FANDOM


Nguyên liệu nâng cấp trang bị hàng không mô hình mớiSửa

New Model Aerial Armament Materials 077 useitem (1)

  Miêu tả:

新型航空機材を開発、戦力化するために必要な技術図面です。※任務や装備改修等で使

用することで、今後新型機の開発が可能になります。

New Model Aerial Armament Materials 077 useitem


  • Ghi chú:

- Được sử dụng để nâng cấp GreenPlane thành Carrier-based Night Battle Fighter Aircraft Icon qua nhiệm vụ F61.

- Được sử dụng để nâng cấp GreenPlane thành Carrier-based Night Battle Fighter Aircraft Icon qua nhiệm vụ F62.

- Được sử dụng để nâng cấp BluePlane thành Carrier-based Night Battle Fighter Aircraft Icon qua nhiệm vụ F63.

  • Hiện tại thì vật phẩm đang là phần thưởng của những nhiệm vụ : B105, B106, B101, F70 (nhiệm vụ quý). Tất cả nhiệm vụ này đều thưởng những phần thưởng tự chọn.
  • Là phần thưởng khi hoàn thành E-6 Sự kiện mùa hè 2017. Và phần thưởng lựa chọn của nhiệm vụ SB02 của Cá thu đao 2017.
  • Tốt nhất là chuẩn bị 1 cái (F70 là nhiệm vụ định kì chọn giữa 8 đinh và cái này nên thoải mái) nhằm nâng cấp máy bay thành F6F-3N để có thể kích hoạt đánh đêm cho Saratoga hoặc mẫu hạm trang bị Nhân viên hàng không đêm / Nhân viên hàng không đêm + nhân viên sàn đáp .