FANDOM


Thông tin

Số.335 Matsuwa

松輪
(Hán việt: ??)
Khu trục hạm hộ tống lớp Etorofu
Chỉ số

Icon HP HP

9

Icon Gun Hỏa lực

4 (19)

Icon Armor Giáp

4 (16)

Icon Torpedo Ngư lôi

0

Icon Evasion Né tránh

39 (81)

Icon AA Đối không

7 (28)

Icon Aircraft Sức chứa

0

Icon ASW Đối ngầm

35 (72)

Icon Speed Tốc độ

Chậm

Icon LOS Tầm nhìn

3 (15)

Icon Range Tầm bắn

Ngắn

Icon Luck May mắn

7 (49)
Chế tạo
Không thể chế tạo
Tiêu tốn tối đa

Fuel Nhiên liệu

10

Ammo Đạn dược

10
Trang bị

Icon Aircraft

RedGunLight Pháo đơn 12cm
Pháo đơn 12cm
Equipment1-1
Pháo chính, Nhẹ
Icon Gun+1, Icon AA+1, Icon RangeNgắn
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -
GreenGunMG Súng máy 25mm
Súng máy 25mm
Equipment49-1
Phòng không
Icon AA+4 Icon Evasion+1
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -
- Khóa -
- Khóa -
Chỉ số khác
Hiện đại hoá
Icon Gun +1
Phá dỡ
Fuel 1 Ammo 1 Steel 2
Matsuwa

Số.1464 Matsuwa Kai

松輪改
Khu trục hạm hộ tống lớp Etorofu
Chỉ số

Icon HP HP

17

Icon Gun Hỏa lực

5 (38)

Icon Armor Giáp

7 (33)

Icon Torpedo Ngư lôi

0

Icon Evasion Né tránh

?? (??)

Icon AA Đối không

12 (55)

Icon Aircraft Sức chứa

0

Icon ASW Đối ngầm

?? (??)

Icon Speed Tốc độ

Chậm

Icon LOS Tầm nhìn

?? (??)

Icon Range Tầm bắn

Ngắn

Icon Luck May mắn

9 (59)
Nâng cấp
Lv37 (Ammo 95 Steel 55)
Tiêu tốn tối đa

Fuel Nhiên liệu

10

Ammo Đạn dược

10
Trang bị

Icon Aircraft

GreenGunDP Pháo cao xạ 1 nòng 12.7cm (Mẫu sau)
Pháo cao xạ 1 nòng 12.7cm (Mẫu sau)
12.7cm Single High-angle Gun Mount (Late Model) 229 Card
Pháo chính, Nhẹ, Phòng không
Icon Gun+1, Icon AA+4, Icon ASW+1, Icon Hit+1,Icon Evasion+1, Icon Range Ngắn
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -
DepthCharge Bom chống tàu ngầm Kiểu 95
Bom chống tàu ngầm Kiểu 95
Type 95 Depth Charge 226 Card
Bom chống tàu ngầm
Icon ASW+4
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -
GreenGunMG Súng máy 25mm 2 nòng
Súng máy 25mm 2 nòng
Equipment39-1
Phòng không
Icon AA+5 Icon Evasion+1
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -
- Khóa -
Chỉ số khác
Hiện đại hoá
Icon Gun +1 Icon AA +3
Phá dỡ
Fuel 1 Ammo 1 Steel 2
Matsuwa MLời thoại

Thông tin bên lề

Xem thêm

CG

DE Matsuwa 525 Full

DE Matsuwa 525 Full Damaged

Matsuwa Yukata 2017 Full

Matsuwa Yukata Full 2017 Damaged

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.