FANDOM


Số.679 Lycoris Princess
リコリス棲姫
Mẫu hạm tiêu chuẩn (Căn cứ mặt đất)
Chỉ số

Icon HP.png HP

600

Icon Gun.png Hỏa lực

150

Icon Armor.png Giáp

100

Icon Torpedo.png Ngư lôi

0

Icon Evasion.png Né tránh

??

Icon AA.png Đối không

120

Icon Aircraft.png Sức chứa

96

Icon ASW.png Đối ngầm

0

Icon Speed.png Tốc độ

Không

Icon LOS.png Tầm nhìn

??

Icon Range.png Tầm bắn

Trung bình

Icon Luck.png May mắn

??
Trang bị

Icon Aircraft.png

Máy bay ném bom bổ nhào Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber 24
Máy bay ném bom bổ nhào Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber 24
Máy bay tiêm kích Abyssal Cat Fighter Kai 24
Máy bay ném bom bổ nhào Abyssal Cat Fighter (Bombing) 24
CV Lycoris Princess 679 Full.png

Số.680 Lycoris Princess
リコリス棲姫
Mẫu hạm tiêu chuẩn (Căn cứ mặt đất)
Chỉ số

Icon HP.png HP

640

Icon Gun.png Hỏa lực

170

Icon Armor.png Giáp

120

Icon Torpedo.png Ngư lôi

0

Icon Evasion.png Né tránh

??

Icon AA.png Đối không

130

Icon Aircraft.png Sức chứa

120

Icon ASW.png Đối ngầm

0

Icon Speed.png Tốc độ

Không

Icon LOS.png Tầm nhìn

??

Icon Range.png Tầm bắn

Trung bình

Icon Luck.png May mắn

??
Trang bị

Icon Aircraft.png

Máy bay ném bom bổ nhào Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 30
Máy bay ném bom bổ nhào Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber 30
Máy bay tiêm kích Abyssal Cat Fighter Kai 30
Máy bay ném bom bổ nhào Abyssal Cat Fighter (Bombing) 30
CV Lycoris Princess 679 Full.png

Số.681 Lycoris Princess
リコリス棲姫
Mẫu hạm tiêu chuẩn (Căn cứ mặt đất)
Chỉ số

Icon HP.png HP

680

Icon Gun.png Hỏa lực

190

Icon Armor.png Giáp

140

Icon Torpedo.png Ngư lôi

0

Icon Evasion.png Né tránh

??

Icon AA.png Đối không

140

Icon Aircraft.png Sức chứa

144

Icon ASW.png Đối ngầm

0

Icon Speed.png Tốc độ

Không

Icon LOS.png Tầm nhìn

??

Icon Range.png Tầm bắn

Trung bình

Icon Luck.png May mắn

??
Trang bị

Icon Aircraft.png

Máy bay ném bom bổ nhào Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 36
Máy bay ném bom bổ nhào Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 36
Máy bay tiêm kích Abyssal Cat Fighter Kai 36
Máy bay ném bom bổ nhào Abyssal Cat Fighter (Bombing) 36
CV Lycoris Princess 679 Full.png

Số.682 Lycoris Princess
リコリス棲姫
Mẫu hạm tiêu chuẩn (Căn cứ mặt đất)
Chỉ số

Icon HP.png HP

600

Icon Gun.png Hỏa lực

150

Icon Armor.png Giáp

100

Icon Torpedo.png Ngư lôi

0

Icon Evasion.png Né tránh

??

Icon AA.png Đối không

120

Icon Aircraft.png Sức chứa

84

Icon ASW.png Đối ngầm

0

Icon Speed.png Tốc độ

Không

Icon LOS.png Tầm nhìn

??

Icon Range.png Tầm bắn

Trung bình

Icon Luck.png May mắn

??
Trang bị

Icon Aircraft.png

Máy bay ném bom bổ nhào Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 28
Máy bay ném bom bổ nhào Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber 21
Máy bay tiêm kích Abyssal Cat Fighter Kai 21
Máy bay ném bom bổ nhào Abyssal Cat Fighter (Bombing) 14
CV Lycoris Princess 679 Full.png

Số.683 Lycoris Princess
リコリス棲姫
Mẫu hạm tiêu chuẩn (Căn cứ mặt đất)
Chỉ số

Icon HP.png HP

600

Icon Gun.png Hỏa lực

150

Icon Armor.png Giáp

100

Icon Torpedo.png Ngư lôi

0

Icon Evasion.png Né tránh

??

Icon AA.png Đối không

140

Icon Aircraft.png Sức chứa

120

Icon ASW.png Đối ngầm

0

Icon Speed.png Tốc độ

Không

Icon LOS.png Tầm nhìn

??

Icon Range.png Tầm bắn

Trung bình

Icon Luck.png May mắn

??
Trang bị

Icon Aircraft.png

Máy bay ném bom bổ nhào Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 40
Máy bay ném bom bổ nhào Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 30
Máy bay tiêm kích Abyssal Cat Fighter Kai 30
Máy bay ném bom bổ nhào Abyssal Cat Fighter (Bombing) 20
CV Lycoris Princess 679 Full.png

Lời thoại

Sự kiện Tiếng Nhật Tiếng Việt Ghi chú
Giới thiệu
Play
フ……トンデキタリ…ウッテキタリ… イソガシイモンダナ……。 Hm... Để làm những việc trôi nổi ở đây...hay bay ở nơi này... Thật là những kẻ bận rộn. Đây là 1 chiến dịch tự nguyện,sau cùng... Ngươi không nhất thiết phải đến đây.
Tấn công
Play
コウクウキチッテノハネ……コウイウモンダヨッ! Ngươi có biết 1 trận không chiến là như thế nào không... ? Nó là cái gì đó như này này!
Bị tấn công
Play
カタハライタイノサ…。ソンナコウゲキハッ。 Loại tấn công như thế này... thật nực cười.
Chìm
Play
オマエタチノ…カチカ…コウクウ…ゲキメツセン……カテルモノ…ナノネ……。ソウか、だから…キット…私も。 Đây là chiến thắng của ngươi.... Ngươi có thể thắng... một trận chiến hủy diệt...trên không... huh? Ta hiểu... vậy thì...chắc hẳn ta...cũng sẽ như vậy.


Mô tả

Thông tin

  • Xuất hiện tại bản đồ E-5 Sự kiện mùa xuân 2016.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên