FANDOM


Bn 160210 on.png

【Xuất kích! Chiến dịch Rei-Go】
 
Event kết thúc vào ngày 29/02/2016.

Thời gian còn lại trước khi kết thúc event (29/02/2016)

Chuẩn bị

Những tàu đã drop từ các sự kiện trước

☑ Show column ☒ Show old data (hidden)

Ghi chú: R = Reward, D = Drop, Trống = Chưa xuất hiện, N = không tìm thấy

Ships 2014 Events 2015 Events 2016 Events 2017 Events
Name Summer Fall Winter Spring Summer Fall Winter Spring Summer Fall Winter
Akizuki card.jpg
Akizuki
R N N N D D D D D N
Prinz Eugen card.png
Prinz Eugen
R N N N D D N D D N
U-511 card.png
U-511
R D D D N D N N D
Amagi card.png
Amagi
R N N N D D D D N
Katsuragi card.jpg
Katsuragi
R N N N N D N N
Littorio card.jpg
Littorio[EDT 1]
R N N N D N N N
Roma card.jpg
Roma
D D D N D N N N
DD Libeccio 443 Battle.jpg
Libeccio[EDT 2]
R D D N D N N
Teruzuki card.jpg
Teruzuki
R N N D N N D
DD Hagikaze 455 Battle.jpg
Hagikaze
R N N D D D
CV Graf Zeppelin 432 Battle.jpg
Graf Zeppelin
D D D N N N
DD Arashi 454 Battle.jpg
Arashi
D N D D D D
DD Hatsuzuki 423 Battle.jpg
Hatsuzuki
R N N D N
CA Zara 448 Battle.jpg
Zara
R N N N N
FBB Iowa 440 Battle.jpg
Iowa
R N N N
DD Oyashio 456 Battle.jpg
Oyashio
D N D N
CA Pola 449 Battle.jpg
Pola
R N D N
BB Warspite 439 Battle.jpg
Warspite
R N N
CV Aquila 444 Battle.jpg
Aquila
D N N
SS I-26 483 Battle.jpg
I-26
D N D
CV Saratoga 433 Battle.jpg
Saratoga
R N
AV Commandant Teste 491 Battle.jpg
Commandant Teste
R N
DD Yamakaze 457 Battle.jpg
Yamakaze
D N
SSV I-14 495 Battle.jpg
I-14
R
SSV I-13 494 Battle.jpg
I-13
D
This table includes all ships that are currently unavailable outside of events.
  1. Drop in 4-5 during Christmas of 2015
  2. Drop in 4-5 during Halloween Season of 2015

Bản đồ sự kiện

Các Quest yêu cầu trong Event

Các Q này được yêu cầu thực hiện để có thể unlock được map E3

Event Quests
ID Requirements Fuel.pngAmmunition.pngSteel.pngBauxite.png Reward Note
RG01
'
???/???/???/???
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Điều kiện: Không
Mở khóa: Không
RG02
'
???/???/???/???
Fuel.png/Ammo.png/Steel.png/Bauxite.png
Điều kiện: Không
Mở khóa: Không
  • Có một báo cáo rằng sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bạn sẽ được xem cảnh 6 chiếc tàu của bạn và Zara trở về cùng nhau ngay cả khi bạn không có cô ấy.

Công cụ hỗ trợ

Live Streams

Xem chi tiết ở đây

Drop Reports

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên