FANDOM


Số.220 Pháo cao xạ 2 nòng 8cm + Bổ sung súng máy phòng không
8cm高角砲改+増設機銃
GreenGunDP Pháo phụ, Phòng không
Thông tin
Tác động
Icon Gun+1, Icon AA+7, Icon Hit+2,Icon Evasion+1, Icon Range Ngắn
Giá phá dỡ
Ammo2, Steel3. Bauxite2
Loại tàu trang bị
DE DD
LHA CL
CLT CT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB SS
SSV AS
AR AO


Giới thiệu

新開発の長8cm高角砲の改良型です。 秋月型に装備された長10cm高角砲の小型軽量化を図った対空用副砲バージョンです。微妙な出来という評価もありますが、新型艦艇装備の防空兵装として 期待されていました。本装備は小型軽量に特徴のある超8cm砲を熟成した改良型と単装機銃集中配備の組み合わせによる対空兵装パッケージです。

Trong game

  • Không thể chế tạo
  • Phần thưởng xếp hạng và Quest
  • Có thể nâng cấp lên từ Pháo cao xạ 8cm
  • Có thể mang được tại ô trang bị mở rộng của : lớp Agano , lớp Mogami , CT , AR và AS