FANDOM


 
Winter 17 Banner.gif
Triển khai khẩn cấp lực lượng trinh sát!

Chiến dịch Hikari!

Lỗi khi sử dụng hạm đội liên hợp : Ý nghĩa của những dòng chữ đỏ?

Lưu ý: Về phần lỗi khi sử dụng Expedition hỗ trợ. Các bạn vui lòng xem tại trang Expedition .

Đoạn thông tin Nội dung Dịch Lưu ý
CMB Msg 2 Slots.jpg Bạn phải có 5 slot tàu trống và 20 slot equipment trống Slot tàu không đủ (Overrides all other Notices)
CMB Msg 7 Singlefleet..jpg Lỗi xuất kích Không thể xuất kích hạm đội liên hợp This map requires Single Fleet (Overrides all notices below).
CMB Msg 8 CombinedFleet.png Lỗi xuất kích Phải sử dụng hạm đội liên hợp This map requires Combined Fleet (Overrides all notices below).
CMB Msg 5 MustbeCTF.jpg Phải là Đội tàu sân bay cơ đông Please sortie with combined fleet (Carrier Task Force). (Overrides Ship-tag Notice)
CMB Msg 6 MustbeTE.jpg Phải là Đội vận chuyển hộ tống Please sortie with combined fleet (Transport Escort). (Overrides Ship-tag Notice)
CMB Msg 3 Shiptag.jpg Ship-tag Lock You have chosen a ship that has been sortied to another map. This setup cannot be sortied. Does not apply to Easy Mode
CMB Msg 4 2ndFleetno.jpg Không thể xuất kích hạm đội hộ tống khi đang sử dụng hạm đội liên hợp Please choose main fleet when sortieing with Combined Fleet. (Overrides by everything else)
CMB Msg 2nd Fleet FS Dmg.png Kì hạm bị hỏng nặng Flagship is damaged. Cannot sortie combined fleet. *Affects both Main and Escort Fleet Flagship. Please check both. Must be above Moderate damage(?).*

Chuẩn bị

Những tàu đã drop từ các sự kiện trước

☑ Show column ☒ Show old data (hidden)

Ghi chú: R = Reward, D = Drop, Trống = Chưa xuất hiện, N = không tìm thấy

Ships 2014 Events 2015 Events 2016 Events 2017 Events
Name Summer Fall Winter Spring Summer Fall Winter Spring Summer Fall Winter
Akizuki card.jpg
Akizuki
R N N N D D D D D N
Prinz Eugen card.png
Prinz Eugen
R N N N D D N D D N
U-511 card.png
U-511
R D D D N D N N D
Amagi card.png
Amagi
R N N N D D D D N
Katsuragi card.jpg
Katsuragi
R N N N N D N N
Littorio card.jpg
Littorio[EDT 1]
R N N N D N N N
Roma card.jpg
Roma
D D D N D N N N
DD Libeccio 443 Battle.jpg
Libeccio[EDT 2]
R D D N D N N
Teruzuki card.jpg
Teruzuki
R N N D N N D
DD Hagikaze 455 Battle.jpg
Hagikaze
R N N D D D
CV Graf Zeppelin 432 Battle.jpg
Graf Zeppelin
D D D N N N
DD Arashi 454 Battle.jpg
Arashi
D N D D D D
DD Hatsuzuki 423 Battle.jpg
Hatsuzuki
R N N D N
CA Zara 448 Battle.jpg
Zara
R N N N N
FBB Iowa 440 Battle.jpg
Iowa
R N N N
DD Oyashio 456 Battle.jpg
Oyashio
D N D N
CA Pola 449 Battle.jpg
Pola
R N D N
BB Warspite 439 Battle.jpg
Warspite
R N N
CV Aquila 444 Battle.jpg
Aquila
D N N
SS I-26 483 Battle.jpg
I-26
D N D
CV Saratoga 433 Battle.jpg
Saratoga
R N
AV Commandant Teste 491 Battle.jpg
Commandant Teste
R N
DD Yamakaze 457 Battle.jpg
Yamakaze
D N
SSV I-14 495 Battle.jpg
I-14
R
SSV I-13 494 Battle.jpg
I-13
D
This table includes all ships that are currently unavailable outside of events.
  1. Drop in 4-5 during Christmas of 2015
  2. Drop in 4-5 during Halloween Season of 2015

AT Landbase

Những tàu có thể mang được xe tăng.
Trục hạm link=Thuyền Daihatsu (xe tăng hạng trung Kiểu 89 & lục chiến đội) Equipment167-1.png link=Thuyền Daihatsu (xe tăng hạng trung Kiểu 89 & lục chiến đội) Equipment167-1.png
DD Asashio Kai Ni D 468 Battle.jpg DD Arashio Kai Ni 490 Battle.jpg
DD Kasumi Kai Ni 464 Battle.jpg DD Ooshio Kai Ni 199 Battle.jpg
Верный card.png DD Satsuki Kai Ni 418 Battle.jpg
Mutsuki kai2 card.png Không Kisaragi kai2 card.png Không
DD Kawakaze Kai Ni 469 Battle.jpg Không
Tuần dương hạm hạng nhẹ (CL) link=Thuyền Daihatsu (xe tăng hạng trung Kiểu 89 & lục chiến đội) Equipment167-1.png link=Thuyền Daihatsu (xe tăng hạng trung Kiểu 89 & lục chiến đội) Equipment167-1.png
Abukuma kai2 card.jpg CL Kinu Kai Ni 487 Battle.jpg
CL Yura Kai Ni 488 Battle.jpg
Thiết giáp hạm (BB) link=Thuyền Daihatsu (xe tăng hạng trung Kiểu 89 & lục chiến đội) Equipment167-1.png link=Thuyền Daihatsu (xe tăng hạng trung Kiểu 89 & lục chiến đội) Equipment167-1.png
BB Nagato Kai Ni 541 Battle.jpg
Thủy phi cơ mẫu hạm (AV) link=Thuyền Daihatsu (xe tăng hạng trung Kiểu 89 & lục chiến đội) Equipment167-1.png link=Thuyền Daihatsu (xe tăng hạng trung Kiểu 89 & lục chiến đội) Equipment167-1.png
Chitose card.png Chiyoda card.png
Mizuho card.jpg Akitsushima kai card.jpg
AV Commandant Teste Kai 372 Battle.jpg AV Kamoi Kai 499 Battle.jpg
Tàu chở dầu (AO) link=Thuyền Daihatsu (xe tăng hạng trung Kiểu 89 & lục chiến đội) Equipment167-1.png link=Thuyền Daihatsu (xe tăng hạng trung Kiểu 89 & lục chiến đội) Equipment167-1.png
Hayasui kai card.jpg AO Kamoi Kai Bo 500 Battle.jpg
Tàu đổ bộ (LHA) link=Thuyền Daihatsu (xe tăng hạng trung Kiểu 89 & lục chiến đội) Equipment167-1.png link=Thuyền Daihatsu (xe tăng hạng trung Kiểu 89 & lục chiến đội) Equipment167-1.png
LHA Akitsu Maru 161 Battle.jpg LHA Akitsu Maru Kai 166 Battle.jpg

Bản đồ sự kiện

 
 

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên