FANDOM 
Tiếng Việt Tuyên bố! Hạm đội của kế hoạch chiến lược số 3
Tiếng Nhật 発令!「艦隊作戦第三法」
Romaji Hatsurei! 「Kantai Sakusen Dai San-hō」
Bắt đầu 18/11/2016 Kết thúc 7/12/2016
Quy mô Trung bình Nội dung 3 map + 2EO
Bản đồ 5 map Thời gian 19 ngày

Lưu ý

  • Đối với map E5 nếu clear norm hoặc ez thì sẽ được dùng lại tàu của tất cả các map trước còn nếu clear hard thì sẽ là tag cam và sẽ phải xài fleet riêng

Ships

DD Asakaze 472 Battle DD Asakaze E4-E5 Drop
DD Yamakaze 457 Battle DD Yamakaze E2-E3 Drop
AV Commandant Teste 491 Battle AV Commandant Teste E3 Reward
CV Saratoga 433 Battle CV Saratoga E5 Reward

Equipment

F4F-3 197 CardF4F-3 GreenPlane Máy bay tiêm kích
F4F-4 198 CardF4F-4 GreenPlane Máy bay tiêm kích
Laté 298B 194 CardLaté 298B‎ Seaplane Thủy phi cơ
SB2U 199 CardSB2U RedPlaneMáy bay ném bom bổ nhào
SBD 195 CardSBD RedPlaneMáy bay ném bom bổ nhào
TBD 196 CardTBD BluePlane Máy bay ném ngư lôi

Bản đồ

Fall 2016 Event Lock
Fall 2016 Event E-1 Map Fall 2016 Event E-2 Map Fall 2016 Event E-3 Map Fall 2016 Event E-4 Map Fall 2016 Event E-5 Map
E-1 E-2 E-3 E-4
E - 5
Blue Tag Green Tag Green Tag Yellow Tag Orange Tag (Hard)
All ships (Med & Ez)
Single Single Combined Combined Combined
TP Gauge Red Gauge Red Gauge TP Gauge Red Gauge

Abyssal

AV Seaplane Tender Water Princess 708 Battle Seaplane Tender Water Princess Seaplane Tender E3 Boss
CV Abyssal Jellyfish Princess 711 Battle Abyssal Jellyfish Princess Standard Carrier E5 Boss
CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 Battle Standard Carrier Wo-Class (2 dạng mới) Standard Carrier