FANDOM


 
Spring 16 banner
【Thành lập! Hàng không đội căn cứ】

Thời gian còn lại trước khi kết thúc event (01/06/2016):

Chuẩn bị

Các bố đọc kĩ cái này giùm con cái, event nào cũng hỏi, mệt quá


Những tàu đã drop từ các sự kiện trước

☑ Show column ☒ Show old data (hidden)

Ghi chú: R = Reward, D = Drop, Trống = Chưa xuất hiện, N = không tìm thấy

Ships 2014 Events 2015 Events 2016 Events 2017 Events
Name Summer Fall Winter Spring Summer Fall Winter Spring Summer Fall Winter Spring
Akizuki card
Akizuki
R N N N D D D D D N D


Prinz Eugen card
Prinz Eugen
R N N N D D N D D N N
U-511 card
U-511
R D D D N D N N D N
Amagi card
Amagi
R N N N D D D D N D
Katsuragi card
Katsuragi
R N N N N D N N N
Littorio card
Littorio[EDT 1]
R N N N D N N N D
Roma card
Roma
D D D N D N N N D
DD Libeccio 443 Battle
Libeccio[EDT 2]
R D D N D N N N
Teruzuki card
Teruzuki
R N N D N N D N
DD Hagikaze 455 Battle
Hagikaze
R N N D D D N
CV Graf Zeppelin 432 Battle
Graf Zeppelin
D D D N N N N
DD Arashi 454 Battle
Arashi
D N D D D D N
DD Hatsuzuki 423 Battle
Hatsuzuki
R N N D N N
CA Zara 448 Battle
Zara
R N N N N N
FBB Iowa 440 Battle
Iowa
R N N N N
DD Oyashio 456 Battle
Oyashio
D N D N N
CA Pola 449 Battle
Pola
R N D N N
BB Warspite 439 Battle
Warspite
R N N N
CV Aquila 444 Battle
Aquila
D N N N
SS I-26 483 Battle
I-26
D N D N
CV Saratoga 433 Battle
Saratoga
R N N
AV Commandant Teste 491 Battle
Commandant Teste
R N N
DD Yamakaze 457 Battle
Yamakaze
D N N
SSV I-14 495 Battle
I-14
R N
SSV I-13 494 Battle
I-13
D D
AO Kamoi 162 Battle
Kamoi
D
PF Shimushu 517 Battle
Shimushu
D
PF Kunashiri 518 Battle
Kunashiri
D
PF Etorofu 524 Battle
Etorofu
D
CVL Kasuga Maru 521 Battle
Kasuga Maru
R
FBB Gangut 511 Battle
Gangut
R
This table includes all ships that are currently unavailable outside of events.
  1. Drop in 4-5 during Christmas of 2015
  2. Drop in 4-5 during Halloween Season of 2015


Bản đồ sự kiện

Đã cập nhật cơ chế mới cho các map từ E4-E7. Xem trong mục cơ chế

 
 

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên