FANDOM


Bn 160210 on

【Xuất kích! Chiến dịch Rei-Go】
 
Event kết thúc vào ngày 29/02/2016.

Thời gian còn lại trước khi kết thúc event (29/02/2016)

Chuẩn bị

Những tàu đã drop từ các sự kiện trước

☑ Show column ☒ Show old data (hidden)

Ghi chú: R = Reward, D = Drop, Trống = Chưa xuất hiện, N = không tìm thấy

Ships 2014 Events 2015 Events 2016 Events 2017 Events
Name Summer Fall Winter Spring Summer Fall Winter Spring Summer Fall Winter Spring
Akizuki card
Akizuki
R N N N D D D D D N D


Prinz Eugen card
Prinz Eugen
R N N N D D N D D N N
U-511 card
U-511
R D D D N D N N D N
Amagi card
Amagi
R N N N D D D D N D
Katsuragi card
Katsuragi
R N N N N D N N N
Littorio card
Littorio[EDT 1]
R N N N D N N N D
Roma card
Roma
D D D N D N N N D
DD Libeccio 443 Battle
Libeccio[EDT 2]
R D D N D N N N
Teruzuki card
Teruzuki
R N N D N N D N
DD Hagikaze 455 Battle
Hagikaze
R N N D D D N
CV Graf Zeppelin 432 Battle
Graf Zeppelin
D D D N N N N
DD Arashi 454 Battle
Arashi
D N D D D D N
DD Hatsuzuki 423 Battle
Hatsuzuki
R N N D N N
CA Zara 448 Battle
Zara
R N N N N N
FBB Iowa 440 Battle
Iowa
R N N N N
DD Oyashio 456 Battle
Oyashio
D N D N N
CA Pola 449 Battle
Pola
R N D N N
BB Warspite 439 Battle
Warspite
R N N N
CV Aquila 444 Battle
Aquila
D N N N
SS I-26 483 Battle
I-26
D N D N
CV Saratoga 433 Battle
Saratoga
R N N
AV Commandant Teste 491 Battle
Commandant Teste
R N N
DD Yamakaze 457 Battle
Yamakaze
D N N
SSV I-14 495 Battle
I-14
R N
SSV I-13 494 Battle
I-13
D D
AO Kamoi 162 Battle
Kamoi
D
PF Shimushu 517 Battle
Shimushu
D
PF Kunashiri 518 Battle
Kunashiri
D
PF Etorofu 524 Battle
Etorofu
D
CVL Kasuga Maru 521 Battle
Kasuga Maru
R
FBB Gangut 511 Battle
Gangut
R
This table includes all ships that are currently unavailable outside of events.
  1. Drop in 4-5 during Christmas of 2015
  2. Drop in 4-5 during Halloween Season of 2015

Bản đồ sự kiện

Các Quest yêu cầu trong Event

Các Q này được yêu cầu thực hiện để có thể unlock được map E3

Event Quests
ID Requirements FuelAmmunitionSteelBauxite Reward Note
RG01
'
???/???/???/???
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Điều kiện: Không
RG02
'
???/???/???/???
Fuel/Ammo/Steel/Bauxite
Điều kiện: Không
  • Có một báo cáo rằng sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bạn sẽ được xem cảnh 6 chiếc tàu của bạn và Zara trở về cùng nhau ngay cả khi bạn không có cô ấy.

Công cụ hỗ trợ

Live Streams

Xem chi tiết ở đây

Drop Reports

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên