FANDOM


Nhiệm vụ PVP (演習)

C1 はじめての「演習」!
“Đấu tập” lần đầu
10/10/0/0
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Development material.png X 1
Đấu 1 trận PvP
Điều kiện: Không
Mở khóa: Không
C2 「演習」で練度向上!
Tăng cấp độ bằng "đấu tập"
50/0/50/0
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
IC.png X 1
Đấu 3 trận PvP (có thể thua)
Điều kiện: Không
Mở khóa: C3, C4
Nhiệm vụ hàng ngày
C3 「演習」で他提督を圧倒せよ!
Áp đảo các đô đốc khác thông qua “đấu tập”
0/50/0/50
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Development material.png X 1
Thắng 5 trận PvP
Điều kiện: C2
Nhiệm vụ hàng ngày
Mở khóa: Không
C4 大規模演習
Luyện tập quy mô lớn
200/200/200/200
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Development material.png X 2 Improvement Materials.png X 1
Thắng 20 trận PvP
Điều kiện: C2
Nhiệm vụ hàng tuần
Mở khóa: Không
C5 艦隊の練度向上に努めよ!
Phấn đấu cải thiện trình độ của Hạm đội
0/0/300/300
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Bucket.png X 2
Thắng 3 trận PvP trong cùng một ngày
Điều kiện: A50
Mở khóa: B41
C6 演習を強化、艦隊の練度向上に努めよ!
Tăng cường đấu tập, phấn đấu cải thiện trình độ của Hạm đội
0/300/0/0
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Bucket.png X 2 Improvement Materials.png X 1
Thắng 4 trận PvP trong cùng một ngày
Điều kiện: D17
Mở khóa: D18
C7 北方再突入に備え、練度向上に努めよ!
Phấn đấu cải thiện trình độ luyện tập, chuẩn bị tái tấn công Biển Bắc
300/0/0/0
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Bucket.png X 2 Improvement Materials.png X 1
Thắng 4 trận PvP trong cùng một ngày
Điều kiện: B46
Mở khóa: A55
C8 精鋭艦隊演習
Hạm đội tinh nhuệ đấu tập
0/400/0/200
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Bucket.png X 2 Lương thực chiến đấu X 1
Thắng 7 trận PvP trong cùng một ngày
Điều kiện: Bd2
Nhiệm vụ hàng tháng
Mở khóa: Không
C9 上陸部隊演習
Lực lượng đổ bộ luyện tập
0/200/200/0
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Development material.png X 2 Lương thực chiến đấu X 1
Thắng 4 trận PvP trong cùng một ngày
Điều kiện: Bd2, F32
Mở khóa: F33
C10 秋季大演習
Diễn tập lớn mùa thu
1000/0/300/0
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Ivt Mamiya.PNG X 1 Hộp quà X 1
Thắng 8 trận PvP trong ngày.
Điều kiện: C2
Mở khóa: Không
C11 冬季大演習
Diễn tập lớn mùa đông
300/1000/0/0
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Ivt Mamiya.PNG X 1 Bucket.png X 3
Thắng 8 trận PvP trong ngày.
Điều kiện: C2
Mở khóa: Không

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên