FANDOM


Nhiệm vụ Sortie (出撃)

Nhiệm vụ 1 lần

B1 はじめての「出撃」!
Xuất kích lần đầu!
20/20/0/0
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Bucket.png X 1
Cho hạm đội chính đi sortie.
Điều kiện: Không
Mở khóa: Không
B2 鎮守府正面海域を護れ!
Bảo vệ Vùng biển phía trước Trấn thủ phủ!
30/30/30/0
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Bucket.png X 1
Vượt qua map 1-1.
Điều kiện: B1
Mở khóa: Không
B3 第2艦隊、出撃せよ!
Hạm đội 2, xuất kích!
0/0/200/200
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Development material.png X 1
Cho hạm đội thứ 2 đi sortie.
Điều kiện: A6
Mở khóa: Không
B4 南西諸島沖に出撃せよ!
Xuất kích tới Đảo Tây Nam!
40/40/0/0
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Bucket.png X 1
Vượt qua map 1-2.
Điều kiện: B2
Mở khóa: Không
B5 接近する「敵前衛艦隊」を迎撃せよ!
Tiếp cận đánh chặn "Đội tàu tiên phong" của địch!
50/0/50/0
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Development material.png X 1
Miyuki
Vượt qua map 1-2 thêm 1 lần nữa (đánh thắng boss).
Điều kiện: B4
Mở khóa: Không
B6 「水雷戦隊」で出撃せよ!
"Thủy lôi chiến đội" xuất kích!
60/60/0/60
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Tatsuta
Ra trận với hạm đội gồm 1 CL làm kì hạm và 3 DD.
Điều kiện: B5
Mở khóa: Không
B7 「重巡洋艦」を出撃させよ!
"Tuần dương hạm hạng nặng" xuất kích!
70/0/70/0
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Development material.png X 1
Ra trận với hạm đội có kì hạm là CA.
Điều kiện: B6
Mở khóa: Không
B8 「戦艦」を出撃させよ!
"Chiến hạm" xuất kích!
0/150/150/0
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Development material.png X 1
Ra trận với hạm đội có kì hạm là BB.
(Không tính BBV.)
Điều kiện: B7
Mở khóa: Không
B9 「空母機動部隊」出撃せよ!
"Lực lượng đặc nhiệm tàu sân bay" xuất kích!
200/0/0/300
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Development material.png X 1
Ra trận với hạm đội có CV(L) làm kì hạm, còn lại là CL, DD hoặc AV, có đủ 6 tàu.
(Không được cho BB/CA vào.)
Điều kiện: B8
Mở khóa: Không
B10 敵空母を撃沈せよ!
Đánh chìm tàu sân bay đối phương!
0/0/0/100
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Akagi
Đánh chìm một CV(L) của địch.[1]
Điều kiện: A11
Mở khóa: Không
B11 「三川艦隊」出撃せよ!
"Hạm đội Mikawa" xuất kích!
0/200/0/0
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
EmergencyRepair.png X 1
Ra trận với hạm đội gồm Choukai, Aoba, Kako, Furutaka, Tenryuu và một tàu có tốc độ NHANH.
Điều kiện: A20
Mở khóa: Không
B12 「第六駆逐隊」出撃せよ!
"Đội khu trục số 6" xuất kích!
200/0/0/0
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Bucket.png X 1
Ra trận với hạm đội CHỈ GỒM Akatsuki, Hibiki, InazumaIkazuchi.
Điều kiện: A10, Bw3
Mở khóa: Không
B13 「第四戦隊」出撃せよ!
"Chiến đội số 4" xuất kích!
150/100/150/100
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Bucket.png X 1
Đánh thắng Boss (B+) map 2-2 với hạm đội gồm Atago, Takao, ChoukaiMaya. Có thể thêm 2 tàu khác.
Điều kiện: A21
Mở khóa: Không
B14 「西村艦隊」出撃せよ!
"Hạm đội Nishimura" xuất kích!
400/0/400/0
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
FBS.png X 1 Bucket.png X 2
Đánh thắng Boss (B+) map 2-3 với hạm đội gồm Fusou, Yamashiro, MogamiShigure. Có thể thêm 2 tàu khác.
Điều kiện: A22
Mở khóa: Không
B15 「第五航空戦隊」出撃せよ!
"Chiến đội hàng không số 5" xuất kích!
200/200/0/700
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
FBM.png X 1 Bucket.png X 2
Đánh thắng Boss (B+) map 3-1 với hạm đội gồm ShoukakuZuikaku. Có thể thêm 4 tàu khác.
Điều kiện: A23
Mở khóa: Không
B16 新「三川艦隊」出撃せよ!
"Hạm đội Mikawa mới" xuất kích!
100/150/100/150
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
EmergencyRepair.png X 1
Đánh thắng Boss (B+) map 2-3 với hạm đội gồm Choukai, Aoba, Kinugasa, Kako, FurutakaTenryuu.
Điều kiện: A24
Mở khóa: Không
B17 「潜水艦隊」出撃せよ!
"Hạm đội tàu ngầm" xuất kích!
150/0/300/0
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Special order furniture shop.jpg X 1
Đánh thắng Boss (B+) map 2-3 với hạm đội gồm 2 SS. Có thể thêm 4 tàu khác.
Điều kiện: A25
Mở khóa: Không
B18 「航空水上打撃艦隊」出撃せよ!
"Hạm đôi hàng không mặt nước" xuất kích!
0/150/0/300
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Ivt Mamiya.PNG X 1
Đánh thắng Boss (B+) map 4-2 với hạm đội gồm có 2 BBV và 2 CAV. Có thể thêm 2 tàu khác.
Điều kiện: A26
Mở khóa: Không
B19 「第六戦隊」出撃せよ!
"Chiến đội số 6" xuất kích!
0/150/0/300
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
FBM.png X 1 EmergencyRepair.png X 1
Đánh thắng Boss (S) map 2-3 với hạm đội gồm Furutaka, Kako, KinugasaAoba. Có thể thêm 2 tàu khác.
Điều kiện: A28
Mở khóa: Không
B20 「第八駆逐隊」出撃せよ!
"Đội khu trục số 8" xuất kích!
0/100/400/0
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
FBM.png X 1 Development material.png X 1
Đánh thắng Boss (B+) map 2-3 với hạm đội gồm Asashio, Michishio, OoshioArashio. Có thể thêm 2 tàu khác.
Điều kiện: A31
Mở khóa: Không
B21 「第十八駆逐隊」出撃せよ!
"Đội khu trục số 18" xuất kích!
0/100/0/400
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
FBL.png X 1 Development material.png X 2
Đánh thắng Boss (B+) map 3-1 với hạm đội gồm Arare, Kagerou, KasumiShiranui. Có thể thêm 2 tàu khác.
Điều kiện: A32
Mở khóa: Không
B22 「第三十駆逐隊(第一次)」出撃せよ!
"Đội khu trục số 30" xuất kích!
100/100/100/500
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Ivt Mamiya.PNG X 1
Đánh Boss map 3-2 (C+) với hạm đội gồm Mutsuki, Kisaragi, MochizukiYayoi. Có thể thêm 2 DD khác.
Điều kiện: A33
Mở khóa: Không
B23 「航空戦艦」抜錨せよ!
"Hàng không chiến hạm" xuất kích!
0/300/300/900
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
FBL.png X 1 Bucket.png X 3
Đánh thắng Boss (B+) map 4-4 với hạm đội gồm ít nhất 2 BBV.
Điều kiện: D10
Mở khóa: Không
B24 「第三十駆逐隊」対潜哨戒!
"Đội khu trục số 30" tuần tra tàu ngầm!
330/330/330/0
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Special order furniture shop.jpg X 1
Đánh Boss (C+) map 1-5 với hạm đội gồm Mutsuki, Yayoi, UzukiMochizuki.
Điều kiện: A34
Mở khóa: Không
B25 新編「第二航空戦隊」出撃せよ!
"Chiến đội không mẫu số 2 kiểu mới" xuất kích!
0/500/0/500
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Ivt Mamiya.PNG X 1
Đánh thắng Boss (S) map 5-2 với hạm đội gồm Hiryuu Kai Ni là kì hạm, Souryuu và 2 DD. Có thể thêm 2 tàu khác.
Điều kiện: A36
Mở khóa: Không
B26 精鋭「第二航空戦隊」抜錨せよ!
"Chiến đội không mẫu số 2 (Tinh nhuệ)" xuất kích!
500/0/500/0
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Special order furniture shop.jpg X 1
Đánh thắng Boss (S) map 4-3 với hạm đội gồm Souryuu Kai Ni là kì hạm, Hiryuu Kai Ni và 2 DD. Có thể thêm 2 tàu khác.
Điều kiện: A39
Mở khóa: Không
B27 戦艦「榛名」出撃せよ!
Chiến hạm "Haruna" xuất kích!
100/0/0/0
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Pháo hạng nặngPháo 3 nòng 35.6cm Nguyên mẫu
Pháo 3 nòng 35.6cm Nguyên mẫu
Equipment103-1.png
Pháo chính, Nặng
Icon Gun.png+18 Icon AA.png+5 Icon Hit.png+2 Icon Range.png Xa
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -
Đánh thắng Boss (S) map 5-1 với hạm đội gồm Haruna Kai Ni là kì hạm. Có thể thêm 5 tàu khác.
Điều kiện: B24
Mở khóa: Không
B28 「第六〇一航空隊」出撃せよ!
"Không đội 601" xuất kích!
0/300/0/300
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Nhân viên hàng khôngThợ bảo trì máy bay trên hạm
Đánh thắng Boss (S) map 5-2 với hạm đội gồm Unryuu Kai. Có thể thêm 5 tàu khác.
Điều kiện: A41
Mở khóa: Không
B29 「軽空母」戦隊、出撃せよ!
Chiến đội "Hàng không mẫu hạm hạng nhẹ" xuất kích!
0/300/0/300
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Bucket.png X 3 EmergencyRepair.png X 1
Đánh thắng Boss (S) map 2-1 với hạm đội gồm 1-2 CVL, 1 CL và 3~4 DD.
(Không tính CLT.)
Điều kiện: A5
Mở khóa: Không
B30 「水雷戦隊」バシー島沖緊急展開
Triển khai "Thủy lôi chiến đội" tới Hải đảo Bashi khẩn cấp!
300/300/0/0
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
FBL.png X 1 Special order furniture shop.jpg X 1
Đánh thắng Boss (S) map 2-2 với hạm đội gồm 1~2 CL và 4~5 DD, CL là kì hạm. Hạm đội chỉ gồm CL và DD.
Điều kiện: B6
Mở khóa: Không
B31 「第二戦隊」抜錨!
"Chiến đội số 2" xuất kích!
0/400/0/0
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Đạn xuyên giápĐạn xuyên giáp Kiểu 1
Đánh thắng Boss (S) map 4-2 2 lần với hạm đội có Fusou, Mutsu, NagatoYamashiro. Có thể thêm 2 tàu khác.
Điều kiện: A42
Mở khóa: A43
B32 「戦艦部隊」北方海域に突入せよ!
"Lực lượng chiến hạm" đổ bộ lên Vùng biển phía Bắc!
0/500/0/250
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Development material.png X 2
Đạn xuyên giápĐạn xuyên giáp Kiểu 1
Đánh thắng Boss (S) map 3-5 với hạm đội có 2 BB và duy nhất 1 CVL. Có thể thêm 3 tàu khác.
(Không tính BBV và CV.)
Điều kiện: Bm4
Mở khóa: Không
B33 「西村艦隊」南方海域へ進出せよ!
"Hạm đội Nishimura" tiến tới Vùng biển phía Nam!
0/0/500/300
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Improvement Materials.png X 5 Medal X 1
Đánh thắng Boss (S) map 5-1 với hạm đội gồm Fusou, Michishio, Mogami, ShigureYamashiro. Có thể thêm 1 tàu bất kì.
Điều kiện: A44
Mở khóa: Không
B34 「第六戦隊」南西海域へ出撃せよ!
"Chiến đội số 6" xuất kích tới Vùng biển phía Tây Nam!
0/400/0/400
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
FBL.png X 1 Special order furniture shop.jpg X 1
Đánh thắng Boss (B+) map 2-5 với hạm đội gồm Furutaka, Kako, AobaKinugasa. Có thể thêm 2 tàu khác.
Điều kiện: B19
Mở khóa: Không
B35 「第十一駆逐隊」 出撃せよ!
"Đội khu trục số 11" xuất kích!
0/300/300/0
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Ivt Mamiya.PNG X 1
Đánh thắng Boss (S) map 2-3 với hạm đội gồm Fubuki, Shirayuki, HatsuyukiMurakumo. Có thể thêm 2 tàu khác.
Điều kiện: A47
Mở khóa: Không
B36 「第十一駆逐隊」対潜哨戒!
"Đội khu trục số 11" tuần tra tàu ngầm!
400/0/0/200
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Development material.png X 2
SONARMáy định vị sóng âm Kiểu 3
Đánh Boss (C+) map 1-5 với hạm đội CHỈ gồm Fubuki, Shirayuki, HatsuyukiMurakumo.
Điều kiện: A47
Mở khóa: Không
B37 「第二一駆逐隊」出撃せよ!
"Đội khu trục số 21" xuất kích!
300/300/300/0
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Hộp quà X 1
Đánh thắng Boss (S) map 3-1 với hạm đội gồm Hatsuharu, Nenohi, WakabaHatsushimo. Có thể thêm 2 tàu khác.
Điều kiện: A48
Mở khóa: Không
B38 「那智戦隊」抜錨せよ!
"Chiến đội Nachi" xuất kích!
500/300/0/0
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
FBL.png X 1 Improvement Materials.png X 2
Đánh thắng Boss (S) map 2-2 với hạm đội gồm Nachi là kì hạm, Hatsushimo, Kasumi, UshioAkebono. Có thể thêm 1 tàu khác.
Điều kiện: B37, Bm1
Mở khóa: Không
B39 「第二二駆逐隊」出撃せよ!
"Đội khu trục số 22" xuất kích!
0/0/0/400
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
FBM.png X 1 Ivt Irako.PNG X 1
Đánh thắng Boss (S) map 1-4 với hạm đội gồm Satsuki, FumizukiNagatsuki. Có thể thêm 1 DD và 2 tàu khác.
Điều kiện: A49
Mở khóa: Không
B40 「改装防空重巡」出撃せよ!
"Đội tuần dương hạm phòng không cải tiến" xuất kích!
300/0/300/0
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Súng phòng khôngSúng máy 25mm 3 nòng
Đạn phòng khôngĐạn kiểu 3
Đánh thắng Boss (S) map 2-3 với hạm đội gồm Maya Kai hoặ Maya Kai Ni, 1 CL, 2 DD. Có thể thêm 2 tàu khác.
Điều kiện: D15
Mở khóa: Không
B41 新編「三川艦隊」ソロモン方面へ!
"Hạm đội Mikawa kiểu mới" xuất kích tới Vùng biển Solomon!
480/480/0/0
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Development material.png X 3 Improvement Materials.png X 3
Đánh thắng Boss (hạng S) map 5-1 với hạm đội gồm Choukai Kai Ni là kì hạm và 5 tàu bất kì trong 6 tàu: Furutaka, Kako, Aoba, Kinugasa, Yuubari hoặc Tenryuu.
Điều kiện: C5
Mở khóa: Không
B42 「第六駆逐隊」対潜哨戒なのです!
"Đội khu trục số 6" tuần tra tàu ngầm ngầm nanodesu!
200/200/200/0
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Development material.png X 3
SONARMáy định vị sóng âm Kiểu 93
Đánh Boss (C+) map 1-5 với hạm đội gồm Akatsuki, Hibiki[2], IkazuchiInazuma.
Điều kiện: A10
Mở khóa: Không
B43 抜錨!「第十八戦隊」
Giương buồm! "Đội khu trục số 18"
350/0/0/250
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Bucket.png X 3 Special order furniture shop.jpg X 1
Đánh thắng Boss (S) map 2-3 với hạm đội gồm, Tenryuu, Tatsuta và ít nhất 2 tàu khác.
Điều kiện: A51
Mở khóa: Không
B44 海上突入部隊、進発せよ!
Lập tức triển khai đội quân hàng hải!
500/0/500/0
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Development material.png X 5 Improvement Materials.png X 2
Đánh thắng Boss (S) map 5-1 với hạm đội gồm Hiei, Kirishima,Nagara, Akatsuki, IkazuchiInazuma.
Điều kiện: A52, Bw9
Mở khóa: Không
B45 「第六駆逐隊」対潜哨戒を徹底なのです!
"Đội khu trục số 6" tuần tra tàu ngầm một cách kĩ lưỡng nanodesu!
300/300/0/0
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Improvement Materials.png X 2
SONARMáy định vị sóng âm Kiểu 93
Đánh thắng Boss (A+) map 1-5 với hạm đội gồm Akatsuki Kai Ni, Hibiki[2], IkazuchiInazuma.
Điều kiện: A53, B42
Mở khóa: Không
B46 「第一水雷戦隊」ケ号作戦、突入せよ!
"Thủy lôi chiến đội số 1" lập tức triển khai cho Chiến dịch KE!
0/300/0/400
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Bucket.png X 3 Special order furniture shop.jpg X 1
Đánh thắng Boss (B+) map 3-2 với hạm đội gồm Abukuma là kì hạm, Hibiki[2], Hatsushimo, Wakaba, SamidareShimakaze.
Điều kiện: A54
Mở khóa: Không
B47 「第一水雷戦隊」北方ケ号作戦、再突入!
"Thủy lôi chiến đội số 1" tiến tới Chiến dịch KE một lần nữa!
0/500/0/400
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Development material.png X 4 Improvement Materials.png X 4
Đánh thắng Boss (S) map 3-2 với hạm đội gồm Abukuma Kai Ni là kì hạm, Hibiki[2], Yuugumo, Naganami, AkigumoShimakaze.
Điều kiện: A55,C7
Mở khóa: Không
B48 鎮守府正面の対潜哨戒を強化せよ!
Tăng cường lực lượng chống ngầm ở Vùng biển phía trước Trấn thủ phủ!
300/300/0/0
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Special order furniture shop.jpg X 1
Đánh thắng Boss (A+) map 1-5 4 lần.
Điều kiện: B5 Bd1
Mở khóa: Không
B49 「空母機動部隊」北方海域に進出せよ!
"Lực lượng đặc nhiệm tàu sân bay" tiến tới Vùng biển phía Bắc!
500/0/500/0
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Improvement Materials.png X 3 Lương thực chiến đấu X 2
Đánh thắng Boss (S) map 3-5 với hạm đội có kì hạm là CV(L).
Điều kiện: Bd8, B32
Mở khóa: Không
B50 「第五航空戦隊」珊瑚諸島沖に出撃せよ!
"Chiến đội không mẫu số 5" xuất kích tới Đảo rạn san hô!
0/500/0/0
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Bucket.png X 3 Ivt Irako.PNG X 1
Đánh thắng Boss (hạng S) map 5-2 với hạm đội gồm Shoukaku, Zuikaku, OboroAkigumo. Có thể thêm 2 tàu khác.
Điều kiện: A56
Mở khóa: Không
B51 新編「第二一戦隊」北方へ出撃せよ!
"Chiến đội số 21 kiểu mới" xuất kích tới phương Bắc!
300/300/0/0
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Lương thực chiến đấu X 1 Hộp quà X 1
Đánh thắng Boss (S) map 3-1 với hạm đội gồm Nachi Kai Ni, Ashigara Kai Ni, TamaKiso. Có thể thêm 2 tàu khác.
Điều kiện: A57
Mở khóa: Không
B52 「第十六戦隊(第一次)」出撃せよ!
"Chiến đội số 16 (Thế hệ 1)" xuất kích!
200/0/200/0
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
FBM.png X1 Hộp quà X 1
Đánh thắng Boss (S) map 2-2 với hạm đội gồm Ashigara là kì hạm, KumaNagara. Có thể thêm 3 tàu khác.
Điều kiện: A58
Mở khóa: Không
B53 「第三航空戦隊」南西諸島防衛線に出撃!
"Chiến đội không mẫu số 3" Phòng thủ đảo Nansei!
0/0/300/0
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Bucket.png X 2 Ivt Irako.PNG X 1
Đánh thắng (S) Boss map 1-4 với hạm đội gồm Zuikaku Kai là kì hạm, Zuihou, Chitose CVLChiyoda CVL. Có thể thêm 2 tàu khác.
Điều kiện: A59
Mở khóa: A60
B54 「小沢艦隊」出撃せよ!
"Hạm đội Ozawa" xuất kích!
300/0/300/300
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Bucket.png X 3
Máy bay tiêm kíchMáy bay tiêm kích Kiểu 0 Mẫu 52C (Không đội 601)
Đánh thắng (S) Boss map 2-4 với hạm đội gồm Zuikaku Kai là kì hạm, Zuihou Kai, Chitose CVL, Chiyoda CVL, Ise KaiHyuuga Kai.
Điều kiện: A61
Mở khóa: Không
B55 「第十六戦隊(第二次)」出撃せよ!
"Chiến đội số 16 (lần thứ 2)" xuất kích!
320/0/320/0
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Ivt Mamiya.PNG X 1
FBL.pngX 1
Đánh thắng Boss (S) map 2-3 với hạm đội gồm Natori là kì hạm, IsuzuKinu. Có thể thêm 3 tàu khác.
Điều kiện: A63
Mở khóa: Không
B56 新編成航空戦隊、北方へ進出せよ!
Chiến đội không mẫu kiểu mới. Xuất kích về phương Bắc!
0/400/0/400
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Improvement Materials.png X 2 Special order furniture shop.jpg X 1
Đánh thắng Boss (S) map 3-3 với hạm đội gồm 2 CV(L), 2 BBV hoặc 2 CAV và 2 DD.
Điều kiện: A64
Mở khóa: Không
B57 「礼号作戦」実施せよ!
Chiến dịch "Rei-go"!
300/700/0/0
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Improvement Materials.png X 3 Hộp quà X 1
Đánh thắng Boss (S) map 2-5 với hạm đội gồm Kasumi là kì hạm, Ashigara, Ooyodo, AsashimoKiyoshimo. Có thể thêm 1 tàu khác.
Điều kiện: A65, Bm5
Mở khóa: Không
B58 旗艦「霞」北方海域を哨戒せよ!
Kỳ hạm "Kasumi" tuần tiễu vùng biển phía Bắc!
300/0/300/0
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Lương thực chiến đấu X 1
RADARRadar phòng không Kiểu 13 Kai
Radar phòng không Kiểu 13 Kai
Equipment106-1.png
Radar nhỏ
Icon AA.png+4 Icon Hit.png+2 Icon Evasion.png+1 Icon LOS.png+4
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -
Đánh thắng Boss map 3-1 với hạm đội gồm Kasumi Kai Ni là kì hạm, cùng với 3 DD. Có thể thêm 2 tàu khác.
Điều kiện: A32, C2
Mở khóa: Không
B59 旗艦「霞」出撃!敵艦隊を撃滅せよ!
Kỳ hạm "Kasumi" xuất kích! Tiêu diệt hạm đội địch
500/500/0/0
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Improvement Materials.png X 3
Súng phòng khôngSúng máy 25mm 3 nòng lắp tập trung
Đánh thắng Boss (hạng S) map 2-5 với hạm đội gồm Kasumi Kai Ni là kì hạm, cùng với 2 DD. Có thể thêm 3 tàu khác.
Điều kiện: B58, D2
Mở khóa: Không
B60 「第三十一戦隊」出撃せよ!
"Chiến đội số 31" xuất kích!
0/0/600/0
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Improvement Materials.pngx3, Ivt Hishimochi.pngx1
Xuất kích và đi tới điểm cuối cùng ở bản đồ 1-6 với Isuzu Kai Ni, Satsuki Kai NiUzuki Kai và thêm 3 tàu tùy chọn.
Điều kiện: A66,Bd3
Mở khóa: Không
B61 「第二七駆逐隊」出撃せよ
"Đội khu trục số 27" xuất kích!
500/0/500/0
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Nội thất mùa xuân.
Xuất kích và giành chiến thắng hạng S ở bản đồ 2-3 với Shiratsuyu Kai làm kỳ hạm, có Shigure, Samidare, Harusameở trong đội hình và thêm 2 tàu tùy chọn.
Điều kiện: A67
Mở khóa: Không
B62 強襲上陸作戦用戦力を増強せよ!
Tăng sức chiến đấu cho tác chiến đổ bộ!
0/600/0/0
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Improvement Materials.png X 3
Landing CraftThuyền Daihatsu
Đánh thắng Boss map 6-3
(Hạng B trở lên).
Điều kiện: Bw9, D19
Mở khóa: Không
B63 製油所地帯を防衛せよ!
Phòng vệ khu nhà máy lọc dầu!
400/0/0/0
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Lương thực chiến đấu X 1 Medal.png X 1
Triển khai lực lượng phóng lôi gồm 1CL làm kì hạm cùng với 5DD tới map 1-3 và đạt S-rank 3 lần tại Boss.
Điều kiện: Bd2
Mở khóa: Không
B64 南西諸島防衛線を強化せよ!
Tăng cường tuyến phòng thủ quần đảo Tây Nam!
0/0/400/0
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Lương thực chiến đấu X 1 Special order furniture shop.jpg X 1
Đánh thắng Boss map 1-4 (Hạng S) 5 lần.
Điều kiện: B63, F31
Mở khóa: Không
B65 オリョール海の制海権を確保せよ!
Đảm bảo quyền kiểm soát vùng biển Orel!
0/400/0/200
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Medal.png X 1 Ivt Irako.PNG X 1
Đánh thắng Boss map 2-3 (Hạng S) 6 lần với hạm đội gồm Ooshio làm kì hạm.
Điều kiện: B20, B64
Mở khóa: Không
B66 旗艦「大潮」出撃せよ!
Xuất kích kỳ hạm "Ooshio"!
500/500/0/0
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Lương thực chiến đấu X 1 Improvement Materials.png X 3
Đánh thắng Boss map 3-5 (Hạng S) với hạm đội gồm Ooshio Kai Ni làm kì hạm.
Điều kiện: B59, B65
Mở khóa: Không
B67 艦隊、三周年!
Toàn hạm đội, tiến hành kỷ niệm 3 năm thành lập!
1000/1000/1000/0
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Cuộn treo tường kỉ niệm 3 năm
3rd Anniversary Celebration wall scroll.png
Xuất kích tới map 2-2 và 2-3 đạt S rank tại boss mỗi map 1 lần
Điều kiện: A8, A10, B6
Mở khóa: Không
B68 強行高速輸送部隊、出撃せよ!
Hạm đội Vận chuyển Cao tốc, xuất kích!
500/0/0/0
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Improvement Materials.png X 2 Ivt Irako.PNG X 1
Sendai Kai Ni làm kì hạm, cùng với Kawakaze Kai Ni, Shigure Kai Ni và 2 trục hạm khác ở trong đội hình có thể thêm 1 tàu khác vào hạm đội. Xuất kích tới map 4-1 và giành chiến thắng ít nhất hạng A ở boss.
Điều kiện: A68
Mở khóa: Không
B69 「第一航空戦隊」西へ!
Hạm đội Mẫu hạm số 1, xuất kích về hướng Tây!
0/800/0/800
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Improvement Materials.png X 3
Skilled Crew Member Icon.png
Phi công tinh nhuệ
X 1
Xuất kích với hạm đội gồm Akagi ở vị trí kì hạm, cùng với Kaga và 4 tàu khác tới 4-5 và đạt hạng S tại boss.
Điều kiện: B68, F33
Mở khóa: Không
B70 新編艦隊、南西諸島防衛線へ急行せよ!
Hạm đội mới thành lập, cấp tiến tới phòng tuyến quần đảo Tây Nam!
300/300/300/0
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Ivt Mamiya.PNG X 1
Bucket.png X 3
Xuất kích tới map 1-4 với hạm đội gồm CL/CLT/CT làm kì hạm, cùng với 4 trục hạm ở trong đội hình, có thể thêm 1 tàu khác. Đạt Rank A tại Boss.
Điều kiện: A69
Mở khóa: Không
B71 鎮守府近海航路の安全確保を強化せよ!
Tăng cường an toàn cho tuyến đường biển gần Trấn thủ phủ!
0/900/900/900
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Improvement Materials.png X 4 Special order furniture shop.jpg X 1
Xuất kích tới map 1-6 với hạm đội gồm CL làm kì hạm, cùng với 4 khu trục hạm và 1 tàu bất kì ở trong đội hình. Hoàn thành map.
Điều kiện: B70
Mở khóa:
B72 「第三十一戦隊」敵潜を制圧せよ!
「Đội tuần dương số 31」Ngăn chặn hạm đội tàu ngầm địch
310/310/0/310
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Improvement Materials.png X 2
SONARMáy định vị sóng âm Kiểu 3
Xuất kích tới 1-6 và đến được điểm cuối cùng (2 LẦN với hạm đội gồm Isuzu Kai Ni làm kì hạm, Satsuki Kai Ni, Uzuki Kai và 3 tàu nữa.
Điều kiện: Bw5, A66
Mở khóa: Không
B73 新編「第八駆逐隊」出撃せよ!
Xuất kích, đội khu trục thứ 8 (mới)
400/400/0/0
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Landing CraftThuyền Daihatsu
Đèn rọiĐèn rọi
Xuất kích tới 1-6 và đến được điểm cuối cùng với hạm đội gồm Asashio Kai Ni/Asashio Kai Ni D ở vị trí kì hạm cùng với Michishio, Ooshio, Arashio và 2 tàu nữa.
Điều kiện: A70
Mở khóa: Không
B74 精鋭「八駆第一小隊」対潜哨戒!
Đội khu trục số 8 tinh nhuệ, tuần tra chống ngầm
0/800/0/200
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Improvement Materials.png X 4
SONARMáy định vị sóng âm Kiểu 4
Xuất kích tới 1-5 và đánh thắng boss 2 lần với hạm đội gồm Asashio Kai Ni DOoshio Kai Ni.
Điều kiện: A71
Mở khóa: Không
B75 水雷戦隊、南西諸島防衛線に反復出撃せよ!
Thủy lôi chiến đội, xuất kích nhiều lần tới tuyến phòng thủ quần đảo Tây Nam
0/350/0/350
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Bucket.png X 4 Irako X 1
Xuất kích hạm đội với một tuần dương hạm hạng nhẹ (CT hay CLT cũng được) làm kì hạm, 4 khu trục hạm và một tàu bất kì tới map 1-4 và giành chiến thắng hạng S (hai lần) ở boss.
Điều kiện: B70
Mở khóa: Không
B76 製油所地帯沿岸の哨戒を実施せよ!
Tiến hành tuần tra khu lọc dầu ven biển
600/0/0/0
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
FBM.png X 1 Special order furniture shop.jpg X 1
Xuất kích hạm đội với một khộng mẫu hạm hạm hạng nhẹ làm kì hạm, 3 khu trục hạm và 2 tàu bất kì tới map 1-3 và giành chiến thắng hạng S ở boss.
Điều kiện: B9, B10
Mở khóa: Không
B77 水雷戦隊、南西諸島海域を哨戒せよ!
Thủy lôi chiến đội, tuần tra vùng biển quần đảo tây nam!
600/600/0/0
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Special order furniture shop.jpg X 1 Ivt Irako.PNG X 1
Hạm đội gồm 1 kì hạm tuần dương hạng nhẹ, 4 khu trục và 1 tàu bất kì, đánh boss 2-22-3 hạng S.
Điều kiện: A69,B30, C2
Mở khóa: Không
B78 「第十九駆逐隊」出撃せよ!
"Đội khu trục số 19" xuất kích!
300/300/300/0
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Bucket.png X 3 Ivt Irako.PNG X 1
Giành chiến thắng (hạng A trở lên) tại node Boss map 1-5 với hạm đội gồm Isonami, Uranami, AyanamiShikinami. (chỉ 4 tàu thôi)
Điều kiện: A72
Mở khóa: Không
B79 「第十九駆逐隊」敵主力に突入せよ!
"Đội khu trục số 19" đối đầu với lực lượng chính của quân địch!
600/600/0/300
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Improvement Materials.png X 4 Supplies Icon.png X 1
Giành chiến thắng (hạng A trở lên) tại node Boss map 2-5 với hạm đội gồm Isonami, Uranami, AyanamiShikinami. Có thể thêm 2 tàu bất kì.
Điều kiện: B78
Mở khóa: Không
B80 飛行場設営の準備を実施せよ!
Triến khai chuẩn bị cho xây dựng sân bay!
0/0/0/0
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Construction Fairy Item.png
Tiên xây dựng
X 1
Giành chiến thắng (hạng S) tại node Boss bản đồ 6-3.
Điều kiện: B41B62
Mở khóa: Không
B81 夜間突入!敵上陸部隊を叩け!
Đột nhập ban đêm! Tân công đơn vị đổ bộ địch!
0/0/0/0
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Construction Fairy Item.png
Tiên xây dựng
X 1
Giành chiến thắng (hạng A trở lên) tại node Boss bản đồ 5-3.
Điều kiện: B80
Mở khóa: Không
B82 夜の海を照らす「灯り」を入手せよ!
Nhận "đèn" chiếu sáng biển đêm!
100/100/0/0
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Combat Provisions.png
Lương thực chiến đấu
X 1 Đèn rọiĐèn rọi
Giành chiến thắng (hạng S) tại node Boss bản đồ 2-1.
Điều kiện: B6
Mở khóa: Không
B83 南西諸島防衛線を増強せよ!
Tăng cường bảo vệ tại phòng tuyến đảo Tây Nam!
300/300/0/0
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Special order furniture shop.jpg x1; FBM.png x1
Tạo một hạm đội với flagship là AV hoặc CAV (có thể thêm tới 5 tàu tùy chọn khác). Xuất kích và đạt S tại boss map 1-4.
Điều kiện: không
Mở khóa: Không
B84 「第十六戦隊(第三次)」出撃せよ!
「Đội tuần dương số 16 (thế hệ 3)」, xuất kích!
400/0/0/400
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Ivt Irako.PNG x1; Ship Girl Cushion Floor
Giành chiến thắng (hạng A trở lên) tại map 2-4 với một hạm đội gồm Aoba, Kinu, Kitakami, Ooi, có thể thêm 2 tàu tùy chọn.
Điều kiện: A73
Mở khóa: Không
B85 精鋭「第十六戦隊」突入せよ!
「Đội tuần dương tinh nhuệ số 16」, xuất kích!
600/600/0/0
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Daihatsu đặc biệt
Daihatsu đặc biệt
Toku Daihatsu Landing Craft 193 Card.png
Thuyền đổ bộ
+7% tài nguyên nhận được khi đi Expedition
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -
x1
Giành chiến thắng hạng S tại boss ở bản đồ 2-5 với hạm đội gồm Kinu Kai-2 làm flagship, và 5 trên 6 tàu trong Kitakami Kai-2, Ooi Kai-2, Kuma Kai, Aoba Kai, Uranami KaiShikinami Kai
Điều kiện: A74
Mở khóa: Không
B86 輸送作戦を成功させ、帰還せよ!
Hoàn thành một nhiệm vụ vận chuyển rồi trở về Quận cảng!
1000/0/1000/3000
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Supplies Icon.png x1, Improvement Materials.png x5
Giành chiến thắng hạng S ở bản đồ 2-2 với một hạm đội gồm Kinu Kai-2, Uranami Kai và đúng BA khu trục hạm nữa, và có thể thêm một tàu tùy chọn khác (không được là khu trục hạm).
Điều kiện: B79
Mở khóa: Không
B87 重巡戦隊、抜錨せよ!
Hạm đội tàu tuần dương hạng nặng, ra khơi!
400/400/0/0
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Ivt Irako.PNG x1
Giành chiến thắng hạng S ở bản đồ 2-3 với một hạm đội gồm bốn CA, với một CA làm kỳ hạm, và có thể thêm hai tàu tùy chọn khác.
Điều kiện: A26
Mở khóa: Không
B88 戦艦戦隊、出撃せよ!
Hạm đội chiến hạm, ra khơi!
0/800/0/200
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Improvement Materials.png x2
Chọn giữa Thủy phi cơ chiến đấu Kiểu 2 Kai
Thủy phi cơ chiến đấu Kiểu 2 Kai
Type 2 Seaplane Fighter Kai 165 Card.png
Thủy phi cơ trinh sát
Icon AA.png+3, Icon ASW.png+1, Icon Hit.png+1, Icon LOS.png+2, Icon Evasion.png+1
Tầm xa: 4 (Chi phí triển khai: 5Bauxite.png)
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -
hoặc PBY-5A Catalina
PBY-5A Catalina
PBY-5A Catalina 178 Card.png
Tàu bay cỡ lớn
Icon ASW.png+2 Icon Hit.png+2 Icon LOS.png+9
Tầm xa: 10 (Chi phí triển khai: 13Bauxite.png)
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -
Giành chiến thắng hạng S ở bản đồ 3-3 với một hạm đội gồm hai (F)BB, với một (F)BB làm kỳ hạm, và có thể thêm bốn tàu tùy chọn khác.
Điều kiện: B8
Mở khóa: Không
B89 主力戦艦戦隊、抜錨せよ!
Hạm đội thiết giáp hạm chủ lực, xuất kích!
0/800/400/0
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Ivt Irako.PNG X 1 cùng với Tuabin hơi nước cải tiến
Tuabin hơi nước cải tiến
Equipment33-1.png
Động cơ cải tiến
Icon Evasion.png+6
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -
hoặc Nồi hơi tăng cường
Nồi hơi tăng cường
Equipment34-1.png
Động cơ cải tiến
Icon Evasion.png+10
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -
.
Giành chiến thắng hạng S tại boss ở bản đồ 2-4 cùng với hạm đội gồm >=2 BB/BBV (FBB k tính)
Điều kiện: B19
Mở khóa: Không
B90 精鋭「第八駆逐隊」突入せよ!
Trục hạm đội tinh nhuệ số 8, Xuất kích!
800/800/0/800
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Improvement Materials.png X 4 , Vật phẩm mở rộng X 1
Giành chiến thắng hạng A 2 lần tại node boss ở bản đồ 5-5 cùng với hạm đội gồm Arashio Kai Ni làm kì hạm cùng với 1 trong 3 tàu Asashio, Michishio hoặc Ooshio.
Điều kiện: B73, B81
Mở khóa: Không
B91 潜水艦隊、中部海域の哨戒を実施せよ!
Hạm đội tàu ngầm, tuần tra vùng biển trung tâm!
300/300/300/0
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Ivt Irako.PNG X 1, Improvement Materials.png X 3
Xuất kích tới map 6-1 với tối thiểu 4 SS(V), trong đó 1 SS(V) làm kì hạm, có thể mang theo 2 tàu bất kì khác. Giành B+ rank tại node boss
Điều kiện: Bd5, B69
Mở khóa: ??
B92 重装甲巡洋艦、鉄底海峡に突入せよ!
Tuần dương hạm hạng nặng, bắt đầu tiến vào Iron Bottom Sound!
0/0/700/0
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Đáy tàu chống ngư lôi kiểu mới (Trung bình)
Đáy tàu chống ngư lôi kiểu mới (Trung bình)
New Kanhon Design Anti-torpedo Bulge (Medium) 203 Card.png
Giáp tăng cường (Trung bình)
Icon Armor.png+8, Icon Evasion.png-1
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -
Xuất kích tới map 5-3 với Zara Due làm kì hạm. Giành A+ rank tại node Boss.
Điều kiện: B91
Mở khóa: ??
B93 南西諸島方面の敵艦隊を撃破せよ!
Đánh bại kẻ thù tại quần đảo Nansei!
300/0/300/300
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Ivt Irako.PNG X 1, Ivt Mamiya.PNG X 1
Xuất kích tới map 1-4, 2-2, 2-3 với CL làm kì hạm và 5 tàu bất kì khác, đạt A+ rank tại node boss
Điều kiện:
Mở khóa: B94
B94 洋上航空戦力を拡充せよ!
Mở rộng lực lượng hàng không xa bờ!
500/500/0/1000
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Development material.png X 5, Skilled Crew Member Icon.png
Phi công tinh nhuệ
Xuất kích tới map 3-5, 4-4, 6-2 với AV/CVL/CV/CVB làm kì hạm và 5 tàu bất kì khác. Giành S rank tại node Boss.
Điều kiện: B91, B93
Mở khóa:
B95 改装航空巡洋艦、出撃!
Tuần dương hạm hàng không cải tiến, Xuất kích!
300/300/300/700
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Improvement Materials.png X4
chọn giữa
Kyoufuu Kai
Kyoufuu Kai
Kyoufuu Kai Card.png
Thủy phi cơ chiến đấu
Icon AA.png+5, Icon LOS.png+1, Icon Evasion.png+3
Tầm xa: 4 (Chi phí triển khai: 5Bauxite.png)
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -

hoặc
Đáy tàu chống ngư lôi kiểu mới (Trung bình)
Đáy tàu chống ngư lôi kiểu mới (Trung bình)
New Kanhon Design Anti-torpedo Bulge (Medium) 203 Card.png
Giáp tăng cường (Trung bình)
Icon Armor.png+8, Icon Evasion.png-1
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -
Xuất kích tới map 6-2, 6-5 với Suzuya Kai2 làm kì hạm và 5 tàu bất kì khác. Giành A+ rank tại node Boss. (Bắt buộc là CAV, CVL không tính)
Điều kiện: B87, B50
Mở khóa:
B96 改装攻撃型軽空母、前線展開せよ!
Mẫu hạm hạng nhẹ tấn công cải tiến, Triển khai tới tiền tuyến!
0/1000/0/1000
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Máy bay tiêm kích Kiểu 0 Mẫu 63 (Tiêm kích-Ném bom)
Máy bay tiêm kích Kiểu 0 Mẫu 63 (Tiêm kích-Ném bom)
Type 0 Fighter Model 63 (Fighter-bomber) 219 Card.png
Máy bay ném bom bổ nhào
Icon Dive.png+5 Icon AA.png+5 Icon ASW.png+2
Tầm xa: 4 (Chi phí triển khai: 6Bauxite.png)
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -
, Pháo cao xạ 8cm + Súng máy bổ sung
Pháo cao xạ 8cm + Súng máy bổ sung
8cm High-angle Gun Kai + Additional Machine Guns 220 Card.png
Pháo phụ, Phòng không
Icon Gun.png+1, Icon AA.png+7, Icon Hit.png+2, Icon Evasion.png+1, Icon Range.png Ngắn
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -
Xuất kích tới map 5-1, 5-3 với Suzuya Kai2 CVL làm kì hạm và 5 tàu bất kì khác. Giành S rank tại node Boss. (Bắt buộc là CVL, CAV không tính)
Điều kiện: B95
Mở khóa:
B97 鎮守府海域警戒を厳とせよ!
Tuần tra khu vực vùng biển căn cứ, Cảnh giác!
400/400/400/0
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Ivt Irako.PNGX2, Special order furniture shop.jpgX1
Xuất kích tới map 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 với CL(T)/CT/CA(V) làm kì hạm và ít nhất 2 khu trục hạm. Giành S rank tại node Boss.
Điều kiện:
Mở khóa:
B98 海上護衛体制の強化に努めよ!
Tập trung cải thiện sức mạnh cho lực lượng hộ tống gần bờ!
400/0/0/400
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Development material.pngX4, Special order furniture shop.jpgX1
Xuất kích tới map 1-3, 1-4, 1-5, 1-6 với ít nhất 3 DD/DE. Giành S rank tại node Boss (1-6 tới node cuối tài nguyên).
Điều kiện: Bd2
Mở khóa:
B99 新編「第一戦隊」、抜錨せよ!
Hạm đội số 1 mới, Xuất kích!
0/880/880/0
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Improvement Materials.pngX4, Đáy tàu chống ngư lôi kiểu mới (Lớn)
Đáy tàu chống ngư lôi kiểu mới (Lớn)
Equipment204-1.png
Giáp tăng cường (Lớn)
Icon Armor.png+10
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -
X1
Xuất kích tới map 4-5 và 5-5 với Nagato Kai2 làm kì hạm, Mutsu Kai ở vị trí số 2 cùng 4 tàu bất kì khác. Giành S rank tại node Boss.
Điều kiện: A75. B98
Mở khóa:
B100 増強海上護衛総隊、抜錨せよ!
Nâng cao năng lực của lực lượng hộ tống ven biển, Xuất kích!
700/0/0/0
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Chọn giữa
Medal.png X 1
hoặc
New Model Gun Mount Improvement Material 075 useitem.png Nguyên liệu cải tiến pháo kiểu mới X 1
Xuất kích tới map 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 với 1CL, 2DD/DE, 1CAV/CVL và 2 tàu bất kì khác đạt A+ rank tại node boss
Điều kiện: B98, Bw5
Mở khóa:
B101 新編「第七戦隊」、出撃せよ!
Hạm đội số 7, Xuất kích!
0/0/1000/500
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Development material.png X 4,
Chọn giữa
Medal.png X 1
hoặc
New Model Gun Mount Improvement Material 075 useitem.png Nguyên liệu cải tiến pháo kiểu mới X 1
hoặc
Máy bay tiêm kích Kiểu 0 Mẫu 63 (Tiêm kích-Ném bom)
Máy bay tiêm kích Kiểu 0 Mẫu 63 (Tiêm kích-Ném bom)
Type 0 Fighter Model 63 (Fighter-bomber) 219 Card.png
Máy bay ném bom bổ nhào
Icon Dive.png+5 Icon AA.png+5 Icon ASW.png+2
Tầm xa: 4 (Chi phí triển khai: 6Bauxite.png)
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -
Xuất kích tới map 4-5, 6-2 với Kumano Kai2/Kumano Kai2 CVL ở vị trí kì hạm, Suzuya Kai2/Suzuya Kai2 CVL ở vị trí thứ 2, có thêm Mogami KaiMikuma Kai ở main fleet cùng 2 tàu bất kì khác. Giành S rank tại node Boss.
Điều kiện: A76, C2
Mở khóa:
B102 精鋭「第四航空戦隊」、抜錨せよ!
Hạm đội mẫu hạm tinh nhuệ số 4, Xuất kích!
500/0/500/0
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Improvement Materials.png X 4,
Chọn giữa
Skilled Crew Member Icon.png
Phi công tinh nhuệ
X 1
hoặc
Medal.png X 1
Xuất kích tới map 2-5, 3-5 với Ise và Hyuuga lần lượt ở vị trí kì hạm và tàu số 2, cùng với 1 tuần dương hạm hạng nhẹ và 2 khu trục hạm ở main fleet. (Ise và Hyuuga lv >= 50). Giành A+ rank tại node Boss.
Điều kiện: A77
Mở khóa: F58
B103 旗艦「由良」、抜錨!
Kì hạm Yura, Xuất kích!
400/400/0/400
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Skilled Crew Member Icon.png
Phi công tinh nhuệ
X 1,
Chọn giữa
Vật phẩm mở rộng X 1
hoặc
Thuyền Daihatsu
Thuyền Daihatsu
Equipment68-1.png
Thuyền đổ bộ
+5% tài nguyên nhận được khi đi Expedition
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -
X 1
Xuất kích với Yura Kai Ni ở vị trí kì hạm, cùng với ít nhất 2 trong số các tàu sau: Akizuki, Yuudachi, Murasame, Samidare, Harusame. Xuất kích tới map 2-3 và 5-1. Giành S rank tại node Boss.
Điều kiện: A78
Mở khóa:

Nhiệm vụ hằng ngày

Nhiệm vụ hằng ngày sẽ reset vào 05:00 JST (3 giờ Việt Nam).

Bd1 敵艦隊を撃破せよ!
Tấn công hạm đội địch
50/50/0/0
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Development material.png X 1
Đánh thắng 1 trận bất kì
Điều kiện: B4
Mở khóa: Bd2, Bd4, Bd6
Bd2 敵艦隊主力を撃滅せよ!
Tấn công chủ lực của hạm đội địch
50/50/50/50
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Development material.png X 1 Bucket.png X 1
Hoàn thành 1 trận bất kì
Điều kiện: Bd1
Mở khóa: Bd3, Bd5, Bw1, Bw3
Bd3 敵艦隊を10回邀撃せよ!
Phục kích hạm đội địch 10 lần
150/150/200/100
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Development material.png X 1
Chiến đấu với hạm đội địch 10 trận (thua vẫn tính)
Điều kiện: Bd2
Mở khóa: Không
Bd4 敵空母を3隻撃沈せよ!
Tiêu diệt 3 mẫu hạm của kẻ địch
150/150/150/300
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Bucket.png X 2
Tiêu diệt 3 CV của địch (CVL cũng được)
Điều kiện: Bd1
Nhiệm vụ chỉ xuất hiện trong các ngày 3, 7, 10, 13, 17, 20, 23, 27, 30
Mở khóa: Không
Bd5 敵補給艦を3隻撃沈せよ!
Tiêu diệt 3 tàu vận tải của địch
100/50/200/50
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Development material.png X 1 Bucket.png X 1
Đánh chìm 3 tàu chở hàng
AP Wa Class.png
AP Wa Class2.png
Wa flagship card.png
của địch
Điều kiện: Bd2
Mở khóa: Bd7, Bw2
Bd6 敵輸送船団を叩け!
Tấn công đội tàu vận tải của địch
0/200/0/0
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Development material.png X 2
Đánh chìm 3 tàu chở hàng
AP Wa Class.png
AP Wa Class2.png
Wa flagship card.png
của địch
Điều kiện: Bd1
Nhiệm vụ chỉ xuất hiện trong những ngày 2, 8, 12, 18, 22, 28
Mở khóa: Không
Bd7 南西諸島海域の制海権を握れ!
Chiếm quyền kiểm soát vùng biển quần đảo Tây Nam
300/0/0/200
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
IC.png X 1 Bucket.png X 1
Đánh thắng (B trở lên) 5 lần Boss ở World 2
Điều kiện: Bd5
Mở khóa: Bd8
Bd8 敵潜水艦を制圧せよ!
Ngăn chặn tàu ngầm của địch
300/30/300/30
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Bucket.png X 1
Đánh chìm 6 tàu ngầm của địch
Điều kiện: Bd7
Mở khóa: Không

Nhiệm vụ hằng tuần

Nhiệm vụ hằng tuần sẽ reset vào Thứ hai lúc 05:00 JST.

Bw1 あ号作戦
Chiến dịch A-gou
300/300/300/100
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
IC.png X 2 Development material.png X 2
Xuất kích hạm đội 36 lần, gặp boss 24 lần và đánh thắng boss 12 lần, giành chiến thắng hạng S 6 lần.
Điều kiện: Bd2
Mở khóa: Bw4
Bw2 い号作戦
Chiến dịch I-gou
0/500/0/500
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Development material.png X 2
Đánh chìm 20 Không mẫu hạm của địch (Không mẫu hạng nhẹ cũng được)
Điều kiện: Bd5
Mở khóa: Bw5, F32
Bw3 海上通商破壊作戦
Chiến dịch công phá tuyến giao thương hàng hải
500/0/400/0
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Development material.png X 3
Đánh chìm 20 tàu chở hàng
AP Wa Class.png
AP Wa Class2.png
Wa flagship card.png
của địch
Điều kiện: Bd2
Mở khóa: B12
Bw4 ろ号作戦
Chiến dịch Ro-gou
400/0/800/0
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Bucket.png X 3
Đánh chìm 50 tàu chở hàng
AP Wa Class.png
AP Wa Class2.png
Wa flagship card.png
của địch
Điều kiện: Bw1
Mở khóa: Bw10, Bm3, Bm6
Bw5 ろ号作戦
Trận chiến của hạm đội hộ tống
600/0/0/0
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Bucket.png X 2 Improvement Materials.png X 1
Đánh chìm 15 tàu ngầm của địch
Điều kiện: Bw2
Mở khóa: Bw6, Bw7, F12
Bw6 敵東方艦隊を撃滅せよ!
Tiêu diệt hạm đội phương Đông của kẻ địch
400/0/0/700
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Development material.png X 2
Đánh thắng (B trở lên) boss ở World 4: 西方海域 12 lần.
Điều kiện: Bw5
Mở khóa: Bw8
Bw7 敵北方艦隊主力を撃滅せよ!
Tiêu diệt lực lượng chính hạm đội phương Bắc của kẻ địch
300/300/400/300
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
FBM.png X 1 Development material.png X 3 Improvement Materials.png X 3
Đánh thắng (B trở lên) boss ở Biển Bắc (3-3, 3-4 hoặc 3-5) 5 lần.
Điều kiện: Bw5
Mở khóa: Không
Bw8 敵東方中枢艦隊を撃破せよ!
Đập tan lực lượng nòng cốt của Hạm đội phương Đông
500/0/500/0
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Bucket.png X 1 Development material.png X 1
Đánh thắng (B trở lên) boss ở 4-4.
Điều kiện: Bw6
Mở khóa: Bw9
Bw9 南方海域珊瑚諸島沖の制空権を握れ!
Chiếm lấy ưu thế trên không ở vùng biển phía Nam quần đảo San hô
0/300/0/800
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Development material.png X 2 Improvement Materials.png X 2
Đánh thắng Boss (hạng S) 5-2 2 lần.
Điều kiện: Bw8
Mở khóa: B44, B62
Bw10 海上輸送路の安全確保に努めよ!
Nỗ lực đảm bảo an toàn trên tuyến đường giao thương hàng hải
100/0/0/0
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Improvement Materials.png X 3
Đánh thắng Boss (Hạng A trở lên) map 1-5 3 lần.
Điều kiện: A45, Bw4
Mở khóa: Không

Nhiệm vụ hằng tháng

Nhiệm vụ hàng tháng sẽ reset vào ngày 1 lúc 5:00 JST.

Bm1 「第五戦隊」出撃せよ!
"Chiến đội số 5", xuất kích!
0/550/550/0
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
FBL.png X 1 Development material.png X 5
Đánh thắng Boss (S) map 2-5 với hạm đội gồm Myoukou
Myoukou.jpg Myoukou
Tuần dương hạm hạng nặng

Icon HP.png 44

Icon Gun.png 40 (59)

Icon Armor.png 32 (49)

Icon Torpedo.png 24 (59)

Icon Evasion.png 34 (69)

Icon AA.png 16 (64)

Icon Aircraft.png 6

Icon ASW.png 0

Icon Speed.png Nhanh

Icon LOS.png 12 (39)

Icon Range.png Trung bình

Icon Luck.png 10 (49)

Xx c.png 2

Xx c.png 2

Xx c.png 2

, Nachi
Nachi.jpg Nachi
Tuần dương hạm hạng nặng

Icon HP.png 44

Icon Gun.png 40 (54)

Icon Armor.png 32 (49)

Icon Torpedo.png 24 (49)

Icon Evasion.png 34 (59)

Icon AA.png 16 (54)

Icon Aircraft.png 6

Icon ASW.png 0

Icon Speed.png Nhanh

Icon LOS.png 12 (39)

Icon Range.png Trung bình

Icon Luck.png 10 (49)

Xx c.png 2

Xx c.png 2

Xx c.png 2

Haguro
Haguro.jpg Haguro
Tuần dương hạm hạng nặng

Icon HP.png 44

Icon Gun.png 40 (54)

Icon Armor.png 32 (49)

Icon Torpedo.png 24 (49)

Icon Evasion.png 34 (59)

Icon AA.png 16 (54)

Icon Aircraft.png 6

Icon ASW.png 0

Icon Speed.png Nhanh

Icon LOS.png 12 (39)

Icon Range.png Trung bình

Icon Luck.png 10 (49)

Xx c.png 2

Xx c.png 2

Xx c.png 2

. Có thể cho thêm 3 tàu khác.
Điều kiện: A35
Mở khóa: B38, Bm5
Bm2 「潜水艦隊」出撃せよ!
"Hạm đội tàu ngầm", xuất kích!
0/600/0/0
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
FBL.png X 1 Ivt Irako.PNG
Đánh thắng Boss (S) 6-1 3 lần.
Điều kiện: B30
Mở khóa: Không
Bm3 「水雷戦隊」南西へ!
"Thuỷ lôi chiến đội", hướng về phía tây nam!
500/0/0/300
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Improvement Materials.png X 3 Ivt Irako.PNG
Đánh thắng Boss (S) map 1-4 với hạm đội có 1~3 CL, còn lại là DD. Kì hạm phải là CL.
Điều kiện: Bw4
Mở khóa: Không
Bm4 「水上打撃部隊」南方へ!
"Hạm đội công kích mặt nước", hướng về phía nam!
350/400/350/0
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Bucket.png X 3 Improvement Materials.png X 4
Đánh thắng Boss (S) map 5-1 với hạm đội có 3 BB chậm(không tính FBB) và 1 CL trong hạm đội, có thể thêm 2 tàu khác.
Điều kiện: A43
Mở khóa: B32
Bm5 海上護衛強化月間
Tăng cường hộ tống tuyến hàng hải trong tháng
800/0/0/0
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Development material.png X 5 Improvement Materials.png X 3
Đánh thắng Boss (A+) map 1-5 10 lần.
Điều kiện: B21, Bm1
Mở khóa: Không
Bm6 「空母機動部隊」西へ!
"Lực lượng đặc nhiệm Không mẫu hạm", hướng về phía tây!
0/0/600/800
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
FBL.png X 2 Improvement Materials.png X 2
Đánh thắng Boss (S) map 4-2 với hạm đội gồm 2CV (CVL/CVB cũng đươc) và 2DD. Có thể thêm 2 tàu khác.
Điều kiện: B20, Bw4
Mở khóa: Bm7, A56, A59, F22
Bm7 「水上反撃部隊」突入せよ!
Đơn vị phản kích mặt nước, đột kích!
0/600/0/200
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Development material.png X 4 Improvement Materials.png X 2
Đánh thắng Boss (S) map 2-5 với hạm đội gồm 1 CA (CAV không tính), 1 CL (CLT và CT không tính) và 4 DD. Kỳ hạm PHẢI là DD.
Điều kiện: A46 Bm6
Mở khóa: A61


Nhiệm vụ hằng quý

Nhiệm vụ hằng quý sẽ reset vào 05:00 JST ngày 1 các tháng 1, 3, 7, 10 (3 giờ Việt Nam).

Bq1 沖ノ島海域迎撃戦
Cuộc phản công ở vùng biển Okinoshima
800/800/800/0
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Improvement Materials.png X5, Ivt Mamiya.PNG X1
Giành chiến thắng hạng S boss map 2-4 2 lần
Điều kiện: Bm6, B19
Mở khóa:
Bq2 戦果拡張任務! 「Z作戦」前段作戦
Ranking Expansion Mission: 'Operation Z' Preliminary Operation!
0/2000/0/0
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Ivt Mamiya.PNG X 3, Improvement Materials.png X 4, 350 ranking point
Xuất kích tới map 2-4, 6-1, 6-3 và giành chiến thắng tại node boss từ A rank trở lên. Giành chiến thắng hạng S boss map 6-4.
Điều kiện: Bw2, B91
Mở khóa:
Bq3 強行輸送艦隊、抜錨!
Lực lượng vận chuyển, xuất phát!
1000/400/400/0
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Bucket.png X 4, Supplies Icon.png X 1
Xuất kích tới map 1-6 với 2 BBV/AO cùng với 4 tàu bất kì. Tới node tài nguyên cuối cùng 2 lần.
Điều kiện:
Mở khóa:
Bq4 前線の航空偵察を実施せよ!
Đảm nhận việc trinh sát trên không ở tiền tuyến!
0/800/0/1000
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Development material.png X 8, Improvement Materials.png X 8
Xuất kích tới map 6-3 với 1AV + 2CL + cùng với 3 tàu bất kì. Giành chiến thắng A+ rank tại node boss 2 lần.
Điều kiện:
Mở khóa:

Lỗi chú thích: Tồn tại thẻ <ref>, nhưng không tìm thấy thẻ <references/>

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên