FANDOM


Thông tin

Chuẩn bị chiến dịch Hikari Operation Fleet

「光」作戦準備

Sự kiện mùa đông 2017 E-1 Banner.png
Sự kiện mùa đông 2017 E-1 Map.png
Information
Mechanics [[|Ship locking]]
Thanh máu boss: Easy: 330 HP
Normal: 440 HP
Hard: 520 HP
Rewards
Easy:
Shop Food Pack 2.jpg1 Shop Support Slot.jpg1 Nội thất1
Normal:
Shop Food Pack 2.jpg2 Shop Support Slot.jpg1 Type 95 Depth Charge 226 Card.png1 Nội thất1
Hard:
Shop Food Pack 2.jpg3 Food set.jpg1 Shop Support Slot.jpg1 Zuiun (631 Air Group) 207 Card.png1 Nội thất1


E-1 Branching Rules
NodesRules
C
B
 • Không đủ điều kiện để đến F
F
 • Hạm đội có CL và không có CV(L/B)
D
A
 • Không đủ điều kiện để đến C
C
 • Hạm đội CHỈ CÓ SS(V)
  • Tổng số SS(V) ≧ 1 ở Easy/2 ở Medium/3 ở Hard
 • Ở mức Dễ, có đủ TẤT CẢ các điều kiện sau
  • Tổng số DD ≧ 2
  • Tổng số CV(L/B) ≦ 1
 • Ở mức Trung bình, có đủ TẤT CẢ các điều kiện sau
  • Tổng số DD ≧ 2
  • Tổng số DD ≧ 22
  • ổng số CV(L/B) ≦ 1
 • Ở mức Khó, meet có đủ TẤT CẢ các điều kiện sau
  • Tổng số DD ≧ 2
  • Tổng số DD ≧ 22
G
D
 • Thanh TP ≧ 1
 • Hạm đội chỉ có SS(V)
 • Nếu thanh TP đã bị phá hủy, và đạt đủ TẤT CẢ các điều kiện dưới đây
  • Tổng số CL ≧ 1
  • Tổng số DD ≧ 3
  • Tổng số CA(V) ≦ 1
  • Tốc độ NHANH
  • Hạm đội không có CV(L/B)
L
 • Thanh TP về 0 nhưng vẫn chưa bị phá hủy
 • Thanh TP chưa bị phá hủy và hạm đội không đủ điều kiện để đến D.

Sắp xếp đội hình

Normal Run

 • G D C B E H I J K
  • 3-6 SS/SSV
  • CLT, CL, 2 DD, LHA, CVL
 • G D A B E H I J K
  • 3 CL/CT, 3 DD
   • Ở mức độ dễ, đội hình này sẽ đưa bạn đến Node C thay vì Node A .
 • G D C B E H I J K
  • CLT, CL, 2DD, LHA, CVL

Last Run (0 TP Gauge)

 • G L M D C B E H I N
  • 3-6 SS/SSV
 • G L M D C B E H I N
  • CLT, CL, 2 DD, LHA, CVL

Post-Clear

 • G D A B E H I J K
  • 1 CL, 3 DD, 2 XX
   Wildcards
   (Hạm đội phải nhanh, không có CV và chỉ được phép có duy nhất 1 CA(V) )

Lưu ý

 • FBB/BB/BBV không thể sử dụng trong map này.
 • Độ khó mà bạn chọn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến luật đi đường.
 • Node D là node không chiến.
 • Node A là node tàu ngầm.
 • Node I có Submarine Princess .
 • Nodes G, C, E, H và J sẽ không có gì xảy ra.
 • Node F sẽ cho bạn một ít nhiên liệu .
 • Ở Last Run,node I và K sẽ biến mất.Node L,M,N sẽ xuất hiện .
 • Map sẽ giữ nguyên sau khi bạn hoàn thành (Nhưng bạn sẽ không thể đi vào Node L và M được nữa.)

Mẹo

 • Nếu bạn muốn farm tại đây,bạn có thể không làm tụt thanh TP bằng cách trở về cảng sau khi hoàn thành node I  ( boss SS Hime),bởi vì thanh TP chỉ có thể bị tụt nếu bạn đi đến điểm tận cùng của map (Hình mỏ neo). ĐIều này cũng sẽ làm cho node L và M không xuất hiện,cho phép bạn farm với đội hình có tàu tốc độ chậm.
 • Map này có 1 thanh TP. Sau khi làm tụt hết thanh TP, một lần đi map thành công nữa bạn sẽ hoàn thành được map .
  • Luật đi đường sẽ đổi dựa theo tình trạng của thanh TP.
 • Ở node cuối cùng không có boss,vì vậy dù hạm đội của bạn có 1 tàu bị thương nặng thì vẫn có thể hoàn thành an toàn.
 • Trang bị máy bay ném bom như Zuiun hay Seiran Nguyên mẫu có thể giúp làm tụt thanh TP rất nhanh.
 • Đội hình sử dụng từ 4~6 SS có thể giúp hoàn thành map mà tốn cực kì ít tài nguyên,tuy nhiên khi gặp Submarine Princess thì 2 bên chỉ chào nhau rồi thôi nên sử dụng đội hình này để farm là không được hợp lí.
 • Sử dụng đội hình với DD và CL được trang bị chống ngầm sẽ hỗ trợ trong việc farm ship tại node I.
  • Có 1 DD có khả năng AACI có thể giúp bạn qua node D khá an toàn.
 • Chỉ có thể sử dụng 1 căn cứ LBAS .
  • Do DD và CL phe địch có được trang bị Depth Charge Projector và Sonar, sử dụng LBAS để hạ chúng có thể giúp đỡ rất nhiều cho đội hình sử dụng SS.
 • Nếu đội hình có một số tàu có tốc độ chậm như SS, CVL chậm ( Trước khi thanh TP về 0 hoặc bị phá hủy), trang bị Turbine cho tàu để có tốc độ nhanh và có thể né được node L.

Enemy patterns

Sự kiện mùa đông 2017 E-1 Map.png

Blank square.svg

Blank square.svg

Blank square.svg

Blank square.svg

Blank square.svg

Blank square.svg

Blank square.svg

Blank square.svg

Blank square.svg

Blank square.svg

Blank square.svg

Blank square.svg

Blank square.svg

Blank square.svg

# Form Fleet AP/AS/AS+
A Echelon Submarine Ka-ClassSubmarine Ka-Class Submarine Ka-Class Submarine Ka-Class 0/0/0
Echelon Submarine Ka-Class EliteSubmarine Ka-Class Elite Submarine Ka-Class Submarine Ka-Class 0/0/0
Echelon Submarine Ka-Class EliteSubmarine Ka-Class Elite Submarine Ka-Class Submarine Ka-Class Submarine Ka-Class 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
B Double Line Light Cruiser He-Class EliteLight Cruiser He-Class Elite Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
Line Ahead Heavy Cruiser Ri-Class FlagshipHeavy Cruiser Ri-Class Flagship Light Cruiser Ho-Class Elite Destroyer I-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
Line Ahead Heavy Cruiser Ri-Class FlagshipHeavy Cruiser Ri-Class Flagship Heavy Cruiser Ri-Class Elite Light Cruiser Ho-Class Elite Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
D Double Line Light Carrier Nu-Class EliteLight Carrier Nu-Class Elite Heavy Cruiser Ri-Class Elite Destroyer I-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
Diamond Light Carrier Nu-Class EliteLight Carrier Nu-Class Elite Light Carrier Nu-Class Elite Heavy Cruiser Ri-Class Elite Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
Diamond Standard Carrier Wo-Class FlagshipStandard Carrier Wo-Class Flagship Light Carrier Nu-Class Elite Light Carrier Nu-Class Elite Heavy Cruiser Ri-Class Elite Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
I Line Ahead Submarine PrincessSubmarine Princess Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
Line Ahead Submarine PrincessSubmarine Princess Light Cruiser He-Class Elite Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
Line Ahead Submarine PrincessSubmarine Princess Submarine Ka-Class Light Cruiser He-Class Elite Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
L Diamond Standard Carrier Wo-Class EliteStandard Carrier Wo-Class Elite Light Cruiser Ho-Class Elite Destroyer I-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
Diamond Standard Carrier Wo-Class EliteStandard Carrier Wo-Class Elite Light Carrier Nu-Class Elite Light Cruiser Ho-Class Elite Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
Diamond Standard Carrier Wo-Class FlagshipStandard Carrier Wo-Class Flagship Light Carrier Nu-Class Elite Light Cruiser Ho-Class Elite Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
M Diamond Standard Carrier Wo-Class EliteStandard Carrier Wo-Class Elite Light Cruiser Ho-Class Elite Destroyer I-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
Diamond Standard Carrier Wo-Class EliteStandard Carrier Wo-Class Elite Light Carrier Nu-Class Elite Light Cruiser Ho-Class Elite Destroyer I-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
Diamond Standard Carrier Wo-Class FlagshipStandard Carrier Wo-Class Flagship Light Carrier Nu-Class Elite Light Cruiser Ho-Class Elite Destroyer I-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+

