FANDOM


Thông tin

Chuẩn bị cho "Chiến dịch Rei-go"

「礼号作戦」準備

Winter 2016 E1 Banner.png
Tiêu đề
Tiếng Việt Chuẩn bị cho "Chiến dịch Rei-go"
Tiếng Nhật 「礼号作戦」準備
Romaji Rei-Go Sakusen Jyunbi!
Thông tin
Cơ chế Selection node
Thanh máu boss Easy: 490 HP
Normal: 650 HP
Hard: 800 HP
Số lần cần hạ gục Easy: 5

Normal: 6
Hard: 6

Phần thưởng E: Ivt Irako.PNG x1 Ivt Mamiya.PNG x1 Combat Provisions.png x1

N: Ivt Irako.PNG x2 Combat Provisions.png x2 Ivt Repair Goddess.PNG x1

H: Ivt Irako.PNGx1 Ivt Mamiya.PNG x1 Combat Provisions.png x2 Ivt Repair Goddess.PNG x1 RedGunHeavy.png
Equipment161-1.png
x1

Luật đi đường

 • Mọi hạm đội có FBB, BB hay CV đều không thể tham gia vào map này. Tuy nhiên BBV thì được.
 • Ooyodo, Kasumi ảnh hưởng đến luật đi (???).
 • Mang CVL có thể đi theo đường 2-6-12-10. BBV/Ooyodo/CL/DD/DD/CVL có thể đi đường 2-5-12-10 (tại node 5 được lựa chọn đường đi, cả hai đều có số trận chiến trước node Boss là bằng nhau).
 • DD/CL/CVL/CVL/BBV/BBV đi đường 2-6-4-10.
 • Node E là node lựa chọn đường đi.
 • Node G có Airfield Hime
 • BBV/CVL/4CL đi đường B-F-D-J. Có thể đây là đội hình mạnh nhất có thể mang được.
 • BBV/CVL/2CL/2CT đi đường B-F-D-J
 • 2BBV/2CL/CVL/DD cũng đi đường B-F-D-J

Mẹo

 • Boss map này là em SS-Hime ở E-4 Fall trước kia. Tuy nhiên ở event lần này lại không sử dụng hạm đội liên hợp nên gần như sát thương gây ra khi đánh đêm với SS-Hime gần như là bằng 0.
 • Địch gần như đều là CL và DD nên không có gì đáng ngại. Nên mang BBV để có 2 lượt đánh.
 • KHÔNG CÓ SHIPLOCK
 • 1 BBV + 4 DD/CL + 1 CVL hoặc 1 BBV + 5 DD/CL hoặc 1 BBV+2CT+2CL/DD
 • Trang bị tất cả trang bị chống ngầm tốt nhất
 • DD/CL cầm full sonar và bom chống ngầm
 • CVL chọn máy bay chống ngầm tốt nhất (không có CV địch nên ko cần lo) + 1 saiun
 • BBV trang bị 4 zuiun
 • Nếu có máy bay chống ngầm của Akitsumaru thì quảng hết vào
 • Ưu tiên CL/DD có chỉ số chống ngầm cao hoặc 4 slot


Drop list

Type Ship? D F I J
DD Akizuki Hard+
DD Asashimo Easy+
DD Harusame Easy+
DD Kawakaze Medium+ Easy+
DD Kiyoshimo Easy+ Easy+ Easy+ Easy+
DD Umikaze Medium+
DD Uzuki Easy+ Easy+ Easy+
CL Ooyodo Easy+ Easy+ Hard+ Easy+
CL Sakawa Hard+
CL Yahagi Medium+
AV Mizuho Medium+ Medium+ Medium+

Đội hình kẻ địch tại E-1

Ấn vào từng điểm để xem đội hình địch
Winter 2016 E1 Map.png

Red node.png

Red node.png

Blue node.png

Red node.png

Blue node.png

Red node.png

Air defense node.png

Air defense node.png

Red node.png

Boss node.png

# Form Fleet AP/AS/AS+
A Echelon
Line Abreast
Submarine Ka-ClassSubmarine Ka-Class Submarine Ka-Class 0/0/0
Echelon
Line Abreast
Submarine Ka-ClassSubmarine Ka-Class Submarine Ka-Class Submarine Ka-Class 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
B Echelon
Line Abreast
Submarine Ka-ClassSubmarine Ka-Class Submarine Ka-Class Submarine Ka-Class 0/0/0
Echelon
Line Abreast
Submarine Ka-ClassSubmarine Ka-Class Submarine Ka-Class Submarine Ka-Class Submarine Ka-Class 0/0/0
Echelon Submarine Ka-Class EliteSubmarine Ka-Class Elite Submarine Ka-Class Submarine Ka-Class Submarine Ka-Class 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
C Must be my imagination (battle avoided)
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
D Double Line Light Cruiser Ho-Class EliteLight Cruiser Ho-Class Elite Destroyer I-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
Line Ahead
Double Line
Light Cruiser Ho-Class FlagshipLight Cruiser Ho-Class Flagship Destroyer I-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
E You may choose which direction your fleet will go. Admiral, which path will you choose?
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
F Double Line Light Cruiser He-Class FlagshipLight Cruiser He-Class Flagship Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
Line Ahead
Double Line
Light Cruiser He-Class FlagshipLight Cruiser He-Class Flagship Light Cruiser Ho-Class Elite Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
G Unknown Airfield Princess VAirfield Princess VAirfield Princess V 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
H Unknown Airfield Princess VAirfield Princess VAirfield Princess V 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
I Double Line Seaplane Tender PrincessSeaplane Tender Princess Transport Ship Wa-Class Light Cruiser Ho-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
Line Ahead
Double Line
Seaplane Tender PrincessSeaplane Tender Princess Transport Ship Wa-Class Elite Light Cruiser Ho-Class Elite Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
J Echelon Submarine PrincessSubmarine Princess Light Cruiser Ho-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
Echelon Submarine PrincessSubmarine Princess Submarine Ka-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
Echelon (Final) Submarine PrincessSubmarine Princess Submarine Ka-Class Light Cruiser Ho-Class Elite Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+

Click on the nodes to see pattern info
Winter 2016 E1 Map.png

Red node.png

Red node.png

Blue node.png

Red node.png

Blue node.png

Red node.png

Air defense node.png

Air defense node.png

Red node.png

Boss node.png

# Form Fleet AP/AS/AS+
A Echelon
Line Abreast
Submarine Ka-ClassSubmarine Ka-Class Submarine Ka-Class Submarine Ka-Class 0/0/0
Echelon
Line Abreast
Submarine Ka-Class EliteSubmarine Ka-Class Elite Submarine Ka-Class Submarine Ka-Class 0/0/0
Echelon Submarine Ka-Class EliteSubmarine Ka-Class Elite Submarine Ka-Class Elite Submarine Ka-Class 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
B Echelon
Line Abreast
Submarine Ka-ClassSubmarine Ka-Class Submarine Ka-Class Submarine Ka-Class Submarine Ka-Class 0/0/0
Echelon Submarine Ka-Class EliteSubmarine Ka-Class Elite Submarine Ka-Class Submarine Ka-Class Submarine Ka-Class 0/0/0
Echelon Submarine Ka-Class EliteSubmarine Ka-Class Elite Submarine Ka-Class Elite Submarine Ka-Class Submarine Ka-Class 0/0/0
Echelon Submarine Ka-Class FlagshipSubmarine Ka-Class Flagship Submarine Ka-Class Elite Submarine Ka-Class Submarine Ka-Class 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
C Must be my imagination (battle avoided)
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
D Line Ahead
Double Line
Light Cruiser Ho-Class FlagshipLight Cruiser Ho-Class Flagship Destroyer I-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
Line Ahead
Double Line
Light Cruiser Ho-Class FlagshipLight Cruiser Ho-Class Flagship Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
Line Ahead
Double Line
Light Cruiser He-Class FlagshipLight Cruiser He-Class Flagship Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
E You may choose which direction your fleet will go. Admiral, which path will you choose?
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
F Line Ahead
Double Line
Light Cruiser He-Class FlagshipLight Cruiser He-Class Flagship Light Cruiser Ho-Class Elite Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
Line Ahead
Double Line
Light Cruiser He-Class FlagshipLight Cruiser He-Class Flagship Light Cruiser Ho-Class Elite Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
Line Ahead
Double Line
Light Cruiser He-Class FlagshipLight Cruiser He-Class Flagship Light Cruiser Ho-Class Flagship Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
G Diamond Airfield Princess VIAirfield Princess VIAirfield Princess VIAirfield Princess VI 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
I Line Ahead
Double Line
Seaplane Tender PrincessSeaplane Tender Princess Transport Ship Wa-Class Elite Light Cruiser Ho-Class Elite Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
Line Ahead
Double Line
Seaplane Tender PrincessSeaplane Tender Princess Transport Ship Wa-Class Elite Light Cruiser Ho-Class Elite Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model 0/0/0
Line Ahead
Double Line
Seaplane Tender Princess IISeaplane Tender Princess IISeaplane Tender Princess II Transport Ship Wa-Class Flagship Light Cruiser Ho-Class Flagship Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
J Echelon Submarine PrincessSubmarine Princess Submarine Ka-Class Light Cruiser Ho-Class Elite Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
Echelon Submarine PrincessSubmarine Princess Submarine Ka-Class Light Cruiser Ho-Class Flagship Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model 0/0/0
Echelon Submarine PrincessSubmarine Princess Submarine Ka-Class Submarine Ka-Class Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model 0/0/0
Echelon (Final) Submarine Princess IISubmarine Princess II Submarine Ka-Class Submarine Ka-Class Light Cruiser Ho-Class Flagship Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+

Click on the nodes to see pattern info
Winter 2016 E1 Map.png

Red node.png

Red node.png

Blue node.png

Red node.png

Blue node.png

Red node.png

Air defense node.png

Air defense node.png

Red node.png

Boss node.png

# Form Fleet AP/AS/AS+
A Echelon Submarine Ka-ClassSubmarine Ka-Class Submarine Ka-Class Submarine Ka-Class 0/0/0
Echelon
Line Abreast
Submarine Ka-Class EliteSubmarine Ka-Class Elite Submarine Ka-Class Submarine Ka-Class 0/0/0
Echelon Submarine Ka-Class EliteSubmarine Ka-Class Elite Submarine Ka-Class Elite Submarine Ka-Class 0/0/0
Echelon Submarine Ka-Class EliteSubmarine Ka-Class Elite Submarine Ka-Class Elite Submarine Ka-Class Elite 0/0/0
Echelon (Final) Submarine Ka-Class FlagshipSubmarine Ka-Class Flagship Submarine Ka-Class Elite Submarine Ka-Class Elite 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
B Echelon Submarine Ka-Class EliteSubmarine Ka-Class Elite Submarine Ka-Class Submarine Ka-Class Submarine Ka-Class 0/0/0
Echelon Submarine Ka-Class EliteSubmarine Ka-Class Elite Submarine Ka-Class Elite Submarine Ka-Class Submarine Ka-Class 0/0/0
Echelon Submarine Ka-Class FlagshipSubmarine Ka-Class Flagship Submarine Ka-Class Elite Submarine Ka-Class Submarine Ka-Class 0/0/0
Echelon Submarine Ka-Class FlagshipSubmarine Ka-Class Flagship Submarine Ka-Class Elite Submarine Ka-Class Elite Submarine Ka-Class 0/0/0
Echelon Submarine Ka-Class FlagshipSubmarine Ka-Class Flagship Submarine Ka-Class Elite Submarine Ka-Class Elite Submarine Ka-Class Elite 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
C Must be my imagination (battle avoided)
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
D Line Ahead
Double Line
Light Cruiser Ho-Class FlagshipLight Cruiser Ho-Class Flagship Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
Line Ahead
Double Line
Light Cruiser He-Class FlagshipLight Cruiser He-Class Flagship Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
Line Ahead
Double Line
Light Cruiser He-Class FlagshipLight Cruiser He-Class Flagship Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
E You may choose which direction your fleet will go. Admiral, which path will you choose?
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
F Line Ahead
Double Line
Light Cruiser He-Class FlagshipLight Cruiser He-Class Flagship Light Cruiser Ho-Class Elite Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
Line Ahead
Double Line
Light Cruiser He-Class FlagshipLight Cruiser He-Class Flagship Light Cruiser Ho-Class Flagship Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
Line Ahead
Double Line
Light Cruiser He-Class FlagshipLight Cruiser He-Class Flagship Light Cruiser Ho-Class Flagship Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
G Unknown Airfield Princess VAirfield Princess VAirfield Princess V 0/0/0
Unknown Airfield Princess VIAirfield Princess VIAirfield Princess VIAirfield Princess VI 0/0/0
Unknown Airfield Princess VIIAirfield Princess VIIAirfield Princess VIIAirfield Princess VII 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
H Unknown Airfield Princess VIAirfield Princess VIAirfield Princess VIAirfield Princess VI 0/0/0
Unknown Airfield Princess VIIAirfield Princess VIIAirfield Princess VIIAirfield Princess VII 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
I Line Ahead
Double Line
Seaplane Tender PrincessSeaplane Tender Princess Transport Ship Wa-Class Elite Light Cruiser Ho-Class Elite Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model 0/0/0
Line Ahead
Double Line
Seaplane Tender Princess IISeaplane Tender Princess IISeaplane Tender Princess II Transport Ship Wa-Class Flagship Light Cruiser Ho-Class Flagship Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model 0/0/0
Line Ahead
Double Line
Seaplane Tender Princess IIISeaplane Tender Princess IIISeaplane Tender Princess III Transport Ship Wa-Class Flagship Light Cruiser Ho-Class Flagship Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
J Echelon Submarine Princess IISubmarine Princess II Submarine Ka-Class Elite Submarine Ka-Class Elite Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model 0/0/0
Echelon Submarine Princess IISubmarine Princess II Submarine Ka-Class Submarine Ka-Class Light Cruiser Ho-Class Flagship Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model 0/0/0
Echelon Submarine Princess IISubmarine Princess II Submarine Ka-Class Elite Light Cruiser He-Class Flagship Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model 0/0/0
Echelon (Final) Submarine Princess IIISubmarine Princess III Submarine Ka-Class Elite Submarine Ka-Class Elite Light Cruiser He-Class Flagship Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên