FANDOM


Thông tin

Over the Waves

波濤を超えて、

Spring 2016 E7 Banner.png
Tiêu đề
Tiếng Việt Over the Waves
Tiếng Nhật 波濤を超えて、
Romaji Hatou o koete、
Thông tin
Cơ chế Hạm đội liên hợp

Lựa chọn đường đi
Lock ship - Xanh nước biển

Thanh máu Phụ thuộc vào HQ
Số kill Easy: 7 kills

Normal: ? kills
Hard: 7 kills

Phần thưởng All:

FBB Iowa 440 Battle.jpg Easy:
Medal.png1
Normal:
Skilled Crew Member Icon.png1Medal.png2
Hard:
First-class Medal 061 useitem.png1Skilled Crew Member Icon.png1Medal.png2

Luật đi đường

 • Dùng Đội tàu sân bay cơ động sẽ bắt đầu tại điểm 1.
  • 2BBV 4CV + 1CL 2DD 2CA(V) FBB.
   • Đi theo đường hướng Bắc khá ổn định.
   • Lựa chọn đường đi tại node C.
   • Bạn có thể gặp: DD Hime, CVB Hime, AV Hime, DD Water Oni và vô số Wo mắt xanh FS takoyaki.
   • là lựa chọn tốt nhất cho Newbie nếu muốn có BB-61 Iowa.
   • Nên chọn điểm F để tăng cơ hội đến boss(nếu bạn tự tin vào khả năng AACI của gái). may mắn bạn sẽ trải qua 6 node không thì cũng thêm 1 node (I) ngắm map.
 • Đội tấn công mặt nước xuất phát tại điểm 2.
  • T nào thích bị troll (M) khuyên đi đường này để lấy tinh thần!
  • So-class tại điểm B và Ru-class tại điểm E sẽ tiễn bạn về nếu gái bạn nhân nhượng.
  • Nếu có và ở lv cao: Yamete sister, Fusou sister kai2 nên đi đường này ở Final nếu CTF không kill nổi boss.
  • Giảm đáng kể lượng bau tiêu thụ của cảng (500 đến 700 lượt hoặc thấp hơn)
 • có Akitsushima đi từ J > M.

Mẹo

 • Hạm đội máy bay hỗ trợ tấn công từ mặt đất gây sát thương rất lớn tại map này.
  • Chỉ hoạt động khi team địch có chỉ số đối không thấp.
 • Rất tốn bauxite (~1k baux 1 lượt đi).

Drop list

Type Ship? A D F H J K L M N
AV Akitsushima Easy+
DD Amatsukaze Easy+
DD Asagumo Easy+
DD Asashimo Easy+
DD Harusame Easy+ Easy+ Easy+ Easy+
DD Harukaze Easy+
DD Hayashimo Easy+
DD Kazagumo Easy+
DD Kiyoshimo Easy+
SS Maruyu Easy+
AV Mizuho Easy+
DD Oyashio Easy+
AS Taigei Easy+


Đội hình địch

Nhấn vào node để xem thêm thông tin
Spring 2016 E7 Map.png

Red node.png

Red node.png

Blue node.png

Red node.png

Red node.png

Red node.png

Red node.png

Air defense node.png

Blue node.png

Air defense node.png

Red node.png

Red node.png

Red node.png

Boss node.png

Red node.png

Red node.png

# Form Fleet AP/AS/AS+
A[1] Diamond.jpg Standard Carrier Wo-Class FlagshipStandard Carrier Wo-Class Flagship Standard Carrier Wo-Class Flagship Heavy Cruiser Ne-Class Light Cruiser He-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
A[1] Diamond.jpg Standard Carrier Wo-Class FlagshipStandard Carrier Wo-Class Flagship Standard Carrier Wo-Class Flagship Heavy Cruiser Ne-Class Light Cruiser Tsu-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
A[1] Diamond.jpg Standard Carrier Wo-Class FlagshipStandard Carrier Wo-Class Flagship Standard Carrier Wo-Class Flagship Heavy Cruiser Ne-Class Light Cruiser Tsu-Class Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model 0/0/0
A[1] Diamond.jpg Standard Carrier Wo-Class Flagship IIIStandard Carrier Wo-Class Flagship IIIStandard Carrier Wo-Class Flagship IIIStandard Carrier Wo-Class Flagship III Standard Carrier Wo-Class Flagship IIIStandard Carrier Wo-Class Flagship IIIStandard Carrier Wo-Class Flagship III Heavy Cruiser Ne-Class Elite Light Cruiser Tsu-Class Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
B[2] Echelon.jpg
LineAbreast.jpg
Submarine So-Class EliteSubmarine So-Class Elite Submarine So-Class Submarine So-Class Submarine So-Class 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
C You may choose which direction your fleet will go. Admiral, which path will you choose?
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
D[3] Diamond.jpg Seaplane Tender PrincessSeaplane Tender Princess Standard Carrier Wo-Class Flagship Standard Carrier Wo-Class Flagship Destroyer Water Demon IV Destroyer Ro-Class Late Model Destroyer Ro-Class Late Model 0/0/0
D[3] Diamond.jpg Seaplane Tender PrincessSeaplane Tender Princess Standard Carrier Wo-Class Flagship IIIStandard Carrier Wo-Class Flagship IIIStandard Carrier Wo-Class Flagship III Standard Carrier Wo-Class Flagship IIIStandard Carrier Wo-Class Flagship IIIStandard Carrier Wo-Class Flagship III Destroyer Water Demon IV Destroyer Ro-Class Late Model Destroyer Ro-Class Late Model 0/0/0
D[3] Diamond.jpg Seaplane Tender PrincessSeaplane Tender Princess Standard Carrier Wo-Class Flagship IVStandard Carrier Wo-Class Flagship IVStandard Carrier Wo-Class Flagship IV Standard Carrier Wo-Class Flagship IVStandard Carrier Wo-Class Flagship IVStandard Carrier Wo-Class Flagship IV Destroyer Water Demon IV Destroyer Ro-Class Late Model Destroyer Ro-Class Late Model 0/0/0
D[3] Diamond.jpg Seaplane Tender Princess IISeaplane Tender Princess IISeaplane Tender Princess II Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship IIStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship II Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship IIStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship II Destroyer Water Demon V Destroyer Ro-Class Late Model Destroyer Ro-Class Late Model 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
E[4] DoubleLine.jpg Battleship Ru-Class FlagshipBattleship Ru-Class Flagship Battleship Ru-Class Elite Battleship Ru-Class Elite Light Carrier Nu-Class Elite Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model 0/0/0
E[4] LineAhead.jpg
DoubleLine.jpg
Battleship Ru-Class FlagshipBattleship Ru-Class Flagship Battleship Ru-Class Flagship Battleship Ru-Class Flagship Light Carrier Nu-Class Elite Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
F[5] Diamond.jpg Armored Carrier PrincessArmored Carrier Princess Light Carrier Nu-Class Light Carrier Nu-Class Light Cruiser Tsu-Class Destroyer Ro-Class Late Model Destroyer Ro-Class Late Model 0/0/0
F[5] DoubleLine.jpg
Diamond.jpg
Armored Carrier PrincessArmored Carrier Princess Light Carrier Nu-Class Elite Light Carrier Nu-Class Elite Light Cruiser Tsu-Class Destroyer Ro-Class Late Model Destroyer Ro-Class Late Model 0/0/0
F[5] Diamond.jpg Armored Carrier PrincessArmored Carrier Princess Light Carrier Nu-Class Flagship Light Carrier Nu-Class Flagship Light Cruiser Tsu-Class Destroyer Ro-Class Late Model Destroyer Ro-Class Late Model 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
G[6] Diamond.jpg Light Carrier Nu-Class FlagshipLight Carrier Nu-Class Flagship Light Carrier Nu-Class Light Carrier Nu-Class Light Cruiser Tsu-Class Destroyer Ro-Class Late Model Destroyer Ro-Class Late Model 0/0/0
G[6] DoubleLine.jpg
Diamond.jpg
Light Carrier Nu-Class FlagshipLight Carrier Nu-Class Flagship Light Carrier Nu-Class Elite Light Carrier Nu-Class Elite Light Cruiser Tsu-Class Destroyer Ro-Class Late Model Destroyer Ro-Class Late Model 0/0/0
G[6] Diamond.jpg Light Carrier Nu-Class FlagshipLight Carrier Nu-Class Flagship Light Carrier Nu-Class Flagship Light Carrier Nu-Class Flagship Light Cruiser Tsu-Class Destroyer Ro-Class Late Model Destroyer Ro-Class Late Model 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
H[7] Diamond.jpg Central Princess - Damaged IIICentral Princess - Damaged III Airfield Princess VAirfield Princess V Airfield Princess VAirfield Princess V 0/0/0
H[7] Diamond.jpg Central Princess - Damaged IIICentral Princess - Damaged III Airfield Princess VIAirfield Princess VIAirfield Princess VI Airfield Princess VAirfield Princess V 0/0/0
H[7] Diamond.jpg Central Princess - Damaged IIICentral Princess - Damaged III Airfield Princess VAirfield Princess V Airfield Princess VAirfield Princess V Airfield Princess VAirfield Princess V 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
I You may choose which direction your fleet will go. Admiral, which path will you choose?
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
J[8] Diamond.jpg Central Princess - Damaged IIICentral Princess - Damaged III Airfield Princess VIAirfield Princess VIAirfield Princess VI Airfield Princess VAirfield Princess V 0/0/0
J[8] Diamond.jpg Central Princess - Damaged IIICentral Princess - Damaged III Airfield Princess VAirfield Princess V Airfield Princess VAirfield Princess V Airfield Princess VAirfield Princess V 0/0/0
J[8] Diamond.jpg Central Princess - Damaged IIICentral Princess - Damaged III Airfield Princess VIAirfield Princess VIAirfield Princess VI Airfield Princess VAirfield Princess V Airfield Princess VAirfield Princess V 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
K[9] Echelon.jpg Submarine So-Class EliteSubmarine So-Class Elite Submarine So-Class Submarine So-Class Submarine So-Class 0/0/0
K[9] Echelon.jpg Submarine PrincessSubmarine Princess Submarine So-Class Submarine So-Class Submarine So-Class 0/0/0
K[9] Echelon.jpg Submarine PrincessSubmarine Princess Submarine So-Class Elite Submarine So-Class Submarine So-Class 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
L[10] Diamond.jpg Standard Carrier Wo-Class FlagshipStandard Carrier Wo-Class Flagship Standard Carrier Wo-Class Flagship Destroyer Princess Destroyer I-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
L[10] Diamond.jpg Standard Carrier Wo-Class FlagshipStandard Carrier Wo-Class Flagship Standard Carrier Wo-Class Flagship Light Cruiser Tsu-Class Destroyer Princess Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
L[10] Diamond.jpg Standard Carrier Wo-Class FlagshipStandard Carrier Wo-Class Flagship Standard Carrier Wo-Class Flagship Light Cruiser Tsu-Class Destroyer Princess Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
M[11] DoubleLine.jpg Heavy Cruiser Ri-Class Kai FlagshipHeavy Cruiser Ri-Class Kai Flagship Heavy Cruiser Ne-Class Heavy Cruiser Ne-Class Light Cruiser Tsu-Class Destroyer I-Class Destroyer I-Class 0/0/0
M[11] LineAhead.jpg
DoubleLine.jpg
Heavy Cruiser Ri-Class Kai FlagshipHeavy Cruiser Ri-Class Kai Flagship Heavy Cruiser Ne-Class Heavy Cruiser Ne-Class Light Cruiser Tsu-Class Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
N[12] LineAhead.jpg Central Princess - DamagedCentral Princess - Damaged Supply Depot Princess - Damaged Battleship Princess Destroyer Ancient Princess III Destroyer Ro-Class Destroyer Ro-Class 0/0/0
N[12] Diamond.jpg Central Princess - DamagedCentral Princess - Damaged Airfield Princess VAirfield Princess V Aircraft Carrier Princess II (Strong)Aircraft Carrier Princess II (Strong)Aircraft Carrier Princess II (Strong) Destroyer Ancient Princess III Destroyer Ro-Class Destroyer Ro-Class 0/0/0
N[12] LineAhead.jpg (Final) Central Princess - Damaged IICentral Princess - Damaged II Aircraft Carrier Princess II (Strong)Aircraft Carrier Princess II (Strong)Aircraft Carrier Princess II (Strong) Battleship Princess Destroyer Ancient Princess III Destroyer Ro-Class Destroyer Ro-Class 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 http://db.kcwiki.moe/drop/map/347/1/A-SAB.html
 2. http://db.kcwiki.moe/drop/map/347/1/B-SAB.html
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 http://db.kcwiki.moe/drop/map/347/1/D-SAB.html
 4. 4,0 4,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/347/1/E-SAB.html
 5. 5,0 5,1 5,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/347/1/F-SAB.html
 6. 6,0 6,1 6,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/347/1/G-SAB.html
 7. 7,0 7,1 7,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/347/1/H-SAB.html
 8. 8,0 8,1 8,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/347/1/J-SAB.html
 9. 9,0 9,1 9,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/347/1/K-SAB.html
 10. 10,0 10,1 10,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/347/1/L-SAB.html
 11. 11,0 11,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/347/1/M-SAB.html
 12. 12,0 12,1 12,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/347/1/N-SAB.html

Nhấn vào node để xem thêm thông tin
Spring 2016 E7 Map.png

Red node.png

Red node.png

Blue node.png

Red node.png

Red node.png

Red node.png

Red node.png

Air defense node.png

Blue node.png

Air defense node.png

Red node.png

Red node.png

Red node.png

Boss node.png

Red node.png

Red node.png

# Form Fleet AP/AS/AS+
A[1] Diamond.jpg Standard Carrier Wo-Class FlagshipStandard Carrier Wo-Class Flagship Standard Carrier Wo-Class Flagship Heavy Cruiser Ne-Class Light Cruiser Tsu-Class Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model 0/0/0
A[1] Diamond.jpg Standard Carrier Wo-Class Flagship IIIStandard Carrier Wo-Class Flagship IIIStandard Carrier Wo-Class Flagship IIIStandard Carrier Wo-Class Flagship III Standard Carrier Wo-Class Flagship IIIStandard Carrier Wo-Class Flagship IIIStandard Carrier Wo-Class Flagship III Heavy Cruiser Ne-Class Elite Light Cruiser Tsu-Class Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model 0/0/0
A[1] Diamond.jpg Standard Carrier Wo-Class Flagship IVStandard Carrier Wo-Class Flagship IVStandard Carrier Wo-Class Flagship IVStandard Carrier Wo-Class Flagship IV Standard Carrier Wo-Class Flagship IVStandard Carrier Wo-Class Flagship IVStandard Carrier Wo-Class Flagship IV Heavy Cruiser Ne-Class Elite Light Cruiser Tsu-Class Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model 0/0/0
A[1] Diamond.jpg Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship IIStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship IIStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship II Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship IIStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship II Heavy Cruiser Ne-Class Elite Light Cruiser Tsu-Class Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model 0/0/0
A[1] Diamond.jpg Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship IIStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship IIStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship II Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship IIStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship II Heavy Cruiser Ne-Class Elite Light Cruiser Tsu-Class Elite Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
B[2] Echelon.jpg
LineAbreast.jpg
Submarine So-Class EliteSubmarine So-Class Elite Submarine So-Class Submarine So-Class Submarine So-Class 0/0/0
B[2] Echelon.jpg
LineAbreast.jpg
Submarine So-Class EliteSubmarine So-Class Elite Submarine So-Class Elite Submarine So-Class Submarine So-Class 0/0/0
B[2] Echelon.jpg
LineAbreast.jpg
Submarine So-Class FlagshipSubmarine So-Class Flagship Submarine So-Class Elite Submarine So-Class Submarine So-Class 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
C You may choose which direction your fleet will go. Admiral, which path will you choose?
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
D[3] Diamond.jpg Seaplane Tender PrincessSeaplane Tender Princess Standard Carrier Wo-Class Flagship IIIStandard Carrier Wo-Class Flagship IIIStandard Carrier Wo-Class Flagship III Standard Carrier Wo-Class Flagship IIIStandard Carrier Wo-Class Flagship IIIStandard Carrier Wo-Class Flagship III Destroyer Water Demon IV Destroyer Ro-Class Late Model Destroyer Ro-Class Late Model 0/0/0
D[3] Diamond.jpg Seaplane Tender PrincessSeaplane Tender Princess Standard Carrier Wo-Class Flagship IVStandard Carrier Wo-Class Flagship IVStandard Carrier Wo-Class Flagship IV Standard Carrier Wo-Class Flagship IVStandard Carrier Wo-Class Flagship IVStandard Carrier Wo-Class Flagship IV Destroyer Water Demon IV Destroyer Ro-Class Late Model Destroyer Ro-Class Late Model 0/0/0
D[3] DoubleLine.jpg
Diamond.jpg
Seaplane Tender Princess IISeaplane Tender Princess IISeaplane Tender Princess II Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship IIStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship II Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship IIStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship II Destroyer Water Demon V Destroyer Ro-Class Late Model Destroyer Ro-Class Late Model 0/0/0
D[3] DoubleLine.jpg
Diamond.jpg
Seaplane Tender Princess IIISeaplane Tender Princess IIISeaplane Tender Princess III Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship IIIStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship IIIStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship III Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship IIIStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship IIIStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship III Destroyer Water Demon VI Destroyer Ro-Class Late Model Elite Destroyer Ro-Class Late Model Elite 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
E[4] LineAhead.jpg
DoubleLine.jpg
Battleship Ru-Class FlagshipBattleship Ru-Class Flagship Battleship Ru-Class Flagship Battleship Ru-Class Flagship Light Carrier Nu-Class Elite Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model 0/0/0
E[4] LineAhead.jpg
DoubleLine.jpg
Battleship Ru-Class FlagshipBattleship Ru-Class Flagship Battleship Ru-Class Flagship Battleship Ru-Class Flagship Light Carrier Nu-Class Flagship Destroyer Ro-Class Late Model Destroyer Ro-Class Late Model 0/0/0
E[4] LineAhead.jpg
DoubleLine.jpg
Battleship Ta-Class FlagshipBattleship Ta-Class Flagship Battleship Ru-Class Flagship Battleship Ru-Class Flagship Light Carrier Nu-Class Flagship Destroyer Ha-Class Late Model Destroyer Ha-Class Late Model 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
F[5] DoubleLine.jpg Armored Carrier PrincessArmored Carrier Princess Light Carrier Nu-Class Elite Light Carrier Nu-Class Elite Light Cruiser Tsu-Class Destroyer Ro-Class Late Model Destroyer Ro-Class Late Model 0/0/0
F[5] DoubleLine.jpg
Diamond.jpg
Armored Carrier PrincessArmored Carrier Princess Light Carrier Nu-Class Flagship Light Carrier Nu-Class Flagship Light Cruiser Tsu-Class Destroyer Ro-Class Late Model Destroyer Ro-Class Late Model 0/0/0
F[5] Diamond.jpg Armored Carrier PrincessArmored Carrier Princess Light Carrier Nu-Class Flagship Light Carrier Nu-Class Flagship Light Cruiser Tsu-Class Elite Destroyer Ro-Class Late Model Elite Destroyer Ro-Class Late Model Elite 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
G[6] DoubleLine.jpg Light Carrier Nu-Class FlagshipLight Carrier Nu-Class Flagship Light Carrier Nu-Class Elite Light Carrier Nu-Class Elite Light Cruiser Tsu-Class Destroyer Ro-Class Late Model Destroyer Ro-Class Late Model 0/0/0
G[6] DoubleLine.jpg
Diamond.jpg
Light Carrier Nu-Class FlagshipLight Carrier Nu-Class Flagship Light Carrier Nu-Class Flagship Light Carrier Nu-Class Flagship Light Cruiser Tsu-Class Destroyer Ro-Class Late Model Destroyer Ro-Class Late Model 0/0/0
G[6] Diamond.jpg Light Carrier Nu-Class FlagshipLight Carrier Nu-Class Flagship Light Carrier Nu-Class Flagship Light Carrier Nu-Class Flagship Light Cruiser Tsu-Class Elite Destroyer Ro-Class Late Model Elite Destroyer Ro-Class Late Model Elite 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
H[7] Diamond.jpg Central Princess - Damaged IIICentral Princess - Damaged III Airfield Princess VAirfield Princess V Airfield Princess VAirfield Princess V 0/0/0
H[7] Diamond.jpg Central Princess - Damaged IIICentral Princess - Damaged III Airfield Princess VIAirfield Princess VIAirfield Princess VI Airfield Princess VAirfield Princess V 0/0/0
H[7] Diamond.jpg Central Princess - Damaged IIICentral Princess - Damaged III Airfield Princess VAirfield Princess V Airfield Princess VAirfield Princess V Airfield Princess VAirfield Princess V 0/0/0
H[7] Diamond.jpg Central Princess - Damaged IIICentral Princess - Damaged III Airfield Princess VIAirfield Princess VIAirfield Princess VI Airfield Princess VAirfield Princess V Airfield Princess VAirfield Princess V 0/0/0
H[7] Diamond.jpg Central Princess - Damaged IIICentral Princess - Damaged III Airfield Princess VIAirfield Princess VIAirfield Princess VI Airfield Princess VIAirfield Princess VIAirfield Princess VI Airfield Princess VAirfield Princess V 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
I You may choose which direction your fleet will go. Admiral, which path will you choose?
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
J[8] Diamond.jpg Central Princess - Damaged IIICentral Princess - Damaged III Airfield Princess VIAirfield Princess VIAirfield Princess VI Airfield Princess VAirfield Princess V 0/0/0
J[8] Diamond.jpg Central Princess - Damaged IIICentral Princess - Damaged III Airfield Princess VAirfield Princess V Airfield Princess VAirfield Princess V Airfield Princess VAirfield Princess V 0/0/0
J[8] Diamond.jpg Central Princess - Damaged IIICentral Princess - Damaged III Airfield Princess VIAirfield Princess VIAirfield Princess VI Airfield Princess VAirfield Princess V Airfield Princess VAirfield Princess V 0/0/0
J[8] Diamond.jpg Central Princess - Damaged IIICentral Princess - Damaged III Airfield Princess VIAirfield Princess VIAirfield Princess VI Airfield Princess VIAirfield Princess VIAirfield Princess VI Airfield Princess VAirfield Princess V 0/0/0
J[8] Diamond.jpg Central Princess - Damaged IIICentral Princess - Damaged III Airfield Princess VIAirfield Princess VIAirfield Princess VI Airfield Princess VIAirfield Princess VIAirfield Princess VI Airfield Princess VIAirfield Princess VIAirfield Princess VI 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
K[9] Echelon.jpg Submarine Princess IISubmarine Princess II Submarine So-Class Elite Submarine So-Class Submarine So-Class 0/0/0
K[9] Echelon.jpg Submarine Princess IISubmarine Princess II Submarine So-Class Elite Submarine So-Class Elite Submarine So-Class 0/0/0
K[9] Echelon.jpg Submarine Princess IISubmarine Princess II Submarine So-Class Elite Submarine So-Class Elite Submarine So-Class Elite 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
L[10] Diamond.jpg Aircraft Carrier Princess II (Strong)Aircraft Carrier Princess II (Strong)Aircraft Carrier Princess II (Strong)Aircraft Carrier Princess II (Strong) Standard Carrier Wo-Class Flagship Light Cruiser Tsu-Class Destroyer Princess Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model 0/0/0
L[10] Diamond.jpg Aircraft Carrier Princess II (Strong)Aircraft Carrier Princess II (Strong)Aircraft Carrier Princess II (Strong)Aircraft Carrier Princess II (Strong) Standard Carrier Wo-Class Flagship Light Cruiser Tsu-Class Destroyer Princess Destroyer Ro-Class Late Model Destroyer Ro-Class Late Model 0/0/0
L[10] Diamond.jpg Aircraft Carrier Princess II (Strong)Aircraft Carrier Princess II (Strong)Aircraft Carrier Princess II (Strong)Aircraft Carrier Princess II (Strong) Standard Carrier Wo-Class Flagship Light Cruiser Tsu-Class Elite Destroyer Princess Destroyer Ro-Class Late Model Destroyer Ro-Class Late Model 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
M[11] LineAhead.jpg
DoubleLine.jpg
Heavy Cruiser Ri-Class Kai FlagshipHeavy Cruiser Ri-Class Kai Flagship Heavy Cruiser Ne-Class Elite Heavy Cruiser Ne-Class Light Cruiser Tsu-Class Destroyer Ro-Class Late Model Destroyer Ro-Class Late Model 0/0/0
M[11] DoubleLine.jpg Heavy Cruiser Ri-Class Kai FlagshipHeavy Cruiser Ri-Class Kai Flagship Heavy Cruiser Ne-Class Elite Heavy Cruiser Ne-Class Elite Light Cruiser Tsu-Class Destroyer Ha-Class Late Model Destroyer Ro-Class Late Model 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
N[12] LineAhead.jpg Central Princess - Damaged IICentral Princess - Damaged II Supply Depot Princess - Damaged IISupply Depot Princess - Damaged IISupply Depot Princess - Damaged II Battleship Princess Destroyer Ancient Princess III Destroyer Ro-Class Late Model Destroyer Ro-Class Late Model 0/0/0
N[12] Diamond.jpg Central Princess - Damaged IICentral Princess - Damaged II Airfield Princess VIAirfield Princess VIAirfield Princess VI Aircraft Carrier Princess II (Strong)Aircraft Carrier Princess II (Strong)Aircraft Carrier Princess II (Strong) Destroyer Ancient Princess III Destroyer Ro-Class Late Model Destroyer Ro-Class Late Model 0/0/0
N[12] LineAhead.jpg (Final) Central Princess - Damaged IIICentral Princess - Damaged III Aircraft Carrier Princess II (Strong)Aircraft Carrier Princess II (Strong)Aircraft Carrier Princess II (Strong) Battleship Princess Destroyer Ancient Princess III Destroyer Ha-Class Late Model Destroyer Ha-Class Late Model 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 http://db.kcwiki.moe/drop/map/347/2/A-SAB.html
 2. 2,0 2,1 2,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/347/2/B-SAB.html
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 http://db.kcwiki.moe/drop/map/347/2/D-SAB.html
 4. 4,0 4,1 4,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/347/2/E-SAB.html
 5. 5,0 5,1 5,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/347/2/F-SAB.html
 6. 6,0 6,1 6,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/347/2/G-SAB.html
 7. 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 http://db.kcwiki.moe/drop/map/347/2/H-SAB.html
 8. 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 http://db.kcwiki.moe/drop/map/347/2/J-SAB.html
 9. 9,0 9,1 9,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/347/2/K-SAB.html
 10. 10,0 10,1 10,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/347/2/L-SAB.html
 11. 11,0 11,1 http://db.kcwiki.moe/drop/map/347/2/M-SAB.html
 12. 12,0 12,1 12,2 http://db.kcwiki.moe/drop/map/347/2/N-SAB.html

Nhấn vào node để xem thêm thông tin
Spring 2016 E7 Map.png

Red node.png

Red node.png

Blue node.png

Red node.png

Red node.png

Red node.png

Red node.png

Air defense node.png

Blue node.png

Air defense node.png

Red node.png

Red node.png

Red node.png

Boss node.png

Red node.png

Red node.png

# Form Fleet AP/AS/AS+
A[1] Diamond.jpg Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship IIStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship IIStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship II Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship IIStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship II Heavy Cruiser Ne-Class Elite Light Cruiser Tsu-Class Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model 0/0/0
A[1] Diamond.jpg Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship IIStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship IIStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship II Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship IIStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship II Heavy Cruiser Ne-Class Elite Light Cruiser Tsu-Class Elite Destroyer I-Class Late Model Destroyer I-Class Late Model 0/0/0
A[1] Diamond.jpg Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship IIIStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship IIIStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship IIIStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship III Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship IIIStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship IIIStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship III Heavy Cruiser Ne-Class Elite Light Cruiser Tsu-Class Elite Destroyer Ro-Class Late Model Destroyer Ro-Class Late Model 0/0/0
A[1] Diamond.jpg Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship IVStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship IVStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship IVStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship IV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship IVStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship IVStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship IV Heavy Cruiser Ne-Class Elite Light Cruiser Tsu-Class Elite Destroyer Ha-Class Late Model Destroyer Ha-Class Late Model 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
B[2] Echelon.jpg
LineAbreast.jpg
Submarine So-Class FlagshipSubmarine So-Class Flagship Submarine So-Class Elite Submarine So-Class Submarine So-Class 0/0/0
B[2] Echelon.jpg
LineAbreast.jpg
Submarine So-Class FlagshipSubmarine So-Class Flagship Submarine So-Class Elite Submarine So-Class Submarine So-Class Submarine So-Class 0/0/0
B[2] Echelon.jpg Submarine So-Class FlagshipSubmarine So-Class Flagship Submarine So-Class Elite Submarine So-Class Elite Submarine So-Class Submarine So-Class 0/0/0
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
C You may choose which direction your fleet will go. Admiral, which path will you choose?
# Form Fleet AP/AS/AS+
# Form Fleet AP/AS/AS+
D[3] DoubleLine.jpg
Diamond.jpg
Seaplane Tender Princess IIISeaplane Tender Princess IIISeaplane Tender Princess III Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship IIIStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship IIIStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship III Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship IIIStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship IIIStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship III Destroyer Water Demon VI Destroyer Ro-Class Late Model Elite Destroyer Ro-Class Late Model Elite 0/0/0
D[3] DoubleLine.jpg
Diamond.jpg
Seaplane Tender Princess IIISeaplane Tender Princess IIISeaplane Tender Princess III Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship IVStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship IVStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship IV Standard Carrier Wo-Class Kai Flagship IVStandard Carrier Wo-Class Kai Flagship IV