FANDOM


Nhiệm vụ Sortie (出撃) Sửa

Nhiệm vụ 1 lần Sửa

B1 はじめての「出撃」!
Xuất kích lần đầu!
20/20/0/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Bucket X 1
Cho hạm đội chính đi sortie.
Điều kiện: Không
B2 鎮守府正面海域を護れ!
Bảo vệ Vùng biển phía trước Trấn thủ phủ!
30/30/30/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Bucket X 1
Vượt qua map 1-1.
Điều kiện: B1
B3 第2艦隊、出撃せよ!
Hạm đội 2, xuất kích!
0/0/200/200
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Development material X 1
Cho hạm đội thứ 2 đi sortie.
Điều kiện: A6
B4 南西諸島沖に出撃せよ!
Xuất kích tới Đảo Tây Nam!
40/40/0/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Bucket X 1
Vượt qua map 1-2.
Điều kiện: B2
B5 接近する「敵前衛艦隊」を迎撃せよ!
Tiếp cận đánh chặn "Đội tàu tiên phong" của địch!
50/0/50/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Development material X 1
Miyuki
Vượt qua map 1-2 thêm 1 lần nữa (đánh thắng boss).
Điều kiện: B4
B6 「水雷戦隊」で出撃せよ!
"Thủy lôi chiến đội" xuất kích!
60/60/0/60
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Tatsuta
Ra trận với hạm đội gồm 1 CL làm kì hạm và 3 DD.
Điều kiện: B5
B7 「重巡洋艦」を出撃させよ!
"Tuần dương hạm hạng nặng" xuất kích!
70/0/70/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Development material X 1
Ra trận với hạm đội có kì hạm là CA.
Điều kiện: B6
B8 「戦艦」を出撃させよ!
"Chiến hạm" xuất kích!
0/150/150/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Development material X 1
Ra trận với hạm đội có kì hạm là BB.
(Không tính BBV.)
Điều kiện: B7
B9 「空母機動部隊」出撃せよ!
"Lực lượng đặc nhiệm tàu sân bay" xuất kích!
200/0/0/300
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Development material X 1
Ra trận với hạm đội có CV(L) làm kì hạm, còn lại là CL, DD hoặc AV, có đủ 6 tàu.
(Không được cho BB/CA vào.)
Điều kiện: B8
B10 敵空母を撃沈せよ!
Đánh chìm tàu sân bay đối phương!
0/0/0/100
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Akagi
Đánh chìm một CV(L) của địch.[1]
Điều kiện: A11
B11 「三川艦隊」出撃せよ!
"Hạm đội Mikawa" xuất kích!
0/200/0/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
EmergencyRepair X 1
Ra trận với hạm đội gồm Choukai, Aoba, Kako, Furutaka, Tenryuu và một tàu có tốc độ NHANH.
Điều kiện: A20
B12 「第六駆逐隊」出撃せよ!
"Đội khu trục số 6" xuất kích!
200/0/0/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Bucket X 1
Ra trận với hạm đội CHỈ GỒM Akatsuki, Hibiki, InazumaIkazuchi.
Điều kiện: A10, Bw3
B13 「第四戦隊」出撃せよ!
"Chiến đội số 4" xuất kích!
150/100/150/100
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Bucket X 1
Đánh thắng Boss (B+) map 2-2 với hạm đội gồm Atago, Takao, ChoukaiMaya. Có thể thêm 2 tàu khác.
Điều kiện: A21
B14 「西村艦隊」出撃せよ!
"Hạm đội Nishimura" xuất kích!
400/0/400/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
FBS X 1 Bucket X 2
Đánh thắng Boss (B+) map 2-3 với hạm đội gồm Fusou, Yamashiro, MogamiShigure. Có thể thêm 2 tàu khác.
Điều kiện: A22
B15 「第五航空戦隊」出撃せよ!
"Chiến đội hàng không số 5" xuất kích!
200/200/0/700
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
FBM X 1 Bucket X 2
Đánh thắng Boss (B+) map 3-1 với hạm đội gồm ShoukakuZuikaku. Có thể thêm 4 tàu khác.
Điều kiện: A23
B16 新「三川艦隊」出撃せよ!
"Hạm đội Mikawa mới" xuất kích!
100/150/100/150
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
EmergencyRepair X 1
Đánh thắng Boss (B+) map 2-3 với hạm đội gồm Choukai, Aoba, Kinugasa, Kako, FurutakaTenryuu.
Điều kiện: A24
B17 「潜水艦隊」出撃せよ!
"Hạm đội tàu ngầm" xuất kích!
150/0/300/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Special order furniture shop X 1
Đánh thắng Boss (B+) map 2-3 với hạm đội gồm 2 SS. Có thể thêm 4 tàu khác.
Điều kiện: A25
B18 「航空水上打撃艦隊」出撃せよ!
"Hạm đôi hàng không mặt nước" xuất kích!
0/150/0/300
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Ivt Mamiya X 1
Đánh thắng Boss (B+) map 4-2 với hạm đội gồm có 2 BBV và 2 CAV. Có thể thêm 2 tàu khác.
Điều kiện: A26
B19 「第六戦隊」出撃せよ!
"Chiến đội số 6" xuất kích!
0/150/0/300
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
FBM X 1 EmergencyRepair X 1
Đánh thắng Boss (S) map 2-3 với hạm đội gồm Furutaka, Kako, KinugasaAoba. Có thể thêm 2 tàu khác.
Điều kiện: A28
B20 「第八駆逐隊」出撃せよ!
"Đội khu trục số 8" xuất kích!
0/100/400/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
FBM X 1 Development material X 1
Đánh thắng Boss (B+) map 2-3 với hạm đội gồm Asashio, Michishio, OoshioArashio. Có thể thêm 2 tàu khác.
Điều kiện: A31
B21 「第十八駆逐隊」出撃せよ!
"Đội khu trục số 18" xuất kích!
0/100/0/400
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
FBL X 1 Development material X 2
Đánh thắng Boss (B+) map 3-1 với hạm đội gồm Arare, Kagerou, KasumiShiranui. Có thể thêm 2 tàu khác.
Điều kiện: A32
B22 「第三十駆逐隊(第一次)」出撃せよ!
"Đội khu trục số 30" xuất kích!
100/100/100/500
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Ivt Mamiya X 1
Đánh Boss map 3-2 (C+) với hạm đội gồm Mutsuki, Kisaragi, MochizukiYayoi. Có thể thêm 2 DD khác.
Điều kiện: A33
B23 「航空戦艦」抜錨せよ!
"Hàng không chiến hạm" xuất kích!
0/300/300/900
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
FBL X 1 Bucket X 3
Đánh thắng Boss (B+) map 4-4 với hạm đội gồm ít nhất 2 BBV.
Điều kiện: D10
B24 「第三十駆逐隊」対潜哨戒!
"Đội khu trục số 30" tuần tra tàu ngầm!
330/330/330/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Special order furniture shop X 1
Đánh Boss (C+) map 1-5 với hạm đội gồm Mutsuki, Yayoi, UzukiMochizuki.
Điều kiện: A34
B25 新編「第二航空戦隊」出撃せよ!
"Chiến đội không mẫu số 2 kiểu mới" xuất kích!
0/500/0/500
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Ivt Mamiya X 1
Đánh thắng Boss (S) map 5-2 với hạm đội gồm Hiryuu Kai Ni là kì hạm, Souryuu và 2 DD. Có thể thêm 2 tàu khác.
Điều kiện: A36
B26 精鋭「第二航空戦隊」抜錨せよ!
"Chiến đội không mẫu số 2 (Tinh nhuệ)" xuất kích!
500/0/500/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Special order furniture shop X 1
Đánh thắng Boss (S) map 4-3 với hạm đội gồm Souryuu Kai Ni là kì hạm, Hiryuu Kai Ni và 2 DD. Có thể thêm 2 tàu khác.
Điều kiện: A39
B27 戦艦「榛名」出撃せよ!
Chiến hạm "Haruna" xuất kích!
100/0/0/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
RedGunHeavyPháo 3 nòng 35.6cm Nguyên mẫu
Pháo 3 nòng 35.6cm Nguyên mẫu
Equipment103-1
Pháo chính, Nặng
Icon Gun+18 Icon AA+5 Icon Hit+2 Icon Range Xa
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -
Đánh thắng Boss (S) map 5-1 với hạm đội gồm Haruna Kai Ni là kì hạm. Có thể thêm 5 tàu khác.
Điều kiện: B24
B28 「第六〇一航空隊」出撃せよ!
"Không đội 601" xuất kích!
0/300/0/300
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Icon tbtmbthThợ bảo trì máy bay trên hạm
Đánh thắng Boss (S) map 5-2 với hạm đội gồm Unryuu Kai. Có thể thêm 5 tàu khác.
Điều kiện: A41
B29 「軽空母」戦隊、出撃せよ!
Chiến đội "Hàng không mẫu hạm hạng nhẹ" xuất kích!
0/300/0/300
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Bucket X 3 EmergencyRepair X 1
Đánh thắng Boss (S) map 2-1 với hạm đội gồm 1-2 CVL, 1 CL và 3~4 DD.
(Không tính CLT.)
Điều kiện: A5
B30 「水雷戦隊」バシー島沖緊急展開
Triển khai "Thủy lôi chiến đội" tới Hải đảo Bashi khẩn cấp!
300/300/0/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
FBL X 1 Special order furniture shop X 1
Đánh thắng Boss (S) map 2-2 với hạm đội gồm 1~2 CL và 4~5 DD, CL là kì hạm. Hạm đội chỉ gồm CL và DD.
Điều kiện: B6
B31 「第二戦隊」抜錨!
"Chiến đội số 2" xuất kích!
0/400/0/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
RedAmmoĐạn xuyên giáp Kiểu 1
Đánh thắng Boss (S) map 4-2 2 lần với hạm đội có Fusou, Mutsu, NagatoYamashiro. Có thể thêm 2 tàu khác.
Điều kiện: A42
B32 「戦艦部隊」北方海域に突入せよ!
"Lực lượng chiến hạm" đổ bộ lên Vùng biển phía Bắc!
0/500/0/250
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Development material X 2
RedAmmoĐạn xuyên giáp Kiểu 1
Đánh thắng Boss (S) map 3-5 với hạm đội có 2 BB và duy nhất 1 CVL. Có thể thêm 3 tàu khác.
(Không tính BBV và CV.)
Điều kiện: Bm4
B33 「西村艦隊」南方海域へ進出せよ!
"Hạm đội Nishimura" tiến tới Vùng biển phía Nam!
0/0/500/300
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Improvement Materials X 5 Medal X 1
Đánh thắng Boss (S) map 5-1 với hạm đội gồm Fusou, Michishio, Mogami, ShigureYamashiro. Có thể thêm 1 tàu bất kì.
Điều kiện: A44
B34 「第六戦隊」南西海域へ出撃せよ!
"Chiến đội số 6" xuất kích tới Vùng biển phía Tây Nam!
0/400/0/400
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
FBL X 1 Special order furniture shop X 1
Đánh thắng Boss (B+) map 2-5 với hạm đội gồm Furutaka, Kako, AobaKinugasa. Có thể thêm 2 tàu khác.
Điều kiện: B19
B35 「第十一駆逐隊」 出撃せよ!
"Đội khu trục số 11" xuất kích!
0/300/300/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Ivt Mamiya X 1
Đánh thắng Boss (S) map 2-3 với hạm đội gồm Fubuki, Shirayuki, HatsuyukiMurakumo. Có thể thêm 2 tàu khác.
Điều kiện: A47
B36 「第十一駆逐隊」対潜哨戒!
"Đội khu trục số 11" tuần tra tàu ngầm!
400/0/0/200
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Development material X 2
SonarMáy định vị sóng âm Kiểu 3
Đánh Boss (C+) map 1-5 với hạm đội CHỈ gồm Fubuki, Shirayuki, HatsuyukiMurakumo.
Điều kiện: A47
B37 「第二一駆逐隊」出撃せよ!
"Đội khu trục số 21" xuất kích!
300/300/300/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Ivt Present Box X 1
Đánh thắng Boss (S) map 3-1 với hạm đội gồm Hatsuharu, Nenohi, WakabaHatsushimo. Có thể thêm 2 tàu khác.
Điều kiện: A48
B38 「那智戦隊」抜錨せよ!
"Chiến đội Nachi" xuất kích!
500/300/0/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
FBL X 1 Improvement Materials X 2
Đánh thắng Boss (S) map 2-2 với hạm đội gồm Nachi là kì hạm, Hatsushimo, Kasumi, UshioAkebono. Có thể thêm 1 tàu khác.
Điều kiện: B37, Bm1
B39 「第二二駆逐隊」出撃せよ!
"Đội khu trục số 22" xuất kích!
0/0/0/400
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
FBM X 1 Ivt Irako X 1
Đánh thắng Boss (S) map 1-4 với hạm đội gồm Satsuki, FumizukiNagatsuki. Có thể thêm 1 DD và 2 tàu khác.
Điều kiện: A49
B40 「改装防空重巡」出撃せよ!
"Đội tuần dương hạm phòng không cải tiến" xuất kích!
300/0/300/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
GreenGunMGSúng máy 25mm 3 nòng
GreenAmmoĐạn kiểu 3
Đánh thắng Boss (S) map 2-3 với hạm đội gồm Maya Kai hoặ Maya Kai Ni, 1 CL, 2 DD. Có thể thêm 2 tàu khác.
Điều kiện: D15
B41 新編「三川艦隊」ソロモン方面へ!
"Hạm đội Mikawa kiểu mới" xuất kích tới Vùng biển Solomon!
480/480/0/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Development material X 3 Improvement Materials X 3
Đánh thắng Boss (hạng S) map 5-1 với hạm đội gồm Choukai Kai Ni là kì hạm và 5 tàu bất kì trong 6 tàu: Furutaka, Kako, Aoba, Kinugasa, Yuubari hoặc Tenryuu.
Điều kiện: C5
B42 「第六駆逐隊」対潜哨戒なのです!
"Đội khu trục số 6" tuần tra tàu ngầm ngầm nanodesu!
200/200/200/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Development material X 3
SonarMáy định vị sóng âm Kiểu 93
Đánh Boss (C+) map 1-5 với hạm đội gồm Akatsuki, Hibiki[2], IkazuchiInazuma.
Điều kiện: A10
B43 抜錨!「第十八戦隊」
Giương buồm! "Đội khu trục số 18"
350/0/0/250
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Bucket X 3 Special order furniture shop X 1
Đánh thắng Boss (S) map 2-3 với hạm đội gồm, Tenryuu, Tatsuta và ít nhất 2 tàu khác.
Điều kiện: A51
B44 海上突入部隊、進発せよ!
Lập tức triển khai đội quân hàng hải!
500/0/500/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Development material X 5 Improvement Materials X 2
Đánh thắng Boss (S) map 5-1 với hạm đội gồm Hiei, Kirishima,Nagara, Akatsuki, IkazuchiInazuma.
Điều kiện: A52, Bw9
B45 「第六駆逐隊」対潜哨戒を徹底なのです!
"Đội khu trục số 6" tuần tra tàu ngầm một cách kĩ lưỡng nanodesu!
300/300/0/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Improvement Materials X 2
SonarMáy định vị sóng âm Kiểu 93
Đánh thắng Boss (A+) map 1-5 với hạm đội gồm Akatsuki Kai Ni, Hibiki[2], IkazuchiInazuma.
Điều kiện: A53, B42
B46 「第一水雷戦隊」ケ号作戦、突入せよ!
"Thủy lôi chiến đội số 1" lập tức triển khai cho Chiến dịch KE!
0/300/0/400
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Bucket X 3 Special order furniture shop X 1
Đánh thắng Boss (B+) map 3-2 với hạm đội gồm Abukuma là kì hạm, Hibiki[2], Hatsushimo, Wakaba, SamidareShimakaze.
Điều kiện: A54
B47 「第一水雷戦隊」北方ケ号作戦、再突入!
"Thủy lôi chiến đội số 1" tiến tới Chiến dịch KE một lần nữa!
0/500/0/400
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Development material X 4 Improvement Materials X 4
Đánh thắng Boss (S) map 3-2 với hạm đội gồm Abukuma Kai Ni là kì hạm, Hibiki[2], Yuugumo, Naganami, AkigumoShimakaze.
Điều kiện: A55,C7
B48 鎮守府正面の対潜哨戒を強化せよ!
Tăng cường lực lượng chống ngầm ở Vùng biển phía trước Trấn thủ phủ!
300/300/0/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Special order furniture shop X 1
Đánh thắng Boss (A+) map 1-5 4 lần.
Điều kiện: B5 Bd1
B49 「空母機動部隊」北方海域に進出せよ!
"Lực lượng đặc nhiệm tàu sân bay" tiến tới Vùng biển phía Bắc!
500/0/500/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Improvement Materials X 3 Combat Provisions X 2
Đánh thắng Boss (S) map 3-5 với hạm đội có kì hạm là CV(L).
Điều kiện: Bd8, B32
B50 「第五航空戦隊」珊瑚諸島沖に出撃せよ!
"Chiến đội không mẫu số 5" xuất kích tới Đảo rạn san hô!
0/500/0/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Bucket X 3 Ivt Irako X 1
Đánh thắng Boss (hạng S) map 5-2 với hạm đội gồm Shoukaku, Zuikaku, OboroAkigumo. Có thể thêm 2 tàu khác.
Điều kiện: A56
B51 新編「第二一戦隊」北方へ出撃せよ!
"Chiến đội số 21 kiểu mới" xuất kích tới phương Bắc!
300/300/0/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Combat Provisions X 1 Ivt Present Box X 1
Đánh thắng Boss (S) map 3-1 với hạm đội gồm Nachi Kai Ni, Ashigara Kai Ni, TamaKiso. Có thể thêm 2 tàu khác.
Điều kiện: A57
B52 「第十六戦隊(第一次)」出撃せよ!
"Chiến đội số 16 (Thế hệ 1)" xuất kích!
200/0/200/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
FBM X1 Ivt Present Box X 1
Đánh thắng Boss (S) map 2-2 với hạm đội gồm Ashigara là kì hạm, KumaNagara. Có thể thêm 3 tàu khác.
Điều kiện: A58
B53 「第三航空戦隊」南西諸島防衛線に出撃!
"Chiến đội không mẫu số 3" Phòng thủ đảo Nansei!
0/0/300/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Bucket X 2 Ivt Irako X 1
Đánh thắng (S) Boss map 1-4 với hạm đội gồm Zuikaku Kai là kì hạm, Zuihou, Chitose CVLChiyoda CVL. Có thể thêm 2 tàu khác.
Điều kiện: A59
B54 「小沢艦隊」出撃せよ!
"Hạm đội Ozawa" xuất kích!
300/0/300/300
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Bucket X 3
GreenPlaneMáy bay tiêm kích Kiểu 0 Mẫu 52C (Không đội 601)
Đánh thắng (S) Boss map 2-4 với hạm đội gồm Zuikaku Kai là kì hạm, Zuihou Kai, Chitose CVL, Chiyoda CVL, Ise KaiHyuuga Kai.
Điều kiện: A61
B55 「第十六戦隊(第二次)」出撃せよ!
"Chiến đội số 16 (lần thứ 2)" xuất kích!
320/0/320/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Ivt Mamiya X 1
FBLX 1
Đánh thắng Boss (S) map 2-3 với hạm đội gồm Natori là kì hạm, IsuzuKinu. Có thể thêm 3 tàu khác.
Điều kiện: A63
B56 新編成航空戦隊、北方へ進出せよ!
Chiến đội không mẫu kiểu mới. Xuất kích về phương Bắc!
0/400/0/400
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Improvement Materials X 2 Special order furniture shop X 1
Đánh thắng Boss (S) map 3-3 với hạm đội gồm 2 CV(L), 2 BBV hoặc 2 CAV và 2 DD.
Điều kiện: A64
B57 「礼号作戦」実施せよ!
Chiến dịch "Rei-go"!
300/700/0/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Improvement Materials X 3 Ivt Present Box X 1
Đánh thắng Boss (S) map 2-5 với hạm đội gồm Kasumi là kì hạm, Ashigara, Ooyodo, AsashimoKiyoshimo. Có thể thêm 1 tàu khác.
Điều kiện: A65, Bm5
B58 旗艦「霞」北方海域を哨戒せよ!
Kỳ hạm "Kasumi" tuần tiễu vùng biển phía Bắc!
300/0/300/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Combat Provisions X 1
RadarRadar phòng không Kiểu 13 Kai
Radar phòng không Kiểu 13 Kai
Equipment106-1
Radar nhỏ
Icon AA+4 Icon Hit+2 Icon Evasion+1 Icon LOS+4
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -
Đánh thắng Boss map 3-1 với hạm đội gồm Kasumi Kai Ni là kì hạm, cùng với 3 DD. Có thể thêm 2 tàu khác.
Điều kiện: A32, A46, C2
B59 旗艦「霞」出撃!敵艦隊を撃滅せよ!
Kỳ hạm "Kasumi" xuất kích! Tiêu diệt hạm đội địch
500/500/0/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Improvement Materials X 3
GreenGunMGSúng máy 25mm 3 nòng lắp tập trung
Đánh thắng Boss (hạng S) map 2-5 với hạm đội gồm Kasumi Kai Ni là kì hạm, cùng với 2 DD. Có thể thêm 3 tàu khác.
Điều kiện: B58, D2
B60 「第三十一戦隊」出撃せよ!
"Chiến đội số 31" xuất kích!
0/0/600/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Improvement Materialsx3, Ivt Hishimochix1
Xuất kích và đi tới điểm cuối cùng ở bản đồ 1-6 với Isuzu Kai Ni, Satsuki Kai NiUzuki Kai và thêm 3 tàu tùy chọn.
Điều kiện: A66,Bd1
B61 「第二七駆逐隊」出撃せよ
"Đội khu trục số 27" xuất kích!
500/0/500/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Nội thất mùa xuân.
Xuất kích và giành chiến thắng hạng S ở bản đồ 2-3 với Shiratsuyu Kai làm kỳ hạm, có Shigure, Samidare, Harusameở trong đội hình và thêm 2 tàu tùy chọn.
Điều kiện: A67
B62 強襲上陸作戦用戦力を増強せよ!
Tăng sức chiến đấu cho tác chiến đổ bộ!
0/600/0/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Improvement Materials X 3
LandingCraftThuyền Daihatsu
Đánh thắng Boss map 6-3
(Hạng B trở lên).
Điều kiện: Bw9, F21
B63 製油所地帯を防衛せよ!
Phòng vệ khu nhà máy lọc dầu!
400/0/0/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Combat Provisions X 1 Medal X 1
Triển khai lực lượng phóng lôi gồm 1CL làm kì hạm cùng với 5DD tới map 1-3 và đạt S-rank 3 lần tại Boss.
Điều kiện: Bd2
B64 南西諸島防衛線を強化せよ!
Tăng cường tuyến phòng thủ quần đảo Tây Nam!
0/0/400/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Combat Provisions X 1 Special order furniture shop X 1
Đánh thắng Boss map 1-4 (Hạng S) 5 lần.
Điều kiện: B63, F31
B65 オリョール海の制海権を確保せよ!
Đảm bảo quyền kiểm soát vùng biển Orel!
0/400/0/200
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Medal X 1 Ivt Irako X 2
Đánh thắng Boss map 2-3 (Hạng S) 6 lần với hạm đội gồm Ooshio làm kì hạm.
Điều kiện: B20, B64
B66 旗艦「大潮」出撃せよ!
Xuất kích kỳ hạm "Ooshio"!
500/500/0/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Combat Provisions X 1 Improvement Materials X 3
Đánh thắng Boss map 3-5 (Hạng S) với hạm đội gồm Ooshio Kai Ni làm kì hạm.
Điều kiện: B59, B65
B67 艦隊、三周年!
Toàn hạm đội, tiến hành kỷ niệm 3 năm thành lập!
1000/1000/1000/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Cuộn treo tường kỉ niệm 3 năm
3rd Anniversary Celebration wall scroll
Xuất kích tới map 2-2 và 2-3 đạt S rank tại boss mỗi map 1 lần
Điều kiện: A8, A10, B6
B68 強行高速輸送部隊、出撃せよ!
Hạm đội Vận chuyển Cao tốc, xuất kích!
500/0/0/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Improvement Materials X 2 Ivt Irako X 1
Sendai Kai Ni làm kì hạm, cùng với Kawakaze Kai Ni, Shigure Kai Ni và 2 trục hạm khác ở trong đội hình có thể thêm 1 tàu khác vào hạm đội. Xuất kích tới map 4-1 và giành chiến thắng ít nhất hạng A ở boss.
Điều kiện: A68
B69 「第一航空戦隊」西へ!
Hạm đội Mẫu hạm số 1, xuất kích về hướng Tây!
0/800/0/800
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Improvement Materials X 3
Skilled Crew Member Icon
Phi công tinh nhuệ
X 1
Xuất kích với hạm đội gồm Akagi ở vị trí kì hạm, cùng với Kaga và 4 tàu khác tới 4-5 và đạt hạng S tại boss.
Điều kiện: B68, F33
B70 新編艦隊、南西諸島防衛線へ急行せよ!
Hạm đội mới thành lập, cấp tiến tới phòng tuyến quần đảo Tây Nam!
300/300/300/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Ivt Mamiya X 1
Bucket X 3
Xuất kích tới map 1-4 với hạm đội gồm CL/CLT/CT làm kì hạm, cùng với 4 trục hạm ở trong đội hình, có thể thêm 1 tàu khác. Đạt Rank A tại Boss.
Điều kiện: A69
B71 鎮守府近海航路の安全確保を強化せよ!
Tăng cường an toàn cho tuyến đường biển gần Trấn thủ phủ!
0/900/900/900
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Improvement Materials X 4 Special order furniture shop X 1
Xuất kích tới map 1-6 với hạm đội gồm CL làm kì hạm, cùng với 4 khu trục hạm và 1 tàu bất kì ở trong đội hình. Hoàn thành map.
Điều kiện: B70
B72 「第三十一戦隊」敵潜を制圧せよ!
「Đội tuần dương số 31」Ngăn chặn hạm đội tàu ngầm địch
310/310/0/310
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Improvement Materials X 2
SonarMáy định vị sóng âm Kiểu 3
Xuất kích tới 1-6 và đến được điểm cuối cùng (2 LẦN với hạm đội gồm Isuzu Kai Ni làm kì hạm, Satsuki Kai Ni, Uzuki Kai và 3 tàu nữa.
Điều kiện: Bw5, A66
B73 新編「第八駆逐隊」出撃せよ!
Xuất kích, đội khu trục thứ 8 (mới)
400/400/0/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
LandingCraftThuyền Daihatsu
SearchlightĐèn rọi
Xuất kích tới 1-6 và đến được điểm cuối cùng với hạm đội gồm Asashio Kai Ni/Asashio Kai Ni D ở vị trí kì hạm cùng với Michishio, Ooshio, Arashio và 2 tàu nữa.
Điều kiện: A70
B74 精鋭「八駆第一小隊」対潜哨戒!
Đội khu trục số 8 tinh nhuệ, tuần tra chống ngầm
0/800/0/200
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Improvement Materials X 4
SonarMáy định vị sóng âm Kiểu 4
Xuất kích tới 1-5 và đánh thắng boss 2 lần với hạm đội gồm Asashio Kai Ni DOoshio Kai Ni.
Điều kiện: A71
B75 水雷戦隊、南西諸島防衛線に反復出撃せよ!
Thủy lôi chiến đội, xuất kích nhiều lần tới tuyến phòng thủ quần đảo Tây Nam
0/350/0/350
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Bucket X 4 Food supply ship irako X 1
Xuất kích hạm đội với một tuần dương hạm hạng nhẹ (CT hay CLT cũng được) làm kì hạm, 4 khu trục hạm và một tàu bất kì tới map 1-4 và giành chiến thắng hạng S (hai lần) ở boss.
Điều kiện: B70
B76 製油所地帯沿岸の哨戒を実施せよ!
Tiến hành tuần tra khu lọc dầu ven biển
600/0/0/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
FBM X 1 Special order furniture shop X 1
Xuất kích hạm đội với một khộng mẫu hạm hạm hạng nhẹ làm kì hạm, 3 khu trục hạm và 2 tàu bất kì tới map 1-3 và giành chiến thắng hạng S ở boss.
Điều kiện: B9
B77 水雷戦隊、南西諸島海域を哨戒せよ!
Thủy lôi chiến đội, tuần tra vùng biển quần đảo tây nam!
600/600/0/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Special order furniture shop X 1 Ivt Irako X 1
Hạm đội gồm 1 kì hạm tuần dương hạng nhẹ, 4 khu trục và 1 tàu bất kì, đánh boss 2-22-3 hạng S.
Điều kiện: C2
B78 「第十九駆逐隊」出撃せよ!
"Đội khu trục số 19" xuất kích!
300/300/300/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Bucket X 3 Ivt Irako X 1
Giành chiến thắng (hạng A trở lên) tại node Boss map 1-5 với hạm đội gồm Isonami, Uranami, AyanamiShikinami. (chỉ 4 tàu thôi)
Điều kiện: A72
B79 「第十九駆逐隊」敵主力に突入せよ!
"Đội khu trục số 19" đối đầu với lực lượng chính của quân địch!
600/600/0/300
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Improvement Materials X 4 Supplies Icon X 1
Giành chiến thắng (hạng A trở lên) tại node Boss map 2-5 với hạm đội gồm Isonami, Uranami, AyanamiShikinami. Có thể thêm 2 tàu bất kì.
Điều kiện: B78
B80 飛行場設営の準備を実施せよ!
Triến khai chuẩn bị cho xây dựng sân bay!
0/0/0/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Construction Fairy Item
Tiên xây dựng
X 1
Giành chiến thắng (hạng S) tại node Boss bản đồ 6-3.
Điều kiện: B41B62
B81 夜間突入!敵上陸部隊を叩け!
Đột nhập ban đêm! Tân công đơn vị đổ bộ địch!
0/0/0/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Construction Fairy Item
Tiên xây dựng
X 1
Giành chiến thắng (hạng A trở lên) tại node Boss bản đồ 5-3.
Điều kiện: B80
B82 夜の海を照らす「灯り」を入手せよ!
Nhận "đèn" chiếu sáng biển đêm!
100/100/0/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Combat Provisions
Lương thực chiến đấu
X 1 SearchlightĐèn rọi
Giành chiến thắng (hạng S) tại node Boss bản đồ 2-1.
Điều kiện: B6
B83 南西諸島防衛線を増強せよ!
Tăng cường bảo vệ tại phòng tuyến đảo Tây Nam!
300/300/0/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Special order furniture shop x1; FBM x1
Tạo một hạm đội với flagship là AV hoặc CAV (có thể thêm tới 5 tàu tùy chọn khác). Xuất kích và đạt S tại boss map 1-4.
Điều kiện: không
B84 「第十六戦隊(第三次)」出撃せよ!
「Đội tuần dương số 16 (thế hệ 3)」, xuất kích!
400/0/0/400
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Ivt Irako x1; Ship Girl Cushion Floor
Giành chiến thắng (hạng A trở lên) tại map 2-4 với một hạm đội gồm Aoba, Kinu, Kitakami, Ooi, có thể thêm 2 tàu tùy chọn.
Điều kiện: A73
B85 精鋭「第十六戦隊」突入せよ!
「Đội tuần dương tinh nhuệ số 16」, xuất kích!
600/600/0/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Toku Daihatsu Landing Craft 193 CardDaihatsu đặc biệt
Daihatsu đặc biệt
Toku Daihatsu Landing Craft 193 Card
Thuyền đổ bộ
+7% tài nguyên nhận được khi đi Expedition
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -
x1
Giành chiến thắng hạng S tại boss ở bản đồ 2-5 với hạm đội gồm Kinu Kai-2 làm flagship, và 5 trên 6 tàu trong Kitakami Kai-2, Ooi Kai-2, Kuma Kai, Aoba Kai, Uranami KaiShikinami Kai
Điều kiện: A74
B86 輸送作戦を成功させ、帰還せよ!
Hoàn thành một nhiệm vụ vận chuyển rồi trở về Quận cảng!
1000/0/1000/3000
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Supplies Icon x1, Improvement Materials x5
Giành chiến thắng hạng S ở bản đồ 2-2 với một hạm đội gồm Kinu Kai-2, Uranami Kai và đúng BA khu trục hạm nữa, và có thể thêm một tàu tùy chọn khác (không được là khu trục hạm).
Điều kiện: B79, B85
B87 重巡戦隊、抜錨せよ!
Hạm đội tàu tuần dương hạng nặng, ra khơi!
400/400/0/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Ivt Irako x1
Đồ nội thất "Knit and Flooring"
Giành chiến thắng hạng S ở bản đồ 2-3 với một hạm đội gồm bốn CA, với một CA làm kỳ hạm, và có thể thêm hai tàu tùy chọn khác.
Điều kiện: A10
B88 戦艦戦隊、出撃せよ!
Hạm đội chiến hạm, ra khơi!
0/800/0/200
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Improvement Materials x2
Chọn giữa
Type 2 Seaplane Fighter Kai 165 CardThủy phi cơ chiến đấu Kiểu 2 Kai
Thủy phi cơ chiến đấu Kiểu 2 Kai
Type 2 Seaplane Fighter Kai 165 Card
Thủy phi cơ trinh sát
Icon AA+3, Icon ASW+1, Icon Hit+1, Icon LOS+2, Icon Evasion+1
Tầm xa: 4 (Chi phí triển khai: 5Bauxite)
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -

hoặc
PBY-5A Catalina 178 CardPBY-5A Catalina
PBY-5A Catalina
PBY-5A Catalina 178 Card
Tàu bay cỡ lớn
Icon ASW+2 Icon Hit+2 Icon LOS+9
Tầm xa: 10 (Chi phí triển khai: 13Bauxite)
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -
Giành chiến thắng hạng S ở bản đồ 3-3 với một hạm đội gồm hai (F)BB, với một (F)BB làm kỳ hạm, và có thể thêm bốn tàu tùy chọn khác.
Điều kiện: B8, B87
B89 主力戦艦戦隊、抜錨せよ!
Hạm đội thiết giáp hạm chủ lực, xuất kích!
0/800/400/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Ivt Irako X 1 cùng với
Equipment33-1Tuabin hơi nước cải tiến
Tuabin hơi nước cải tiến
Equipment33-1
Động cơ cải tiến
Icon Evasion+6
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -
hoặc
Equipment34-1Nồi hơi tăng cường
Nồi hơi tăng cường
Equipment34-1
Động cơ cải tiến
Icon Evasion+10
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -
.
Giành chiến thắng hạng S tại boss ở bản đồ 2-4 cùng với hạm đội gồm >=2 BB/BBV (FBB k tính)
Điều kiện: B19
B90 精鋭「第八駆逐隊」突入せよ!
Trục hạm đội tinh nhuệ số 8, Xuất kích!
800/800/0/800
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Improvement Materials X 4 , Reinforcement ExpansionVật phẩm mở rộng X 1
Giành chiến thắng hạng A 2 lần tại node boss ở bản đồ 5-5 cùng với hạm đội gồm Arashio Kai Ni làm kì hạm cùng với 1 trong 3 tàu Asashio, Michishio hoặc Ooshio.
Điều kiện: B73, B81
B91 潜水艦隊、中部海域の哨戒を実施せよ!
Hạm đội tàu ngầm, tuần tra vùng biển trung tâm!
300/300/300/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Ivt Irako X 1, Improvement Materials X 3
Xuất kích tới map 6-1 với tối thiểu 4 SS(V), trong đó 1 SS(V) làm kì hạm, có thể mang theo 2 tàu bất kì khác. Giành B+ rank tại node boss
Điều kiện: Bd5, B69
B92 重装甲巡洋艦、鉄底海峡に突入せよ!
Tuần dương hạm hạng nặng, bắt đầu tiến vào Iron Bottom Sound!
0/0/700/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
New Kanhon Design Anti-torpedo Bulge (Medium) 203 CardĐáy tàu chống ngư lôi kiểu mới (Trung bình)
Đáy tàu chống ngư lôi kiểu mới (Trung bình)
New Kanhon Design Anti-torpedo Bulge (Medium) 203 Card
Giáp tăng cường (Trung bình)
Icon Armor+8, Icon Evasion-1
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -
Xuất kích tới map 5-3 với Zara Due làm kì hạm. Giành A+ rank tại node Boss.
Điều kiện: B91
B93 南西諸島方面の敵艦隊を撃破せよ!
Đánh bại kẻ thù tại quần đảo Nansei!
300/0/300/300
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Ivt Irako X 1, Ivt Mamiya X 1
Xuất kích tới map 1-4, 2-2, 2-3 với CL làm kì hạm và 5 tàu bất kì khác, đạt A+ rank tại node boss
Điều kiện:
B94 洋上航空戦力を拡充せよ!
Mở rộng lực lượng hàng không xa bờ!
500/500/0/1000
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Development material X 5, Skilled Crew Member Icon
Phi công tinh nhuệ
Xuất kích tới map 3-5, 4-4, 6-2 với AV/CVL/CV/CVB làm kì hạm và 5 tàu bất kì khác. Giành S rank tại node Boss.
Điều kiện: B91, B93
B95 改装航空巡洋艦、出撃!
Tuần dương hạm hàng không cải tiến, Xuất kích!
300/300/300/700
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Improvement Materials X4
chọn giữa
Kyoufuu Kai CardKyoufuu Kai
Kyoufuu Kai
Kyoufuu Kai Card
Thủy phi cơ chiến đấu
Icon AA+5, Icon LOS+1, Icon Evasion+3
Tầm xa: 4 (Chi phí triển khai: 5Bauxite)
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -

hoặc
New Kanhon Design Anti-torpedo Bulge (Medium) 203 CardĐáy tàu chống ngư lôi kiểu mới (Trung bình)
Đáy tàu chống ngư lôi kiểu mới (Trung bình)
New Kanhon Design Anti-torpedo Bulge (Medium) 203 Card
Giáp tăng cường (Trung bình)
Icon Armor+8, Icon Evasion-1
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -
Xuất kích tới map 5-1, 5-3 với Suzuya Kai2 làm kì hạm và 5 tàu bất kì khác. Giành A+ rank tại node Boss. (Bắt buộc là CAV, CVL không tính)
Điều kiện: B87, B50
B96 改装攻撃型軽空母、前線展開せよ!
Mẫu hạm hạng nhẹ tấn công cải tiến, Triển khai tới tiền tuyến!
0/1000/0/1000
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Type 0 Fighter Model 63 (Fighter-bomber) 219 CardMáy bay tiêm kích Kiểu 0 Mẫu 63 (Tiêm kích-Ném bom)
Máy bay tiêm kích Kiểu 0 Mẫu 63 (Tiêm kích-Ném bom)
Type 0 Fighter Model 63 (Fighter-bomber) 219 Card
Máy bay ném bom bổ nhào
Icon Dive+5 Icon AA+5 Icon ASW+2
Tầm xa: 4 (Chi phí triển khai: 6Bauxite)
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -
,
8cm High-angle Gun Kai + Additional Machine Guns 220 CardPháo cao xạ 8cm + Súng máy bổ sung
Pháo cao xạ 8cm + Súng máy bổ sung
8cm High-angle Gun Kai + Additional Machine Guns 220 Card
Pháo phụ, Phòng không
Icon Gun+1, Icon AA+7, Icon Hit+2, Icon Evasion+1, Icon Range Ngắn
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -
Xuất kích tới map 6-2, 6-5 với Suzuya Kai2 CVL làm kì hạm và 5 tàu bất kì khác. Giành S rank tại node Boss. (Bắt buộc là CVL, CAV không tính)
Điều kiện: B95
B97 鎮守府海域警戒を厳とせよ!
Tuần tra khu vực vùng biển căn cứ, Cảnh giác!
400/400/400/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Ivt IrakoX2, Special order furniture shopX1
Xuất kích tới map 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 với CL(T)/CT/CA(V) làm kì hạm và ít nhất 2 khu trục hạm. Giành A+ rank tại node Boss.
Điều kiện:
B98 海上護衛体制の強化に努めよ!
Tập trung cải thiện sức mạnh cho lực lượng hộ tống gần bờ!
400/0/0/400
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Development materialX4, Special order furniture shopX1
Xuất kích tới map 1-3, 1-4, 1-5, 1-6 với ít nhất 3 DD/DE. Giành S rank tại node Boss (1-6 tới node cuối tài nguyên).
Điều kiện: Bd2
B99 新編「第一戦隊」、抜錨せよ!
Hạm đội số 1 mới, Xuất kích!
0/880/880/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Improvement MaterialsX4, Equipment204-1Đáy tàu chống ngư lôi kiểu mới (Lớn)
Đáy tàu chống ngư lôi kiểu mới (Lớn)
Equipment204-1
Giáp tăng cường (Lớn)
Icon Armor+10
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -
X1
Xuất kích tới map 4-5 và 5-5 với Nagato Kai2 làm kì hạm, Mutsu Kai ở vị trí số 2 cùng 4 tàu bất kì khác. Giành S rank tại node Boss.
Điều kiện: A75. B98
B100 増強海上護衛総隊、抜錨せよ!
Nâng cao năng lực của lực lượng hộ tống ven biển, Xuất kích!
700/0/0/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Chọn giữa
Medal X 1
hoặc
New Model Gun Mount Improvement Material 075 useitem Nguyên liệu cải tiến pháo kiểu mới X 1
Xuất kích tới map 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 với 1CL, 2DD/DE, 1CAV/CVL và 2 tàu bất kì khác đạt A+ rank tại node boss
Điều kiện: B98, Bw5
B101 新編「第七戦隊」、出撃せよ!
Hạm đội số 7, Xuất kích!
0/0/1000/500
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Development material X 4,
Chọn giữa
Medal X 1
hoặc
New Model Gun Mount Improvement Material 075 useitem Nguyên liệu cải tiến pháo kiểu mới X 1
hoặc
Type 0 Fighter Model 63 (Fighter-bomber) 219 CardMáy bay tiêm kích Kiểu 0 Mẫu 63 (Tiêm kích-Ném bom)
Máy bay tiêm kích Kiểu 0 Mẫu 63 (Tiêm kích-Ném bom)
Type 0 Fighter Model 63 (Fighter-bomber) 219 Card
Máy bay ném bom bổ nhào
Icon Dive+5 Icon AA+5 Icon ASW+2
Tầm xa: 4 (Chi phí triển khai: 6Bauxite)
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -
Xuất kích tới map 4-5, 6-2 với Kumano Kai2/Kumano Kai2 CVL ở vị trí kì hạm, Suzuya Kai2/Suzuya Kai2 CVL ở vị trí thứ 2, có thêm Mogami KaiMikuma Kai ở main fleet cùng 2 tàu bất kì khác. Giành S rank tại node Boss.
Điều kiện: A76, C2
B102 精鋭「第四航空戦隊」、抜錨せよ!
Hạm đội mẫu hạm tinh nhuệ số 4, Xuất kích!
500/0/500/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Improvement Materials X 4,
Chọn giữa
Skilled Crew Member Icon
Phi công tinh nhuệ
X 1
hoặc
Medal X 1
Xuất kích tới map 2-5, 3-5 với Ise và Hyuuga lần lượt ở vị trí kì hạm và tàu số 2, cùng với 1 tuần dương hạm hạng nhẹ và 2 khu trục hạm ở main fleet. (Ise và Hyuuga lv >= 50). Giành A+ rank tại node Boss.
Điều kiện: A77
B103 旗艦「由良」、抜錨!
Kì hạm Yura, Xuất kích!
400/400/0/400
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Skilled Crew Member Icon
Phi công tinh nhuệ
X 1,
Chọn giữa
Reinforcement ExpansionVật phẩm mở rộng X 1
hoặc
LandingCraftThuyền Daihatsu
Thuyền Daihatsu
Equipment68-1
Thuyền đổ bộ
+5% tài nguyên nhận được khi đi Expedition
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -
X 1
Xuất kích với Yura Kai Ni ở vị trí kì hạm, cùng với ít nhất 2 trong số các tàu sau: Akizuki, Yuudachi, Murasame, Samidare, Harusame. Xuất kích tới map 2-3 và 5-1. Giành S rank tại node Boss.
Điều kiện: A78
B104 精鋭「第二二駆逐隊」出撃せよ!
Thủy lôi đội chiến tinh nhuệ số 22, Xuất kích!
0/700/0/100
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Chọn giữa
LandingCraftThuyền Daihatsu
hoặc
Reinforcement ExpansionVật phẩm mở rộng
hoặc
New Model Gun Mount Improvement Material 075 useitem Nguyên liệu cải tiến pháo kiểu mới
Xuất kích với Fumizuki Kai2 ở vị trí kì hạm, Satsuki kai2, Minazuki Kai và Nagatsuki Kai ở main fleet. Xuất kích tới map 3-2 . Giành S rank tại node Boss.
Điều kiện: A78,A79
B105 精強大型航空母艦、抜錨!
Large Powerful Aircraft Carrier, Setting Sail
0/0/700/700
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Chọn giữa
F6F-3 205 CardF6F-3
F6F-3
F6F-3 205 Card
Máy bay tiêm kích
Icon Gun+1 Icon AA+8 Icon Evasion+2 Icon Hit+1 Icon LOS+1
Tầm xa: 5 (Chi phí triển khai : 8Bauxite)
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -

hoặc
Skilled Crew Member Icon
Phi công tinh nhuệ

hoặc
New Model Aerial Armament Materials 077 useitem Nguyên liệu nâng cấp trang bị hàng không mô hình mới.
Chọn giữa
TBF 256 CardTBF
hoặc
Night Operation Aviation Personnel 258 CardNhân viên hàng không đêm
Saratoga Mk.II hay Saratoga Mk.II Mod II ở vị trí kì hạm, cùng với 1CL và 2DD ở main fleet. Xuất kích tới map 5-5 và 6-2 . Giành S rank tại node Boss.
Điều kiện: A80,Bd2
B106 夜間作戦空母、前線に出撃せよ!
Mẫu hạm đánh đêm, tiến tới tiền tuyến!
0/0/0/1000
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Chọn giữa
TBF 256 CardTBF
hoặc
Night Operation Aviation Personnel + Skilled Deckhands 259 CardNhân viên hàng không đêm + nhân viên sàn đáp
hoặc
New Model Aerial Armament Materials 077 useitem Nguyên liệu nâng cấp trang bị hàng không mô hình mới.
Chọn giữa
Reinforcement ExpansionVật phẩm mở rộng
hoặc
Skilled Crew Member Icon
Phi công tinh nhuệ

hoặc
New Model Aerial Armament Materials 077 useitem Nguyên liệu nâng cấp trang bị hàng không mô hình mới.
Saratoga Mk.II ở vị trí kì hạm. Xuất kích tới map 6-5 . Giành S rank tại node Boss.
Điều kiện: B105
B107 補給線の安全を確保せよ!
Bảo vệ sự an toàn của Tuyến vận tải!
300/300/0/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Ivt IrakoX2,
Supplies IconTiếp tế trên biển
Tiếp tế trên biển
Equipment146-1
Tiếp tế
Icon Armor-2, Hồi nhiên liệu khi chiến đấu
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -
.
Xuất kích với ít nhất 1 CL (Flagship), 2 DD/DE và tàu tùy muốn đến vùng biển 1-3,1-4,1-5 đạt S rank ở tất cả boss node các map.
Điều kiện: ?
B108 「第八駆逐隊」、南西へ!
"Đội khu trục số 8" xuất kích tới vùng biển đông nam!
0/250/250/250
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Development materialX3, Ivt Mamiya X1.
Xuất kích và đặt S rank ở boss node với hạm đội bao gồm: Asashio, Ooshio, Arashio, Michishio cùng với 2 tàu đến map 1-2 và 2-2.
Điều kiện: ?
B109 最精鋭「第八駆逐隊」、全力出撃!
"Đội khu trục số 8 mới", xuất kích!
0/250/250/250
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Improvement MaterialsX4
chọn giữa
12.7cm Twin Gun Mount Model C Kai 2 266 CardPháo 2 nòng 12.7cm Mẫu C Kai Ni X1
hoặc
LandingCraftThuyền Daihatsu X1
hoặc
RadarRadar bề mặt Kiểu 22 X2.
Xuất kích và đạt S rank ở boss node với hàm đội bao gồm Michishio Kai Ni, Asashio Kai Ni (Hoặc Kai Ni D), Ooshio Kai NiArashio Kai Ni cùng với 2 tàu đến map 3-2 và 5-4.
Điều kiện: D27
B110 北方海域戦闘哨戒を実施せよ!
Thực hiện tuần tra khu vực biển phía bắc!
0/1000/0/700
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Ivt Present Box
Hộp quà
X 1
chọn giữa
Equipment55-1Shiden Kai 2 X 2
hoặc
New Model Gun Mount Improvement Material 075 useitemNguyên liệu cải tiến pháo kiểu mớiX1.
Xuất kích với 1 CL, 1AV, 1CVL cùng 3 tàu khác tới map 3-5, dành 2 chiến thắng rank S tại boss
Điều kiện: Bq5
B111 松輸送作戦、開始せよ!
Khởi động chiến dịch vận tải Matsu!
200/200/200/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
chọn giữa
New Model Gun Mount Improvement Material 075 useitemNguyên liệu cải tiến pháo kiểu mới x 1
hoặc
New Model Aerial Armament Materials 077 useitemNguyên liệu nâng cấp trang bị hàng không mô hình mới x 1
sau đó chọn
Special order furniture shop x1
hoặc
LandingCraftThuyền Daihatsu x 1
hoặc
Action ReportBáo cáo chiến dịch x 1.
Xuất kích với hạm đội gồm Tatsuta Kai hoặc Tatsuta Kai Ni làm kì hạm, có 3 DE/DD hoặc nhiều hơn trong hạm đội. Đạt S rank 2 lần ở 1-4 và và đi đến đích 2 lần ở 1-6.
Điều kiện: F65?
B112 精鋭「四水戦」、南方海域に展開せよ!
"Thủy lôi chiến đội số 4" tinh nhuệ, xuất kích tới vùng biển đông nam!
400/400/0/400
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
chọn giữa
12.7cm Twin Gun Mount Model C Kai 2 266 CardPháo 2 nòng 12.7cm Mẫu C Kai Ni x 1
hoặc
RadarRadar bề mặt Kiểu 22 x 2
hoặc
Equipment63-1Pháo 2 nòng 12.7cm Mẫu B Kai 2 x 1
sau đó chọn
Supplies Icon x 2 hoặc Drum x 3 hoặc Development material x 4.
Murasame Kai Ni làm kì hạm, có ít nhất 3 trong 5 tàu : Yura Kai Ni, Yuudachi Kai Ni, Samidare Kai, Harusame Kai, Akizuki Kai và 2 tàu tùy ý trong hạm. Đặt A+ rank ở 5-1, 5-3 và 5-4.
Điều kiện: A84, B103
B113 松輸送作戦、継続実施せよ!
Tiếp tục thông suốt hoạt động vận tải!
300/300/0/300
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
chọn giữa
LandingCraftThuyền Daihatsu x 1
hoặc
Improvement Materials x 3
chọn tiếp
New Model Gun Mount Improvement Material 075 useitemNguyên liệu cải tiến pháo kiểu mới x 1
hoặc
Equipment51-1Pháo phản lực 30 ống 12cm x 2
hoặc
Special order furniture shop x 1
Có CL/DD làm kì hạm và ít nhất 3 DD/DE trong hạm đội. Đạt A+ rank ở 1-4 và đi đến node nguyên liệu cuối ở 1-6 ở cả 2 map 3 lần
Điều kiện: B111
B114 新編「四航戦」、全力出撃!
Hạm đội Hàng không số 4 mới, Xuất kích!
400/400/400/400
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
274 (1)Pháo phản lực 30 ống 12cm Kai Ni x 1
chọn giữa
Action ReportBáo cáo chiến dịch x 1
hoặc
New Model Gun Mount Improvement Material 075 useitemNguyên liệu cải tiến pháo kiểu mới x 1
Trong hạm có Ise Kai, Hyuuga Kai, Ooyodo Kai, 1 DD và 2 tàu tùy ý. Sau đó đi đến node nguyên liệu cuối ở 1-6 và đạt A+ rank ở 2-5, 3-5, 4-5
Điều kiện: B23,A60
B115 精鋭駆逐隊、獅子奮迅
Biên đội Khu trục tinh nhuệ, Tiến lên!
480/480/0/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
chọn giữa
Special order furniture shop x 1
hoặc
New Model Gun Mount Improvement Material 075 useitemNguyên liệu cải tiến pháo kiểu mới x 1
chọn tiếp
Action ReportBáo cáo chiến dịch x 1
hoặc
Medal x 1
Hạm đội gồm 4DD, có thể thêm 2 tàu nữa. Đạt S rank 2-3 3-2 4-2 và tới node cuối 1-6.
Điều kiện: C18, F72
B116 「十八駆」、北方海域キス島へ!
"Đội khu trục số 18" tới đảo Kis ở Vùng biển phía Bắc!
0/0/480/480
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
chọn giữa
LandingCraftThuyền Daihatsu x 1
hoặc
10cm Twin High-angle Gun Mount Kai Additional Machine Guns 275 CardPháo cao xạ 10cm Kai + Bổ sung súng máy phòng không x 1
hoặc
Improvement Materials x 5
Hạm đội gồm Arare Kai Ni,Kasumi Kai Ni(Kai Ni B), Kagerou Kai, Shiranui Kai và thêm 2 tàu khác. Có thể mang CL làm kì hạm. Đạt 2 lần S rank ở boss 3-2.
Điều kiện: A87, Bd8

Nhiệm vụ hằng ngàySửa

Nhiệm vụ hằng ngày sẽ reset vào 05:00 JST (3 giờ Việt Nam).

Bd1 敵艦隊を撃破せよ!
Tấn công hạm đội địch
50/50/0/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Development material X 1
Đánh thắng 1 trận bất kì
Điều kiện: B4
Bd2 敵艦隊主力を撃滅せよ!
Tấn công chủ lực của hạm đội địch
50/50/50/50
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Development material X 1 Bucket X 1
Hoàn thành 1 trận bất kì
Điều kiện: Bd1
Bd3 敵艦隊を10回邀撃せよ!
Phục kích hạm đội địch 10 lần
150/150/200/100
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Development material X 1
Chiến đấu với hạm đội địch 10 trận (thua vẫn tính)
Điều kiện: Bd2
Bd4 敵空母を3隻撃沈せよ!
Tiêu diệt 3 mẫu hạm của kẻ địch
150/150/150/300
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Bucket X 2
Tiêu diệt 3 CV của địch (CVL cũng được)
Điều kiện: Bd1
Nhiệm vụ chỉ xuất hiện trong các ngày 3, 7, 10, 13, 17, 20, 23, 27, 30
Bd5 敵補給艦を3隻撃沈せよ!
Tiêu diệt 3 tàu vận tải của địch
100/50/200/50
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Development material X 1 Bucket X 1
Đánh chìm 3 tàu chở hàng
AP Wa Class
AP Wa Class2
Wa flagship card
của địch
Điều kiện: Bd2
Bd6 敵輸送船団を叩け!
Tấn công đội tàu vận tải của địch
0/200/0/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Development material X 2
Đánh chìm 3 tàu chở hàng
AP Wa Class
AP Wa Class2
Wa flagship card
của địch
Điều kiện: Bd1
Nhiệm vụ chỉ xuất hiện trong những ngày 2, 8, 12, 18, 22, 28
Bd7 南西諸島海域の制海権を握れ!
Chiếm quyền kiểm soát vùng biển quần đảo Tây Nam
300/0/0/200
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
IC X 1 Bucket X 1
Đánh thắng (B trở lên) 5 lần Boss ở World 2
Điều kiện: Bd5
Bd8 敵潜水艦を制圧せよ!
Ngăn chặn tàu ngầm của địch
300/30/300/30
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Bucket X 1
Đánh chìm 6 tàu ngầm của địch
Điều kiện: Bd7

Nhiệm vụ hằng tuầnSửa

Nhiệm vụ hằng tuần sẽ reset vào Thứ hai lúc 05:00 JST.

Bw1 あ号作戦
Chiến dịch A-gou
300/300/300/100
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
IC X 2 Development material X 2
Xuất kích hạm đội 36 lần, gặp boss 24 lần và đánh thắng boss 12 lần, giành chiến thắng hạng S 6 lần.
Điều kiện: Bd2
Bw2 い号作戦
Chiến dịch I-gou
0/500/0/500
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Development material X 2
Đánh chìm 20 Không mẫu hạm của địch (Không mẫu hạng nhẹ cũng được)
Điều kiện: Bd5
Bw3 海上通商破壊作戦
Chiến dịch công phá tuyến giao thương hàng hải
500/0/400/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Development material X 3
Đánh chìm 20 tàu chở hàng
AP Wa Class
AP Wa Class2
Wa flagship card
của địch
Điều kiện: Bd2
Bw4 ろ号作戦
Chiến dịch Ro-gou
400/0/800/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Bucket X 3
Đánh chìm 50 tàu chở hàng
AP Wa Class
AP Wa Class2
Wa flagship card
của địch
Điều kiện: Bw1
Bw5 ろ号作戦
Trận chiến của hạm đội hộ tống
600/0/0/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Bucket X 2 Improvement Materials X 1
Đánh chìm 15 tàu ngầm của địch
Điều kiện: Bw2
Bw6 敵東方艦隊を撃滅せよ!
Tiêu diệt hạm đội phương Đông của kẻ địch
400/0/0/700
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Development material X 2
Đánh thắng (B trở lên) boss ở World 4: 西方海域 12 lần.
Điều kiện: Bw5
Bw7 敵北方艦隊主力を撃滅せよ!
Tiêu diệt lực lượng chính hạm đội phương Bắc của kẻ địch
300/300/400/300
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
FBM X 1 Development material X 3 Improvement Materials X 3
Đánh thắng (B trở lên) boss ở Biển Bắc (3-3, 3-4 hoặc 3-5) 5 lần.
Điều kiện: Bw5
Bw8 敵東方中枢艦隊を撃破せよ!
Đập tan lực lượng nòng cốt của Hạm đội phương Đông
500/0/500/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Bucket X 1 Development material X 1
Đánh thắng (B trở lên) boss ở 4-4.
Điều kiện: Bw6
Bw9 南方海域珊瑚諸島沖の制空権を握れ!
Chiếm lấy ưu thế trên không ở vùng biển phía Nam quần đảo San hô
0/300/0/800
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Development material X 2 Improvement Materials X 2
Đánh thắng Boss (hạng S) 5-2 2 lần.
Điều kiện: Bw8
Bw10 海上輸送路の安全確保に努めよ!
Nỗ lực đảm bảo an toàn trên tuyến đường giao thương hàng hải
100/0/0/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Improvement Materials X 3
Đánh thắng Boss (Hạng A trở lên) map 1-5 3 lần.
Điều kiện: A45, Bw4

Nhiệm vụ hằng tháng Sửa

Nhiệm vụ hàng tháng sẽ reset vào ngày 1 lúc 5:00 JST.

Bm1 「第五戦隊」出撃せよ!
"Chiến đội số 5", xuất kích!
0/550/550/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
FBL X 1 Development material X 5
Đánh thắng Boss (S) map 2-5 với hạm đội gồm Myoukou
Myoukou Myoukou
Tuần dương hạm hạng nặng

Icon HP 44

Icon Gun 40 (59)

Icon Armor 32 (49)

Icon Torpedo 24 (59)

Icon Evasion 34 (69)

Icon AA 16 (64)

Icon Aircraft 6

Icon ASW 0

Icon Speed Nhanh

Icon LOS 12 (39)

Icon Range Trung bình

Icon Luck 10 (49)

Xx c 2

Xx c 2

Xx c 2

, Nachi
Nachi Nachi
Tuần dương hạm hạng nặng

Icon HP 44

Icon Gun 40 (54)

Icon Armor 32 (49)

Icon Torpedo 24 (49)

Icon Evasion 34 (59)

Icon AA 16 (54)

Icon Aircraft 6

Icon ASW 0

Icon Speed Nhanh

Icon LOS 12 (39)

Icon Range Trung bình

Icon Luck 10 (49)

Xx c 2

Xx c 2

Xx c 2

Haguro
Haguro Haguro
Tuần dương hạm hạng nặng

Icon HP 44

Icon Gun 40 (54)

Icon Armor 32 (49)

Icon Torpedo 24 (49)

Icon Evasion 34 (59)

Icon AA 16 (54)

Icon Aircraft 6

Icon ASW 0

Icon Speed Nhanh

Icon LOS 12 (39)

Icon Range Trung bình

Icon Luck 10 (49)

Xx c 2

Xx c 2

Xx c 2

. Có thể cho thêm 3 tàu khác.
Điều kiện: A35
Bm2 「潜水艦隊」出撃せよ!
"Hạm đội tàu ngầm", xuất kích!
0/600/0/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
FBL X 1 Ivt Irako
Đánh thắng Boss (S) 6-1 3 lần.
Điều kiện: B30
Bm3 「水雷戦隊」南西へ!
"Thuỷ lôi chiến đội", hướng về phía tây nam!
500/0/0/300
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Improvement Materials X 3 Ivt Irako
Đánh thắng Boss (S) map 1-4 với hạm đội có 1~3 CL, còn lại là DD. Kì hạm phải là CL.
Điều kiện: Bw4
Bm4 「水上打撃部隊」南方へ!
"Hạm đội công kích mặt nước", hướng về phía nam!
350/400/350/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Bucket X 3 Improvement Materials X 4
Đánh thắng Boss (S) map 5-1 với hạm đội có 3 BB chậm(không tính FBB) và 1 CL trong hạm đội, có thể thêm 2 tàu khác.
Điều kiện: A43
Bm5 海上護衛強化月間
Tăng cường hộ tống tuyến hàng hải trong tháng
800/0/0/0
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Development material X 5 Improvement Materials X 3
Đánh thắng Boss (A+) map 1-5 10 lần.
Điều kiện: B21, Bm1
Bm6 「空母機動部隊」西へ!
"Lực lượng đặc nhiệm Không mẫu hạm", hướng về phía tây!
0/0/600/800
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
FBL X 2 Improvement Materials X 2
Đánh thắng Boss (S) map 4-2 với hạm đội gồm 2CV (CVL/CVB cũng đươc) và 2DD. Có thể thêm 2 tàu khác.
Điều kiện: B20, Bw4
Bm7 「水上反撃部隊」突入せよ!
Đơn vị phản kích mặt nước, đột kích!
0/600/0/200
Fuel/