FANDOM


Số.191 Pháo 8 nòng QF 2-pounder Pom-pom
QF 2ポンド8連装ポンポン砲
GreenGunMG Phòng không
Thông tin
Tác động
Icon Gun +1 Icon AA+10
Giá phá dỡ
Ammo6, Steel1, Bauxite2
Loại tàu trang bị
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB SS
SSV AS
AR CT
AO


Giới thiệu

Đây là một khẩu pháo phòng không được gắn trên các tàu lớn của Tea Time <("), được gọi là súng Pom-pom do báo cáo độc nhất của họ (lên GG nghe tiếng pháo của nó dễ thương lém :'> ). Thiết bị này là phiên bản thứ mười tám của dòng pháo phòng không này. Mặc dù hay có những trục trặc trong hoạt động và sự cố thường xuyên, nhưng đó là một khẩu pháo phòng không tầm gần rất gần và tầm xa khá đảm bảo.

Ghi chú

  • Không thể chế tạo.

Xem thêm

Ordnance QF 2-pounder

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.