Sự kiện mùa đông 2017 E-1 Map.png

Blank square.svg

Blank square.svg

Blank square.svg

Blank square.svg

Blank square.svg

Blank square.svg

Blank square.svg

Blank square.svg

Blank square.svg

Blank square.svg

Blank square.svg

Blank square.svg

Blank square.svg

Blank square.svg

# Form Fleet AP/AS/AS+
A Echelon
Line Abreast
Submarine Ka-Class EliteSubmarine Ka-Class Elite Submarine Ka-Class Submarine Ka-Class 0/0/0
Echelon Submarine Ka-Class FlagshipSubmarine Ka-Class Flagship Submarine Ka-Class Submarine Ka-Class Submarine Ka-Class 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
B Line Ahead
Double Line
Heavy Cruiser Ri-Class FlagshipHeavy Cruiser Ri-Class Flagship Light Cruiser Ho-Class Flagship Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
Line Ahead Heavy Cruiser Ri-Class FlagshipHeavy Cruiser Ri-Class Flagship Heavy Cruiser Ri-Class Flagship Light Cruiser Ho-Class Flagship Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
D Double Line
Diamond
Light Carrier Nu-Class FlagshipLight Carrier Nu-Class Flagship Light Carrier Nu-Class Elite Heavy Cruiser Ri-Class Elite Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
Diamond Standard Carrier Wo-Class Kai FlagshipStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship Light Carrier Nu-Class Elite Light Carrier Nu-Class Elite Heavy Cruiser Ri-Class Elite Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
I Line Ahead Submarine PrincessSubmarine Princess Light Cruiser He-Class Elite Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
Line Ahead Submarine PrincessSubmarine Princess Light Cruiser He-Class Flagship Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
Line Ahead Submarine PrincessSubmarine Princess Submarine Ka-Class Elite Light Cruiser He-Class Flagship Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
L Diamond Standard Carrier Wo-Class FlagshipStandard Carrier Wo-Class Flagship Light Carrier Nu-Class Elite Heavy Cruiser Ri-Class Elite Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
Diamond Standard Carrier Wo-Class Kai FlagshipStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship Light Carrier Nu-Class Elite Heavy Cruiser Ri-Class Elite Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
Diamond Standard Carrier Wo-Class Kai FlagshipStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship Light Carrier Nu-Class Elite Light Carrier Nu-Class Elite Light Cruiser Ho-Class Elite Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
M Diamond Standard Carrier Wo-Class FlagshipStandard Carrier Wo-Class Flagship Light Carrier Nu-Class Elite Heavy Cruiser Ri-Class Elite Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
Diamond Standard Carrier Wo-Class Kai FlagshipStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship Light Carrier Nu-Class Elite Heavy Cruiser Ri-Class Elite Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
Diamond Standard Carrier Wo-Class Kai FlagshipStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship Light Carrier Nu-Class Elite Light Carrier Nu-Class Elite Light Cruiser Ho-Class Elite Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+

Sự kiện mùa đông 2017 E-1 Map.png

Blank square.svg

Blank square.svg

Blank square.svg

Blank square.svg

Blank square.svg

Blank square.svg

Blank square.svg

Blank square.svg

Blank square.svg

Blank square.svg

Blank square.svg

Blank square.svg

Blank square.svg

Blank square.svg

# Form Fleet AP/AS/AS+
A Echelon
Line Abreast
Submarine Ka-Class FlagshipSubmarine Ka-Class Flagship Submarine Ka-Class Elite Submarine Ka-Class Elite 0/0/0
Echelon Submarine Ka-Class FlagshipSubmarine Ka-Class Flagship Submarine Ka-Class Elite Submarine Ka-Class Elite Submarine Ka-Class Elite 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
B Line Ahead
Double Line
Heavy Cruiser Ri-Class FlagshipHeavy Cruiser Ri-Class Flagship Light Cruiser Ho-Class Flagship Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
Line Ahead Heavy Cruiser Ri-Class FlagshipHeavy Cruiser Ri-Class Flagship Heavy Cruiser Ri-Class Flagship Light Cruiser Ho-Class Flagship Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
D Double Line
Diamond
Light Carrier Nu-Class FlagshipLight Carrier Nu-Class Flagship Light Carrier Nu-Class Flagship Heavy Cruiser Ri-Class Flagship Light Cruiser Ho-Class Flagship Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model 0/0/0
Diamond Standard Carrier Wo-Class Kai FlagshipStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship Light Carrier Nu-Class Flagship Light Carrier Nu-Class Flagship Light Cruiser Ho-Class Flagship Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
I Line Ahead Submarine PrincessSubmarine Princess Submarine Ka-Class Elite Light Cruiser He-Class Flagship Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model 0/0/0
Line Ahead Submarine PrincessSubmarine Princess Submarine Ka-Class Flagship Light Cruiser He-Class Flagship Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model 0/0/0
Line Ahead Submarine Princess IISubmarine Princess II Submarine Ka-Class Flagship Submarine Ka-Class Flagship Light Cruiser He-Class Flagship Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
L Diamond Standard Carrier Wo-Class Kai FlagshipStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship Light Carrier Nu-Class Flagship Light Cruiser Ho-Class Flagship Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model 0/0/0
Diamond Standard Carrier Wo-Class Kai FlagshipStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship Light Carrier Nu-Class Flagship Heavy Cruiser Ri-Class Flagship Light Cruiser Ho-Class Flagship Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model 0/0/0
Diamond Standard Carrier Wo-Class Kai FlagshipStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship Light Carrier Nu-Class Flagship Light Carrier Nu-Class Flagship Light Cruiser Ho-Class Flagship Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
M Diamond Standard Carrier Wo-Class Kai FlagshipStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship Light Carrier Nu-Class Flagship Light Cruiser Ho-Class Flagship Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model 0/0/0
Diamond Standard Carrier Wo-Class Kai FlagshipStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship Light Carrier Nu-Class Flagship Heavy Cruiser Ri-Class Flagship Light Cruiser Ho-Class Flagship Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model 0/0/0
Diamond Standard Carrier Wo-Class Kai FlagshipStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship Light Carrier Nu-Class Flagship Light Carrier Nu-Class Flagship Light Cruiser Ho-Class Flagship Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+

Drop list

Type Ship? B I M
AR Akashi Medium+ Easy+ Easy+
SS I-26 Easy+ Medium+
SSV I-401 Easy+
DD Isokaze Easy+ Easy+
CT Kashima Medium+ Easy+ Easy+
SS Maruyu Easy+ Easy+
DD Minazuki Easy+ Hard+
AV Mizuho Easy+ Easy+ Easy+
DD Uranami Easy+ Easy+
DD Tanikaze Easy+ Easy+ Easy+
SS U-511 Easy+
Script warnings
warning: no boss node(s) specified
node ignored: G for Hamakaze
node ignored: D for Ise

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên