FANDOM


Nhiệm vụ PVP (演習)

C1 はじめての「演習」!
“Đấu tập” lần đầu
10/10/0/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Development material X 1
Đấu 1 trận PvP
Điều kiện: Không
C2 「演習」で練度向上!
Tăng cấp độ bằng "đấu tập"
50/0/50/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
IC X 1
Đấu 3 trận PvP (có thể thua)
Điều kiện: Không
C3 「演習」で他提督を圧倒せよ!
Áp đảo các đô đốc khác thông qua “đấu tập”
0/50/0/50
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Development material X 1
Thắng 5 trận PvP
Điều kiện: C2
Nhiệm vụ hàng ngày
C4 大規模演習
Luyện tập quy mô lớn
200/200/200/200
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Development material X 2 Improvement Materials X 1
Thắng 20 trận PvP
Điều kiện: C2
Nhiệm vụ hàng tuần
C5 艦隊の練度向上に努めよ!
Phấn đấu cải thiện trình độ của Hạm đội
0/0/300/300
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Bucket X 2
Thắng 3 trận PvP trong cùng một ngày
Điều kiện: A50
C6 演習を強化、艦隊の練度向上に努めよ!
Tăng cường đấu tập, phấn đấu cải thiện trình độ của Hạm đội
0/300/0/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Bucket X 2 Improvement Materials X 1
Thắng 4 trận PvP trong cùng một ngày
Điều kiện: D17
C7 北方再突入に備え、練度向上に努めよ!
Phấn đấu cải thiện trình độ luyện tập, chuẩn bị tái tấn công Biển Bắc
300/0/0/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Bucket X 2 Improvement Materials X 1
Thắng 4 trận PvP trong cùng một ngày
Điều kiện: B46
C8 精鋭艦隊演習
Hạm đội tinh nhuệ đấu tập
0/400/0/200
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Bucket X 2 Combat Provisions X 1
Thắng 7 trận PvP trong cùng một ngày
Điều kiện: Bd2
Nhiệm vụ hàng tháng
C9 上陸部隊演習
Lực lượng đổ bộ luyện tập
0/200/200/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Development material X 2 Combat Provisions X 1
Thắng 4 trận PvP trong cùng một ngày
Điều kiện: Bd2, F32
C10 秋季大演習
Diễn tập lớn mùa thu
1000/0/300/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Ivt Mamiya X 1 Ivt Present Box X 1
Thắng 8 trận PvP trong ngày.
Điều kiện: C2
C11 冬季大演習
Diễn tập lớn mùa đông
300/1000/0/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Ivt Mamiya X 1 Bucket X 3
Thắng 8 trận PvP trong ngày.
Điều kiện: C2
C12 春季大演習
Diễn tập lớn mùa xuân
0/0/1000/300
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Ivt Mamiya X 1 Ivt Present Boxx1
Thắng 8 trận PvP trong ngày. Chỉ xuất hiện từ 5/4/2017 đến 31/7/2017
Điều kiện: C2
C13 輸送部隊の練度向上に務めよ!
Nâng cao kinh nghiệm đội vận chuyển
300/300/0/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Improvement Materials X 1
chọn giữa
LandingCraftThuyền Daihatsu
Thuyền Daihatsu
Equipment68-1
Thuyền đổ bộ
+5% tài nguyên nhận được khi đi Expedition
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -

hoặc
Special order furniture shop X 1
Thắng 4 trận PvP trong ngày.
Điều kiện: D17, Bd5

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.