FANDOM 
Tiếng Việt 【Triển khai khẩn cấp lực lượng trinh sát! Chiến dịch Hakari!】
Tiếng Nhật 【偵察戦力緊急展開!「光」作戦】
Romaji Teisatsu senryoku kinkyū tenkai! `Hikari' sakusen
Bắt đầu 11/02/2017 Kết thúc 28/02/2017
Quy mô Nhỏ Nội dung
Bản đồ 2 map + 1 EO Thời gian 18 ngày

Lưu ý

  • Đối với các đô đốc tham gia vào mức độ trung bình hoặc khó, yêu cầu cần phải có tối thiểu 2 Saiun

Ships

DD Matsukaze 474 Battle.jpg DD Matsukaze Reward E-2
DD Fujinami 485 Battle.jpg DD Fujinami Drop E-2
SSV I-14 495 Battle.jpg SS I-14 Reward E-3
SSV I-13 494 Battle.jpg SS I-13 Drop E-3

Equipment

Seiran (631 Air Group) 208 Card.png Seiran (Không đội 631) Seaplane.png Seaplane Bomber
Saiun (Disassembled for Transport) 209 Card.png Saiun (Tháo rời cho việc vận chuyển) Transportation Material Icon.png Transportation Material Q E3
Submarine Radar & Waterproof Periscope 210 Card.png Radar và kính tiềm vọng dành cho tàu ngầm Submarine Radar Icon.png Submarine Equipment Reward E-2 Med+Hard
Submarine Radar & Passive Radiolocator (E27) 211 Card.png Radar và định vị vô tuyến dành cho tàu ngầm (E27) Submarine Radar Icon.png Submarine Equipment Trang bị
I-14 Kai
Saiun (Eastern Caroline Air Group) 212 Card.png Saiun (Không đội phía đông đảo Caroline) YellowPlane.png Carrier-based Reconnaissance Aircraft Reward E-3 Med + Hard

Bản đồ

Winter 2017 Event Lock.png
Winter 2017 Event E-1 Map.png Winter 2017 Event E-2 Map.png Winter 2017 Event E-3 Map.png
E-1 E-2 E-3
Blue Tag Green Tag Blue Tag
Single Combined Single + Combined
TP Gauge TP Gauge TP + HP Gauge

Abyssal

BBV Abyssal Twin Princesses 716 Battle.jpg Abyssal Twin Princesses Aviation Battleship E-3 Boss

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên