FANDOM


Số.679 Lycoris Princess
リコリス棲姫
Mẫu hạm tiêu chuẩn (Căn cứ mặt đất)
Chỉ số

Icon HP HP

600

Icon Gun Hỏa lực

150

Icon Armor Giáp

100

Icon Torpedo Ngư lôi

0

Icon Evasion Né tránh

??

Icon AA Đối không

120

Icon Aircraft Sức chứa

96

Icon ASW Đối ngầm

0

Icon Speed Tốc độ

Không

Icon LOS Tầm nhìn

??

Icon Range Tầm bắn

Trung bình

Icon Luck May mắn

??
Trang bị

Icon Aircraft

RedPlane Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber 24
RedPlane Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber 24
GreenPlane Abyssal Cat Fighter Kai 24
RedPlane Abyssal Cat Fighter (Bombing) 24
CV Lycoris Princess 679 Full

Số.680 Lycoris Princess
リコリス棲姫
Mẫu hạm tiêu chuẩn (Căn cứ mặt đất)
Chỉ số

Icon HP HP

640

Icon Gun Hỏa lực

170

Icon Armor Giáp

120

Icon Torpedo Ngư lôi

0

Icon Evasion Né tránh

??

Icon AA Đối không

130

Icon Aircraft Sức chứa

120

Icon ASW Đối ngầm

0

Icon Speed Tốc độ

Không

Icon LOS Tầm nhìn

??

Icon Range Tầm bắn

Trung bình

Icon Luck May mắn

??
Trang bị

Icon Aircraft

RedPlane Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 30
RedPlane Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber 30
GreenPlane Abyssal Cat Fighter Kai 30
RedPlane Abyssal Cat Fighter (Bombing) 30
CV Lycoris Princess 679 Full

Số.681 Lycoris Princess
リコリス棲姫
Mẫu hạm tiêu chuẩn (Căn cứ mặt đất)
Chỉ số

Icon HP HP

680

Icon Gun Hỏa lực

190

Icon Armor Giáp

140

Icon Torpedo Ngư lôi

0

Icon Evasion Né tránh

??

Icon AA Đối không

140

Icon Aircraft Sức chứa

144

Icon ASW Đối ngầm

0

Icon Speed Tốc độ

Không

Icon LOS Tầm nhìn

??

Icon Range Tầm bắn

Trung bình

Icon Luck May mắn

??
Trang bị

Icon Aircraft

RedPlane Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 36
RedPlane Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 36
GreenPlane Abyssal Cat Fighter Kai 36
RedPlane Abyssal Cat Fighter (Bombing) 36
CV Lycoris Princess 679 Full

Số.682 Lycoris Princess
リコリス棲姫
Mẫu hạm tiêu chuẩn (Căn cứ mặt đất)
Chỉ số

Icon HP HP

600

Icon Gun Hỏa lực

150

Icon Armor Giáp

100

Icon Torpedo Ngư lôi

0

Icon Evasion Né tránh

??

Icon AA Đối không

120

Icon Aircraft Sức chứa

84

Icon ASW Đối ngầm

0

Icon Speed Tốc độ

Không

Icon LOS Tầm nhìn

??

Icon Range Tầm bắn

Trung bình

Icon Luck May mắn

??
Trang bị

Icon Aircraft

RedPlane Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 28
RedPlane Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber 21
GreenPlane Abyssal Cat Fighter Kai 21
RedPlane Abyssal Cat Fighter (Bombing) 14
CV Lycoris Princess 679 Full

Số.683 Lycoris Princess
リコリス棲姫
Mẫu hạm tiêu chuẩn (Căn cứ mặt đất)
Chỉ số

Icon HP HP

600

Icon Gun Hỏa lực

150

Icon Armor Giáp

100

Icon Torpedo Ngư lôi

0

Icon Evasion Né tránh

??

Icon AA Đối không

140

Icon Aircraft Sức chứa

120

Icon ASW Đối ngầm

0

Icon Speed Tốc độ

Không

Icon LOS Tầm nhìn

??

Icon Range Tầm bắn

Trung bình

Icon Luck May mắn

??
Trang bị

Icon Aircraft

RedPlane Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 40
RedPlane Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 30
GreenPlane Abyssal Cat Fighter Kai 30
RedPlane Abyssal Cat Fighter (Bombing) 20
CV Lycoris Princess 679 Full

Lời thoại

Sự kiện Tiếng Nhật Tiếng Việt Ghi chú
Giới thiệu
Play
フ……トンデキタリ…ウッテキタリ… イソガシイモンダナ……。 Hm... Để làm những việc trôi nổi ở đây...hay bay ở nơi này... Thật là những kẻ bận rộn. Đây là 1 chiến dịch tự nguyện,sau cùng... Ngươi không nhất thiết phải đến đây.
Tấn công
Play
コウクウキチッテノハネ……コウイウモンダヨッ! Ngươi có biết 1 trận không chiến là như thế nào không... ? Nó là cái gì đó như này này!
Bị tấn công
Play
カタハライタイノサ…。ソンナコウゲキハッ。 Loại tấn công như thế này... thật nực cười.
Chìm
Play
オマエタチノ…カチカ…コウクウ…ゲキメツセン……カテルモノ…ナノネ……。ソウか、だから…キット…私も。 Đây là chiến thắng của ngươi.... Ngươi có thể thắng... một trận chiến hủy diệt...trên không... huh? Ta hiểu... vậy thì...chắc hẳn ta...cũng sẽ như vậy.


Mô tả

Thông tin

  • Xuất hiện tại bản đồ E-5 Sự kiện mùa xuân 2016.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên