FANDOM 
Tiếng Việt Tuyên bố! Hạm đội của kế hoạch chiến lược số 3
Tiếng Nhật 発令!「艦隊作戦第三法」
Romaji Hatsurei! 「Kantai Sakusen Dai San-hō」
Bắt đầu 18/11/2016 Kết thúc 7/12/2016
Quy mô Trung bình Nội dung 3 map + 2EO
Bản đồ 5 map Thời gian 19 ngày

Lưu ý

  • Đối với map E5 nếu clear norm hoặc ez thì sẽ được dùng lại tàu của tất cả các map trước còn nếu clear hard thì sẽ là tag cam và sẽ phải xài fleet riêng

Ships

DD Asakaze 472 Battle.jpg DD Asakaze E4-E5 Drop
DD Yamakaze 457 Battle.jpg DD Yamakaze E2-E3 Drop
AV Commandant Teste 491 Battle.jpg AV Commandant Teste E3 Reward
CV Saratoga 433 Battle.jpg CV Saratoga E5 Reward

Equipment

F4F-3 197 Card.pngF4F-3 Máy bay tiêm kích Máy bay tiêm kích
F4F-4 198 Card.pngF4F-4 Máy bay tiêm kích Máy bay tiêm kích
Laté 298B 194 Card.pngLaté 298B‎ Thủy phi cơ Thủy phi cơ
SB2U 199 Card.pngSB2U Máy bay ném bom bổ nhàoMáy bay ném bom bổ nhào
SBD 195 Card.pngSBD Máy bay ném bom bổ nhàoMáy bay ném bom bổ nhào
TBD 196 Card.pngTBD Máy bay ném ngư lôi Máy bay ném ngư lôi

Bản đồ

Fall 2016 Event Lock.png
Fall 2016 Event E-1 Map.png Fall 2016 Event E-2 Map.png Fall 2016 Event E-3 Map.png Fall 2016 Event E-4 Map.png Fall 2016 Event E-5 Map.png
E-1 E-2 E-3 E-4
E - 5
Blue Tag Green Tag Green Tag Yellow Tag Orange Tag (Hard)
All ships (Med & Ez)
Single Single Combined Combined Combined
TP Gauge Red Gauge Red Gauge TP Gauge Red Gauge

Abyssal

AV Seaplane Tender Water Princess 708 Battle.jpg Seaplane Tender Water Princess Seaplane Tender E3 Boss
CV Abyssal Jellyfish Princess 711 Battle.jpg Abyssal Jellyfish Princess Standard Carrier E5 Boss
CV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship 565 Battle.jpg Standard Carrier Wo-Class (2 dạng mới) Standard Carrier

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên