FANDOM


 • Nâng cấp từ Mẫu 99...
 • ...lên thành Tenzan Mẫu 12

Một số máy bay trong game có thể nâng cấp được thông qua các nhiệm vụ (thường là nhiệm vụ 1 lần). Các nhiệm vụ này yêu cầu các đô đốc phải phá dỡ một số máy bay nhất định, thông thường sẽ là các máy bay có chỉ số thấp hơn trong cùng một không đội với máy bay được nâng cấp.

Phi công tinh nhuệ

Assign skilled0crew-m21.png

Điều động Phi công tinh nhuệ hơn đến đơn vị bay của bạn

"Phi công tinh nhuệ" là 1 vật phẩm chứa trong nhà kho dùng để nâng cấp 1 số mẫu máy bay lên phiên bản tinh nhuệ. Với mỗi lần nâng cấp, bạn sẽ mất đi 1 phi công trong nhà kho và bạn sẽ nhận được 1 chiếc máy bay tinh nhuệ vĩnh viễn. Hiện nay chỉ có thể nâng cấp Máy bay tiêm kích Kiểu 0 Mẫu 21 bằng vật phẩm này thông qua1 nhiệm vụ tháng với Houshou là kì hạm.
F22 Kì hạm Vật phẩm nâng cấpRank 7 MAX Vật phẩm cần thiết Phá dỡ Vật phẩm nhận đượcRank 2
Houshou Máy bay tiêm kích Kiểu 0 Mẫu 21 Useitem 070.png Máy bay tiêm kích Kiểu 0 Mẫu 21 x2
Máy bay tiêm kích Kiểu 96 x1
Máy bay tiêm kích Kiểu 0 Mẫu 21 (Tinh nhuệ)

Danh sách các Không đội có thể nâng cấp

Đội Tomonaga

 • Ra mắt cùng với Hiryuu Kai Ni vào ngày 6 tháng 6 năm 2014.
F13 Vật phẩm nâng cấp Phá dỡ 2 Vật phẩm nhận được
Máy bay ném ngư lôi Kiểu 97 (Đội Tomonaga) Tenzan Tenzan Mẫu 12 (Đội Tomonaga)

Đội Egusa

 • Ra mắt cùng với Souryuu Kai Ni vào ngày 18 tháng 7 năm 2014.
F14 Vật phẩm nâng cấp Phá dỡ 2 Vật phẩm nhận được
Máy bay ném bom bổ nhào Kiểu 99 (Đội Egusa) Suisei Suisei (Đội Egusa)

Không đội 601

F15 Vật phẩm nâng cấp Phá dỡ 2 Vật phẩm nhận được
Máy bay tiêm kích Kiểu 0 Mẫu 52C (Không đội 601) Reppuu Reppuu (Không đội 601)

Đội Murata

 • Có thể nâng cấp qua nhiệm vụ SN08 (Sự kiện hè 2015) trong khoảng thời gian từ 10 tháng 8 đến 7 tháng 9 năm 2015.
 • Có thể nâng cấp qua nhiệm vụ từ 25 tháng 9 năm 2015.
SN08
F19
Kì hạm Vật phẩm nâng cấp Phá dỡ 2 Vật phẩm nhận được
Shoukaku Máy bay ném ngư lôi kiểu 97 (Đội Murata) Tenzan Tenzan Mẫu 12 (Đội Murata)

Tiểu đội Iwai

 • Có thể nâng cấp qua nhiệm vụ từ 30 tháng 10 năm 2015.
F26 Kì hạm Vật phẩm nâng cấpRank 7 MAX Phá dỡ 2 Vật phẩm nhận đượcRank 2
Zuikaku Máy bay tiêm kích Kiểu 0 Mẫu 52 (Tinh nhuệ) Máy bay tiêm kích Kiểu 0 Mẫu 52C (Không đội 601) Máy bay tiêm kích Kiểu 0 Mẫu 52C (Tiểu đội Iwai)
F27 Kì hạm Vật phẩm nâng cấpRank 7 MAX Phá dỡ 2 Vật phẩm nhận đượcRank 2
Zuikaku Kai Máy bay tiêm kích Kiểu 0 Mẫu 52C (Tiểu đội Iwai) Máy bay tiêm kích-ném bom Kiểu 0 Mẫu 62 Máy bay tiêm kích Kiểu 0 Mẫu 62 (Tiêm kích-Ném bom/Đội Iwai)

Tiểu đội Iwamoto

 • Có thể nâng cấp qua nhiệm vụ từ 30 tháng 10 năm 2015.
F28 Kì hạm Vật phẩm nâng cấpRank 7 MAX Phá dỡ 2 Vật phẩm nhận đượcRank 2
Zuikaku Máy bay tiêm kích Kiểu 0 Mẫu 21 (Tinh nhuệ) Máy bay tiêm kích Kiểu 0 Mẫu 21 Máy bay tiêm kích Kiểu 0 Mẫu 21 (Tiểu đội Iwamoto)
F29 Kì hạm Vật phẩm nâng cấpRank 7 MAX Phá dỡ 2 Vật phẩm nhận đượcRank 2
Zuikaku Kai Máy bay tiêm kích Kiểu 0 Mẫu 21 (Tiểu đội Iwamoto) Máy bay tiêm kích Kiểu 0 Mẫu 52 Máy bay tiêm kích Kiểu 0 Mẫu 52A (Tiểu đội Iwamoto)
F30 Kì hạm Vật phẩm nâng cấpRank 7 MAX Phá dỡ 2 Vật phẩm nhận đượcRank 2
Zuikaku Kai Ni Máy bay tiêm kích Kiểu 0 Mẫu 52A (Tiểu đội Iwamoto) Saiun Máy bay tiêm kích Kiểu 0 Mẫu 53 (Đội Iwamoto)

Khác

F24 Vật phẩm nâng cấp Phá dỡ 2 Vật phẩm nhận được
Máy bay tiêm kích Kiểu 0 Mẫu 21 (Tinh nhuệ) Máy bay tiêm kích Kiểu 0 Mẫu 52 Máy bay tiêm kích Kiểu 0 Mẫu 52 (Tinh nhuệ)
F25
(NV hàng tháng)
Vật phẩm nâng cấp Rank 7 MAX Phá dỡ 2 Vật phẩm nhận được
Máy bay tiêm kích Kiểu 0 Mẫu 21 (Tinh nhuệ) Máy bay tiêm kích Kiểu 0 Mẫu 52 Máy bay tiêm kích Kiểu 0 Mẫu 52 (Tinh nhuệ)

Ghi chú

 • Phải mở khóa máy bay trước khi nâng cấp.
 • Khi nâng cấp máy bay Đội Egusa, Tomonaga hay Không đội 601, nếu tháo máy bay khỏi kì hạm, hoặc phá dỡ nhầm máy bay, tiến trình của nhiệm vụ (số lần phá dỡ) sẽ bị reset.
 • Sau khi nâng cấp các máy bay đội Iwai hoặc Iwamoto đã đạtRank 7 MAX thì máy bay nhận được sẽ chỉ cóRank 2

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên