FANDOM 
Tiếng Việt 【Xuất kích! Hạm đội số 5 tiến về Đông Bắc】
Tiếng Nhật 【出撃!北東方面 第五艦隊】
Romaji Shutsugeki! Hokutō hōmen daigokantai
Bắt đầu 02/05/2017 Kết thúc 22/05/2017
Quy mô Trung bình Nội dung
Bản đồ 3 map + 2 EO Thời gian 20 ngày

Lưu ý

Ships

AO Kamoi 162 Battle.jpg AO Kamoi Drop E-3 E-5
PF Shimushu 517 Battle.jpg DE Shimushu Drop E-3 E-4
PF Kunashiri 518 Battle.jpg DE Kunashiri Drop E-2 E-3
PF Etorofu 524 Battle.jpg DE Etorofu Drop E-4 E-5
CVL Kasuga Maru 521 Battle.jpg CVL Kasuga Maru Reward E-3
FBB Gangut 511 Battle.jpg FBB Gangut Reward E-5

Equipment

Catbomb.png Máy bay tiêm kích Kiểu 96 Kai GreenPlane.png Máy bay tiêm kích
Catbomb.png Pháo cao xạ 1 nòng 12.7cm (Mẫu sau) GreenGunDP.png Pháo lưỡng dụng Q E3
Catbomb.png Pháo 3 nòng 30.5cm RedGunHeavy.png Pháo chính Trang bị
Gangut
Catbomb.png Pháo 3 nòng 30.5cm Kai RedGunHeavy.png Pháo chính Trang bị
Gangut Kai
Catbomb.png Tàu đổ bộ Daihatsu đặc biệt ( Trung đoàn thiết giáp 11) LandingCraft.png Tàu đổ bộ
Catbomb.png Bom chống tàu ngầm Kiểu 95 DepthCharge.png Bom chống ngầm
Catbomb.png Bom chống tàu ngầm Kiểu 2 DepthCharge.png Bom chống ngầm
Catbomb.png Máy bay tiêm kích ném bom Hayabusa Kiểu 1 Mẫu III Kai (Không đội 55) Interceptor.png Máy bay tiêm kích đánh chặn

Bản đồ

Spring 2017 Event Lock.png
Spring 2017 Event E-1 Map.png Spring 2017 Event E-2 Map.png Spring 2017 Event E-3 Map.png Spring 2017 Event E-4 Map.png Spring 2017 Event E-5 Map.png
E-1 E-2 E-3 E-4
Blue Tag Yellow Tag Green Tag Orange Tag
All ships
Hạm đơn Hạm liên hợp Hạm liên hợp Hạm đơn Hạm liên hợp
Thanh HP Thanh TP + HP Thanh TP + HP Thanh HP Thanh TP + HP

|}

Abyssal

Catbomb.png Escort Princess Light Carrier E-3 Boss

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên