FANDOM


Số.591 Light Cruiser Tsu-Class
軽巡ツ級
Chỉ số

Icon HP HP

48

Icon Gun Hỏa lực

58

Icon Armor Giáp

55

Icon Torpedo Ngư lôi

84

Icon Evasion Né tránh

69

Icon AA Đối không

88

Icon Aircraft Sức chứa

6

Icon ASW Đối ngầm

96

Icon Speed Tốc độ

Nhanh

Icon LOS Tầm nhìn

48

Icon Range Tầm bắn

Trung bình

Icon Luck May mắn

55
Trang bị

Icon Aircraft

GreenGunDP 5inch Twin Dual Purpose Cannon 0
GreenGunDP 5inch Twin Dual Purpose Cannon 0
Sonar Abyssal Sonar Mk II 3
Seaplane Abyssal Recon Plane 3
Tsu 1

Số.592 Light Cruiser Tsu-Class Elite
軽巡ツ級 elite
Chỉ số

Icon HP HP

66

Icon Gun Hỏa lực

64

Icon Armor Giáp

68

Icon Torpedo Ngư lôi

92

Icon Evasion Né tránh

74

Icon AA Đối không

96

Icon Aircraft Sức chứa

6

Icon ASW Đối ngầm

98

Icon Speed Tốc độ

Nhanh

Icon LOS Tầm nhìn

58

Icon Range Tầm bắn

Trung bình

Icon Luck May mắn

66
Trang bị

Icon Aircraft

GreenGunDP 5inch Twin Dual Purpose Cannon 0
GreenGunDP 5inch Twin Dual Purpose Cannon 0
Sonar Abyssal Sonar Mk II 3
Seaplane Abyssal Recon Plane 3
Tsu 2

Giới thiệu

  • Xuất hiện với vai trò là boss 3-5. Là CL có chỉ số cao hơn các CL khác bên địch
  • Là CL có hình dạng giống con người hơn các CL địch khác
  • Không có khả năng thi triển AACI, nhưng với 2 súng cao xạ mà Tsu mang, vẫn có thể phá một lượng máy bay ném bom của ta khá đáng kể.
Danh sách địch · Danh sách tàu người chơi
Thông thường

Destroyer I-Class · Destroyer Ro-Class · Destroyer Ha-Class · Destroyer Ni-Class · Light Cruiser Ho-Class · Light Cruiser He-Class · Light Cruiser To-Class · Torpedo Cruiser Chi-Class · Heavy Cruiser Ri-Class · Heavy Cruiser Ne-Class · Light Carrier Nu-Class · Standard Carrier Wo-Class · Battleship Ru-Class · Battleship Ta-Class · Battleship Re-Class · Transport Ship Wa-Class · Submarine Ka-Class · Submarine Yo-Class · Submarine So-Class · PT Imp Pack · Artillery Imp

Boss

Armored Carrier Demon · Armored Carrier Princess · Floating Fortress · Anchorage Demon · Anchorage Princess · Escort Fortress · Southern Demon · Southern War Demon · Southern War Princess · Airfield Princess · Battleship Princess · Harbour Princess · Isolated Island Demon · Northern Princess · Aircraft Carrier Demon  · Midway Princess · Aircraft Carrier Princess · Destroyer Princess · Aircraft Carrier Water Demon · Light Cruiser Demon · Battleship Water Demon · Harbour Water Demon · Anchorage Water Demon · Seaplane Tender Princess · Air Defense Princess · Light Cruiser Princess · Submarine Princess · Destroyer Water Demon · Isolated Island Princess · Supply Depot Princess · Heavy Cruiser Princess · Destroyer Ancient Princess · Lycoris Princess · Central Princess · Destroyer Ancient Demon · Submarine Summer Princess · Battleship Summer Princess · Harbour Summer Princess · Heavy Cruiser Summer Princess

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên