FANDOM


Khi lv của tàu đạt tới một mức nhất định, có thể chuyển tới giai đoạn kết tiếp bằng một chức năng được gọi là Nâng cấp (改造 - Cải tạo a.k.a Remodel)

Tổng quan

Sau khi nâng cấp, chỉ số tối đa của tàu được nâng lên, trang bị cơ bản được thay đổi và tên của tàu cũng thay đổi theo (ví dụ như có thêm chữ Kai (改 - Cải) phía sau tên, cũng có trường hợp tàu đổi tên hoàn toàn như Hibiki -> Верный).
Với những tàu khác nhau, lv cần thiết để nâng cấp cũng khác nhau. Một số tàu sau khi nâng cấp có thể có thêm lời thoại mới, số trang bị có thể lắp hay thậm chí là đổi phân loại.

 • Ví dụ: KitakamiOoi sẽ từ CL chuyển thành CLT.

Hiện tại, toàn bộ tàu đều có thể nâng cấp ít nhất 1 lần, nhưng với một số tàu, có thể nâng cấp tới lần thứ 2, 3 hay thậm chí là 4.
Việc nâng cấp sẽ tiêu tốn Ammo.pngĐạn và Steel.pngThép, số lượng tiêu thụ thường tỉ lệ thuận với độ lớn của tàu. Những tàu bình thường nuôi càng tốn thì khi nâng cấp giá sẽ càng chát.
Một số trường hợp khi nâng cấn sẽ cần tới bản thiết kế (xem bên dưới).

Những thay đổi sau khi nâng cấp

Sau khi nâng cấp sẽ có một số thay đổi như:

 • Chỉ số tối đa, số slot thiết bị, số khoang chứa máy bay và lượng tài nguyên tiêu thụ tăng lên.
  • Hầu hết các trường hợp thì chỉ số đều tăng sau khi nâng cấp, nhưng cũng có một vài trường hợp giảm chỉ số.
   • Ví dụ: Lớp Ise và lớp Fusou khi nâng cấp từ BB lên BBV sẽ bị giảm hoả lực.
  • Những chỉ số được tăng từ hiện đại hoá sẽ bị reset, trừ may mắn được tăng bằng Maruyu.
  • Số slot trang bị của một số tàu được tăng lên, nhưng một số khác thì không. Với những tàu mang máy bay, sức chứa ở mỗi slot cũng thay đổi sau khi nâng cấp (hầu hết là tăng).
  • Đa số các tàu sau khi nâng cấp đều tăng mức tiêu thụ Fuel.pngnhiên liệu và Ammo.pngđạn dược. Do đó có nhiều đô đốc không nâng cấp những tàu chỉ dùng để đi expedition để tránh tốn kém.

Chỉ số sau khi nâng cấp sẽ được tính theo lv (công thức sẽ được bổ sung sau), cho nên nâng cấp khi đã quá lv cũng sẽ chẳng thiệt thòi gì.
HP, nhiên liệu, đạn dược sẽ được reset sau khi nâng cấp, điểm sức khoẻ cũng bị reset về 40 (bất luận trước đó là mặt đỏ/cam hay đang lấp lánh).
Những trang bị đang lắp trên tàu sẽ được chuyển về kho khi nâng cấp, thay vào đó là những trang bị mới sẽ được lắp vào.

 • Cần có ít nhất 4 slot thiết bị trống để thực hiện nâng cấp, nếu không sẽ có thông báo hiện lên.

Một số kanmusu có thể nâng cấp nhiều hơn 1 lần.

 • Trong trường hợp đó, vẫn phải nâng cấp lần lượt chứ không thể bỏ qua lần nâng cấp nào.
  • Ví dụ: Khi có 1 Kongou lv 75, không thể nâng cấp lên Kai Ni ngay mà phải nâng lên Kai trước.

1 số tàu sau khi nâng cấp sẽ thay đổi tên và loại, do đó, có thể sau khi nâng cấp sẽ không đáp ứng được yêu cầu của expedition hay nhiệm vụ như trước nữa. Vì vậy, nên chú ý khi nâng cấp.
Ngoài ra, lời thoại, CG cũng có thể thay đổi, một số trường hợp, cách nàng "đối xử" với đô đốc cũng thay đổi theo.

Và cuối cùng, như trên đã đề cập, dù đạt tới mức lv cần để nâng cấp thì có nâng cấp hay không vẫn là do đô đốc tự do quyết định.

Bản thiết kế

Bản thiết kế (改装設計図 - Cải Trang Thiết Kế Đồ a.k.a Blueprint) là một item cần thiết cho việc nâng cấp 1 số tàu nhất định, có thể đổi từ 4Medal.png huân chương.
Tính tới bản cập nhật 23/6/2017, những tàu cần bản thiết kế để nâng cấp là:

Stats after Remodel

Ooi after.jpg

Once you remodel your ship, you may find some stats that do not match what was defined here on the wiki. As an example, see the picture on the right for Ooi's stats immediately after her remodel, and compare with the stats on her page.

For the stats that increase through level (specifically Icon Evasion.png Evasion, Icon ASW.png Anti-sub, Icon LOS.png Line of Sight), the following formula can be used to compute the stat values after you remodel your ship:

Minimum + ( (Maximum-Minimum) * (Level/99) )

The purpose of the formula is to treat the current level as the percentage between the minimum (the stat value at level 1), and the maximum (the stat value at level 99). Thus, the result of the computation is your ship's stat at that current level.

 • The level's divisor is 99 since the max level without marriage is 99.
 • For decimal situations, we should always round-down.


For the stats that can be increased through modernization, Icon Gun.png Firepower, Icon Torpedo.png Torpedo, Icon AA.png Anti-Air and Icon Armor.png Armor there is currently no known formula, and is considered to be random.

Currently, Icon HP.png HP and Icon Luck.png Luck are fixed outcome after remodel.


Sample Computations

Ooi in the picture, as an example:

Icon Evasion.png 43 (83) = 43 + ( (83-43) * (50/99) ) = 63.2020 = 63

Icon ASW.png 27 (79) = 27 + ( (79-27) * (50/99) ) = 53.2626 = 53

Icon LOS.png 9 (43) = 9 + ( (43-9) * (50/99) ) = 26.1717 = 26

Remodel makigumo after.png

Makigumo at Level 30, having 30/99 level multiplier:

Icon Evasion.png 48 (90) = 48 + ( (90-48) * (30/99) ) = 60.72 = 60

Icon ASW.png 29 (67) = 29 + ( (67-29) * (30/99) ) = 40.5151 = 40

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên