FANDOM


Số.530 Submarine Ka-Class
潜水カ級
Chỉ số

Icon HP.png HP

19

Icon Gun.png Hỏa lực

0

Icon Armor.png Giáp

7

Icon Torpedo.png Ngư lôi

42

Icon Evasion.png Né tránh

1

Icon AA.png Đối không

0

Icon Aircraft.png Sức chứa

0

Icon ASW.png Đối ngầm

0

Icon Speed.png Tốc độ

Chậm

Icon LOS.png Tầm nhìn

6

Icon Range.png Tầm bắn

Gần

Icon Luck.png May mắn

1
Trang bị

Icon Aircraft.png

Ngư lôi 21inch Torpedo -
Ngư lôi 21inch Torpedo -
-Khóa- -
-Khóa- -
Ka 1.png

Số.532 Submarine Ka-Class Elite
潜水カ級 elite
Chỉ số

Icon HP.png HP

27

Icon Gun.png Hỏa lực

0

Icon Armor.png Giáp

21

Icon Torpedo.png Ngư lôi

64

Icon Evasion.png Né tránh

5

Icon AA.png Đối không

0

Icon Aircraft.png Sức chứa

0

Icon ASW.png Đối ngầm

0

Icon Speed.png Tốc độ

Chậm

Icon LOS.png Tầm nhìn

8

Icon Range.png Tầm bắn

Gần

Icon Luck.png May mắn

10
Trang bị

Icon Aircraft.png

Ngư lôi High-speed Abyssal Torpedo -
Ngư lôi 21inch Torpedo -
Ngư lôi 21inch Torpedo -
-Locked- -
Ka 2.png

Số.534 Submarine Ka-Class Flagship
潜水カ級 flagship
Chỉ số

Icon HP.png HP

37

Icon Gun.png Hỏa lực

0

Icon Armor.png Giáp

30

Icon Torpedo.png Ngư lôi

86

Icon Evasion.png Né tránh

10

Icon AA.png Đối không

0

Icon Aircraft.png Sức chứa

0

Icon ASW.png Đối ngầm

0

Icon Speed.png Tốc độ

Chậm

Icon LOS.png Tầm nhìn

10

Icon Range.png Tầm bắn

Gần

Icon Luck.png May mắn

20
Trang bị

Icon Aircraft.png

Ngư lôi High-speed Abyssal Torpedo -
Ngư lôi High-speed Abyssal Torpedo -
Ngư lôi 21inch Torpedo -
-Khóa- -
Ka 3.png

Giới thiệu

  • Mẫu tinh nhuệKì hạm sẽ phóng lôi đầu trận
  • Khi bạn bước vào node có chứa từ 2 tàu ngầm trở lên , chúng sẽ xuất hiện trên bản đồ. Thật tốt!
Danh sách địch · Danh sách tàu người chơi
Thông thường

Destroyer I-Class · Destroyer Ro-Class · Destroyer Ha-Class · Destroyer Ni-Class · Light Cruiser Ho-Class · Light Cruiser He-Class · Light Cruiser To-Class · Torpedo Cruiser Chi-Class · Heavy Cruiser Ri-Class · Heavy Cruiser Ne-Class · Light Carrier Nu-Class · Standard Carrier Wo-Class · Battleship Ru-Class · Battleship Ta-Class · Battleship Re-Class · Transport Ship Wa-Class · Submarine Ka-Class · Submarine Yo-Class · Submarine So-Class · PT Imp Pack · Artillery Imp

Boss

Armored Carrier Demon · Armored Carrier Princess · Floating Fortress · Anchorage Demon · Anchorage Princess · Escort Fortress · Southern Demon · Southern War Demon · Southern War Princess · Airfield Princess · Battleship Princess · Harbour Princess · Isolated Island Demon · Northern Princess · Aircraft Carrier Demon  · Midway Princess · Aircraft Carrier Princess · Destroyer Princess · Aircraft Carrier Water Demon · Light Cruiser Demon · Battleship Water Demon · Harbour Water Demon · Anchorage Water Demon · Seaplane Tender Princess · Air Defense Princess · Light Cruiser Princess · Submarine Princess · Destroyer Water Demon · Isolated Island Princess · Supply Depot Princess · Heavy Cruiser Princess · Destroyer Ancient Princess · Lycoris Princess · Central Princess · Destroyer Ancient Demon · Submarine Summer Princess · Battleship Summer Princess · Harbour Summer Princess · Heavy Cruiser Summer Princess

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên