

Icon Aircraft Sức chứa

3

Icon ASW Đối ngầm

?

Icon Speed Tốc độ

Nhanh

Icon LOS Tầm nhìn

?

Icon Range Tầm bắn

Trung Bình

Icon Luck May mắn

70
Air power

0
Trang bị

Icon Aircraft

RedGunMedium 6inch Twin Rapid-fire Cannon 0
RedGunMedium 6inch Twin Rapid-fire Cannon 0
Radar Surface Radar Mk.II 0
Seaplane Abyssal Recon Plane 3
CL Light Cruiser Demon 601 Full

Số.602 Light Cruiser Demon II
軽巡棲鬼
Tuần dương hạm hạng nhẹ
Chỉ số

Icon HP HP

270

Icon Gun Hỏa lực

69

Icon Armor Giáp

170

Icon Torpedo Ngư lôi

98

Icon Evasion Né tránh

?

Icon AA Đối không

60

Icon Aircraft Sức chứa

3

Icon ASW Đối ngầm

?

Icon Speed Tốc độ

Nhanh

Icon LOS Tầm nhìn

?

Icon Range Tầm bắn

Trung Bình

Icon Luck May mắn

90
Air power

0
Trang bị

Icon Aircraft

RedGunMedium 6inch Twin Rapid-fire Cannon 0
RedGunMedium 6inch Twin Rapid-fire Cannon 0
Radar Surface Radar Mk.II 0
Seaplane Abyssal Recon Plane 3
CL Light Cruiser Demon II 602 Full

Lời thoại

Sự kiện Tiếng Nhật Tiếng Việt Ghi chú
Giới thiệu
Play
ニドトフジョウデキナイ…シンカイヘ……シズメッ! Chìm sâu vào lòng đại dương tối tăm... nơi người sẽ không bao giờ nổi lên được nữa đi!
Tấn công
Play
サセヌ…サセヌワッ! Ta không cho phép... ta không cho phép!
Bị tấn công
Play
ソノテイドカ… Nếu đó là tất cả những gì ngươi có thể...
Chìm
Play
ススムガ…イイサ…ソの先には… Đi đi... và làm cái gì đó thật tệ vào... ngoại trừ ở chỗ này ra...


Thông tin bên lề

  • Một loại tàu địch được giới thiệu trong Sự kiện mùa đông 2015. Cô ta là boss ở E-3, nhưng cũng có thể tìm thấy tại E-5 node A.
  • Tàu hộ tống trong last kill (mức Hard) E-1 Sự kiện mùa xuân 2015.
  • Cũng đã từng xuất hiện với vai trò kì hạm node D E-3 tại Sự kiện mùa xuân 2015. Cô có dạng 2 ở mức Khó và Trung bình, dạng 1 ở mức Dễ.
  • Dạng 2 của cô cũng xuất hiện ở 4-5 node H.
  • Sự xuất hiện của cô khá giống Naka hay Agano. Thế nên, cô có nickname là "Nagano".
Danh sách địch · Danh sách tàu người chơi
Tàu thông thường Khu trục hạm

Destroyer I-Class · Destroyer Ro-Class · Destroyer Ha-Class · Destroyer Ni-Class · Destroyer Na-Class

Tuần dương

Light Cruiser Ho-Class · Light Cruiser He-Class · Light Cruiser To-Class · Light Cruiser Tsu-Class · Torpedo Cruiser Chi-Class · Heavy Cruiser Ri-Class · Heavy Cruiser Ne-Class

Mẫu hạm

Light Carrier Nu-Class · Standard Carrier Wo-Class

Thiết giáp hạm

Battleship Ru-Class · Battleship Ta-Class · Battleship Re-Class

Tàu vận tải

Transport Ship Wa-Class

Tàu ngầm

Submarine Ka-Class · Submarine Yo-Class · Submarine So-Class

Pháo đài

Floating Fortress · Escort Fortress

Imps PT Imp Pack · Artillery Imp
Boss   DemonPrincess
War Demon
Water Demon
War Princess/Water Princess
Tàu mặt nước  Destroyer PrincessDestroyer Water Demon
Destroyer Ancient DemonDestroyer Ancient Princess 
Light Cruiser DemonLight Cruiser Princess
 Heavy Cruiser Princess (Summer)
 Battleship Princess (Summer)Battleship Water Demon
Aircraft Carrier Demon (Summer)Aircraft Carrier Princess (Summer)Aircraft Carrier Water Demon
 Seaplane Tender PrincessSeaplane Tender Water Princess
 Submarine Princess (Summer)
Armored Carrier DemonArmored Carrier Princess
Southern DemonSouthern War DemonSouthern War Princess
Anchorage DemonAnchorage Princess

Air Defense Princess · Abyssal Jellyfish Princess · Abyssal Twin Princesses · Escort Princess · Northern Water Princess · New Submarine Princess · French Battleship Princess · European Princess

Căn cứ mặt đất   Anchorage Water Demon
 Harbour Princess (Summer)Harbour Water Demon
Isolated Island DemonIsolated Island Princess 

Airfield Princess · Northern Princess · Midway Princess · Supply Depot Princess (Summer) · Central Princess · Lycoris Princess · Northernmost Landing Princess

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.