FANDOM


Thông tin

Aerial Extermination Battle of Rabaul

ラバウル航空撃滅戦

Spring 2016 E5 Banner.png
Tiêu đề
Tiếng Việt Aerial Extermination Battle of Rabaul
Tiếng Nhật ラバウル航空撃滅戦
Romaji Rabauru kōkū gekimetsusen
Thông tin
Cơ chế Hạm đội liên hợp

Lựa chọn đường đi
Ship locking - Da cam (Orange)

Thanh máu Boss Easy: 3840 HP

Normal: 3960 HP
Hard: 4080 HP

Số kill Easy: 7 kills

Normal: 7 kills
Hard: 6 kills

Phần thưởng
All:

CA Pola 449 Battle.jpg
Easy:
Type 3 Fighter Hien 176 Card.png1Type 1 Land-based Attack Aircraft 169 Card.png1
Normal:
Type 3 Fighter Hien 176 Card.png1Type 1 Land-based Attack Aircraft 169 Card.png1Raiden 175 Card.png1
Hard:
Type 1 Land-based Attack Aircraft 169 Card.png1Type 3 Fighter Hien (244th Air Combat Group) 177 Card.png1Raiden 175 Card.png1Improvement Materials.png7

Luật đi đường

 • Đây là map đơn
 • Luật đi đường dựa vào số mẫu hạm có trong hạm đội (tính cả CVL lẫn CVB). Hayasui và Akitsumaru không được tính
 • Tất cả hạm đội bắt đầu ở A
  • Nếu có bất cứ mẫu hạm nào, hoặc 2 thiết giáp hạm trở lên, hoặc ít hơn 3 khu trục hạm sẽ theo đường A → B → D.
   • Luật đi đường tại D hiện chưa rõ.
   • Tổng số thiết giáp hạm và mẫu hạm từ 4 trở lên sẽ bị đẩy từ K → O.
  • Còn lại, theo đường A → C.
   • Hạm đội nhanh (tất cả tàu có tốc độ nhanh) với ít nhất 4 khu trục hạm và không có thiết giáp hạm sẽ theo đường C → G →I.
    • Có thể có Los check khi đi đường này
    • Dùng 2 CA sẽ đi từ C → E
    • Dùng CA CAV 4DD đi C → G → I (nếu đủ LOS, vẫn chưa rõ là bao nhiêu).
   • Nếu không, đi đường C → E → I.
    • Sử dụng BBV hay Akitsumaru có thể giúp bạn đạt được AS
   • Vẫn chưa rõ điều kiện từ C → N.

Hạm đội khuyên dùng

 • 2 CAV 4 DD đi A → C → G → I → L → M . (1 CAV 1 CA 4 DD cũng tương tự.)
 • 2 BBV 1 CAV 3 DD đi đường A → C → E → I → L → M.
 • 2 BB 1 LHA(Akitsumaru Kai) 3 DD đi đường A → C → E → I → L → M.
  •  Akitsumaru Kai trang bị 3 máy bay tiêm kích giúp đảm bảo đạt AS ở các node trước boss và AP ở boss, tuy nhiên bạn phải đánh đổi 1 CA(V) (đạt AP ở boss giúp ngăn chặn 2 thiết giáp hạm lớp Ru thực hiện xạ kích quan sát.)

Phi đội mặt đất khuyên dùng

 • 3 reppu (thông thạo 7 >>) cùng 1 máy bay có tầm là 6 (ví dụ như Zero mẫu 52 cùng các biến thể hoặc máy bay tấn công từ mặt đất) cho tất cả phi đội, và nhắm tất cả vào boss. Với đủ chế không trị, đội hình này có khả năng hạ gục tương đối máy bay của địch.
  • Bạn cần ít nhất 1 máy bay có tầm hoạt động là 6 trở lên để gửi không kích từ mặt đất tới được boss.

Lưu ý

 • Node G sẽ cho bạn tài nguyên như xăng và đạn
 • Node I là một node không chiến dạng mới.
 • Căn cứ không quân: Bạn có thể sử dụng nó ở E-5
  • Hoàn thành E-5 sẽ mở căn cứ thứ ba

MẸO :

 • Nếu bạn đi đường dưới với BBV, bạn có thể mang cả đạn AP lẫn sanshiki, giúp bạn đối phó với Ru-class hiệu quả hơn (vì đằng nào cũng không đạt được AS ở boss đâu, nên thủy phi cơ cũng chẳng có tác dụng lắm.)
 • Có ít nhất một tàu lớp Akizuki hay bất cứ khu trục nào có khả năng AACI tốt (Fubuki, Hatsushimo, Shigure,...) sẽ làm giảm bớt sát thương bởi máy bay địch. Bạn thậm chí có thể ngăn boss tấn công nếu có thể bắn hạ hết toàn bộ máy bay tấn công của bé ấy (ban đêm bé ấy vẫn tấn công được bình thường)
 • Nếu bạn có thủy phi cơ chiến đấu, bạn có thể đạt AP ở boss với phi đội mặt đất trang bị như trên, giúp ngăn Ru-class xạ kích quan sát vào hạm đội của bạn.
 • Đây là nơi tốt nhất để cày thông thạo cho máy bay trong căn cứ mặt đất. Bạn chỉ cần xuất kích 1 tàu ngầm duy nhất, đặt tất cả căn cứ tấn công vào node A và quay lại khi trận chiến kết thúc. Lặp lại liên tục tới khi nào tất cả đạt mức >>. Đừng quên đặt căn cứ mặt đất vào trạng thái Nghỉ ngơi (REST) sẽ giúp hồi tinh thần nhanh hơn.

Drop list

Type Ship? A B C D E F H I J K L M
AR Akashi Easy+
CV Amagi Easy+
DD Kawakaze Easy+ Easy+
FBB Littorio Medium+
SS Maruyu Hard+
FBB Roma Easy+


Đội hình địch

Nhấn vào node để xem thêm thông tin
Spring 2016 E5 Map.png

Red node.png

Red node.png

Red node.png

Red node.png

Red node.png

Red node.png

Green node.png

Red node.png

Red node.png

Red node.png

Red node.png

Red node.png

Boss node.png

Red node.png

Red node.png

# Form Fleet AP/AS/AS+
A[1] Echelon.jpg Submarine Ka-Class EliteSubmarine Ka-Class Elite Submarine Ka-Class Submarine Ka-Class Submarine Ka-Class 0/0/0
A[1] Echelon.jpg
LineAbreast.jpg
Submarine Ka-Class EliteSubmarine Ka-Class Elite Submarine Ka-Class Elite Submarine Ka-Class Submarine Ka-Class 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
B[2] Diamond.jpg Lycoris Princess IVLycoris Princess IV 0/0/0
B[2] Diamond.jpg Lycoris Princess IVLycoris Princess IV Airfield Princess VAirfield Princess V 0/0/0
B[2] Diamond.jpg Lycoris Princess IVLycoris Princess IV Airfield Princess VAirfield Princess V Airfield Princess VAirfield Princess V 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
C[3] LineAhead.jpg
DoubleLine.jpg
Light Cruiser He-Class FlagshipLight Cruiser He-Class Flagship Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
C[3] LineAhead.jpg Heavy Cruiser Ri-Class FlagshipHeavy Cruiser Ri-Class Flagship Light Cruiser He-Class Flagship Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
D[4] Diamond.jpg Standard Carrier Wo-Class Flagship IIIStandard Carrier Wo-Class Flagship IIIStandard Carrier Wo-Class Flagship IIIStandard Carrier Wo-Class Flagship III Light Cruiser Tsu-Class Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
D[4] Diamond.jpg Standard Carrier Wo-Class Flagship IVStandard Carrier Wo-Class Flagship IVStandard Carrier Wo-Class Flagship IVStandard Carrier Wo-Class Flagship IV Light Cruiser Tsu-Class Light Cruiser He-Class Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
D[4] Diamond.jpg Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship IIStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship IIStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship II Light Cruiser Tsu-Class Light Cruiser He-Class Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
E[5] DoubleLine.jpg Light Carrier Nu-Class EliteLight Carrier Nu-Class Elite Battleship Ru-Class Elite Battleship Ru-Class Elite Light Cruiser Tsu-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
E[5] LineAhead.jpg
DoubleLine.jpg
Battleship Ru-Class FlagshipBattleship Ru-Class Flagship Battleship Ru-Class Flagship Light Carrier Nu-Class Heavy Cruiser Ne-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
F[6] Diamond.jpg Standard Carrier Wo-Class Flagship IIIStandard Carrier Wo-Class Flagship IIIStandard Carrier Wo-Class Flagship IIIStandard Carrier Wo-Class Flagship III Standard Carrier Wo-Class Flagship IIIStandard Carrier Wo-Class Flagship IIIStandard Carrier Wo-Class Flagship III Light Cruiser He-Class Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
F[6] Diamond.jpg Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship IIStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship IIStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship II Standard Carrier Wo-Class Flagship IIIStandard Carrier Wo-Class Flagship IIIStandard Carrier Wo-Class Flagship III Light Cruiser He-Class Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
F[6] Diamond.jpg Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship IIStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship IIStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship II Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship IIStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship II Light Cruiser Tsu-Class Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
G Resource Gained ??? Fuel
G Resource Gained ??? Ammunition
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
H[7] Diamond.jpg Lycoris Princess IVLycoris Princess IV 0/0/0
H[7] Diamond.jpg Lycoris Princess IVLycoris Princess IV Airfield Princess VAirfield Princess V 0/0/0
H[7] Diamond.jpg Lycoris Princess IVLycoris Princess IV Airfield Princess VAirfield Princess V Airfield Princess VAirfield Princess V 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
I[8] Diamond.jpg Lycoris Princess IVLycoris Princess IV 0/0/0
I[8] Diamond.jpg Lycoris Princess IVLycoris Princess IV Airfield Princess VAirfield Princess V 0/0/0
I[8] Diamond.jpg Lycoris Princess VLycoris Princess V Airfield Princess VAirfield Princess V 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
J[9] Diamond.jpg Lycoris Princess IVLycoris Princess IV Airfield Princess VAirfield Princess V 0/0/0
J[9] Diamond.jpg Lycoris Princess IVLycoris Princess IV Airfield Princess VAirfield Princess V Airfield Princess VAirfield Princess V 0/0/0
J[9] Diamond.jpg Lycoris Princess IVLycoris Princess IV Airfield Princess VIAirfield Princess VIAirfield Princess VI Airfield Princess VAirfield Princess V 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
K[10] Diamond.jpg Aircraft Carrier Princess II (Strong)Aircraft Carrier Princess II (Strong)Aircraft Carrier Princess II (Strong)Aircraft Carrier Princess II (Strong) Battleship Ru-Class Flagship Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
K[10] Diamond.jpg Aircraft Carrier Princess II (Strong)Aircraft Carrier Princess II (Strong)Aircraft Carrier Princess II (Strong)Aircraft Carrier Princess II (Strong) Battleship Ru-Class Flagship Light Cruiser Tsu-Class Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
K[10] Diamond.jpg Aircraft Carrier Princess II (Strong)Aircraft Carrier Princess II (Strong)Aircraft Carrier Princess II (Strong)Aircraft Carrier Princess II (Strong) Battleship Princess Light Cruiser Tsu-Class Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
L[11] LineAhead.jpg
DoubleLine.jpg
Light Cruiser He-Class FlagshipLight Cruiser He-Class Flagship Heavy Cruiser Ne-Class Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
L[11] DoubleLine.jpg Light Cruiser He-Class FlagshipLight Cruiser He-Class Flagship Heavy Cruiser Ri-Class Flagship Heavy Cruiser Ne-Class Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
M[12] LineAhead.jpg
Diamond.jpg
Lycoris PrincessLycoris Princess Transport Ship Wa-Class Battleship Ru-Class Flagship Battleship Ru-Class Flagship Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model 0/0/0
M[12] LineAhead.jpg (Final) Lycoris Princess IILycoris Princess II Transport Ship Wa-Class Battleship Ru-Class Flagship Battleship Ru-Class Flagship Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
 1. 1,0 1,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/345/1/A-SAB.html
 2. 2,0 2,1 2,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/345/1/B-SAB.html
 3. 3,0 3,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/345/1/C-SAB.html
 4. 4,0 4,1 4,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/345/1/D-SAB.html
 5. 5,0 5,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/345/1/E-SAB.html
 6. 6,0 6,1 6,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/345/1/F-SAB.html
 7. 7,0 7,1 7,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/345/1/H-SAB.html
 8. 8,0 8,1 8,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/345/1/I-SAB.html
 9. 9,0 9,1 9,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/345/1/J-SAB.html
 10. 10,0 10,1 10,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/345/1/K-SAB.html
 11. 11,0 11,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/345/1/L-SAB.html
 12. 12,0 12,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/345/1/M-SAB.html

Nhấn vào node để xem thêm thông tin
Spring 2016 E5 Map.png

Red node.png

Red node.png

Red node.png

Red node.png

Red node.png

Red node.png

Green node.png

Red node.png

Red node.png

Red node.png

Red node.png

Red node.png

Boss node.png

Red node.png

Red node.png

# Form Fleet AP/AS/AS+
A[1] Echelon.jpg
LineAbreast.jpg
Submarine Ka-Class EliteSubmarine Ka-Class Elite Submarine Ka-Class Elite Submarine Ka-Class Submarine Ka-Class 0/0/0
A[1] Echelon.jpg
LineAbreast.jpg
Submarine Ka-Class FlagshipSubmarine Ka-Class Flagship Submarine Ka-Class Elite Submarine Ka-Class Submarine Ka-Class 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
B[2] Diamond.jpg Lycoris Princess IVLycoris Princess IV Airfield Princess VAirfield Princess V Airfield Princess VAirfield Princess V 0/0/0
B[2] Diamond.jpg Lycoris Princess IVLycoris Princess IV Airfield Princess VIAirfield Princess VIAirfield Princess VI Airfield Princess VAirfield Princess V 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
C[3] LineAhead.jpg Heavy Cruiser Ri-Class FlagshipHeavy Cruiser Ri-Class Flagship Light Cruiser He-Class Flagship Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
C[3] LineAhead.jpg
DoubleLine.jpg
Heavy Cruiser Ri-Class FlagshipHeavy Cruiser Ri-Class Flagship Light Cruiser He-Class Flagship Light Cruiser Ho-Class Flagship Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
D[4] Diamond.jpg Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship IIStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship IIStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship II Heavy Cruiser Ne-Class Light Cruiser Tsu-Class Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
E[5] Diamond.jpg Light Carrier Nu-Class FlagshipLight Carrier Nu-Class Flagship Battleship Ru-Class Flagship Battleship Ru-Class Elite Light Cruiser Tsu-Class Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model 0/0/0
E[5] LineAhead.jpg
DoubleLine.jpg
Battleship Ru-Class FlagshipBattleship Ru-Class Flagship Battleship Ru-Class Flagship Light Carrier Nu-Class Elite Heavy Cruiser Ne-Class Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
G Resource Gained ??? Fuel
G Resource Gained ??? Ammunition
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
I[6] Diamond.jpg Lycoris Princess IVLycoris Princess IV Airfield Princess VAirfield Princess V 0/0/0
I[6] Diamond.jpg Lycoris Princess VLycoris Princess V Airfield Princess VAirfield Princess V 0/0/0
I[6] Diamond.jpg Lycoris Princess IVLycoris Princess IV Airfield Princess VAirfield Princess V Airfield Princess VAirfield Princess V 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
L[7] LineAhead.jpg Light Cruiser He-Class FlagshipLight Cruiser He-Class Flagship Heavy Cruiser Ri-Class Flagship Heavy Cruiser Ne-Class Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
L[7] LineAhead.jpg
DoubleLine.jpg
Light Cruiser He-Class FlagshipLight Cruiser He-Class Flagship Heavy Cruiser Ri-Class Flagship Heavy Cruiser Ne-Class Elite Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
M[8] LineAhead.jpg
Diamond.jpg
Lycoris Princess IILycoris Princess II Transport Ship Wa-Class Elite Battleship Ru-Class Flagship Battleship Ru-Class Flagship Destroyer Ro-Class Late Model Destroyer Ro-Class Late Model 0/0/0
M[8] LineAhead.jpg (Final) Lycoris Princess IIILycoris Princess III Transport Ship Wa-Class Elite Battleship Ru-Class Flagship Battleship Ru-Class Flagship Destroyer Ro-Class Late Model Destroyer Ro-Class Late Model 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
 1. 1,0 1,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/345/2/A-SAB.html
 2. 2,0 2,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/345/2/B-SAB.html
 3. 3,0 3,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/345/2/C-SAB.html
 4. http://db.kcwiki.moe/drop/map/345/2/D-SAB.html
 5. 5,0 5,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/345/2/E-SAB.html
 6. 6,0 6,1 6,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/345/2/I-SAB.html
 7. 7,0 7,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/345/2/L-SAB.html
 8. 8,0 8,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/345/2/M-SAB.html

Nhấn vào node để xem thêm thông tin
Spring 2016 E5 Map.png

Red node.png

Red node.png

Red node.png

Red node.png

Red node.png

Red node.png

Green node.png

Red node.png

Red node.png

Red node.png

Red node.png

Red node.png

Boss node.png

Red node.png

Red node.png

# Form Fleet AP/AS/AS+
A[1] Echelon.jpg Submarine Ka-Class FlagshipSubmarine Ka-Class Flagship Submarine Ka-Class Elite Submarine Ka-Class Submarine Ka-Class 0/0/0
A[1] Echelon.jpg
LineAbreast.jpg
Submarine Ka-Class FlagshipSubmarine Ka-Class Flagship Submarine Ka-Class Elite Submarine Ka-Class Submarine Ka-Class Submarine Ka-Class 0/0/0
A[1] Echelon.jpg
LineAbreast.jpg
Submarine Ka-Class FlagshipSubmarine Ka-Class Flagship Submarine Ka-Class Elite Submarine Ka-Class Elite Submarine Ka-Class Submarine Ka-Class 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
B[2] Diamond.jpg Lycoris Princess IVLycoris Princess IV Airfield Princess VIAirfield Princess VIAirfield Princess VI Airfield Princess VAirfield Princess V 0/0/0
B[2] Diamond.jpg Lycoris Princess VLycoris Princess V Airfield Princess VIAirfield Princess VIAirfield Princess VI Airfield Princess VAirfield Princess V 0/0/0
B[2] Diamond.jpg Lycoris Princess VLycoris Princess V Airfield Princess VIAirfield Princess VIAirfield Princess VI Airfield Princess VIAirfield Princess VIAirfield Princess VI 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
C[3] LineAhead.jpg
DoubleLine.jpg
Heavy Cruiser Ri-Class FlagshipHeavy Cruiser Ri-Class Flagship Light Cruiser He-Class Flagship Light Cruiser Ho-Class Flagship Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
C[3] LineAhead.jpg Heavy Cruiser Ri-Class FlagshipHeavy Cruiser Ri-Class Flagship Light Cruiser He-Class Flagship Light Cruiser Ho-Class Flagship Destroyer Ro-Class Late Model Destroyer Ro-Class Destroyer Ro-Class 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
D[4] Diamond.jpg Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship IIIStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship IIIStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship IIIStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship III Heavy Cruiser Ne-Class Elite Heavy Cruiser Ne-Class Elite Light Cruiser Tsu-Class Elite Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model 0/0/0
D[4] Diamond.jpg Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship IVStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship IVStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship IVStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship IV Heavy Cruiser Ne-Class Elite Heavy Cruiser Ne-Class Elite Light Cruiser Tsu-Class Elite Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model 0/0/0
D[4] Diamond.jpg Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship IVStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship IVStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship IVStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship IV Heavy Cruiser Ne-Class Elite Heavy Cruiser Ne-Class Elite Light Cruiser Tsu-Class Elite Destroyer Ro-Class Late Model Destroyer Ro-Class Late Model 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
E[5] Diamond.jpg Light Carrier Nu-Class FlagshipLight Carrier Nu-Class Flagship Battleship Ru-Class Flagship Battleship Ru-Class Flagship Light Cruiser Tsu-Class Elite Destroyer Ro-Class Late Model Destroyer Ro-Class Late Model 0/0/0
E[5] LineAhead.jpg
DoubleLine.jpg
Battleship Ru-Class FlagshipBattleship Ru-Class Flagship Battleship Ru-Class Flagship Light Carrier Nu-Class Flagship Heavy Cruiser Ne-Class Elite Destroyer Ro-Class Late Model Destroyer Ro-Class Late Model 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
F[6] Diamond.jpg Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship IIIStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship IIIStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship IIIStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship III Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship IIIStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship IIIStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship III Heavy Cruiser Ri-Class Kai Flagship Light Cruiser Tsu-Class Elite Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model 0/0/0
F[6] Diamond.jpg Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship IVStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship IVStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship IVStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship IV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship IIIStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship IIIStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship III Heavy Cruiser Ri-Class Kai Flagship Light Cruiser Tsu-Class Elite Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model 0/0/0
F[6] Diamond.jpg Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship IVStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship IVStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship IVStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship IV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship IVStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship IVStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship IV Heavy Cruiser Ri-Class Kai Flagship Light Cruiser Tsu-Class Elite Destroyer Ro-Class Late Model Destroyer Ro-Class Late Model 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
G Resource Gained ??? Fuel
G Resource Gained ??? Ammunition
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
H[7] Diamond.jpg Lycoris Princess IVLycoris Princess IV Airfield Princess VAirfield Princess V Airfield Princess VAirfield Princess V 0/0/0
H[7] Diamond.jpg Lycoris Princess VLycoris Princess V Airfield Princess VAirfield Princess V Airfield Princess VAirfield Princess V 0/0/0
H[7] Diamond.jpg Lycoris Princess VLycoris Princess V Airfield Princess VIAirfield Princess VIAirfield Princess VI Airfield Princess VAirfield Princess V 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
I[8] Diamond.jpg Lycoris Princess IVLycoris Princess IV Airfield Princess VAirfield Princess V Airfield Princess VAirfield Princess V 0/0/0
I[8] Diamond.jpg Lycoris Princess VLycoris Princess V Airfield Princess VAirfield Princess V Airfield Princess VAirfield Princess V 0/0/0
I[8] Diamond.jpg Lycoris Princess VLycoris Princess V Airfield Princess VIAirfield Princess VIAirfield Princess VI Airfield Princess VIAirfield Princess VIAirfield Princess VI 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
J[9] Diamond.jpg Lycoris Princess IVLycoris Princess IV Airfield Princess VIAirfield Princess VIAirfield Princess VI Airfield Princess VIAirfield Princess VIAirfield Princess VI 0/0/0
J[9] Diamond.jpg Lycoris Princess VLycoris Princess V Airfield Princess VIIAirfield Princess VIIAirfield Princess VII Airfield Princess VAirfield Princess V 0/0/0
J[9] Diamond.jpg Lycoris Princess VLycoris Princess V Airfield Princess VIIAirfield Princess VIIAirfield Princess VII Airfield Princess VIIAirfield Princess VIIAirfield Princess VII 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
K[10] DoubleLine.jpg
Diamond.jpg
Aircraft Carrier Princess II (Strong)Aircraft Carrier Princess II (Strong)Aircraft Carrier Princess II (Strong)Aircraft Carrier Princess II (Strong) Battleship Princess Light Carrier Nu-Class Flagship Light Cruiser Tsu-Class Elite Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model 0/0/0
K[10] DoubleLine.jpg
Diamond.jpg
Aircraft Carrier Princess II (Strong)Aircraft Carrier Princess II (Strong)Aircraft Carrier Princess II (Strong)Aircraft Carrier Princess II (Strong) Battleship Princess Light Carrier Nu-Class Flagship Light Cruiser Tsu-Class Elite Destroyer Ro-Class Late Model Destroyer Ro-Class Late Model 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
L[11] LineAhead.jpg
DoubleLine.jpg
Light Cruiser He-Class FlagshipLight Cruiser He-Class Flagship Heavy Cruiser Ri-Class Flagship Heavy Cruiser Ne-Class Elite Destroyer Ro-Class Late Model Destroyer Ro-Class Destroyer Ro-Class 0/0/0
L[11] LineAhead.jpg Light Cruiser He-Class FlagshipLight Cruiser He-Class Flagship Heavy Cruiser Ri-Class Flagship Heavy Cruiser Ne-Class Elite Destroyer Ha-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
M[12] LineAhead.jpg
Diamond.jpg
Lycoris Princess IIILycoris Princess III Transport Ship Wa-Class Flagship Battleship Ru-Class Flagship Battleship Ru-Class Flagship Destroyer Ro-Class Late Model Elite Destroyer Ro-Class Late Model Elite 0/0/0
M[12] LineAhead.jpg (Final) Lycoris Princess IIILycoris Princess III Transport Ship Wa-Class Flagship Battleship Ru-Class Flagship Battleship Ru-Class Flagship Destroyer Ha-Class Late Model Elite Destroyer Ha-Class Late Model Elite 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
 1. 1,0 1,1 1,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/345/3/A-SAB.html
 2. 2,0 2,1 2,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/345/3/B-SAB.html
 3. 3,0 3,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/345/3/C-SAB.html
 4. 4,0 4,1 4,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/345/3/D-SAB.html
 5. 5,0 5,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/345/3/E-SAB.html
 6. 6,0 6,1 6,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/345/3/F-SAB.html
 7. 7,0 7,1 7,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/345/3/H-SAB.html
 8. 8,0 8,1 8,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/345/3/I-SAB.html
 9. 9,0 9,1 9,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/345/3/J-SAB.html
 10. 10,0 10,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/345/3/K-SAB.html
 11. 11,0 11,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/345/3/L-SAB.html
 12. 12,0 12,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/345/3/M-SAB.html

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên