FANDOM


Thông tin

Xuất kích! Quân cảng Ominato

Operation Fleet

「出撃!大湊警備府」

?

Map placeholder banner
Map placeholder branch
Information
Cơ chế Ship locking
Phần thưởng
Easy:
Shop Food Pack 21Shop Support Slot1Nội thất1
Medium:
Shop Food Pack 22Shop Support Slot1Zuiun (631 Air Group) 207 Card1Nội thất1
Hard:
Shop Food Pack 23Food set1Shop Support Slot1Zuiun (631 Air Group) 207 Card1Nội thất1


Branching Rules
NodesRules

Sắp xếp đội hình:

  • 1 CL 4 DD 1 BB(V)
  • 2 CL 3 DD 1 BB(V)
  • 1 CL 2CLT 2DD 1BB(V)
  • 2 CL 1 CLT 2 DD 1 BB(V)
  • 2 CL 1 CA(V) 2 DD 1 BB(V)

Mẹo:

  • Node F and L có tàu ngầm (SS)
  • Node I, J, và K bao gồm các tàu DD/CL(T)/CA
  • Nếu tàu của bạn có chỉ số OASW Icon ASW không cao thì nên mang thật nhiều DD/CL và trang bị Máy định vị sóng âm SonarBom chống tàu ngầm DepthCharge Nên có thêm một BB(V) trong đội hình để tăng khả năng hạ gục Boss.

Drop list

Type Ship? M
AR Akashi Easy+
DD Fujinami Easy+
DD Harusame Easy+
DD Hayashimo Easy+
DD Takanami Easy+
DD Kazagumo Easy+
DD Minazuki Easy+
DD Kiyoshimo Easy+
DD Asagumo Easy+
DD Asashimo Easy+
SSV I-13 Easy+
CA Mikuma Easy+