FANDOM


Số.546 Southern Demon
南方棲鬼
Chỉ số

Icon HP HP

180

Icon Gun Hỏa lực

90

Icon Armor Giáp

90

Icon Torpedo Ngư lôi

80

Icon Evasion Né tránh

20

Icon AA Đối không

70

Icon Aircraft Sức chứa

50

Icon ASW Đối ngầm

0

Icon Speed Tốc độ

Icon LOS Tầm nhìn

70

Icon Range Tầm bắn

3

Icon Luck May mắn

30
Trang bị

Icon Aircraft

RedGunHeavy 16inch Triple Cannon 0
RedGunHeavy 8inch Triple Cannon 0
GreenPlane Abyssal Fighter Mk.II 50
0
546 Southern Demon

Lời thoại

Sự kiện Tiếng Nhật Tiếng Việt Ghi chú
Giới thiệu
Play
イラッシャイ……カンゲイスルワネ… Ta mở rộng đôi tay... đón chào các ngươi...
Tấn công
Play
Play
ココハ…トオシマセン…

or

オチナサイ!

TA sẽ không để ngươi... vượt qua đây...

or

Rụng đi!

Trong trường hợp này, "rụng" mang nghĩa là trù dập ta chìm xuống dưới đáy biển
Bị tấn công
Play
Play
Play
ワタシハ…モウ…ヤラレハシナイ!..

or

オロカナ…

or

チッ…

Ta sẽ khộng... bị đánh bại...lần nữa!..

or

Đồ ngốc...

or

Tch...

Chìm
Play
ソンナ…マサカ…ソンナコトガ… Không... thể nào... xảy ra với mình...


Thông Tin Bên Lề

  • E-2 Boss ở Sự kiện tháng 8-2013
Danh sách địch · Danh sách tàu người chơi
Thông thường

Destroyer I-Class · Destroyer Ro-Class · Destroyer Ha-Class · Destroyer Ni-Class · Light Cruiser Ho-Class · Light Cruiser He-Class · Light Cruiser To-Class · Torpedo Cruiser Chi-Class · Heavy Cruiser Ri-Class · Heavy Cruiser Ne-Class · Light Carrier Nu-Class · Standard Carrier Wo-Class · Battleship Ru-Class · Battleship Ta-Class · Battleship Re-Class · Transport Ship Wa-Class · Submarine Ka-Class · Submarine Yo-Class · Submarine So-Class · PT Imp Pack · Artillery Imp

Boss

Armored Carrier Demon · Armored Carrier Princess · Floating Fortress · Anchorage Demon · Anchorage Princess · Escort Fortress · Southern Demon · Southern War Demon · Southern War Princess · Airfield Princess · Battleship Princess · Harbour Princess · Isolated Island Demon · Northern Princess · Aircraft Carrier Demon  · Midway Princess · Aircraft Carrier Princess · Destroyer Princess · Aircraft Carrier Water Demon · Light Cruiser Demon · Battleship Water Demon · Harbour Water Demon · Anchorage Water Demon · Seaplane Tender Princess · Air Defense Princess · Light Cruiser Princess · Submarine Princess · Destroyer Water Demon · Isolated Island Princess · Supply Depot Princess · Heavy Cruiser Princess · Destroyer Ancient Princess · Lycoris Princess · Central Princess · Destroyer Ancient Demon · Submarine Summer Princess · Battleship Summer Princess · Harbour Summer Princess · Heavy Cruiser Summer Princess

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên